Regulament Olimpiada Multiculturalitătii

Regulamentul competiției OLIMPIADA MULTICULTURALITĂȚII, organziat cu ocazia 

Zilei Olimpice în data de 23 Iunie 2023 în orașul Deta

ORGANIZATORUL CONCURSULUI:

Consiliul Local și Primăria Orașului Deta

ÎNSCRIEREA:

Înscrierea participanților este GRATUITA și se va face în perioada 6-16 iunie 2023. Având în vedere faptul că această competiție se desfășoară exclusiv în echipe, înscrierea se va face de către coordonatorul echipei  prin completarea și semnarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE pe care o pot ridica de la educator/învățător/diriginte sau de la sediul Primăriei Orașului Deta, compartiment Secretariat.

Coordonatorul echipei trebuie să fie OBLIGATORIU, major, iar dacă există minori în cadrul echipei, va semna și reprezentantul său legal, în acest fel acceptând participarea copilului în competiție.

LOCUL ȘI DURATA CONCURSULUI:

Concursul se va desfășura în orașul Deta, în data de 23 iunie 2023. Va avea loc un tur al orașului cu opriri în diverse locații, unde membrii echipelor înscrise în concurs vor parcurge probele pregătite de organziatori.

ECHIPELE:

 • Competiția se va desfățura EXCLUSIV în ECHIPE. 
 • Echipele pot fi compuse din cel puțin 3 membrii și cel mult 5 membrii.
 • Fiecare echipă va fi coordonată de către un reprezentant al echipei, care va fi denumit COORDONATORUL ECHIPEI. Acesta trebuie să fie obligatoriu MAJOR. 
 • Dat fiind faptul că această comeptiție se adresează familiei și întregilor cetățeni ai orașului Deta, pot participa cetățeni ai orașului Deta, ai satului Opatița sau elevi ori preșcolari înscriși la școala sau grădinița din Deta, fără limită de vârstă.

ECHIPAMENT OBLIGATORIU:

Fiecărei echipe i se va atribui de către organizatori în ziua comeptiției o culoare și va purta tricouri de culoarea atribuită, puse la dispoziție de către organziatori.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Acțiunea ”Olimpiada multiculturalității”, este o competiție care implică parcurgerea de către echipele înscrise în concurs a unui traseu bine determinat, reprezentând turul orașului Deta. 

Pe parcursul traseului, fiecare echipă va staționa într-o locație cu însemnătate culturală, istorică sau  sportivă, în ordinea stabilită de organziatori. Locațiile la care se va staționa vor fi marcate cu un număr și vor fi parcurse în ordine crescătoare. Fiecare locație este atribuită unei etnii, iar probele desfășurate în cadrul staționării sunt legate de etnia respectivă. Dat fiind faptul că  instituția Consiliului Județean este cofinanțatorul acestei competiții, una dintre locații va fi exlusiv dedicată acestei instituții. De asemeena o altă locație va fi exclusiv dedicată jocurilor olimpice.

 Pentru a ajunge la finish, concurenții vor parcurge între 8 și 10 astfel de staționări. La fiecare staționare aceștia vor trece prin 2 probe. Pentru a afla în ce constă jocul sau proba fizică, membrii echipelor vor avea indicii pe care le pot desluși dacă răspund corect la  întrebările de cultură generală pe care le pot găsi pe siteul Primăriei Orașului Deta, putând fi căutate cu telefonul mobil, având la dipsoziție internetul furnizat de către Primăria Orașului Deta prin reteaua  wifi4eu, care poate fi accesată permanent. A doua probă constă într-un joc specific sau o provocare la îndeplinirea unei îndeletniciri specifică identității etniei la care este staționat din diverse domenii: gastronomie, jocurile copilăriei de altă dată, tradiții, meșteșugit. La fiecare locație echipele vor acumula un număr de puncte. În urma probei fizice se pot obține și 0 puncte. La fiecare staționare vor fi prezenți coordonatori care vor îndruma echipele spre finalizarea probelor. La finish echipele trebuie să prezinte fotografiile selfie pe care sunt nevoiți să le realzieze în zonele special amenajate între locațiile de joc, dovedind, astfel, că au parcurs toate locațiile. În funcție de locul ajuns la finish aceștia vor primi un alt număr de puncte și vor fi însumaate cu punctele obținute în cadrul probelor.

Câștigătorii primelor 3 locuri sunt cei care cumulează  cel mai mare număr de puncte. Primele 3 echipe care însumează la finish  cel mai mare număr de puncte vor fi premiate pe podium, în stil olimpic, la finalul competiției. Odată cu ei, vor fi premiați și toți ceilalți participanți.

Comeptiția se va desfășura exclusiv în echipe. Astfel, se pot înscrie echipe cu un număr format între 3 și 5 membrii, fără limită de vârstă. Echipele pot fi formate din membrii unei familii, din prieteni, colegi de școală, colegi de ansamblu sau colegi a unei secții din cubul sportiv al orașului. În cadrul competiției pot participa doar cetățeni ai orașului Deta și satului Opatița sau  elevii care învață la școala din orașul Deta.

Pe parcursul întregului timp de desfășurare a concursului vor fi prezente două asistente medicale care vor acționa imediat, în caz de nevoie, echipaj de poliție și echipaj de jandarmerie care să asigure ordinea și paza evenimentului.

RESPONSABILITĂȚILE PARTICIPANTULUI:

 • Toți concurenții participă la competiție în urma semnării declarației pe  propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, completată în cadrul fișei de înscriere.
 • Concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă materială (ex: pierderea lucrurilor personale) participă pe propria răspundere sau în cazul minorilor, pe propria ršspundere a reprezentnantului legal, aceștia renunțând prin însăși înscrierea la competiție a sa sau a minorului, la orice drept de a solicita despăgubiri;
 • Atât coordonatorul echipei, cât și ceilalții membrii din ecjipă, dar și în cazl minorilor, reprezentantul lor legal trebuie să cunoască regulamentul, înainte de competiție.
 • In cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze organizatorului.
 • Concurenții sunt obligați sa respecte regulile de protecție a mediului înconjurător.
 • Toți membrii echieplor trebuie să urmeze traseul stabilit, fără să omită oprirea a niciunui punct și fără să urmeze vreo scurtătură.
 • La oprirea fiecărui grup coordonatorul echipei trebuie să prezinte un selfie, care să ateste că a urmat tarseul marcat .

CONDIȚII CE ATRAG DESCALIFICAREA:

 • Neparcurgerea trasului în întregime sau scurtarea lui.
 • Omiterea vreunei locații din cele maracte sau a vreunui joc.
 • Nepurtarea tricourilor puse la dispozitie de catre organziatori, conform culorii atribuite.
 • Comportamentul lipsit de Fair Play și limbajul trivial față de concurenți, organizatori sau spectatori (insultarea, îmbrâncirea concurenților, șicanarea … etc).
 • Folosirea ajutoarelor din afara concursului.
 • Schimbarea numărului de concurs.
 • Abandonarea ambalajelor sau altor deșeuri în spațiul de desfășurare a concursului, precum și in jurul acestuia.
 • Descalificările se pot face și după concurs in urma vizualizării pozelor, filmelor sau a sesizării fondate a altor concurenți.
La mulți ani, România!

Astăzi gândurile noastre se îndreaptă spre eroii acestui neam. Este ziua în care recunoștiința și gândurile noastre bune merg spre toți cei care au luptat și și-au dat viața pentru ca noi să putem trăi în libertate.
1 decembrie înseamnă unire și voința de ne da mână cu mână pentru un viitor mai bun, pentru o țară liberă și prosperă.
Din partea conducerii și a funcționarilor Primăriei Deta și din partea Consiliului Local Deta vă transmitem un sincer La mulți ani cu ocazia Zilei Naționale!
La Mulți Ani România!
Înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Publicăm Formularul de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al orasului Deta Conform HOTĂRÂRII nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

Documentul poate fi vizualizat sau descărcat prin click pe link:

Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al orasului Deta 

Actualizarea situației foselor existente în Deta

Avand in vedere solicitarile Administratiei Nationale Apele Romane si Garzii Nationale de Mediu, in conformitate cu HG 714/2022 privind aproparea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, la nivelul orasului Deta trebuie intocmit registrul de evidenta a sistemelor individuale pentru a fi raportate catre Comisia Europeana.

Pana in prezent, cu ajutorul datelor furnizate de catre Aquatim SA – sucursala Deta, a fost intocmit registrul atasat.

Rugam persoanele care nu sunt racordate la reteaua de canalizare a orasului si care detin fose septice sa se prezinte la sediul Primariei orasului Deta (str.Victoriei, nr.32), compartimentul Urbanism in vederea completarii/actualizarii situatiei existente. Totodata va comunicam ca potrivit art. 31 alin. (14) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-infintate, daca acestea nu detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural.”

Anunț important – contestații liste de repartizare ANL

Contestaţiile privind listele de repartizare pentru locuinţele ANL pentru tineri, aprobate prin HCL Deta nr.139/2022, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 05 august 2022 inclusiv (conf.Art.15 (4) din Hotărârea nr.165/2008).

Puteți vizualiza sau descărca documentul HCL DETA – LISTE REPARTIZARE LOCUINTE ANL-TINERI.

Anunț important – contestații locuințe ANL tineri

Contestaţiile privind listele de priorităţi pentru locuinţele ANL pentru tineri, aprobate prin HCL Deta nr.126/2022, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 11 iulie 2022 inclusiv (conf.Art.15 (4) din hotărârea nr.165/2008).

Listele pot fi vizualizate sau descărcate:

Listă afișare ANL 2 camere

Listă afișare ANL 1 cameră

ANAF derulează, în 2022,  proiecte pilot în vederea stimulării conformării voluntare

Agenția Națională de Administrare Fiscală intensifică, în anul 2022, activitățile de îndrumare și asistență în domeniul fiscal, manifestându-și în acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin.

Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează trei Proiecte pilot privind stimularea conformării voluntare, dedicat persoanelor fizice, care se vor concentra pe educarea și informarea contribuabililor despre obligațiile fiscale. Obiectivele acestora sunt creșterea gradului de informare și stimularea conformării fiscale voluntare a contribuabililor persoane fizice, pentru următoarele categorii de contribuabili:

–  cadre didactice și alte persoane ce pot obține venituri din meditații,

–  persoane care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor,

– persoane fizice care realizează venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare și  întreținere corporală.

Proiectul “Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din meditații, activități educaționale și alte forme de învățământ urmărește identificarea unor instrumente de lucru în zona conformãrii voluntare în cazul cadrelor didactice și a altor persoane care prestează servicii de meditații, care să aducă eficiență și rezultate satisfăcătoare,  în vederea replicării pe o scară mai  largă, pe un termen mediu și lung. Într-o primă etapă proiectul se desfășoară în  județele Cluj și Sibiu.

Proiectul “Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din cedarea folosinței bunurilor” este un proiect pilot desfășurat la nivelul județelor Brașov și Constanța. Proiectul își propune să prevină și să reducă fenomenul de sub-declarare, de nedeclarare a veniturilor din chirii/cedarea folosinței bunurilor și de neînregistrare în scop fiscal. Identificarea contribuabililor care nu se conformează obligațiilor fiscale presupune o abordare axată pe colectarea și publicarea de informații, în care predomină îmbunătățirea schimbului de informații atât cu alte instituții publice, cât și cu organisme din sectorul privat.

Proiectul ”Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală se va desfășura la nivelul municipiului București (Sectoarele 1 și 3) și al județului Ilfov. Proiectul își propune să crească gradul de informare a contribuabililor care realizează sau care intenționează în viitor să realizeze venituri din activități de înfrumusețare și întreținere corporală. O informare activă va conduce la creșterea nivelului de conștientizare a obligațiilor fiscale ce derivă din obținerea unor astfel de venituri și va reduce riscul neconformării în cazul unor controale sau inspecții fiscale.

În perioada imediat următoare ANAF va transmite informări către categoriile de persoane anterior menționate pentru a le fi aduse la cunoștință, în mod corespunzator,obligațiile declarative și de plată. Reamintim că acțiunile de control ale inspectorilor ANAF se bazează pe analize de risc riguros elaborate de direcțiile de specialitate.

Pentru a beneficia de asistență în domeniul fiscal și pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale corect și la timp, contribuabilii pot contacta Call-Center-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la nr. 031.403.91.60.

Pentru a solicita informații personalizate privind situația fiscală, contribuabilii pot utiliza serviciul Spațiul Privat Virtual.  

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support