Despre învăţământul din Deta, noiembrie 2008

1727 – atestarea primei şcoli din Deta cu predare în limba germană
1914 – se înfiinţează Şcoala civilă din Deta cu predare în limba maghiară
1919 – în cadrul Şcolii civile îşi începe activitatea secţia română
1924 – 6 dec. – inaugurarea Liceului real Deta
1948 – organizarea învăţământului din Deta în trei şcoli distincte cu limbile de predare: română, germană şi maghiară
1958- unificarea celor trei şcoli şi reînfiinţarea Liceului real Deta
1978 – desprinderea învăţământului primar şi gimnazial de cel liceal şi înfiinţarea Şcolii cu clasele I-VIII Deta şi a Liceului industrial Deta
1986 – transformarea Liceului industrial Deta în Grupul Şcolar Forestier Deta
2000 – comasarea Grupului Şcolar Forestier Deta cu Şcoala cu clasele I-VIII Deta
2001 – transformarea Grupului Şcolar Forestier Deta în
Grup Şcolar „Sfântu` Nicolae” Deta

Director Grup Şcolar „Sfântu` Nicolae” Deta
Prof. Ion Jinaru

Related Post