Concursuri și salarizare

Anunt 12.04.2024

 


Anunt concurs 27.02.2024


Anunt concurs din data de 08.11.2023
Publicare site 27.11.2023

Primaria Deta ANUNT CONCURS

Rezultatul probei scrise 04.12.2023

Rezultatul proba interviu

Raportul final al examenului


ANUNȚ CONCURS DIN DATA DE 06.10.2023
Anunt concurs contractual


Rezultate proba interviu în data de 31.08.2023


Anunt concurs din data de 28.07.2023


Anunt concurs 28.07.2023


Anunt concurs 12.05.2023
Anunt suspendare concurs
Anunţ concurs muncitor necalificat I


04.05.2023
ANUNT CONCURS
17.05.2023
Anunţ concurs consilier superior


25.04.2023


Anunt concurs post administrator –

 


ANUNȚ 03.04.2023
Anunţ concurs post Administrator


ANUNȚ 22 IULIE 2022

Publicăm Centralizatorul  cu rezultatul obținut la proba interviu din data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcției publice de
execuție vacantă de referent clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Stare civilă. Documentul poate fi descărcat AICI.

Publicăm Centralizatorul cu rezultatul obținut la proba interviu din data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Asistență socială și relații cu publicul. Documentul poate fi descărcat AICI.

 

ANUNȚ 19 IULIE 2022

Publicăm rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de Referent,
clasa III, grad profesional superior la Compartimentul Asistență socială și relații cu publicul. Documentul poate fi descărcat AICI.

Publicăm rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de
Referent, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Stare civilă. Documentul poate fi descărcat AICI.

 

ANUNȚ 8 IULIE 2022

Publicăm rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de :
– referent clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Asistență socială și relații
cu publicul
– referent clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Stare civilă.

Documentul poate fi descărcat AICI.

 

ANUNȚ 29 IUNIE 2022

Publicăm Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de Referent de specialitate II și Referent I la Casa de cultură al orașului Deta. Documentul poate fi descărcat AICI.

 

ANUNȚ 29 IUNIE 2022

Publicăm Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacante de Muncitor calificat II la Seviciul Gospodărire. Documentul poate fi descărcat AICI.

 

ANUNȚ 28 IUNIE 2022

Publicăm anunțul privind concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat II la Serviciul Gospodărirea orașului. Documentul poate fi descărcat AICI.

 

ANUNȚ 28 IUNIE 2022

Publicăm Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de Referent de specialitate II și Referent I la Casa de Cultură. Documentul poate fi descărcat AICI.

 

ANUNȚ 27 IUNIE 2022

Primăria orașului Deta, cu sediul în strada Victoriei, nr.32, judeţul Timiș,telefon  0256/390466, fax: 0256/390511, e-mail: primaria _deta@net69.ro, organizează concurs pentru ocuparea  funcției publice de execuție vacante, din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Deta, în data de 28.07.2022 ora 10,00 – proba scrisă, după cum urmează:

Serviciul Urbanism, amenajarea  teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului :

Inspector clasa I grad principal, funcție publică de execuție, 1 post,  normă întreagă,8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată;

Condiții de participare :

-studii universitare  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din  domeniul:urbanism, arhitectură , construcții;

-minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice;

Concursul se va desfășura  la sediul Primăriei orașului Deta, strada Victoriei, nr.32 ,județul Timiș

și constă în 3 probe succsesive:

a)Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data

expirării termenului de depunere a dosarelor (19.07.2022-25.07.2022);

b)Susținerea probei scrise se va desfășura  în data de 28.07.2022, ora 10,00;

c)Interviul  se va susține de regulă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Dosarele de  concurs: se  depun în termen de 20 zile  de la data publicării anunțului  în perioada 27.06.2022-18.07.2022

Persoana de contact :

Stanciu Clara Maria inspector I, superior la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Deta, telefon 0256/390466.

Detalii suplimentare, atribuțiile și bibiografia le puteți vizualiza sau descărca AICI.

 

ANUNȚ 21 IUNIE 2022

Publicăm selecția dosarelor privind concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante la Casa de Cultură. Documentul poate fi descărcat aici.

 

ANUNȚ 16 IUNIE 2022

Primăria orașului Deta,  cu sediul în strada Victoriei, nr.32,judeţul Timiș, telefon  0256/390466, fax: 0256/390511, e-mail: primaria _deta@net69.ro, organizează concurs pentru ocuparea  a 2   funcții publice de execuție vacante, din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Deta,  în data de 18.07.2022 ora 10,00 – proba scrisă,  după cum urmează:

Compartimentul Asistență socială  și relații cu publicul:

    – Referent,c lasa III, grad profesional superior, funcție publică de execuție, 1 post,  normă întreagă,8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată

Condiții de participare :

-studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-minimum 7 ani  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice ;

Compartimentul Stare civilă :

   – Referent, clasa I, grad profesional debutant, funcție publică de execuție, 1 post,  normă întreagă,8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată

Condiții de participare :

-studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice ;

Data afișării anunțului: 16.06.2022

Concursul se va desfășura  la sediul Primăriei orașului Deta, str. Victoriei, nr.32 județul Timiș și constă în 3 probe succesive:

a)Selecția  dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ( 06.07.2022-12.07.2022);

b)Susținerea probei scrise se va desfășura în data de 18.07.2022 ,ora 10,00;

c)Interviul se va susține  de regulă , în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Dosarele de  înscriere  la concurs: se pot  depune în termen de 20 zile  de la publicarea anunțului la ANFP, la sediul Primăriei orașului Deta, județul Timiș în perioada 16.06.2022-05.07.2022

Persoana de contact :

Stanciu Clara Maria inspector I, superior la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Deta, telefon 0256/390466.

Detalii suplimentare, atribuțiile și bibiografia le puteți vizualiza sau descărca AICI.

 

ANUNȚ 31 MAI 2022

Primăria orașului  Deta, cu sediul  în strada Victoriei, nr.32, județul Timiș, organizează concurs pentru  ocuparea următoarelor posturi contractuale  vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Deta, în data de 27.06.2022, ora 10,00- proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 , pentru  aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Serviciul Gospodărirea orașului:

 • 1 post muncitor calificat grad profesional II, post contractual vacant ,  normă  întreagă 8 ore/zi,40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată .

Condiții de participare :

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011 și modificat prin H.G. nr. 1027/2014, precum și art. 542, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

-studii generale;

– nu necesită vechime ;

Compartimentul Casa de cultură:

 • 1 post referent de specialitate grad profesional II , post contractual vacant , normă  întreagă 8 ore/zi,40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată .

Condiții de participare :

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011 și modificat prin H.G. nr. 1027/2014, precum și art. 542, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

-studii superioare absolvite cu diploma de licență;

-vechime  în muncă minimum 5 ani;

– nu se solicită vechime în specialitatea studiilor ;

-atestat coregrafie;

 • 1 post referent grad profesional I , post contractual vacant , normă  întreagă 8 ore/zi,40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată .

Condiții de participare :

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011 și modificat prin H.G. nr. 1027/2014, precum și art. 542, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

-studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-vechime  în muncă minimum 1 ani;

Detalii suplimentare și bibiografiile le puteți vizualiza sau descărca AICI.

ANUNȚ 5 MAI 2022

Publicăm Raportul final al examenului de promovare în grad profesional pentru funcţiile publice:
1. Inspector, clasa I ,grad profesional principal-Serviciul Buget, contabilitate
2. Inspector, clasa I ,grad profesional principal-Serviciul Buget, impozite și taxe
3. Inspector, clasa I ,grad profesional superior-Serviciul Buget, impozite și taxe.

Documentul poate fi descărcat aici.

Publicăm Raportul final al examenului de promovare în grad profesional pentru funcţiile publice de:
1. Consilier juridic, clasa I ,grad profesional superior- Compartimentul juridic
2. Inspector, clasa I ,grad profesional principal-Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența
Persoanelor. Documentul poate fi descărcat aici.

ANUNȚ 2 MAI 2022

Publicăm Informaţii privind proba interviu, pentru concursul de ocupare a postului contractual de administrator la SC ȘTRAND TERMAL SRL;

Publicăm Raportul final al concursului organizat în data de 29.04.2022 pentru ocuparea postului contractual de administrator la SC ȘTRAND TERMAL SRL

Publicăm tabelul nominal cu punctajul obținut la proba interviu, al examenului organizat în data de 02.05.2022 pentru promovarea funcționarilor publici în grad profesional – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la compartimentul juridic și inspector, clasa I, grad profesional la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Publicăm tabelul nominal cu punctajul obținut la proba interviu, al examenului organizat în data de 02.04.2022 pentru promovarea funcționarilor publici în grad profesional – inspector, clasa I grad profesional superior, inspector, clasa I, grad profesional principal la serviciul Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe.

 

ANUNȚ 29 APRILIE 2022

Informaţii privind punctajul obținut la proba scrisă, al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de administrator la SC ȘTRAND TERMAL SRL:

Numele şi prenumele

Punctaj

proba scrisă

Mențiune

Strîmtu Valentin Pavel

62,00

Admis

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba scrisă poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului afișării rezultatului de la proba scrisă. Comunicarea rezultatelor la proba interviu, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului , se vor afișa la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a Primăriei orașului Deta. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor ultimei probe.

Comisia de concurs

Sava Maria – preşedinte

Pluștea Corneliu Traian – membru

Mateescu Adina Maria – membru

Secretarul comisiei: Stanciu Clara, consilier, compartiment Resurse Umane

 

ANUNȚ 28 APRILIE 2022

Publicăm tabelul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă, a examenului organizat în data de 28.04.2022 pentru promovarea funcționarilor publici în grad profesional – consilier juridic, clasa I , grad profesional superior la compartimentul juridic și inspector, clasa I, grad profesional la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Punctaj

proba scrisă

Mențiune

1.

Farawi Miriam

75,33

ADMIS

2.

Vălcan Roxana

80,33

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la proba scrisă pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului afișării rezultatului de la proba scrisă. Comunicarea rezultatelor la proba interviu, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se vor afișa la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a Primăriei orașului Deta. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor ultimei probe.

Comisia :                                                                      Secretar comisie,

Sculean Coralia                                                                 Stanciu Clara

Rotariu Carmen 

Popovici Nicoleta 

ANUNȚ 28 APRILIE 2022

Publicăm tabelul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă, a examenului organizat în data de 28.04.2022 pentru promovarea funcționarilor publici în grad profesional – inspector, clasa I grad profesional superior, inspector, clasa I, grad profesional principal la serviciul Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Punctaj

proba scrisă

Mențiune

1.

Gava Gabriela Alexandra

96,33

ADMIS

2.

Gherghel Ilse Iuliana

72,00

ADMIS

3.

Strîmtu Maria Ioana

81,00

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la proba scrisă pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului afișării rezultatului de la proba scrisă. Comunicarea rezultatelor la proba interviu, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se vor afișa la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a Primăriei orașului Deta. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor ultimei probe.

Comisia:                                                                          Secretar comisie:

Vulpe Mihaela Sanda                                                      Stanciu Clara

Sava Maria 

Boboiciov Sorina

ANUNȚ 18 APRILIE 2022

Publicăm rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional pentru un număr de 5 funcții publice de execuție din cadrul Primăriei orașului Deta, organizat în data de 28.04.20222, ora 10,00 – proba scrisă. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat AICI.

ANUNȚ 15 APRILIE 2022

Rezultatul selecției dosarelor, privind concursul organizat pentru ocuparea, pe durată determinată a postului contractual de –administrator la SC ȘTRAND TEMAL DETA SRL.

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.286/2011, modificată cu H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs constituită prin HCL nr.49 din data de 29.03.2022r. 49 comunică rezultatul probei de selecția a dosarelor:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Nr. de înregistrare al dosarului de particip.la concurs/examen

Rezultatul verificării dosarului

Admis/Respins

1. Strîmtu Valentin Pavel

3608/12.04.2022

Admis

Secretar comisie,

Stanciu Clara

 

ANUNȚ 5 APRILIE 2022

SC ȘTRAND TERMAL DETA SRL anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant pe perioadă determinată de administrator ștrand termal.

Condiții generale necesare în vederea participării la concurs:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 actualizată;
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs
-studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime – nu necesită vechime
Funcția contractuală de execuție: administrator ștrand termal;
Loc desfășurare concurs:
Primăria oraș Deta, str. Victoriei, nr.32 – sediul instituției.
Concursul constă în:
-selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-proba scrisă programată în data 29.04.2022 ora 10,00 ;
-interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
Locul și termenul de depunere a dosarelor:
-depunerea dosarelor în vederea participării la concurs concurs în perioada : 05.04.2022 – 12.04.2022, la sediul Primăriei orașului Deta.
Dosarele de înscriere la concurs vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 actualizată;
Bibliografia de concurs este afișată la sediul Primăriei Oraș Deta și publicată și pe site-ul instituției:

Bibliografie/Tematică

1.Constituția României, republicată, Titlul II –Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul III; 3.O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;
5.O.G. nr 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Cap. I Dispoziții generale;
6.Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
7.O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;
8.Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Deta,compartimentul Resurse umane, la telefon 0256-390466 şi 0256-390606.

ANUNȚ 22 MARTIE 2022

Publicăm STAT-FUNCTII-ȘI-SALARII-BRUTE  valabil la 31 MARTIE 2022 în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, HCL nr. 106/26.07.2017,HCL nr. 194/18.12.2018, Disp.nr. 7 /20.01.2020 H.G. nr.937/2018, H.G. nr. 935/2019, O.U.G. nr.1/2020 și Hotărârea nr.4 din 13 ianuarie 2021.

ANUNȚ 22 MARTIE 2022

Primăria orașului Deta, cu sediul în strada Victoriei, nr.32, județul Timiș, telefon nr. 0256/390466, fax nr. 0256/390511,e-mail : primaria_deta@net69.ro, organizează examen de promovare în grad profesional, pentru un număr de 5 (cinci) funcții publice de execuție, din cadrul Primăriei orașului Deta în data de 28.04.2022, ora 10,00- proba scrisă, în baza art. II din Legea nr. 203/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemieie de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, precum și aert. I din O.U.G. nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, cu respectarea prevederilor art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrartiv și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Serviciul Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe
– IdPost 232825 din inspector, grad profesional asistent, clasa I în inspector, grad profesional principal,clasa I, funcție publică de execuție, 1 post, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată;
– IdPost 232826 din inspector, grad profesional asistent, clasa I în inspector, grad profesional principal, funcție publică de execuție, 1 post, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată;
– IdPost 232827 din inspector, grad profesional principal, clasa I în inspector, grad profesional superior, funcție publică de execuție, 1 post, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată;

Compartimentul Juridic:
– IdPost 232822 din consilier juridic grad profesional principal, clasa I în consilier juridic grad profesional superior, clasa I, funcție publică de execuție, 1 post, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată;

Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor
Compartimentul Evidența Persoanei
– IdPost 422361 din inspector, grad profesional principal, clasa I în inspector, grad profesional superior, clasa I, funcție publică de execuție, 1 post, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată;

Detalii despre condițiile de participare a funcționarului public la examenul de promovare, despre probe, tematica și bibliografie găsiți în Anunțul – concurs promovare în grad 2022. Prin click pe link, documentul poate fi descărcat.

 

ANUNȚ 4 FEBRUARIE 2022

Publicăm centralizatorul cu punctajul final la concursul organizat în data de 1- 2 februarie 2022, pentru ocuparea postului vacant – inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul serviciului Urbanism amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

ANUNȚ 1 FEBRUARIE 2022

Publicăm rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

ANUNȚ 27 IANUARIE 2022

Publicăm  Raportul final al concursului pentru funcția publică de Inspector, clasa I , grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrație publică, protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

ANUNȚ 25 IANUARIE 2022

Publicăm Centralizatorul cu rezultatul obținut la proba interviu din data de 25.01.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrație publică, protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 21 IANUARIE 2022

Publicăm rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 21 IANUARIE 2022

Publicăm tabelul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă, la concursul organizat în data de 21.01.2022, pentru ocuparea
postului vacant Inspector, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare, normă întreagă, perioadă nedeterminată, funcție publică de execuție la Compartimentul Administrație publică, protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 13 IANUARIE 2022

Publicăm rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă – inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Administrație Publică, protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 30 DECEMBRIE 2021

Primăria orașului Deta, cu sediul în strada Victoriei, nr.32,judeţul Timiș,telefon 0256/390466, fax: 0256/390511, e-mail: primaria _deta@net69.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcții publice de execuție vacantă, din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Deta, în data de 01.02.2022 ora 10,00 – proba scrisă, în baza art. II din Legea nr.203 din 16 septembrie 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Serviciul Urbanism,amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului:
– ID-Post 232834 -Inspector,clasa I, grad profesional debutant, funcție publică de execuție,
1 post, normă întreagă,8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare, descrierea probelor, persoana de contact, ce trebuie să conțină dosarul, bibliografia și atribuțiile postului le puteți vizualiza sau descărca AICI.

 

ANUNȚ 21 DECEMBRIE 2021

Primăria orașului Deta, cu sediul în strada Victoriei, nr.32,judeţul Timiș,telefon 0256/390466, fax: 0256/390511, e-mail: primaria _deta@net69.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcții publice de execuție vacantă, din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Deta, în data de 21.01.2022 ora 10,00 – proba scrisă, în baza art. II din Legea nr.203 din 16 septembrie 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Compartimentul Administrație publică locală, protocol:
– ID-Post 232832 -Inspector,clasa I, grad profesional debutant, funcție publică de execuție,
1 post, normă întreagă,8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată

Condiții de participare :
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice, administrative sau științe politice;
-fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice ;

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei orașului Deta, str. Victoriei, nr.32 județul Timiș și constă în 3 probe succesive:

a)Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ( 21.12.2021-10.01.2022). Data afișării anunțului: 21.12.2021
b)Susținerea probei scrise se va desfășura în data de 21.01.2022 ,ora 10,00;
c)Interviul se va susține de regulă , în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Dosarele de înscriere la concurs: se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului la ANFP, la sediul Primăriei orașului Deta, județul Timiș în perioada 21.12.2021-10.01.2022

Persoana de contact :
Stanciu Clara Maria inspector I, superior la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Deta, telefon 0256/390466.

Dosarul pentru participarea la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele acte:
(1)a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice.
f) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică.Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate , de către medicul de familie.
g) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere psihologic să exercite o funcție publică.Atestarea se face pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii.
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
(2)Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), lit. a-i, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
(4) Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere.În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

pPRIMAR,
Rotar Radu

 

BIBLIOGRAFIA pentru Inspector,clasa I, grad profesional debutant

1.Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

7.Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

8.Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica stabilită pentru postul de Inspector,clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului administrație publică locală, protocol

1.Constituția României, republicată

Titlul I –Principii generale
Titlul II- Drepturile. Libertățile și îndatoririle fundamentale-Capitolul I și II

2.Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
PARTEA I – Dispoziții generale;
PARTEA III – Administrația publică locală;
PARTEA V – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale ;
PARTEA VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice ;
PARTEA VII – Răspunderea administrativă;
PARTEA VIII – Servicii publice;
PARTEA IX – Dispoziții tranzitorii și finale

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000,republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminarea, cu modificările și completările ulterioare
Capitolul I –Principii și definiții
Capitolul II – Dispoziții speciale

4.Legea nr. 202/2002, republicată,privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare
Capitolul I – Dispoziții generale
Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii
Capitolul III- Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, șla cultură și la informare
Capitolul IV – egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei
Capitolul V – Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

5.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Capitolul I – Dispoziții generale
Capitolul II – Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public
Capitolul III – Sancțiuni

6.Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Capitolul I – Dispoziții generale
Capitolul II – Proceduri privind participarea cetățenilor și asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor;
Capitolul III – Sancțiuni

7.Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

8.Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, cu modificările și completările ulterioare.

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

* Urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea hotărârilor, a actelor normative, a instrucţiunilor, circularelor şi a dispoziţiilor primite de la organele superioare în problemele administraţiei publice locale.
* Întocmește lucrălile de administraţie locală în conformitate cu legislaţia în vigoare şi le transmite celor în drept.
* Verifică proiectele de hotărâri, proiectele de dispoziții, hotărârile și dispozițiile comunicate de compartimente/servicii ;
* Participă la şedinţele Consiliului local şi redacteaza procesele verbale ale acestora.
*Ţine evidenţa hotărârilor şi documentelor şedinţelor Consiliului local precum şi a dispoziţiilor primarului.
* Selectează şi preia de pe internet corespondenţa, precum şi alte date şi informaţii utile desfăşurării activităţii primăriei şi consiliului local. Transmite situaţii şi date pe internet, respectând legalitatea actelor.
* Transmite toate actele administrative provenite de la Consiliul local (hotărâri) sau de la primar (dispoziţii) pentru a fi afişate sau comunicate celor în drept.
* Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.
*Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local, a dispoziţiilor Primarului şi a celorlalte acte normative referitoare la administraţie publică locală.
* Îndeplineşte oricare alte sarcini şi atribuţii date prin dispoziția primarului sau a superiorului ierarhic.
*Rezolvă în termen legal corespondenţa repartizată ;
* În cazul unor situatiii de exceptie ce impun rezolvarea operativă a unor situatii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerințe inclusiv în zilele nelucrătoare prin prelungirea programului de lucru la solicitarea conducerii ;
*Respectă Codul de conduită etică al primariei;
*Respecta păstrarea confidențialității informațiilor obținute cu ocazia exercitării atribuțiilor și sarcinilor de serviciu ;
*Respecta cerintele Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), Regulamentului intern( RI);
*Respectă cerințele sistemului de management implementat în cadrul instituției, procedurile operaționale
*Respectă cerințele de colectare selectivă a deșeurilor în conformitate cu prevederile Legii 132/2010;
*Respecta normele SSM și SU (Legea 319/2006, Legea 307/2006 ):

 

ANUNȚ – 30 SEPTEMBRIE 2021

Publicăm STAT DE FUNCȚII ȘI SALARII BRUTE valabil la 30 SEPTEMBRIE 2021 în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, HCL nr. 106/26.07.2017, HCL nr. 194/18.12.2018, Disp.nr. 7 /20.01.2020
H.G. nr.937/2018, H.G. nr. 935/2019, O.U.G. nr.1/2020 și Hotărârea nr.4 din 13 ianuarie 2021.

Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ – 23 SEPTEMBRIE 2021 – RAPORT FINAL AL CONCURSULUI DIRECTOR CSO DETA

Publicăm raportul final al concursului organizat în data de 21.09.2021 pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de Director la Clubul Sportiv Orășenesc Deta, cu jumătate de normă, pe perioadă nedeterminată. Pentru a vizualiza sau descărca documentul vă rugăm click AICI.

 

ANUNȚ – 22 SEPTEMBRIE 2021 – REZULTAT INTERVIU DIRECTOR CSO DETA

Publicăm rezultatul interviului la concursul organizat în data de 21.09.2021 pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de Director la Clubul Sportiv Orășenesc Deta, cu jumătate de normă, pe perioadă nedeterminată. Pentru a vizualiza sau descărca documentul vă rugăm click AICI.

 

ANUNȚ – 21 SEPTEMBRIE 2021- REZULTAT PROBĂ SCRISĂ DIRECTOR CSO DETA

Publicăm rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 21.09.2021 pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de Director la Clubul Sportiv Orășenesc Deta, cu jumătate de normă, pe perioadă nedeterminată. Pentru a vizualiza sau descărca documentul vă rugăm click AICI.

 

ANUNȚ – 14 SEPTEMBRIE 2021 – REZULTATE SELECȚIE DOSARE PENTRU DIRECTOR CSO DETA

Publicăm rezultatul selecței dosarelor de înscriere la concursul organizat, pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacant – director Clubul Sportiv Orășenesc Deta. Pentru a vizualiza sau descărca documentul vă rugăm click AICI.

 

ANUNȚ nr. 7613 din 30 august 2021

Clubul Sportiv Orășenesc Deta,

organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacant, de  director – 1 post, cu jumătate de normă, pe perioadă nedeterminată.

Condiții generale necesare în vederea participării la concurs :

-candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*)

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participarii la concurs :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în muncă necesară exercitării funcției contractuale : minimum 5 ani ;

Concursul va avea loc la : sediul Primăriei orașului Deta , strada Victoriei, nr.32, după cum urmează:

selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului

de depunere a dosarelor ;

– proba scrisă în data de 21.09.2021 ora 10,00

– proba interviu în data de 27.09.2021 ora 10,00

Locul și termenul de depunere a dosarelor:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 30.08.2021 – 10.09.2021 ,la sediul Primăria orașului Deta ;

Documente solicitate în vederea întocmirii dosarului de concurs :

cerere de înscriere; la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/

sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazier judiciar sau o declarative pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează(candidatul declarat admis la selecția dosarelor,care a depus la înscriere o declarative pe propria răspundere că nu are antecedente penale , are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ( adeverința conține , în clar,numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

curriculum vitae

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă împreună cu documentele originale , care se certifică pentru conformitate cu originalele de secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE

1.Constituția României;

2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ- Partea a III-a;

3. Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

5.Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

ATRIBUȚIILE POSTULUI

– îndeplinește atribuții specifice de angajator conform legislației muncii;

– îndeplinește atribuții specifice calității de ordonator terțiar de credite;

– răspunde de managementul clubului, de organizarea și funcționarea în condiții de eficiență și cu respectarea prevederilor legale;

– concepe și aplică, cu avizul Consiliului de Administratie, strategia care va fi urmată în vederea realizării obiectivelor propuse pentru a fi îndeplinite;

– întocmește programe și proiecte etapizate, conforme cu avizul Consiliului de Administrație, pentru activitatea Clubului Sportiv Orășenesc Deta;

– organizează și conduce activitatea Clubului Sportiv Orășenesc Deta și răspunde de buna desfășurare a acesteia, asigură și aplică respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

– avizează programele de pregătire, Calendarul Competițional intern și internațional și modalitatea propusă pentru desfășurarea și/sau organizarea competițiilor;

– negociază și semnează contracte și alte acte juridice de angajare a Clubului Sportiv Orășenesc Deta;

organizează și conduce personal sau prin delegat toate activitățile tehnice, sportive, economice, sociale sau de altă natură, stabilind și delegând atribuții pe trepte ierarhice și funcții având în vedere prerogativele funcției, structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Deta;

– îndruma, coordonează și controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură de sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor şi organizatorului de competiţii în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate al clubului;

– îndruma și aprobă activitatea antrenorilor la întocmirea planurilor de pregătire, anuale, de etapa, săptămânale, zilnice; urmărește respectarea acestora și evidența muncii efectuate în așa fel încât realizarea obiectivelor intermediare și finale să fie atinse;

– stabilește cu antrenorii, prin contract/convenție, obiective intermediare şi finale;

– aprobă planul de muncă al antrenorilor și planurile de pregătire pentru echipa, planurile de pregătire individuale pentru sportivii conduși de aceștia și analizează periodic cu aceștia nivelul atins, rezultatele obținute etc.;

– constată dacă obiectivele stabilite au fost atinse, neîndeplinirea acestora fiind supusă sancționării cu până la rezilierea contractului sau altui asemenea act pentru cei vinovați;

– asigură și răspunde de integritatea și buna întreținere a patrimoniului Clubului Sportiv Orășenesc Deta precum şi funcționarea la parametri impuși de normele prevăzute a bazelor sportive primite în administrare/folosință;

– dispune msuri pentru combaterea dopajului, promovarea spiritului de fairplay, a respectării legislației în vigoare Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive;

– primește și analizează informări scrise despre modul cum s-a desfășurat competiția (deplasare, masa, cazare, meci etc.), de la antrenorii echipelor participante, la cel mult o săptămână după terminarea evenimentului sportiv.

– asigură aplicarea și respectarea dispozițiilor privind constituirea și actualizarea permanentă a fondului documentar și a băncii de date ale Clubului Sportiv Orășenesc Deta referitor la:

– actele normative in vigoare privind activitatea sportivă;

– regulamentul de organizare și funcționare propriu;

– regulamentul intern;

– hotărârile Consiliului Local al Orașului Deta privind activitatea Clubului Sportiv Orășenesc Deta;

– statutele și regulamentele federațiilor naționale de specialitate la care Clubul Sportiv Orășenesc Deta este afiliat;

– programele strategice de dezvoltare pe termen mediu și scurt al Clubului Sportiv Orășenesc Deta;

– evidența antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor legitimați și clasificarea lor la fiecare disciplină sportivă;

– rezultatele obținute de sportivii Clubului Sportiv Orășenesc Deta la competițiile oficiale și amicale interne și/sau internaționale;

– elaborează și pune în practică obiective, politici, strategii și sisteme coerente în domeniul resurselor umane;

– organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine și urmărește aplicarea măsurilor pe care le dispune;

– îndeplinește orice alte atribuții pe care legea și actul constitutiv al Clubului Sportiv Orășenesc Deta le prevăd, cu exceptia celor date potrivit reglementărilor legale în competența altor organe;

– la solicitare, informează Consiliul Local al Orașului Deta asupra rezultatelor sportive, economico financiare și alte activități desfășurate , în termen de 30 de zile ;

– aplică şi respectă procedurile de sistem, procedurile operaţionale, precum şi procedurile de proces, în scopul funcţionării optime a Sistemului de Management al Calităţii, în vederea atingerii obiectivelor în propria activitate; asigură implementarea documentelor SMC elaborate referitoare la procesele coordonate; stabileşte şi asigură implementarea corecţiilor/ acţiunilor corective/ acţiunilor preventive pentru neconformităţile apărute în procesul coordonat; participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Clubului Sportiv / compartimentelor clubului / activităţii.

– organizează și conduce toate activitățile tehnice şi sportive ale sectiilor sportive;

– verifică și avizează planurile de pregătire, anuale, de etapă, săptămânale, zilnice întocmite de antrenori. Urmărește respectarea acestora și evidența muncii efectuate în așa fel încât realizarea obictivelor intermediare și finale să fie atinse;

– stabilește pentru antrenori (pentru echipa pe care o pregătesc) obiective de clasament la sfârșitul sezonului competițional, cât și obiective pentru pregătirea fizică a echipei și individual la componenții acesteia, în planul de pregătire;

-participă și urmărește evoluția sportivilor la competițiile oficiale și amicale cuprinse în calendarul intern și internațional; constată dacă obiectivele stabilite au fost atinse, propune acordarea de premii pentru îndeplinirea acestora și sancționării cu până la rezilierea contractului sau altui asemenea act pentru cei vinovati de neîndeplinirea obiectivilor;

– organizează selecția continuă a sportivilor, stabileste pentru fiecare antrenor, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice și numărul de sportivi din grupe;

– îndrumă și organizează controlul îndeplinirii sarcinilor reieșite din atribuțiile funcționale de către personalul din subordine și urmărește aplicarea măsurilor ce se impun; Elaborează şi semnează fișele de post pentru salariaţii din subordine conform statului de functii aprobat, precum și evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților din subordine.

– colaborează și întocmește Regulamentul Intern, Calendarul Competițional intern si internațional, și modalitatea propusă pentru desfășurarea și/sau organizarea competițiilor,

– analizează, periodic, împreună cu organizatorul de competiţii, antrenorii şi personalul medical stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club;

– urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;

– întocmește pentru fiecare antrenor, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi cuprinşi în pregătire;

– elaborează şi coordonează programe de colaborare cu toate structurile sportive, cu corespondent la secţia clubului, din Orasul Deta, precum şi cu grupări sportive din tara sau din străinătate;

– monitorizează în permanență activitatea concurenței și utilizează mijloace și metode pentru gestionarea corectă și în favoarea Clubului Sportiv Orășsenesc Deta a situațiilor concrete constatate;

– colaborează cu structurile informatice pentru înființarea, crearea, actualizarea paginii de web a Clubului Sportiv Orășenesc Deta;

– se ocupă de publicitate și promovare, planifică și conduce politicile și programele de publicitate, sau produce materiale conexe acestui domeniu;

– promovează imaginea clubului pe plan local, naţional și internațional;

-ține legătura cu federațiile sportive de specialitate la nivel național pentru buna informare în domeniu, prin personalul de specialitate, organizează activitatea cabinetului metodic și sprijină perfecționarea profesională a tehnicienilor din cadrul clubului;

– identifică soluţiile optime de promovare, pentru atragerea mai multor sponsori, inclusiv şi deplasarea la diverse firme şi instituţii pentru a face cât mai cunoscute meciurile din etapele de campionat ale clubului;

– asigură implementarea standardelor de control intern /managerial;

– îndeplinește orice alte atribuții ce reies din Regulamentul de Organizare și Funcționare prin decizia organelor de conducere;

-colaborează direct cu forțele de ordine din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi, a Grupării Mobile de Jandarmi și Politia Orașului Deta, la manifestările sportive organizate de Clubul Sportiv Orăsenesc Deta.

organizează și efectuează toate activitățile tehnice şi sportive ale secției;

-urmărește modul de punere în practică a planurilor de pregătire, anuale, de etapă, săptămânale, zilnice întocmite de antrenori;

-participă și urmărește evoluția sportivilor la competițiile oficiale și amicale cuprinse în calendarul intern și internațional;

– se implică în organizarea programelor de selecție continuă a sportivilor;

– întocmește notele de fundamentare, referatele pentru cheltuielile necesare meciurilor disputate acasă sau în deplasare;

-întocmește informări scrise despre modul cum s-a desfășurat activitatea (deplasare, masa, cazare, meci etc.) și colectează de la antrenorii echipelor participante analiza meciului și/sau competiției, concursului după terminarea evenimentului sportiv;

– pune la dispoziție materiale pentru analizele periodice, împreună cu antrenorii şi personalul medical a stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatelor realizate de sportivii legitimaţi la club;

-gestionează şi răspunde de magazia cu echipamente şi materiale sportive a sectiilor sportive ale clubului; asigură necesarul de materiale de întreţinere, reparaţii şi curăţenie pentru obiectivele sportive ale clubului;

-verifică după toate acţiunile organizate în sălile si locațiile administrate de club, să nu fie defecţiuni şi alte nereguli cu privire la mijloacele fixe şi obiectele de inventar;

-controlează desfăşurarea în condiţii tehnice corespunzătoare a programelor de antrenament, competiţiilor sportive şi a celorlalte activităţi care se desfăşoară în sălile de sport;

-îndeplineşte atribuţii de cadru tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, control şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

– în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul emite decizii care se comunică potrivit legii, Primarului Orasului Deta.

În perioada absenței din instituție, atribuțiile postului de director sunt preluate de o persoana desemnată de acesta prin decizie. Suplimentar, directorul Clubului Sportiv poate delega prin Decizie, către o persoană desemnată, oricare dintre atribuțiile postului de director.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul instituției sau la CLUBUL SPORTIV ORĂȘENESC DETA la telefon 0256-3904661 și e-mail : csodeta@yahoo.com, persoana de contact d-nul Miloș Lucian Achim.

PRIMAR,

Radu Rotar

 

ÎNTOCMIT,

Director interimar

CLUBUL SPORTIV ORĂȘENESC DETA

Miloș Achim Lucian

 

Anunț 17 iunie 2021

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI organizat în data de 11.06.2021 pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat II la Serviciul Gospodărirea oraşului
Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selectiei dosarelor: 04.06.2021

Numărul de înregistrare atribuit dosarului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

4863/28.05.2021

Admis

Informaţii privind proba scrisă
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 11.06.2021, ora 10,00

Numărul de înregistrare atribuit dosarului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

4863/28.05.2021

55 puncte

Admis

Informaţii privind proba interviu
Data şi ora desfăşurării interviului: 15.06.2021, ora 10,00

Numărul de înregistrare atribuit dosarului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

4863/28.05.2021

65,00puncte

Admis

Rezultatul final al concursului 17.06.2021

Numărul de înregistrare atribuit dosarului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

4863/28.05.2021

120,00 puncte

Admis

Afișat azi , 17.06.2021, la sediul Primăriei orașului Deta, județul Timiș și pe site-ul instituției.

 

Anunț 15 iunie 2021

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție

vacantă de muncitor necalificat II din la Serviciul Gospodărirea orașului

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

atribuit dosarului de concurs

Punctajul probei

scrise

Rezultatul probei

scrise

1.

4863/28.05.2021

65,00

ADMIS

 • Afișat astăzi, 15.06.2021, ora 16,00 la sediul Primăriei orașului Deta, județul Timiș și pe site-ul instituției.

Secretar comisie,

Stanciu Clara

Anunț 14 iunie 2021

Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de  muncitor necalificat II din cadrul Serviciului Gospodărire

Nr. crt.         Numărul de  înregistrare

atribuit dosarului de concurs

Punctajul  probei

scrise

Rezultatul probei

scrise

1.          4863/28.05.2021           55,00            ADMIS         

 Afișat astăzi, 14.06.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei orașului Deta, județul Timiș și pe site-ul instituției.

Secretar comisie,

Stanciu Clara

 

Anunț 4 iunie 2021

Rezultatul selecței  dosarelor de  înscriere la concursul organizat, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat II la  Serviciul  Gospodărirea  oraşului, din cadrul Primăriei orașului Deta

Nr.

Crt.

 

Funcția contractuală

       Numărul de

înregistrare atribuit

dosarului

 

Instituția

Rezultatul

probei de

selecție a

dosarelor

  Motivul

respingerii

dosarului

1

 

Muncitor necalificat,II

 

4863/28.05.2021 Primăria

oraș Deta

 

ADMIS

 

 

Conform art.20 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea  principiilor generale  de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare.

Afișat azi , 04.06.2021, ora 13,30

Candidatul declarat “ ADMIS” va susține proba scrisă în data de 11.06.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei orașului Deta

                                                                                 Secretar comisie concurs

                                                                                      Clara  Stanciu

 

Anunț 4 iunie 2021

PRIMĂRIA ORAȘ DETA Nr. 5028 /04.06.2021

Rezultatul probei scrise la concursul  de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante organizat în data de 03.06.2021

Având în vedere prevederile art.60 alin.(2) și art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.       Numărul de înregistrare

         atribuit dosarului de 

înscriere la concurs/Data înregistrării

Funcția publică/clasa/gradul/

comprtimentul unde candidează

   Punctajul probei scrise

 

Rezultatul

    probei  scrise

1. 4554/19.05.2021     Referent/clasa III/

       grad superior

Compartminentul

Administrație publică,

protocol

      41,00 RESPINS
2. 4672/24.05.2021         2,00 RESPINS
3. 4672/24.05.2021         0,00 RESPINS

neprezentare candidat la proba scrisă

 

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform  art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea  carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționarea a contestațiilor.

Afișat astăzi, 04.06.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei orașului Deta, județul Timiș și pe site-ul instituției.

Secretar comisie : Stanciu Clara, consilier resurse umane

 

ANUNȚ 28 mai 2021 

PRIMĂRIA  ORAȘ DETA                                                              Nr. 4865  din 28.05.2021

Rezultatul  selecției dosarelor de înscriere la examenul de recrutare organizat  pentru

ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent,clasa III, grad profesional superior

din cadrul Compartimentului Administrație publică, protocol

Nr.

Crt.

 

Funcția publică

 

       Numărul de

înregistrare atribuit

dosarului de

înscriere la concurs

 

 

Instituția

Rezultatul

probei de

selecție a

dosarelor

  Motivul

respingerii

dosarului

1

 

Referent,clasa III,grad

profesional superior pentru care sunt necesare studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

4554/19.05.2021 PRIMARIA   ADMIS
2

 

4672/24.05.2021 PRIMARIA   ADMIS
3

 

4674/24.05.2021 PRIMARIA   ADMIS

Conform art. 67^1 din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare:   Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele  concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Afișat azi, 28.05.2021, ora 13,00 la sediul Primăriei orașului Deta.

Candidații declarați “ Admis” vor susține proba scrisă în data de 03.06.2021, ora 10,00 , la sediul Primăriei orașului  Deta.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la afișare, conform art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primăriei orașului Deta.

Secretar comisie concurs,

Stanciu Clara , consilier R.U.

 

 

ANUNȚ 28 mai 2021

Primăria orașului Deta,  cu sediul în strada Victoriei, nr.32,judeţul Timiș,telefon  0256/390466, fax: 0256/390511,  e-mail: primaria _deta@net69.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea

funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciul Urbanism amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului în data de 28.06.2021 ora 10,00 – proba scrisă, cu respectarea prevederilor art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și  art. II din Legea nr.203 din 16 septembrie 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-1.

Funcția publică de execuție vacantă de :

Referent, clasa III, grad profesional  superior Id-post-232834 – 1 post, normă întreagă ( 8 ore/zi, 40 ore/săptămână), perioadă nedeterminată;

Condiții de participare :

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice:

-studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, profilul construcții;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice : minimum 7 ani;

Concursul se va desfășura  la sediul Primăriei orașului Deta, str. Victoriei, nr.32 județul Timiș și constă în 3 probe succesive:

a)Selecția  dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ( 28.05.2021-16.06.2021);

b)Susținerea probei scrise se va desfășura în data de 29.06.2021 la ora 10,00;

c)Interviul se va susține  de regulă , în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Dosarele de  înscriere  la concurs: se pot  depune în termen de 20 zile  de la publicarea anunțului la ANFP, la sediul Primăriei orașului Deta, județul Timiș în perioada 28.05.2021-16.06.2021

Persoana de contact : Stanciu Clara Maria inspector I, superior la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Deta, telefon 0256/390466.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele  prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

(1)a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs;

 1. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 2. c) copia actului de identitate;
 3. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 4. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice. Adeverinţele trebuie să cuprindă elemente din care să rezulte următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 6. g) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică.Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate , de către medicul de familie;
 7. h) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere psihologic să exercite o funcție publică.Atestarea se face pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii.
 8. i) cazierul judiciar;
 9. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia

(2)Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), lit. a-i, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere.În acest caz, candidatul declarat admis la  selecția  dosarelor are obligația  de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora  organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus  se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIA  –  Referent, clasa III, grad profesional  superior:

1.Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2.Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea nr.10/1995  privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7.Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

Tematica stabilită pentru postul de Referent, clasa III, grad profesional superior  din cadrul serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului

1.Constituția României,republicată

Titlul I   –Principii generale

Titlul II – Drepturile. Libertățile și îndatoririle fundamentale-Capitolul I și II

2.Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare

PARTEA I      – Dispoziții generale;

PARTEA  III   – Administrația publică locală;

PARTEA V    – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a satatului sau a unităților administrativ-teritoriale ;

PARTEA VI   – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice ;

PARTEA VII   – Răspunderea administrativă;

PARTEA  VIII – Servicii publice;

PARTEA  IX   – Dispoziții  tranzitorii și finale

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000,republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminarea, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul I –Principii și definiții

Capitolul II – Dispoziții speciale

4.Legea nr. 202/2002, republicată,privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările  ulterioare

Capitolul I  – Dispoziții  generale

Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

Capitolul III- Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare

Capitolul IV – Egalitatea  de șanse  între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei

Capitolul V  – Agenția Națională pentru Egalitatea  de Șanse  între Femei și Bărbați

5.Legea nr.50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Capitolul I    –  Autorizarea executării lucrărilor de construcții

Capitolul II   – Concesionarea terenurilor pentru construcții

Capitolul III  – Răspunderi și sancțiuni

6.Legea nr. 10/1995 privind  calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Capitolul I     – Dispoziții generale

Capitolul II   – Sistemul calității  în construcții

Capitolul III  – Obligații și răspunderi

7.Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările

ulterioare;

Capitolul I          – Dispoziții generale

Capitolul II        – Documentele  autorizării

Capitolul III       – Procedura de autorizare

Capitolul IV       – Alte precizări privind autorizarea

Capitolul  V       – Asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sancțiuni

Capitolul VI      – Alte dispoziții

ATRIBUȚIILE   POSTULUI:

Urmăreşte elaborarea şi avizarea documentaţiilor inclusiv obţinerea avizelor la lucrările de investiţii ce se execută în regie proprie ;

Pregăteşte documentaţiile în vederea scoaterii la licitaţie a lucrărilor de investiţii ce se execută în regie proprie ;

Asigură asistenţa tehnică la lucrările de investiţii ce se execută în regie proprie ;

Întocmeşte procesele verbale de recepţie la lucrările de investiţii executate în regie proprie ;

Întocmeşte cărţile tehnice pentru lucrările de investiţii;

Verifică şi confirmă situaţiile de lucrări privind intreţinerea  spaţiilor din fondul locativ al  primăriei ;

Întocmeşte rapoartele privind investiţiile patrimoniului public, necesare elaborării proiectelor de hotă-râri care vor fi supuse spre aprobare Consiliului local;

Efectuează controlul construcţiilor privind respectarea autorizaţiilor de construire eliberate şi respec-

tarea documentaţiei;

Aplică prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului cu respectarea principiilor prevăzute de lege;

Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează ;

Soluționează în termen legal corespondenţa repartizată ;

 

ANUNȚ 18 mai 2021

Primăria orașului  Deta, cu sediul  în strada Victoriei, nr.32, județul Timiș, organizează concurs pentru  ocuparea funcției contractuale de execuție  vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Deta, în data de 11.06.2021, ora 10,00- proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 , pentru  aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Serviciul Gospodărirea orașului:

 • muncitor necalificat II, funcție contractuală de execuție, studii generale, normă întreagă 8ore/zi,40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată – 1 post.

Condiții de participare :

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011 și modificat prin H.G. nr. 1027/2014, precum și art. 542, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

– studii generale;

– vechime în muncă  nu se solicită;

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Orașului Deta, str. Victoriei nr. 32, județul Timiș   și constă în 3 probe succesive :

1.Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la  data expirării termenului de depunere a dosarelor (18.05.2021-02.06.2021)

2.Susținerea probei  scrise se va desfășura   în  data  de 11.06.2021, ora 10,00 ;

3.Interviul se va susține,  în  termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere  la concurs  se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului la sediul Primăriei orașului Deta , în perioada 18.05.2021-02.06.2021.

Persoana de contact: Clara Stanciu, consilier I, superior la Compartimentul Resurse umane din cadrul Primăriei orașului Deta, telefon : 0256/390466

Se poate înscrie la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul pentru participare la concurs trebuie să conțină , în mod obligatoriu, următoarele acte:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c)copiile documentelor care  să ateste nivelul studiilor  și ale altor acte care atestă efectuarea unor  specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)copia carnetului de muncă sau  după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel  mai târziu până la  data desfășurării primei probe a concursului;

f)adeverință medicală   care să  ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard  stabilit de Ministerul Sănătății.

g)curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei.

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

2.Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele  minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale  de protecție la locul de muncă

3.Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare;

TEMATICA

1.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

2.Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele  minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale  de protecție la locul de muncă

3.Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului

Manifestarea unei conduite de politețe, solicitudine, profesionalism, în relațiile cu toate  persoanele cu care intră în contact;

-să efectueze la timp și corect sarcinile de serviciu;

-să întrețină curățenia în incinta unității, în parc pe stradă;

-execută lucrări de întreţinere a rondourilor stradale (săpare, plantare, plivire, udare a florilor);

-execută lucrări de cosit iarba din  spaţiile verzi aferente terenurilor destinate ca spații verzi  şi în cartierele de blocuri;

-execută  lucrări de toaletare a pomilor şi arbuştilor de pe stradă;

– curăţă şanţurile pluviale;

-văruie bordurile trotuarelor şi a rondourilor;

-mătură şi curăţă iarba pe aleele din parc și străzi;

–curăţă de vegetaţie uscată  albia râului Birdeanca;

 

ANUNȚ 4 mai 2021

Primăria orașului Deta, cu sediul în strada Victoriei, nr.32,judeţul Timiș,telefon  0256/390466, fax: 0256/390511, e-mail: primaria _deta@net69.ro, organizează  în data de 03.06.2021 ora 10,00 – concurs  proba scrisă,pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată  din cadrul Compartimentului Administrație publică, protocol,în conformitate  cu  prevederile art. 618   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și  art. II din Legea nr.203 din 16 septembrie 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-1.

Funcția publică de execuție vacante de :

Referent, clasa III, grad profesional  superior – normă întreagă, perioadă nedeterminată;

Durata normală a timpului de  muncă este  de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiții de participare :

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin.(1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice:

-studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat ;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice –minim 7 ani;

Concursul se va desfășura  la sediul Primăriei orașului Deta, str. Victoriei, nr.32 județul Timiș și constă în 3 probe succesive:

a)Selecția  dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ( 05.05.2021-24.05.2021);

b)Susținerea probei scrise se va desfășura în data de 03.06.2021 la ora 10,00;

c)Interviul se va susține  de regulă , în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

 

Dosarele de  înscriere  la concurs: se pot  depune în termen de 20 zile  de la publicarea anunțului la ANFP, la sediul Primăriei orașului Deta, județul Timiș în perioada 05.05.2021-24.05.2021

Persoana de contact : Stanciu Clara Maria inspector I, superior la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Deta, telefon 0256/390466.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele  prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

(1)a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs;

 1. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 2. c) copia actului de identitate;
 3. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 4. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice. Adeverinţele trebuie să cuprindă elemente din care să rezulte următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 5. g) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică.Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate , de către medicul de familie;
 6. h) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere psihologic să exercite o funcție publică.Atestarea se face pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii.
 7. i) cazierul judiciar;
 8. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia

(2)Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), lit. a-i, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere.În acest caz, candidatul declarat admis la  selecția  dosarelor are obligația  de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora  organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus  se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIA  pentru Referent, clasa III, grad profesional  superior:

 

1.Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

2.Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

5.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 

6.Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

 

Tematica stabilită pentru postul de Referent, clasa III, grad profesional superior  din cadrul compartimentului administrație publică, protocol

 

1.Constituția României,republicată

 

Titlul I –Principii generale

Titlul II- Drepturile. Libertățile și îndatoririle fundamentale-Capitolul I și II

 

2.Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare

PARTEA I – Dispoziții generale;

PARTEA  III – Administrația publică locală;

PARTEA V – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a satatului sau a unităților administrativ-teritoriale ;

PARTEA VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice ;

PARTEA VII – Răspunderea administrativă;

PARTEA  VIII – Servicii publice;

PARTEA  IX – Dispoziții  tranzitorii și finale

 

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000,republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminarea, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul I –Principii și definiții

Capitolul II – Dispoziții speciale

 

4.Legea nr. 202/2002, republicată,privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările  ulterioare

Capitolul I  – Dispoziții  generale

Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

Capitolul III- Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, șla cultură și la informare

Capitolul IV – egalitatea  de șanse  între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei

Capitolul V – Agenția Națională pentru Egalitatea  de Șanse  între Femei și Bărbați

 

5.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Capitolul I  –  Dispoziții generale

Capitolul II – Organizarea  și asigurarea accesului la informațiile de interes public

Capitolul III – Sancțiuni

 

6.Legea nr. 52/2003 privind  transparența decizională în administrația publică

Capitolul I – Dispoziții generale

Capitolul II – Proceduri privind participarea cetățenilor  și asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor;

Capitolul III – Sancțiuni

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

– Urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea hotărârilor, a actelor normative, a instrucţiunilor, circularelor şi a dispoziţiilor primite de la organele superioare în problemele administraţiei publice locale.

– Intocmeste lucrălile de administraţie locală în conformitate cu legislaţia în vigoare şi le transmite celor în drept.

– Intocmeşte proiectele de hotărâri şi dispoziţiile primarului.

– Participă la şedinţele Consiliului local şi redacteaza procesele verbale ale acestora.

– Ţine evidenţa hotărârilor şi documentelor şedinţelor Consiliului local precum şi a dispoziţiilor primarului.

– Răspunde şi controlează activitatea profesională desfaşurată de salariaţii din compartimentul administraţie publică locală, protocol.

– Selectează şi preia de pe internet corespondenţa, precum şi alte date şi informaţii utile desfăşurării activităţii primăriei şi consiliului local. Transmite situaţii şi date pe internet, respectând legalitatea actelor.

– Asigură multiplicarea şi transmiterea actelor normative privitoare la activitatea serviciilor şi compartimentelor din cadrul primăriei.

– Transmite  toate actele administrative provenite de la Consiliul local (hotărâri) sau de la primar (dispoziţii) pentru a fi afişate sau comunicate celor în drept.

– Evaluează anual activitatea salariaţilor din compartimenul de care răspunde şi întocmeşte şi semnează fişele de evaluare individuală.

– Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

-Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local, a dispoziţiilor Primarului şi a celorlalte acte normative referitoare la administraţie publică locală.

– Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale primarului

sau primite de la şefii ierarhici.

 

ANUNȚ 8 aprilie 2021

Publicăm Raportul final al concursului pentru funcția publică de inspector, clasa I , grad profesional principal din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 8 aprilie 2021

Publicăm Raportul final al concursului pentru funcția publică de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 8 aprilie 2021

Publicăm Raportul final al concursului organizat în data de 07.04.2021 pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I (tractorist ruterist) la Serviciul Gospodărirea oraşului. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 7 aprilie 2021

Publicăm rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Urbanism , amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului în data de 07.04.2021. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 7 aprilie 2021

Publicăm rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism , amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului în data de 07.04.2021. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 7 aprilie 2021

Publicăm rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat I din cadrul Serviciului Gospodărire. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 5 aprilie 2021

Publicăm rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 5 aprilie 2021

Publicăm rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 30 martie 2021

Publicăm rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului – 30.03.2021. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 30 martie 2021

Publicăm rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului – 30.03.2021. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 29 martie 2021

Publicăm rezultatul selecței dosarelor de înscriere la concursul organizat, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I,(tractorist ruterist) la Serviciul Gospodărirea oraşului, din cadrul Primăriei orașului Deta. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 29 martie 2021

Publicăm STAT-FUNCTII-ȘI-SALARII-BRUTE -31 MARTIE 2021

 

ANUNȚ 10 MARTIE 2021

Primăria orașului  Deta,cu sediul  în strada Victoriei, nr.32, județul Timiș, telefon 0256/390466, fax 0256/390511, e-mail primaria_deta@net69.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție  vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Deta, în data de 07.04.2021, ora 10,00- proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

Serviciul Gospodărirea orașului:

 • muncitor calificat I, (tractorist ruterist), funcție contractuală de execuție, normă întreagă (8ore/zi, 40 ore/săptămână).

 

Condiții de participare :

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011 și modificat prin H.G. nr. 1027/2014, precum și art. 542, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

-studii generale;

– vechime în muncă de minimum 5 ani;

– posesor permis de conducere valabil pentru categoria BE;

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Orașului Deta, str. Victoriei nr. 32, județul Timiș   și constă în 3 probe succesive :

1.Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la  data expirării termenului de depunere a dosarelor (24.03.2021-25.03.2021)

2.Susținerea probei  scrise se va desfășura   în  data  de 07.04.2021, ora 10,00 ;

3.Interviul în  data de 12.04.2021,  ora 10,00 ;

 

Dosarele de înscriere  la concurs  se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului la sediul Primăriei orașului Deta , în perioada 10.03.2021-23.03.2021.

 

Persoana de contact: Clara Stanciu, consilier I,superior la Compartimentul Resurse umane din cadrul Primăriei orașului Deta, telefon : 0256/390466

 

Se poate înscrie la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a)are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul pentru participare la concurs trebuie să conțină , în mod obligatoriu, următoarele acte:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c)copiile documentelor care  să ateste nivelul studiilor  și ale altor acte care atestă efectuarea unor  specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)copia carnetului de muncă sau  după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la  data desfășurării primei probe a concursului;

f)adeverință medicală   care să  ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard  stabilit de Ministerul Sănătății.

g)curriculum vitae;

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei.

BIBLIOGRAFIE

1.O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările  și completările ulterioare;

 1. Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 

ANUNȚ 5 MARTIE 2021

Primăria orașului Deta,  cu sediul în strada Victoriei, nr.32,judeţul Timiș,telefon  0256/390466, fax: 0256/390511, e-mail: primaria _deta@net69.ro, organizează  în data de 05.04.2021 ora 10,00 – concurs  proba scrisă,pentru ocuparea a   două (2 ) funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată  din cadrul Serviciul Urbanism amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului,în conformitate  cu  prevederile art. 618   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și  art. II din Legea nr.203 din 16 septembrie 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-1.

Funcțiile publice de execuție vacante de :

Inspector,clasa I, grad profesional principal – normă întreagă, perioadă nedeterminată;

Durata normală a timpului de  muncă este  de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiții de participare :

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin.(1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice:

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă –studii inginerești, în domeniul  urbanism, arhitectură, construcții civile și industriale,;

Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – 5 ani;

Referent, clasa III, grad profesional  debutant – normă întreagă, perioadă nedeterminată;

Durata normală a timpului de  muncă este  de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiții de participare :

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin.(1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice:

Studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat –în fișa postului nu are atribuții de urbanism;

Vechimea în specialitatea studiilor –fără vechime;

Concursul se va desfășura  la sediul Primăriei orașului Deta, str. Victoriei, nr.32 județul Timiș și constă în 3 probe succesive:

a)Selecția  dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ( 05.03.2021-24.03.2021);

b)Susținerea probei scrise se va desfășura în data de 05.04.2021 la ora 10,00;

c)Interviul se va susține  de regulă , în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Dosarele de  înscriere  la concurs: se pot  depune în termen de 20 zile  de la publicarea anunțului la ANFP, la sediul Primăriei orașului Deta, județul Timiș în perioada 05.03.2021-24.03.2021

Persoana de contact : Stanciu Clara Maria inspector I, superior la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Deta, telefon 0256/390466.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele  prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

(1)a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs;

 1. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 2. c) copia actului de identitate;
 3. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 4. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice. Adeverinţele trebuie să cuprindă elemente din care să rezulte următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 6. g) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică.Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate , de către medicul de familie;
 7. h) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere psihologic să exercite o funcție publică.Atestarea se face pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii.
 8. i) cazierul judiciar;
 9. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia

(2)Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), lit. a-i, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere.În acest caz, candidatul declarat admis la  selecția  dosarelor are obligația  de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora  organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus  se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

                   

BIBLIOGRAFIA  pentru inspector, clasa I, grad profesional principal:

1.Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2.Titlul I și II ale părți a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

7.Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

8.Hotărârea nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare;

9.Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

10.O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

*Urmărește elaborarea și avizarea documentațiilor inclusiv obținerea avizelor la lucrările de investiții ce se execută în regie proprie;

*Pregătește documentațiile în vederea scoaterii la licitație a lucrărilor de investiții ce se execută în regie proprie;

*Asigură asistența tehnică la lucrările de investiții ce se execută în regie proprie;

*Întocmește procesele verbale de recepție la lucrările de investiții executate în regie proprie;

*Ține evidența cărților tehnice pentru lucrările de investiții ale primăriei;

*Verifică și confirmă situațiile de lucrări privind întreținerea  spațiilor din fondul locativ al  primăriei.

*Participă la întocmirea programului anual de lucrări de drumuri;

*Colaborează cu proprietarii rețelelor edilitare subterane, pentru coordonarea activității investiționale a acestora;

*Pentru obiectivele de investiții proprii ale unității administrative,întocmește documentațiile necesare în vederea achiziției;

*Participă la derularea formalităților legale de achizitii publice,pentru lucrări în regie proprie;

*Urmărește derularea fizică, valorică și la termene a contractelor încheiate;

*Conduce și actualizează săptămânal evidența lucrărilor de investiții și reparații executate din bugetul local;

*Întocmește documentațiile pentru aprobarea prin Consiliul Local a lucrărilor specifice domeniului de activitate;

*Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare;

*Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la șefii ierarhici;

*Întocmirea listelor obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget, inclusiv eşalonarea pe trimestre în urma aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli în Consiliul Local al orașului Deta ,pentru Primăria orașului Deta pentru instituţiile şi companiile subordonate Consiliului Local al orașului Deta;

*Întocmirea cererilor de admitere la finanţare ale obiectivelor de investiţii cuprinse în lista de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget a Primăriei orașului Deta;

*Transmiterea listelor obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget aprobată Serviciului buget contabilitate al Primăriei oraș Deta;

*Participarea în comisiile de licitaţie a Primăriei orașului Deta, atunci când sunt numiţi prin dispoziţia Primarului;

*Participă în comisiile de recepţie a documentaţiilor tehnico-economice elaborate pentru modernizare, reabilitare străzi, poduri, amenajare giraţii, parcări, alei, trotuare ,alte constructii etc., executate din fonduri locale, de stat, structurale sau alte fonduri legal constituite;

*Predarea documentaţiei pentru licitare în vederea contractării execuţiei lucrărilor, întocmirea referate-lor de necesitate în vederea demarării procedurilor de achiziţie, a documentaţiei necesare în format scris şi electronic, pentru postarea lor pe SEAP (Sistem Electronic de Achiziţii Publice)- lucrări în regie proprie;

*Participare la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deţinătorii de reţele, care au eliberat avize – apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale;

 

BIBLIOGRAFIA  pentru Referent, clasa III, grad profesional  debutant:

1.Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2.Titlul I și II ale părți a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

6.Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 7.Hotărârea nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 8.Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

 

ATRIBUȚIILE   POSTULUI:

*Efectuează   inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat și public din patrimoniul Orașului Deta, împreună cu comisia specială constituită în acest sens;

*Stabilește plusurile,lipsurile și deprecierile constatate la bunurile imobile care aparțin domeniului public și privat al Orașului Deta;

*Asigură evidența mișcărilor bunurilor imobile din domeniul privat și public al Orașului Deta, făcând propuneri de modificare, completare, radiere a unor poziții;

*Elaborează,  documentații privind trecerea bunurilor din domeniul public în cel privat, din privat în cel public, după caz;

*Elaborează rapoarte și documentații privind scoaterea la  licitații a abunurilor imobile din domeniul privatși/sau, după caz, public al Orașului Deta;

*Face operațiuni de înscriere a datelor în Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale cu informațiile aferente oraşului Deta şi satului Opatiţa, verifică, completează, validează și actualizează elementele de nomenclatură stradală;

*Asigură  elaborarea în termen a rapoartelor și documentațiilorpentru ședințele Consiliului Local , ce privesc activitățile de care răspunde;

*Asigură verificarea sesizărilor repartizate, redactează și transmite răspunsurile la sesizările petenților, răspunde de soluționarea, în termenul prevăzut de legislația în vigoare privind regimul petițiilor și respectiv accesul liber la informații publice,adreselor și petițiilor repartizate și răspunde potrivit prevederilor legale în cazul nerespectării termenelor de răspuns prevăzute în legislația specifică.

*Îndeplinește și alte sarcini specifice, dispuse în scris sau verbal de conducerea primăriei în baza legilor în vigoare;

 

ANUNȚ 26 FEBRUARIE 2021

Primăria orașului Deta,  cu sediul în strada Victoriei, nr.32,judeţul Timiș,telefon:  0256/390466, fax: 0256/390511, e-mail: primaria _deta@net69.ro, organizează  în data de 29.03.2021 ora 10,00 – concurs  proba scrisă, și pe data de 05.04.2021, ora 10,00 – interviul pentru ocuparea funcției publice de conducere pe perioadă nedeterminată  de arhitect șef din cadrul Serviciul Urbanism amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână,în conformitate  cu  prevederile art. 618 alin.(2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și  art. II din Legea nr.203 din 16 septembrie 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-1.

Condiții de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile  prevăzute de art. 465 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 provind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții  specifice:

1.Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art.36 indice 1 lit. c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

2.Atestat Registrul Urbaniştilor din România;

3.Studii de master absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

4.Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei orașului Deta, str. Victoriei, nr.32, județul Timiș și constă în 3 probe succesive:

1.Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data  expirării termenului de depunere a dosarelor (26.02.2021-17.03.2021)

2.Susținerea probei scrise se va desfășura în data de 29.03.2021 ora 10,00

3.Interviul se va susține, de regulă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20  zile de la publicarea anunțului la ANFP, la sediul Primăriei orașului Deta, județul Timiș în perioada 26.02.2021-17.03.2021

Persoana de contact: Stanciu Clara, inspector I, superior la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Deta, telefon 0256/390466

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele  prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 

(1)a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs;

 1. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 2. c) copia actului de identitate;
 3. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 4. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice. Adeverinţele trebuie să cuprindă elemente din care să rezulte următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 6. g) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică.Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate , de către medicul de familie;
 7. h) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere psihologic să exercite o funcție publică.Atestarea se face pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii.
 8. i) cazierul judiciar, documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 9. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

(2)Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), lit. a-i, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere.În acest caz, candidatul declarat admis la  selecția  dosarelor are obligația  de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora  organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Puteți vizualiza sau descărca Atribuțiile postului și Bibliografia.

 

ANUNȚ 16 DECEMBRIE 2020

Publicăm Procesul verbal cu rezultatul la proba interviu și raportul final al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrație Publică, Protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcate aici și aici.

 

ANUNȚ 15 DECEMBRIE 2020

Publicăm Borderoul cu punctajul obținut la proba practică la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrație Publică, Protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 10 DECEMBRIE 2020

Publicăm rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrație Publică, Protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 3 DECEMBRIE 2020

Publicăm rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrație Publică, Protocol. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

ANUNȚ 16 NOIEMBRIE 2020

PRIMĂRIA ORAȘ DETA, cu sediul în localitatea  Deta, strada Victoriei, numărul 32, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de referent grad I, pe durată nedeterminată, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, în cadrul Compartimentului Administrație Publică, Protocol. Anunțul poate fi vizualizat sau descărcat aici iar bibliografia aici.

 

ANUNȚ 24 APRILIE 2020

Publicăm Statul de funcții și salarii valabil la 01.01. 2020  în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017. Puteți vizualiza sau descărca documentul aici.

 

ANUNȚ 4 NOIEMBRIE 2019

PRIMĂRIA ORAȘ DETA, cu sediul în localitatea  Deta, strada Victoriei, numărul 32,judeţul Timiș, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de:

inspector clasa I, grad profesional debutant,  din cadrul compartimentului  Control Comercial și autorizare transport local;

Pentru participare la concurs candidaţii  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de :   05.12.2019,  ora 10,00;

– Proba interviu în data de: 09.12.2019,  ora 10,00;

Dosarele de concurs se depun  la sediul Primăriei, în  perioada 04.11.2019-25.11.2019

Bibliografia:

1.Constituția României;

2.O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ;

3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al funcționarului public, republicată;

4.Legea nr.12/1990  privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite,  republicată;

5.Legea nr. 319/2006  a securității și sănătății în muncă;

6.O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea  produselor și  serviciilor de piață,republicată;

7.H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a O.G.nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

8.O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților  publice;

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei orașului Deta,compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, telefon: 0256/390466, fax: 0256/ /390511.

 • Aici puteți vizualiza și descărca informaţii privind selecţia dosarelor pentru concursul de ocupare al funcţiei publice de execuţie de Inspector,clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local [update 28 noiembrie 2019]
 • Aici puteți vizualiza și descărca informații privind borderoul cu punctajul obținut  la proba scrisă la concursul organizat în data de 05.12.2019 pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local. [update 5 decembrie 2019]
 • Aici puteți vizualiza și descărca procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I , grad profesional debutant din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local, organizat în data de 09.12.2019 [update 9 decembrie 2019]
 • Aici puteți vizualiza și descărca Procesul verbal al Comisiei de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziția Primarului orașului Deta nr 234 /06.11.2019 [update 11 decembrie 2019]
 • Aici puteți vizualiza și descărca Raportul final al concursului pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local [update 11 decembrie 2019]

 

ANUNȚ 1 NOIEMBRIE 2019, ora 08:00

PRIMĂRIA ORAȘ DETA, cu sediul în localitatea Deta,strada Victoriei, nr. 32,judeţul Timiș, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de architect șef, din cadrul serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului.

Pentru participare la concurs candidaţii  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau inginerie civilă, cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate absolvite în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. studii de masterat absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 3. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 4. atestat Registrul Urbaniştilor din România.

Perioada de depunere a dosarelor : 01.11.2019 – 20.11.2019 la sediul instituției

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de :   02.12.2019,  ora 10,00;

– Proba interviu în data de: 04.12.2019,  ora 10,00;

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei orașului Deta,compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, telefon:0256/390466, fax;0256/ /390511.

Click aici pentru vizualizarea și/sau descărcarea documentului.

 

ANUNȚ 27 SEPTEMBRIE 2019:  CONCURS FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE – AUDITOR

Primăria orașului Deta,județul Timiș, cod fiscal 2503378, cu sediul în strada  Victoriei, nr.32, telefon 0256/390466, 0256/390606,fax:0256/390511,

a) organizează concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție  vacante  de  auditor, clasa I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului Audit public intern, în data de 28 octombrie 2019, ora 10,00- proba scrisă și în data de 30 octombrie 2019, ora 10,00 proba de interviu, la sediul Primăriei orașului Deta.

b) Pentru participare la concurs candidaţii  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentă în științe economice;

– 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcțiilor de execuție de grad profesional superior.

c) Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în perioada 27.09.2019-16.10.2019, inclusiv.

d) Informații  suplimentare și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei orașului Deta, str, Victoriei nr.32,compartimentul Resurse umane,la telefon 0256/390466, fax 02566/390511, persoana de contact: Clara Stanciu, consilier superior la compartimenul Resurse umane, e-mail:primaria_deta@net69.ro

Pentru vizualizarea/descărcarea documentului, click aici.

 

ANUNȚ 13 SEPTEMBRIE 2019:  CONCURS FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE

PRIMĂRIA ORAȘ DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32,judeţul Timiș,organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control Comercial și autorizare transport local;

Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de : 14.10.2019, ora 10,00;
– Proba interviu în data de: 16.10.2019, ora 10,00;

Depunere a dosarelor la sediul instituției publice , în perioada 14 septembrie -03 octombrie 2019

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei orașului Deta,compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, telefon:0256/390466, fax;0256/ /390511.

Pentru vizualizarea/descărcarea documentului, click aici.

 • Publicăm informaţii privind selecţia dosarelor pentru concursul de ocupare al funcţiei publice de execuţie de Inspector,clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local. Pentru vizualizarea/descărcarea documentului, click aici.
 • Publicăm borderoul cu punctajul obținut la proba scrisă la concursul organizat în data de 14.10.2019 pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Control comercial și autorizare transport local. Pentru vizualizarea/descărcarea documentului, click aici.

 

ANUNȚ 5 SEPTEMBRIE 2019:  CONCURS FUNCȚIE PUBLICĂ DE CONDUCERE

PRIMĂRIA ORAȘ DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32, judeţul Timiș, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de architect șef, din cadrul serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului.

Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau inginerie civilă, cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate absolvite în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

2. studii de masterat absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

3. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

4. atestat Registrul Urbaniştilor din România.

Depunere a dosarelor la sediul instituției publice , în perioada 05 septembrie -24 septembrie 2019
Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de : 07.10.2019, ora 10,00;
– Proba interviu în data de: 09.10.2019, ora 10,00;

Bibliografie concurs:
Constituția României, republicată;
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei orașului Deta,compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, telefon:0256/390466, fax;0256/ /390511.

Pentru vizualizarea/descărcarea documentului, click aici.

 

ANUNȚ 5 SEPTEMBRIE 2019:  CONCURS  POST CONTRACTUAL

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș,în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014,organizează concurs în vederea ocupării postului contractual vacant:

– muncitor necalificat gradul I studii gimnaziale sau medii;

-vechime -nu se solicită;

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă : data de 25.09.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba practică: data de 26.09.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu: data de 27.09.2019, ora 10, la sediul instituției.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs : 04.09.2019-17.09.2019

Relații suplimentare  la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, consilier superior,  telefon nr.0256/360466, fax: 0256/390511.

 • Publicăm rezultatele selectării dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 25 septembrie 2019, pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor necalificat I, perioadă nedeterminată la Serviciul de Gospodărirea oraşului, din cadrul Primăriei orașului Deta. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultatele, click aici.
 • Publicăm borderoul cu punctajul obținut la proba scrisă la concursul organizat în data de 25 septembrie 2019, pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor necalificat I, perioadă nedeterminată la Serviciul de Gospodărirea oraşului, din cadrul Primăriei orașului Deta. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultatele, click aici.
 • Publicăm Raportul final al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat I la serviciul Gospodărirea oraşului. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultatele, click aici.

 

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL DIN 19-21 AUGUST 2019

 • Publicăm raportul final al concursului. Pentru a vizualiza și/sau descăra documentul, click aici.

 

 • Publicăm procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba interviu al concursului de recrutare. Pentru a vizualiza și/sau descărca, click aici.

 

 • Publicăm borderourile cu punctajele obținute la proba scrisă la concursul organizat în data de 19.08.2019 pentru ocuparea funcțiilor publice vacante existente. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultatele, click aici.

 

 • Publicăm rezultatele selectării dosarelor înscrise la concursul care va fi organizat în data de 19-21 august 2019, pentru ocuparea funcțiilor vacante existente. Pentru a vizualiza și/sau descărca rezultele, click aici.

 

ANUNȚ CONCURS 22 IULIE 2019

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș, în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, pentru funcțiile publice de execuție:

– inspector clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Control Comercial și autorizare transport local;
– referent clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului:
– inspector clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului;

Condiții generale de participare:
– să îndeplinească condițiile art.54 din legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice pentru ocuparea funcțiilor vacante de :

– inspector, clasa I,gradul profesional debutant, la compartimentul Control Comercial și autorizare transport local, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor – nu se solicită;

– referent, clasa III, gradul profesional debutant, la Serviciului Urbanism,amenajarea teritoriului,autorizarea execturării lucrărilor și administrarea patrimoniului,studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat,vechime în specialitatea studiilor – nu se solicită;

-inspector clasa I, grad profesional principal,studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă- studii inginerești, în domeniul urbanism,arhitectură, construcții civile și industriale,vechime în specialitatea studiilor – 5 ani

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă în data de 19.08.2019, ora 10, la sediul instituției.
Proba de interviu în data de 21.08.2019,ora 10, la sediul instituției.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Relații suplimentare la telefon nr.0256/360466, e-mail: primaria_deta@net69.ro, persoana de contact Stanciu Clara,consilier, compartiment Resurse umane.

Pentru a descărca anunțul, click aici.

Pentru a descărca bibliografia, click aici.

 

ANUNȚ 15 APRILIE 2019

Publicăm Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent de specialitate II la Casa de Cultură a orașului Deta.Pentru a vizualiza sau descărca documentul, vă rugăm click aici.

 

ANUNȚ 8 APRILIE 2019

Publicăm rezultatele probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant de referent de specialitate II la Casa de Cultură. Pentru a vizualiza sau descărca documentul, vă rugăm click aici.

 

ANUNȚ 4 APRILIE 2019

Publicăm rezultatele selecţiei dosarelor privind concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Referent de specialitate II la Casa de Cultură. Pentru a vizualiza sau descărca documentul, vă rugăm click aici.

 

ANUNȚ 15 MARTIE 2019

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014 :

–  referent de specialitate, gradul profesional II ( studii superioare), post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condițiile specifice de participare la concurs:

–  studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul  muzică, artă,pedagogie muzicală;

– vechime în muncă minimum 3 ani;

– cunoștințe în ceea ce privește activitatea  cultural-artistică;

Data, ora și locul de desfășurare al concursului:

Proba scrisă: data de 08.04.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu: data de 10.04.2019,ora 10, la sediul instituției.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare  la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, consilier superior,  telefon nr.0256/360466, fax: 0256/390511.

Pentru a descărca anunțul click aici

 

ANUNȚ 5 MARTIE 2019

Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Deta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Deta.

In conformitate cu Dispozitia Primarului orasului Deta nr.41/28.02.2019 privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul public al orasului Deta si OMS nr.1520/2016 privind Regulamentul de organizare si desfasurare al concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Deta, str.Mihai Viteazul, nr.10, loc.Deta, judetul Timis in perioada 07.03.2019-23.04.2019.

Vizualizează sau descarcă anunțul integral aici.

Vizualizează sau descarcă Dispoziția privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare al concursului aici.

Vizualizează sau descarcă Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcției de Manager al Spitalului Orasenesc Deta aici.

 

ANUNȚ 5 MARTIE 2019

Anunț concurs – funcționar  public

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș,în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, pentru funcțiile publice  astfel:

În cadrul Compartimentului Control Comercial și autorizare transport local:

– inspector  clasa I, grad profesional superior, studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul ingineria produselor alimentare, administrație publică;

–  vechime în specialitatea studiilor  – 7 ani;

În cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului:

-referent de specialitate  II, gradul profesional superior, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniul construcții civile, industriale, urbanism;

-vechime în specialitatea studiilor  – 7 ani;

-inspector clasa  I, grad profesional  principal, studii superioare  de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, studii inginerești în domeniul urbanism, arhitectură, construcții civile și industriale ;

-vechime în specialitatea studiilor – 5 ani;

Data, ora  și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă  în  data de 03.04.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu în data de   05.04.2019,ora 10, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în perioada 04.03.2019-22.03.2019 .

Relații suplimentare  la telefon nr.0256/360466, e-mail: primaria_deta@net69.ro, persoana de contact Stanciu Clara,consilier superior- compartiment Resurse umane.

Pentru a descărca anunțul, click aici.

 

ANUNȚ 26 FEBRUARIE 2019

PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local de:

Consilier juridic gradul II-1 post .

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 13.03.2019, ora 10:00;
 • Proba interviu în data de 15.03.2019, ora 10:00.

Pentru participare la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea drept/științe juridice;
 • vechime minim 3 ani;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 27.02.2019 – 05.03.2019 la sediul Primăriei orașului Deta. Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact Clara Stanciu, telefon: 0256/390466, fax: 0256/ /390511.

Documentul oficial scanat poate fi vizualizat sau descărcat aici.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support