Consultare publică în cadrul proiectului – Actualizare şi Revizuire Plan Urbanistic General al orașului Deta, județul Timiș

Sondaj de opinie on-line

Primăria orașului Deta a demarat procesul de actualizare și revizuire a Planului Urbanistic General. În prezent, proiectul se află în faza de analiză-diagnostic pe baza căreia, în etapele următoare, se vor defini direcțiile de dezvoltare ale orașului și se vor preciza regulile de construire.

În cadrul procesului de consultare a populaţiei pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Deta, județul Timiș, vă invităm să completați un chestionar online până la data de 30 octombrie 2023, https://www.surveymonkey.com/r/PUG_DETA_2023 . Chestionarul poate fi descărcat și accesând codul QR

Chestionarul este ANONIM și se adresează tuturor locuitorilor orașului Deta cu vârsta peste 16 ani şi are ca obiective identificarea gradului de satisfacţie privind locuirea şi cunoaşterea percepţiei populaţiei cu privire la dezvoltarea actuală a orașului Deta.

În conformitate cu reglementările stipulate în ”Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism”, locuitorii orașului Deta sunt informaţi şi consultaţi cu scopul implicării lor active pe tot parcursul desfăşurării proiectului, încurajându-se exprimarea opiniilor privind dezvoltarea acestuia.

Vă adresăm rugămintea de a transmite acest chestionar şi altor persoane cunoscute din orașul Deta. În acest fel devine posibilă colectarea a cât mai multor opinii care să genereze o imagine cuprinzătoare despre gradul de satisfacţie privind locuirea în orașul Deta.

Vă mulţumim anticipat pentru efortul şi sprijinul acordat acestui demers!

Regulament Olimpiada Multiculturalitătii

Regulamentul competiției OLIMPIADA MULTICULTURALITĂȚII, organziat cu ocazia 

Zilei Olimpice în data de 23 Iunie 2023 în orașul Deta

ORGANIZATORUL CONCURSULUI:

Consiliul Local și Primăria Orașului Deta

ÎNSCRIEREA:

Înscrierea participanților este GRATUITA și se va face în perioada 6-16 iunie 2023. Având în vedere faptul că această competiție se desfășoară exclusiv în echipe, înscrierea se va face de către coordonatorul echipei  prin completarea și semnarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE pe care o pot ridica de la educator/învățător/diriginte sau de la sediul Primăriei Orașului Deta, compartiment Secretariat.

Coordonatorul echipei trebuie să fie OBLIGATORIU, major, iar dacă există minori în cadrul echipei, va semna și reprezentantul său legal, în acest fel acceptând participarea copilului în competiție.

LOCUL ȘI DURATA CONCURSULUI:

Concursul se va desfășura în orașul Deta, în data de 23 iunie 2023. Va avea loc un tur al orașului cu opriri în diverse locații, unde membrii echipelor înscrise în concurs vor parcurge probele pregătite de organziatori.

ECHIPELE:

 • Competiția se va desfățura EXCLUSIV în ECHIPE. 
 • Echipele pot fi compuse din cel puțin 3 membrii și cel mult 5 membrii.
 • Fiecare echipă va fi coordonată de către un reprezentant al echipei, care va fi denumit COORDONATORUL ECHIPEI. Acesta trebuie să fie obligatoriu MAJOR. 
 • Dat fiind faptul că această comeptiție se adresează familiei și întregilor cetățeni ai orașului Deta, pot participa cetățeni ai orașului Deta, ai satului Opatița sau elevi ori preșcolari înscriși la școala sau grădinița din Deta, fără limită de vârstă.

ECHIPAMENT OBLIGATORIU:

Fiecărei echipe i se va atribui de către organizatori în ziua comeptiției o culoare și va purta tricouri de culoarea atribuită, puse la dispoziție de către organziatori.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Acțiunea ”Olimpiada multiculturalității”, este o competiție care implică parcurgerea de către echipele înscrise în concurs a unui traseu bine determinat, reprezentând turul orașului Deta. 

Pe parcursul traseului, fiecare echipă va staționa într-o locație cu însemnătate culturală, istorică sau  sportivă, în ordinea stabilită de organziatori. Locațiile la care se va staționa vor fi marcate cu un număr și vor fi parcurse în ordine crescătoare. Fiecare locație este atribuită unei etnii, iar probele desfășurate în cadrul staționării sunt legate de etnia respectivă. Dat fiind faptul că  instituția Consiliului Județean este cofinanțatorul acestei competiții, una dintre locații va fi exlusiv dedicată acestei instituții. De asemeena o altă locație va fi exclusiv dedicată jocurilor olimpice.

 Pentru a ajunge la finish, concurenții vor parcurge între 8 și 10 astfel de staționări. La fiecare staționare aceștia vor trece prin 2 probe. Pentru a afla în ce constă jocul sau proba fizică, membrii echipelor vor avea indicii pe care le pot desluși dacă răspund corect la  întrebările de cultură generală pe care le pot găsi pe siteul Primăriei Orașului Deta, putând fi căutate cu telefonul mobil, având la dipsoziție internetul furnizat de către Primăria Orașului Deta prin reteaua  wifi4eu, care poate fi accesată permanent. A doua probă constă într-un joc specific sau o provocare la îndeplinirea unei îndeletniciri specifică identității etniei la care este staționat din diverse domenii: gastronomie, jocurile copilăriei de altă dată, tradiții, meșteșugit. La fiecare locație echipele vor acumula un număr de puncte. În urma probei fizice se pot obține și 0 puncte. La fiecare staționare vor fi prezenți coordonatori care vor îndruma echipele spre finalizarea probelor. La finish echipele trebuie să prezinte fotografiile selfie pe care sunt nevoiți să le realzieze în zonele special amenajate între locațiile de joc, dovedind, astfel, că au parcurs toate locațiile. În funcție de locul ajuns la finish aceștia vor primi un alt număr de puncte și vor fi însumaate cu punctele obținute în cadrul probelor.

Câștigătorii primelor 3 locuri sunt cei care cumulează  cel mai mare număr de puncte. Primele 3 echipe care însumează la finish  cel mai mare număr de puncte vor fi premiate pe podium, în stil olimpic, la finalul competiției. Odată cu ei, vor fi premiați și toți ceilalți participanți.

Comeptiția se va desfășura exclusiv în echipe. Astfel, se pot înscrie echipe cu un număr format între 3 și 5 membrii, fără limită de vârstă. Echipele pot fi formate din membrii unei familii, din prieteni, colegi de școală, colegi de ansamblu sau colegi a unei secții din cubul sportiv al orașului. În cadrul competiției pot participa doar cetățeni ai orașului Deta și satului Opatița sau  elevii care învață la școala din orașul Deta.

Pe parcursul întregului timp de desfășurare a concursului vor fi prezente două asistente medicale care vor acționa imediat, în caz de nevoie, echipaj de poliție și echipaj de jandarmerie care să asigure ordinea și paza evenimentului.

RESPONSABILITĂȚILE PARTICIPANTULUI:

 • Toți concurenții participă la competiție în urma semnării declarației pe  propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, completată în cadrul fișei de înscriere.
 • Concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă materială (ex: pierderea lucrurilor personale) participă pe propria răspundere sau în cazul minorilor, pe propria ršspundere a reprezentnantului legal, aceștia renunțând prin însăși înscrierea la competiție a sa sau a minorului, la orice drept de a solicita despăgubiri;
 • Atât coordonatorul echipei, cât și ceilalții membrii din ecjipă, dar și în cazl minorilor, reprezentantul lor legal trebuie să cunoască regulamentul, înainte de competiție.
 • In cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze organizatorului.
 • Concurenții sunt obligați sa respecte regulile de protecție a mediului înconjurător.
 • Toți membrii echieplor trebuie să urmeze traseul stabilit, fără să omită oprirea a niciunui punct și fără să urmeze vreo scurtătură.
 • La oprirea fiecărui grup coordonatorul echipei trebuie să prezinte un selfie, care să ateste că a urmat tarseul marcat .

CONDIȚII CE ATRAG DESCALIFICAREA:

 • Neparcurgerea trasului în întregime sau scurtarea lui.
 • Omiterea vreunei locații din cele maracte sau a vreunui joc.
 • Nepurtarea tricourilor puse la dispozitie de catre organziatori, conform culorii atribuite.
 • Comportamentul lipsit de Fair Play și limbajul trivial față de concurenți, organizatori sau spectatori (insultarea, îmbrâncirea concurenților, șicanarea … etc).
 • Folosirea ajutoarelor din afara concursului.
 • Schimbarea numărului de concurs.
 • Abandonarea ambalajelor sau altor deșeuri în spațiul de desfășurare a concursului, precum și in jurul acestuia.
 • Descalificările se pot face și după concurs in urma vizualizării pozelor, filmelor sau a sesizării fondate a altor concurenți.
La mulți ani, România!

Astăzi gândurile noastre se îndreaptă spre eroii acestui neam. Este ziua în care recunoștiința și gândurile noastre bune merg spre toți cei care au luptat și și-au dat viața pentru ca noi să putem trăi în libertate.
1 decembrie înseamnă unire și voința de ne da mână cu mână pentru un viitor mai bun, pentru o țară liberă și prosperă.
Din partea conducerii și a funcționarilor Primăriei Deta și din partea Consiliului Local Deta vă transmitem un sincer La mulți ani cu ocazia Zilei Naționale!
La Mulți Ani România!
Înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Publicăm Formularul de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al orasului Deta Conform HOTĂRÂRII nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

Documentul poate fi vizualizat sau descărcat prin click pe link:

Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al orasului Deta 

Actualizarea situației foselor existente în Deta

Avand in vedere solicitarile Administratiei Nationale Apele Romane si Garzii Nationale de Mediu, in conformitate cu HG 714/2022 privind aproparea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, la nivelul orasului Deta trebuie intocmit registrul de evidenta a sistemelor individuale pentru a fi raportate catre Comisia Europeana.

Pana in prezent, cu ajutorul datelor furnizate de catre Aquatim SA – sucursala Deta, a fost intocmit registrul atasat.

Rugam persoanele care nu sunt racordate la reteaua de canalizare a orasului si care detin fose septice sa se prezinte la sediul Primariei orasului Deta (str.Victoriei, nr.32), compartimentul Urbanism in vederea completarii/actualizarii situatiei existente. Totodata va comunicam ca potrivit art. 31 alin. (14) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-infintate, daca acestea nu detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural.”

Anunț important – contestații liste de repartizare ANL

Contestaţiile privind listele de repartizare pentru locuinţele ANL pentru tineri, aprobate prin HCL Deta nr.139/2022, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 05 august 2022 inclusiv (conf.Art.15 (4) din Hotărârea nr.165/2008).

Puteți vizualiza sau descărca documentul HCL DETA – LISTE REPARTIZARE LOCUINTE ANL-TINERI.

Anunț important – contestații locuințe ANL tineri

Contestaţiile privind listele de priorităţi pentru locuinţele ANL pentru tineri, aprobate prin HCL Deta nr.126/2022, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 11 iulie 2022 inclusiv (conf.Art.15 (4) din hotărârea nr.165/2008).

Listele pot fi vizualizate sau descărcate:

Listă afișare ANL 2 camere

Listă afișare ANL 1 cameră

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support