Concursuri și salarizare

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL DIN 19-21 AUGUST 2019

  • Publicăm borderourile cu punctajele obținute la proba scrisă la concursul organizat în data de 19.08.2019 pentru ocuparea funcțiilor publice vacante existente. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultatele, click aici.

 

  • Publicăm rezultatele selectării dosarelor înscrise la concursul care va fi organizat în data de 19-21 august 2019, pentru ocuparea funcțiilor vacante existente. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultele, click aici.

 

ANUNȚ CONCURS 22 IULIE 2019

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș, în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, pentru funcțiile publice de execuție:

– inspector clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control Comercial și autorizare transport local;
– referent clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului:
– inspector clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului;

Condiții generale de participare:
– să îndeplinească condițiile art.54 din legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice pentru ocuparea funcțiilor vacante de :

– inspector, clasa I,gradul profesional debutant, la compartimentul Control Comercial și autorizare transport local, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor – nu se solicită;

– referent, clasa III, gradul profesional debutant, la Serviciului Urbanism,amenajarea teritoriului,autorizarea execturării lucrărilor și administrarea patrimoniului,studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat,vechime în specialitatea studiilor – nu se solicită;

-inspector clasa I, grad profesional principal,studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă- studii inginerești, în domeniul urbanism,arhitectură, construcții civile și industriale,vechime în specialitatea studiilor – 5 ani

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă în data de 19.08.2019, ora 10, la sediul instituției.
Proba de interviu în data de 21.08.2019,ora 10, la sediul instituției.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Relații suplimentare la telefon nr.0256/360466, e-mail: primaria_deta@net69.ro, persoana de contact Stanciu Clara,consilier, compartiment Resurse umane.

Pentru a descărca anunțul, click aici.

Pentru a descărca bibliografia, click aici.

 

ANUNȚ 15 APRILIE 2019

Publicăm Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent de specialitate II la Casa de Cultură a orașului Deta.Pentru a vizualiza sau descărca documentul, vă rugăm click aici.

 

ANUNȚ 8 APRILIE 2019

Publicăm rezultatele probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant de referent de specialitate II la Casa de Cultură. Pentru a vizualiza sau descărca documentul, vă rugăm click aici.

 

ANUNȚ 4 APRILIE 2019

Publicăm rezultatele selecţiei dosarelor privind concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Referent de specialitate II la Casa de Cultură. Pentru a vizualiza sau descărca documentul, vă rugăm click aici.

 

ANUNȚ 15 MARTIE 2019

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014 :

–  referent de specialitate, gradul profesional II ( studii superioare), post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condițiile specifice de participare la concurs:

–  studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul  muzică, artă,pedagogie muzicală;

– vechime în muncă minimum 3 ani;

– cunoștințe în ceea ce privește activitatea  cultural-artistică;

Data, ora și locul de desfășurare al concursului:

Proba scrisă: data de 08.04.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu: data de 10.04.2019,ora 10, la sediul instituției.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare  la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, consilier superior,  telefon nr.0256/360466, fax: 0256/390511.

Pentru a descărca anunțul click aici

 

ANUNȚ 5 MARTIE 2019

Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Deta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Deta.

In conformitate cu Dispozitia Primarului orasului Deta nr.41/28.02.2019 privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul public al orasului Deta si OMS nr.1520/2016 privind Regulamentul de organizare si desfasurare al concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Deta, str.Mihai Viteazul, nr.10, loc.Deta, judetul Timis in perioada 07.03.2019-23.04.2019.

Vizualizează sau descarcă anunțul integral aici.

Vizualizează sau descarcă Dispoziția privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare al concursului aici.

Vizualizează sau descarcă Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcției de Manager al Spitalului Orasenesc Deta aici.

 

ANUNȚ 5 MARTIE 2019

Anunț concurs – funcționar  public

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș,în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, pentru funcțiile publice  astfel:

În cadrul Compartimentului Control Comercial și autorizare transport local:

– inspector  clasa I, grad profesional superior, studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul ingineria produselor alimentare, administrație publică;

–  vechime în specialitatea studiilor  – 7 ani;

În cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului:

-referent de specialitate  II, gradul profesional superior, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniul construcții civile, industriale, urbanism;

-vechime în specialitatea studiilor  – 7 ani;

-inspector clasa  I, grad profesional  principal, studii superioare  de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, studii inginerești în domeniul urbanism, arhitectură, construcții civile și industriale ;

-vechime în specialitatea studiilor – 5 ani;

Data, ora  și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă  în  data de 03.04.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu în data de   05.04.2019,ora 10, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în perioada 04.03.2019-22.03.2019 .

Relații suplimentare  la telefon nr.0256/360466, e-mail: primaria_deta@net69.ro, persoana de contact Stanciu Clara,consilier superior- compartiment Resurse umane.

Pentru a descărca anunțul, click aici.

 

ANUNȚ 26 FEBRUARIE 2019

PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local de:

Consilier juridic gradul II-1 post .

Concursul se va desfășura astfel:

  • Proba scrisă în data de 13.03.2019, ora 10:00;
  • Proba interviu în data de 15.03.2019, ora 10:00.

Pentru participare la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea drept/științe juridice;
  • vechime minim 3 ani;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 27.02.2019 – 05.03.2019 la sediul Primăriei orașului Deta. Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact Clara Stanciu, telefon: 0256/390466, fax: 0256/ /390511.

Documentul oficial scanat poate fi vizualizat sau descărcat aici.