Concursuri și salarizare

ANUNȚ 16 DECEMBRIE 2020

Publicăm Procesul verbal cu rezultatul la proba interviu și raportul final al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrație Publică, Protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcate aici și aici.

 

ANUNȚ 15 DECEMBRIE 2020

Publicăm Borderoul cu punctajul obținut la proba practică la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrație Publică, Protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 10 DECEMBRIE 2020

Publicăm rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrație Publică, Protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 3 DECEMBRIE 2020

Publicăm rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrație Publică, Protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 16 NOIEMBRIE 2020

PRIMĂRIA ORAȘ DETA, cu sediul în localitatea  Deta, strada Victoriei, numărul 32, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de referent grad I, pe durată nedeterminată, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, în cadrul Compartimentului Administrație Publică, Protocol. Anunțul poate fi vizualizat sau descărcat aici iar bibliografia aici.

 

ANUNȚ 24 APRILIE 2020

Publicăm Statul de funcții și salarii valabil la 01.01. 2020  în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017. Puteți vizualiza sau descărca documentul aici.

 

ANUNȚ 4 NOIEMBRIE 2019

PRIMĂRIA ORAȘ DETA, cu sediul în localitatea  Deta, strada Victoriei, numărul 32,judeţul Timiș, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de:

inspector clasa I, grad profesional debutant,  din cadrul compartimentului  Control Comercial și autorizare transport local;

Pentru participare la concurs candidaţii  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de :   05.12.2019,  ora 10,00;

– Proba interviu în data de: 09.12.2019,  ora 10,00;

Dosarele de concurs se depun  la sediul Primăriei, în  perioada 04.11.2019-25.11.2019

Bibliografia:

1.Constituția României;

2.O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ;

3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al funcționarului public, republicată;

4.Legea nr.12/1990  privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite,  republicată;

5.Legea nr. 319/2006  a securității și sănătății în muncă;

6.O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea  produselor și  serviciilor de piață,republicată;

7.H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a O.G.nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

8.O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților  publice;

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei orașului Deta,compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, telefon: 0256/390466, fax: 0256/ /390511.

 • Aici puteți vizualiza și descărca informaţii privind selecţia dosarelor pentru concursul de ocupare al funcţiei publice de execuţie de Inspector,clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local [update 28 noiembrie 2019]
 • Aici puteți vizualiza și descărca informații privind borderoul cu punctajul obținut  la proba scrisă la concursul organizat în data de 05.12.2019 pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local. [update 5 decembrie 2019]
 • Aici puteți vizualiza și descărca procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I , grad profesional debutant din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local, organizat în data de 09.12.2019 [update 9 decembrie 2019]
 • Aici puteți vizualiza și descărca Procesul verbal al Comisiei de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziția Primarului orașului Deta nr 234 /06.11.2019 [update 11 decembrie 2019]
 • Aici puteți vizualiza și descărca Raportul final al concursului pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local [update 11 decembrie 2019]

 

ANUNȚ 1 NOIEMBRIE 2019, ora 08:00

PRIMĂRIA ORAȘ DETA, cu sediul în localitatea Deta,strada Victoriei, nr. 32,judeţul Timiș, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de architect șef, din cadrul serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului.

Pentru participare la concurs candidaţii  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau inginerie civilă, cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate absolvite în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. studii de masterat absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 3. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 4. atestat Registrul Urbaniştilor din România.

Perioada de depunere a dosarelor : 01.11.2019 – 20.11.2019 la sediul instituției

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de :   02.12.2019,  ora 10,00;

– Proba interviu în data de: 04.12.2019,  ora 10,00;

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei orașului Deta,compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, telefon:0256/390466, fax;0256/ /390511.

Click aici pentru vizualizarea și/sau descărcarea documentului.

 

ANUNȚ 27 SEPTEMBRIE 2019:  CONCURS FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE – AUDITOR

Primăria orașului Deta,județul Timiș, cod fiscal 2503378, cu sediul în strada  Victoriei, nr.32, telefon 0256/390466, 0256/390606,fax:0256/390511,

a) organizează concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție  vacante  de  auditor, clasa I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului Audit public intern, în data de 28 octombrie 2019, ora 10,00- proba scrisă și în data de 30 octombrie 2019, ora 10,00 proba de interviu, la sediul Primăriei orașului Deta.

b) Pentru participare la concurs candidaţii  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentă în științe economice;

– 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcțiilor de execuție de grad profesional superior.

c) Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în perioada 27.09.2019-16.10.2019, inclusiv.

d) Informații  suplimentare și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei orașului Deta, str, Victoriei nr.32,compartimentul Resurse umane,la telefon 0256/390466, fax 02566/390511, persoana de contact: Clara Stanciu, consilier superior la compartimenul Resurse umane, e-mail:primaria_deta@net69.ro

Pentru vizualizarea/descărcarea documentului, click aici.

 

ANUNȚ 13 SEPTEMBRIE 2019:  CONCURS FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE

PRIMĂRIA ORAȘ DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32,judeţul Timiș,organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control Comercial și autorizare transport local;

Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de : 14.10.2019, ora 10,00;
– Proba interviu în data de: 16.10.2019, ora 10,00;

Depunere a dosarelor la sediul instituției publice , în perioada 14 septembrie -03 octombrie 2019

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei orașului Deta,compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, telefon:0256/390466, fax;0256/ /390511.

Pentru vizualizarea/descărcarea documentului, click aici.

 • Publicăm informaţii privind selecţia dosarelor pentru concursul de ocupare al funcţiei publice de execuţie de Inspector,clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local. Pentru vizualizarea/descărcarea documentului, click aici.
 • Publicăm borderoul cu punctajul obținut la proba scrisă la concursul organizat în data de 14.10.2019 pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local. Pentru vizualizarea/descărcarea documentului, click aici.

 

ANUNȚ 5 SEPTEMBRIE 2019:  CONCURS FUNCȚIE PUBLICĂ DE CONDUCERE

PRIMĂRIA ORAȘ DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32, judeţul Timiș, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de architect șef, din cadrul serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului.

Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau inginerie civilă, cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate absolvite în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

2. studii de masterat absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

3. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

4. atestat Registrul Urbaniştilor din România.

Depunere a dosarelor la sediul instituției publice , în perioada 05 septembrie -24 septembrie 2019
Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de : 07.10.2019, ora 10,00;
– Proba interviu în data de: 09.10.2019, ora 10,00;

Bibliografie concurs:
Constituția României, republicată;
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei orașului Deta,compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, telefon:0256/390466, fax;0256/ /390511.

Pentru vizualizarea/descărcarea documentului, click aici.

 

ANUNȚ 5 SEPTEMBRIE 2019:  CONCURS  POST CONTRACTUAL

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș,în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014,organizează concurs în vederea ocupării postului contractual vacant:

– muncitor necalificat gradul I studii gimnaziale sau medii;

-vechime -nu se solicită;

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă : data de 25.09.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba practică: data de 26.09.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu: data de 27.09.2019, ora 10, la sediul instituției.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs : 04.09.2019-17.09.2019

Relații suplimentare  la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, consilier superior,  telefon nr.0256/360466, fax: 0256/390511.

 • Publicăm rezultatele selectării dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 25 septembrie 2019, pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor necalificat I, perioadă nedeterminată la Serviciul de Gospodărirea oraşului, din cadrul Primăriei orașului Deta. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultatele, click aici.
 • Publicăm borderoul cu punctajul obținut la proba scrisă la concursul organizat în data de 25 septembrie 2019, pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor necalificat I, perioadă nedeterminată la Serviciul de Gospodărirea oraşului, din cadrul Primăriei orașului Deta. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultatele, click aici.
 • Publicăm Raportul final al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat I la serviciul Gospodărirea oraşului. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultatele, click aici.

 

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL DIN 19-21 AUGUST 2019

 • Publicăm raportul final al concursului. Pentru a vizualiza și/sau descăra documentul, click aici.

 

 • Publicăm procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba interviu al concursului de recrutare. Pentru a vizualiza și/sau descărca, click aici.

 

 • Publicăm borderourile cu punctajele obținute la proba scrisă la concursul organizat în data de 19.08.2019 pentru ocuparea funcțiilor publice vacante existente. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultatele, click aici.

 

 • Publicăm rezultatele selectării dosarelor înscrise la concursul care va fi organizat în data de 19-21 august 2019, pentru ocuparea funcțiilor vacante existente. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultele, click aici.

 

ANUNȚ CONCURS 22 IULIE 2019

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș, în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, pentru funcțiile publice de execuție:

– inspector clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control Comercial și autorizare transport local;
– referent clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului:
– inspector clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului;

Condiții generale de participare:
– să îndeplinească condițiile art.54 din legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice pentru ocuparea funcțiilor vacante de :

– inspector, clasa I,gradul profesional debutant, la compartimentul Control Comercial și autorizare transport local, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor – nu se solicită;

– referent, clasa III, gradul profesional debutant, la Serviciului Urbanism,amenajarea teritoriului,autorizarea execturării lucrărilor și administrarea patrimoniului,studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat,vechime în specialitatea studiilor – nu se solicită;

-inspector clasa I, grad profesional principal,studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă- studii inginerești, în domeniul urbanism,arhitectură, construcții civile și industriale,vechime în specialitatea studiilor – 5 ani

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă în data de 19.08.2019, ora 10, la sediul instituției.
Proba de interviu în data de 21.08.2019,ora 10, la sediul instituției.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Relații suplimentare la telefon nr.0256/360466, e-mail: primaria_deta@net69.ro, persoana de contact Stanciu Clara,consilier, compartiment Resurse umane.

Pentru a descărca anunțul, click aici.

Pentru a descărca bibliografia, click aici.

 

ANUNȚ 15 APRILIE 2019

Publicăm Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent de specialitate II la Casa de Cultură a orașului Deta.Pentru a vizualiza sau descărca documentul, vă rugăm click aici.

 

ANUNȚ 8 APRILIE 2019

Publicăm rezultatele probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant de referent de specialitate II la Casa de Cultură. Pentru a vizualiza sau descărca documentul, vă rugăm click aici.

 

ANUNȚ 4 APRILIE 2019

Publicăm rezultatele selecţiei dosarelor privind concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Referent de specialitate II la Casa de Cultură. Pentru a vizualiza sau descărca documentul, vă rugăm click aici.

 

ANUNȚ 15 MARTIE 2019

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014 :

–  referent de specialitate, gradul profesional II ( studii superioare), post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condițiile specifice de participare la concurs:

–  studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul  muzică, artă,pedagogie muzicală;

– vechime în muncă minimum 3 ani;

– cunoștințe în ceea ce privește activitatea  cultural-artistică;

Data, ora și locul de desfășurare al concursului:

Proba scrisă: data de 08.04.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu: data de 10.04.2019,ora 10, la sediul instituției.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare  la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, consilier superior,  telefon nr.0256/360466, fax: 0256/390511.

Pentru a descărca anunțul click aici

 

ANUNȚ 5 MARTIE 2019

Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Deta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Deta.

In conformitate cu Dispozitia Primarului orasului Deta nr.41/28.02.2019 privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul public al orasului Deta si OMS nr.1520/2016 privind Regulamentul de organizare si desfasurare al concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Deta, str.Mihai Viteazul, nr.10, loc.Deta, judetul Timis in perioada 07.03.2019-23.04.2019.

Vizualizează sau descarcă anunțul integral aici.

Vizualizează sau descarcă Dispoziția privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare al concursului aici.

Vizualizează sau descarcă Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcției de Manager al Spitalului Orasenesc Deta aici.

 

ANUNȚ 5 MARTIE 2019

Anunț concurs – funcționar  public

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș,în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, pentru funcțiile publice  astfel:

În cadrul Compartimentului Control Comercial și autorizare transport local:

– inspector  clasa I, grad profesional superior, studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul ingineria produselor alimentare, administrație publică;

–  vechime în specialitatea studiilor  – 7 ani;

În cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului:

-referent de specialitate  II, gradul profesional superior, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniul construcții civile, industriale, urbanism;

-vechime în specialitatea studiilor  – 7 ani;

-inspector clasa  I, grad profesional  principal, studii superioare  de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, studii inginerești în domeniul urbanism, arhitectură, construcții civile și industriale ;

-vechime în specialitatea studiilor – 5 ani;

Data, ora  și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă  în  data de 03.04.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu în data de   05.04.2019,ora 10, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în perioada 04.03.2019-22.03.2019 .

Relații suplimentare  la telefon nr.0256/360466, e-mail: primaria_deta@net69.ro, persoana de contact Stanciu Clara,consilier superior- compartiment Resurse umane.

Pentru a descărca anunțul, click aici.

 

ANUNȚ 26 FEBRUARIE 2019

PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local de:

Consilier juridic gradul II-1 post .

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 13.03.2019, ora 10:00;
 • Proba interviu în data de 15.03.2019, ora 10:00.

Pentru participare la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea drept/științe juridice;
 • vechime minim 3 ani;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 27.02.2019 – 05.03.2019 la sediul Primăriei orașului Deta. Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact Clara Stanciu, telefon: 0256/390466, fax: 0256/ /390511.

Documentul oficial scanat poate fi vizualizat sau descărcat aici.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support