Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executarii lucrarilor de constructii si administrarea patrimoniului