banner
Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
BINE ATI VENIT!
 
vedere deta
 

Orasul Deta este cea mai mare asezare urbana din sud-vestul judetului Timis, o localitate in care au avut loc importante transformari si care se dezvolta continuu.

In acest spirit, a fost creat acest site ce se doreste a fi o punte de legatura pentru toti fostii deteni, care acum sunt plecati departe, precum si un ghid util de informatii pentru cei ramasi acasa.

Asteptam sugestiile dumneavoastra pentru a va putea oferi informatii cat mai utile si prompte, pentru a putea fi mereu in slujba cetateanului.

 

NEWS
Anunt dezbatere publica

news1
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, se supune consultarii publice urmatoarele proiecte  de hotarare:
-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;
-privind reactualizarea tarifelor minime de baza în lei/m2, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta precum si pentru curtile si gradinile aferente acestor spatii;
-privind reactualizarea tarifelor pentru inchirierea terenurilor din domeniul public, situate in dreptul imobilelor avand destinatia de alimentatie publica, in vederea amenajarii de terase;
-privind reactualizarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor din proprietatea publica sau privata a orasului, pentru realizarea de lucrari de constructii;
 -privind reactualizarea tarifului de închiriere sau concesionare a suprafetelor de teren din domeniul public sau privat al orasului Deta pentru amplasarea de panouri publicitare;
 -privind incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si extravilanul orasului Deta.           
Documentele pot fi consultate la sediul Primariei Orasului Deta, Serviciul Buget, contabilitate, finante, impozite si taxe sau pe site-ul propriu al institutiei, la adresa  www.detatm.ro, sectiunea Buget local.
Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, se pot depune in scris la sediul Primariei Orasului Deta, prin posta la adresa, orasul Deta, str. Victoriei nr. 32, judetul Timis, sau prin intermediul postei electronice la adresa primaria_deta@net69.ro, pana la data de 13.12.2016, orele 12.
Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publica pe marginea acestor proiecte de hotarare, care va fi organizata in data de 13 decembrie 2016, orele 1400, la sediul Primariei orasului Deta, sala de sedinte .
INFORMARE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE

news1

PRIMARIA ORASULUI DETA VA INSTIINTEAZA CA PUTETI BENEFICIA DE URMATOARELE SERVICII SOCIALE: 

 • - DESTINATE COPILULUI SI/SAU FAMILIEI,
 • - PERSOANELOR CU DIZABILITATI,
 • - PERSOANELOR VARSTNICE,
 • - VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE,
 • - PERSOANELOR CU DIFERITE ADICTII, RESPECTIV CONSUM DE ALCOOL, DROGURI, ALTE SUBSTANTE TOXICE, INTERNET, JOCURI DE NOROC ETC.,
 • - VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE,
 • - PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE,
 • - PERSOANELOR SANCTIONATE CU MASURA EDUCATIVA SAU PEDEAPSA NEPRIVATIVA DE LIBERTATE AFLATE IN SUPRAVEGHEREA SERVICIILOR DE PROBATIUNE,
 • - PERSOANELOR CU AFECTIUNI PSIHICE,
 • - PERSOANELOR DIN COMUNITATI IZOLATE,
 • - SERVICII SOCIALE DE SUPORT PENTRU APARTINATORII BENEFICIARILOR.

CONFORM  HG 691/2015 PARINTII PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE AU OBLIGATIA DE A NOTIFICA ACEASTA INTENTIE SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA DE LA DOMICILIU, CU MINIMUM 40 DE ZILE INAINTE DE A PARASI TARA.

NOTIFICAREA VA CONTINE, IN MOD OBLIGATORIU, DESEMNAREA PERSOANEI CARE SE OCUPA DE INTRETINEREA COPILULUI PE PERIOADA ABSENTEI PARINTILOR SAU TUTORELUI, DUPA CAZ.

CONFIRMAREA PERSOANEI IN INTRETINEREA CAREIA VA RAMANE COPILUL SE EFECTUEAZA DE CATRE INSTANTA DE TUTELA, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE PREZENTEI LEGI.

PENTRU MAI MULTE DETALII VA PUTETI ADRESA COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI DETA.

CONFORM  LEGII 272/2004  PRIVIND PROTECTIA ªI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI VA ADUCEM LA CUNOSTINTA CA PENTRU PREVENIREA SEPARARII COPILULUI DE PARINTII SAI, PRECUM SI PENTRU REALIZAREA PROTECTIEI SPECIALE A COPILULUI SEPARAT, TEMPORAR SAU DEFINITIV, DE PARINÞII SAI, SE ORGANIZEAZA SI FUNCTIONEAZA URMATOARELE TIPURI DE SERVICII:

    A) SERVICII DE ZI;

    B) SERVICII DE TIP FAMILIAL;

    C) SERVICII DE TIP REZIDENTIAL.

SERVICIILE DE TIP FAMILIAL SUNT ACELE SERVICII PRIN CARE SE ASIGURA,

LA DOMICILIUL UNEI PERSOANE FIZICE SAU FAMILII, CRESTEREA SI INGRIJIREA COPILULUI SEPARAT, TEMPORAR SAU DEFINITIV, DE PARINTII SAI, CA URMARE A STABILIRII ÎN CONDITIILE PREZENTEI LEGI A MASURII PLASAMENTULUI.

POT PRIMI COPII IN PLASAMENT FAMILIILE SI PERSOANELE CARE AU VARSTA DE MINIMUM 18 ANI, AU CAPACITATE DEPLINA DE EXERCITIU, DOMICILIUL IN ROMANIA SI CARE PREZINTA GARANTII MORALE SI CONDITII MATERIALE NECESARE CRESTERII SI INGRIJIRII COPILULUI SEPARAT, TEMPORAR SAU DEFINITIV, DE PARINTII SÃI.

LA STABILIREA MASURII DE PLASAMENT LA FAMILII SI PERSOANE, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI REALIZEAZA DEMERSURI PENTRU IDENTIFICAREA MEMBRILOR FAMILIEI EXTINSE ALATURI DE CARE COPILUL S-A BUCURAT DE VIATA DE FAMILIE, IN VEDEREA CONSULTARII SI IMPLICARII LOR IN STABILIREA/REVIZUIREA OBIECTIVELOR PLANULUI INDIVIDUALIZAT DE PROTECTIE.

PENTRU MAI MULTE DETALII VA PUTETI ADRESA COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI DETA.

                              Compartiment Asistenta Sociala si relatii cu publicul

bullet Oferta vanzare teren 14.11.2016
bullet ALEGERI PARLAMENTARE 2016
bullet Somatii si titluri executorii 7.11.2016
bullet Oferta vanzare teren agricol 31.10.2016
mai mult

contor
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro