Maghiara

Detta rövid története

– Arheológiai kutatások alapján megállapitható, hogy e település már a csiszolt kõkorszak óta létezik és természetes módon fejlõdött a többi történelmi korszak alatt ( bronz kor. dák római kor és népvandorlások kora).

– Kr.e. a második században a Burebista birodalom része.

– 101/271 A római birodalom kiterjed erre a vidékre is. Némely történész szerint ez idõ alatt a települést Colonia Malva néven emlitik, ami már városra utal.

– 1332 – Opatita elsõ irásos emlitése.

– 1360 – Detta elsõ irásos emlitése DÉD néven. ( Aminek jelentése Ó, vagyisvalami régi. Pl Ómama, Dédmama, Dédi stb).

– 1411 és 1427 – Detta már mindenhol úgy szerepel mint Déd, vagy Kis Déd.

– A XIV század végén kezdõdtek a török betörések a Bánság területére. 1552 ben teljese elfoglalták és török uralom alatt maradt 1718 ig. A török uralom nem hagyott régészeti szempontból semmi emlitésre méltót a városban és környékén.

– 1446 – Detta az iratokban úgy szerepel mint Jobágyi Mlatko Nicola tulajdona, de már 1496 ban átmegy Csáki Mihaly tulajdonába.

– 1597 – Báthory Zsigmond fejedelem a települést Marnachovit Györgynek adományozza.

– 1716 – Az osztrák birodalom hadserege felszabaditja Temesvárt a török uralom alól.

– 1718 – A Bánság osztrák provincia lesz.Detta elõször Csák ( Csákova ) , majd Temes körzethez tartozik.

– 1720-21 – Elkezdõdik a németek betelepitése a város mai területére , jórészt Bajororszagbol , Alszáciából és Lorenából.

– A XVII században, a massziv betelepités eredmenyeként megváltozik a vidék etnikai összetétele.

– 1724 – Megváltozik a település elnevezése is. Az addigi DÉD vagy KIS DÉD GHEDU helyét a DETTA veszi át.Ugyanebben az évben felépül az elsõ római katolikus templom és 1725 tõl megkezdédik a keresztelések, elhalálozasok es házasságkötések hivatalos nyilvántartása a katolikus egyháznál .

– 1733 – Klaudius Florimund de Mercy gróf különleges hozzájárulásával elkezdõdik a vidék helyreállitása és fejlödése ( új utak épitése, mocsaras területek lecsapolása, a Temes és Bega folyók vizhozamának szabályozása).

– 1727 – Az elsõ iskola megalapitása Dettán, német nyelven.

– 1763 – Olasz és német kolóniák létrehozása összesen 21 család .

– 1777 – A Bánság elsõ dokumentált népszámlálása, amelyben az alábbi adatok szzerepelnek: 43.2ö1 német, 181.639 román, 78.780 szerb és mág magyarok, bolgárok, horvátok, zsidük, cigányok és mások.

– 1810 – A XIX. Szazad végéigelért mezõgazdasági, kereskedelmi, állattartási és kisipari eredményei miatt I.Ferencz osztrák császár Dettát mezõ-városi rangra emeli.

– 1830 – létrejön az elsö önálló Posta Hivatal

– 1832-1836 – között erõs pestisjárvány pusztit, befolyásolva a közösség életét.

– 1858 – Felavatják a Temesvár-Mórasztamora-Zsám vonal vasúti forgalmát Dettai megállóval.

– 1867 – Az Osztrák Magyar birodalom átszervezésével a Bánsági Magyarország szerves részévé válik.Deta azonban mint sok más bánsági település megõrzi német jellegét.

– 1874 – Megalaaakul a város önkéntes tûzoltó alakulata.

– 1880 – Megjelenik az elsõ helyi újság (német nyelven) a Dettaer Zeitung.

– 1890 – Dettának 3.552 lakósa van és a vidék köszpontjává válik.

– 1900 – Az új (ma is látezõ) római katolikus templom felszentelése

– 1913 – Detta Vármegye hivatalos népszámlálási adatai; Népesség összesen: 28.495 lakos, amibõl 5.722 magyar. 9.146 német, 579 szlovák, 9.701 román, 38 horvát, 1.943 szerb,, 1.366 más nemzetiségû ( megj. bolgár). Vallásunk szerint római katolikus 13.160, lutheránus 2.433, református 770, görög katolikus 87, ortodox 11.751, szídó 280.

– 1914 – 1918 – Több mint 200 dettai lakósveszti életét az elsõ világégés alatt.

– 1918-1919 – A települést megszállja a szerb hadsereg.

– Az 1918 december 1- i Nagy Egyesülésmután Detta egy új fejlödésen megy át minden téren, különösen az ipar területén ami a népesség felduzzadásához vezetett. Ugyanakkor különleges fejlödésen ment át a tanítás, a kultura és a sport mozgalom is.

– 1919 – A Trianoni egyezmény hatására a Bánság egy része – beleártve Dettát – a Román Királyság szerves része lesz.

– 1924 – A dettai Reál Liceum létrehozása.

– 1925 – A” Prohászka Fafeldolgozó Ipar és Furnír Gyár Részvénytársaság” megalakulása, amínek fontos szerepe vana helység gazdasági társadalmi fejlõdésben. Ma a PLAPAF S. A. elnevezést viseli.

– 1945 – Januárban elkezdõdik a németajkuak Oroszországba való deportálása „átépítés” céljából.

– 1948 – Ramneantu professzor jóvoltábol létrejön a három részleggel rendelkezõ korház. Helyet kap benne a szûlészet, a gyermek gyógyászat és a fertõzõ betegségek részlege. Ugyanakkor megalakul a Poliklinika, a közfürdö, az iskolai étkezde valamint a felnõttek étkezdéje.

– 1951 – Elkezd0dik a németek,, szerbek, magyarok és beszárábiaiak ( 194ö óta éltek menekültekként a Bánságban) deportálása a Baragánba, a titoizmus megfékezése eredményeként.

– 1958 – Ism;t megalakul a Real Liceum és egyesitik a három iskolát (a roman, námet, és Magyar tannyelvû iskolákat).

– 1962 – Megalakul a dettai Elméleti Líceum.

– 1968 – Románia területi közigazgatási újrafelosztása következményeként Dettát harmadik alkalommal is városi rangra emelik.

– 1969 – A vároi korház átköltözik a Detta- i Körzet volt székhelyére.

– 1989 – December 22 antikommunista tüntetés Temesváron, a kommunizmus bukása Romániában.

– 1999 – „Megnytja” kapuit a S.C. EYBL S.R.L. közepes vállalkozás textíl profillal, amelyet Kelet Európa egyik legmodernebb vállalkozasának tartanak.

– 2000-2005 – A román társadalomhoz hasonlóana Detta gazdasági és társadalmi helyzete is egy dínamíkus fejlõdést ismer meg.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support