Cum puteți obține tichete socialele pe suport electronic pentru sprijin educațional

Start la depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

 Începând cu data 27.08.2020, Primăria praşului Deta prin Compartimentul „Asistenţă Socială şi Relaţii cu Publicul” demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru  sprijin  educaţional  acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire  a  acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar ( grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la  nivelul  veniturilor sociale  minime  acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar  2020-2021,  de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de  500  de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

 Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

 • să aibă domiciliul/reședința pe raza oraşului Deta;
 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de  până  la 115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari)
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 27.08.2020-10.09.2020, în intervalul orar 8-16 la sediuzl Primăriei oraşului Deta însoţite de următoarele actele doveditoare:

 • acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);
 • documente din care  rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după  caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția  Copilului/  hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească  de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
 • certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
 • certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei,  eliberate  de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte  doveditoare  privind  componența familiei (după caz).
 • Cerere –Declaratie pe propria raspundere

Cererea poate fi descărcată de aici, urmand ca dosarul cu actele doveditoare sa fie depus la  sediul Primăriei Deta.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în

perioada 10.09.2020-14.09.2020, urmând ca Primăria oraşului Deta să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția  Prefectului  Județului  Timiș până la data de 15.09.2020.

Primăria oraşului Deta are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Județului Timiș, ca  atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Mențiunăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în  anumite  magazine  din  raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Informații suplimentare se pot solicita și la biroul „Asistenţă Socială şi Relaţii cu Publicul” din cadrul Primăriei oraşului Deta.

 COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL:

Nicoleta Popovici

Diana Bozic

O elevă eminentă

Anunțăm cu bucurie că Oana Victoria Herişanu, elevă în clasa a 12-a R la Liceul Tehnologic „Sfântu Nicolae” Deta, a obținut premiul al III-lea la Olimpiada de limba şi literatura română (OLLR) (85 de puncte/100 de puncte) sub coordonarea doamnei profesoare Anca Luminiţa Eftenie și premiul al II-lea la Olimpiada de biologie (94 de puncte/100 de puncte) sub coordonarea doamnei profesoare Cristina Vâlcea, calificându-se la ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI care va avea loc în 21-26 aprilie la Oradea.

Cu toate că Oana va profesa în domeniul biologiei, ştiinţa vieţii, dorindu-şi să devină doctor, aceasta a reuşit să îşi împartă timpul şi a excelat în egală măsură pe partea umanistă, urmându-şi marea ei pasiune, setea de lectură. Oana este o fată de excepţie, perseverentă, conştiincioasă şi nu în ultimul rând, modestă, ea remarcându-se printre cei mai studioși colegi din județ și ducând numele Liceului Tehnologic ,, Sf. Nicolae” Deta pe culmile succesului. Eleva noastră eminentă a obţinut de asemenea nota 10,00 la Simularea Examenului de Bacalaureat la limba şi literatura română şi la matematică (coordonată de doamna profesoară Narcisa Copaci) și nota 9,60 la chimie (coordonată de doamna profesoară Ana Jilavu).

,,Biologia este marea mea pasiune – îmi doresc enorm să profesez ca medic pentru a putea fi de folos omenirii, întrucât aceasta este meseria care îmi permite să ajut cât mai mulţi oameni, iar, pentru mine, faptul de a reuşi să aduc un zâmbet pe buzele celorlalţi contribuie la împlinirea sufletească. Mereu am învăţat şi învăţ biologia de plăcere, niciodată nu am simţit o povară în a o învăţa – în aceeaşi situaţie se află şi limba şi literatura română – ador să citesc, matematica – materia care m-a determinat să caut printre cele mai ascunse colţuri ale minţii – şi tot aşa fiecare materie mă fascinează într-un mod aparte” a mărturisit Oana Herișanu. (Director prof. Morariu Letiţia-Ana)

Elevii din Deta învață și ne reamintesc istoria României

Unirea Principatelor Române a fost marcată la Deta printr-un spectacol organizat de catre Liceul Tehnologic Sf Nicolae. Evenimentul a avut loc în cadrul Centrului Cultural al orașului, cu sprijinul echipei centrului și a Primăriei. Ca de obicei, elevii din Deta au oferit momente artistice de calitate, de această dată cu încărcătură istorică. Felicitări tuturor celor implicați!

Organizarea evenimentului a fost posibilă datorită sprijinului doamnei director a Liceului Tehnologic „Sf. Nicolae” din Deta, Letiția Morariu, și a domnului director al Casei de Cultură din Deta, Ovidiu Ivancea, care au coordonat repetițiile și au pus la dispoziție spațiul necesar. O contribuție deosebită au avut profesorii îndrumători Nicuța Spătăreanu, Alina Popescu și Darius Teuca, și, nu în ultimul rând, elevii liceului, care, cu pasiune și cu emoție, au acceptat invitația profesorilor de a participa la sărbătoare.

Gazda spectacolului a fost eleva Bianca Glăvan, din clasa a X-a S, care, cu o grație și un talent aparte, a moderat întregul eveniment, imaginat sub forma unei emisiuni TV în care elevi din clase diferite ale liceului, pasionați de istorie, au explicat în detaliu celor adunați în Sala Centrului, ce s-a întâmplat exact la acea dată, din perspectivă istorică, geopolitică, economică și socială. În fața publicului, s-au bucurat de aplauze: Vesna Giorici (clasa a X-a Uman), Adi Dvorac (clasa a X-a Real), Denis Botiș (clasa a X-a Real), Raluca Măgerușan (clasa a X-a Real), Anchi Andreea (clasa a XI-a Uman) și Florentina Roman (clasa a X-a Servicii).

Spectatorii, veniți în număr foarte mare, au putut redescoperi, treptat, date interesante și inedite despre personalitatea domnitorului Alexandru Ioan-Cuza și a soției sale, Elena Rosetti, despre marile schimbări geopolitice care au avut loc atunci și care au reprezentat deschiderea românilor spre un viitor promițător, precum și despre adunările ad-hoc din cele două principate, care au fost constiuite cu misiunea de a se pronunţa în legătură cu organizarea viitoare a Ţarii Româneşti şi a Moldovei.

Evenimentul a fost „acompaniat” de melodii specifice, interpretate de corul de elevi, îndrumat de profesorul Darius Teuca (profesor muzică). Spectacolul s-a încheiat cu o mare Horă a Unirii, la care au fost invitați să participe toți cei prezenți în sală.

Concurs județean ,,Magia Crăciunului”, ediția I, decembrie 2018

În luna decembrie 2018, Grădinița cu Program Prelungit Deta a găzduit prima ediție a unui concurs de creație artistico-plastică menit să valorifice potențialul artistic și creator al copiilor prin realizarea unor lucrari originale pe tema dată, aplicand tehnici specifice artelor plastice, la urmatoarele secțiuni: felicitări, pictură, colaj și decorațiuni. Buna desfășurare și organizare a activității a fost asigurată de către toate cadrele didactice din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Deta, iar în calitate de parteneri au participat zece unitați școlare din județul Timiș, 40 cadre didactice și 120 de copii. Lucrările realizate au fost expuse la Grădinița cu Program Prelungit  Deta. Concurs  a fost finanțat de Primăria și Consiliul Local Deta și sponzorizat de dl. Dr. Mihart Cătălin.

COMISIA DE JURIZARE

Director P.P. Deta, Vertopan Mariana

Coordonator proiect, Prof.Boghicevici Biliana Geca

Director Șc. Gimnazială Ghilad, prof. Popuțe Geta

Prof.înv. preșc. Grădinița P.P.Giroc, Uțica Sofia

Mare bucurie în inimile chimiștilor de la Liceul Tehnologic ,,Sf. Nicolae” Deta

Oana Victoria Herișanu, clasa a XII-a R, coordonată de doamna profesoară Ana Jilavu, a obținut 100 de puncte din 100 (premiul I) la Concursul Interjudețean de Chimie ,,Memorial Octavian Larionescu”. La același concurs s-a remarcat și elevul Dvorac Adrian, coordonat de doamna profesoara Ana Jilavu, care a obținut premiul al II-lea cu 91 de puncte din 100 de puncte.

“La ediția din acest an a concursului au participat 399 de elevi din clasele VII-XII, de la școli din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, însoțiți de profesorii care i-au pregătit. Le urăm mult succes și la viitoarele concursuri” a spus director prof., Morariu Letiția Ana.

Liceeni preocupați de lectură

Centrul Cultural din Deta a găzduit evenimentul literar artistic „Rolul lecturii – azi” organizat de Liceul Tehnologic Sf Nicolae Deta cu ocazia inaugurării bibliotecii din cadrul Liceului și a Zilei Școlii. Felicitări tuturor celor care au contribuit la reușita evenimentului!

Început de an şcolar în Deta

Când prin grădini miroase a struguri și pere coapte, când frunzele copacilor capătă un milion de culori și diminețile se ascund în ceață, este evident că vacanța mare a luat sfârșit. De-a lungul celor trei luni de vară, școlarii s-au bucurat de soare, s-au odihnit și s-au jucat cu prietenii lor. Toamna aduce cu ea mângâiere, speranță, încredere și un nou început de an școlar. Odată  cu ea, neîncrezători și stângaci, trec pe alee pașii  unor copii timizi în prima zi  de școală, iar glasul clopoțelului ne emotionează și ne trezește curiozitatea, emotia, respectiv entuziasmul. În septembrie trăim “un nou început “. Neincredere, vise, speranțe … Toate se adună pe drumul cunoașterii, dar pașii noștri trebuie să meargă îndrăzneți mânați de dorința de a-l străbate fără piedici.
În această perioadă, sufletele și mințile copiilor prind aripi, zburând tremuratoare spre tărâmul înțelepciunii, al cunoștințelor profunde. Este zborul în viață, marele zbor către maturitate, iar aceste aripi sunt atât de firave, încât au nevoie de căldură, dragoste și dăruire din partea celor mari, ca să devină puternice, viguroase. De aceea noi, profesorii, ne alăturăm părinților pentru a desăvârși înălțarea lor.
Ca în toate școlile din Romania, în data de 10 septembrie, elevi, părinţi și cadre didactice s-au adunat în curtea Liceului Tehnologic ,,Sfântu Nicolae” din Deta cu mult entuziasm, pentru a participa la primul careu al anului școlar 2018-2019. Au fost alături de noi la această festivitate domnul primar, Petru Roman, doamna inspector Ramona Faur şi reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei, ai pompierilor, respectiv ai jandarmeriei. Cu toții le-au urat copiilor noştri un an frumos, cu multe reuşite şi rezultate demne de performanţă. Încărcați de emoții, cu lacrimi în colțul ochișorilor, prichindeii claselor pregătitoare au pășit, însoțiți de părinți, bunici, frați mai mari, dar și de colegii lor din clasele a IV-a, ocupându-și locul în careu. Petalele proaspete ale trandafirilor le-au înfrumusețat drumul, adunând, în ghiozdanele lor micuțe, noroc, sănătate, pace sufletească și puterea de împlinire a tuturor dorințelor.
Cei mari au fost la fel de entuziasmați, având planuri de viitor și visuri mărețe. Zanocea Florentina din clasa a X-a S ne mărturisește: ,,Cu fiecare an suntem mai aproape de meseria pentru care ne pregătim, în cazul meu, tehnician în activități economice. Cu fiecare an avem mai multe cunoștințe și putem să rezolvăm probleme foarte asemănătoare celor din viața de zi cu zi. De asemenea, eleva Ziroș Daiana, din clasa a XI-a S ne împărtășește speranțele sale: ,,Noul an școlar este un început pentru fiecare elev. El aduce posibilitatea afirmării prin rezultate bune la învățătură și prin activități frumoase. Sper ca acest an să fie marcat de multe experiențe plăcute”. Elevul Belia Călin din clasa a IX-a U transmite gânduri bune colegilor săi: ,Fiind în primul an de liceu, așteptările mele sunt ca ale oricărui boboc… Clasă nouă, sistem nou, colegi noi, materii noi. Sper să avem o clasă unită, să am note bune, să aflu cât mai multe lucruri noi. Le urez tuturor colegilor mei succes la învățătură.”  Eleva Severa Paula din clasa a X-a B și-a exprimat entuziasmul cu privire la perioada de practică pe care o va petrece, alături de o parte dintre colegii săi, în Spania: ,,Aștept cu nerăbdare să trăiesc această experiență nouă. Mi-am dat silința întreg anul trecut să iau note bune și sper să fac față cu brio noilor provocări. Cunosc doar parțial limba spaniolă, dar visez să ajung în această țară de când eram mică și priveam la televizor împreună cu toată familia, filmele lor.
În speranța unui an școlar plin de împliniri, le urez tuturor elevilor noștri să își păstreze entuziasmul în momentele cele mai grele, să fie curajoși când le este teamă cel mai tare, să fie puternici chiar și când oboseala îi doboară, să aibă multă sănătate, putere de muncă și împliniri pe toate planurile. (Director, Morariu Letiţia Ana)

·         În intervalul 21-25.05.2018 s-a desfăşurat, la ciclul primar, săptămâna ,,Şcoala Altfel” în cadrul căreia elevii noştri mai mici au participat la numeroase excursii şi activităţi didactice deosebite. Printre cele mai apreciate acțiuni s-au numărat vizitele la morile de apă din localitatea Rudărie, Cascada Bigăr, Grădina Zoologică din Reşiţa şi Muzeul Satului din Timişoara. Tot în cadrul „Școlii Altfel”, copiii s-au bucurat de jocuri experimentale la centrul Aquatim și și-au exersat abilitățile artistice la ,,Chevaletul Anei”.
·         Firma de exerciţiu FE Dolce Decor Art SRL înfiinţată de elevii clasei a XI-a S (coordonaţi de doamna director Ana Letiţia Morariu şi doamna profesor Jîţa Cleopatra) a participat la Târgul de Primăvară al Firmelor de exerciţiu, ediţia a VII-a, în perioada 16-17 mai 2018, unde au obţinut locul al II-lea în cadrul secţiunii ,,Cea mai reprezentativă mascotă” şi locul al III-lea pentru secţiunea ,,Cel mai bun vânzător”.
·         Eleva Oana Herişanu, din clasa a XI-a R, sub îndrumarea doamnei profesor Jilavu Ana, a obţinut Premiul al III-lea la Concursul de chimie ,,George Ostrogovich” organizat în cadrul Facultăţii de Chimie-Biologie-Geografie a Universităţii de Vest din Timişoara. Ea a dovedit competenţe de rezolvare a unor probleme şi  de formulare a explicaţiilor.
·         Colectivul redacţional al revistei VeDeta (revista şcolii noastre), coordonat de doamna profesor Eftenie Anca, a primit Premiul al II-lea pe judeţ la Concursul de Reviste Şcolare cu cele două numere apărute în acest an. Copii din gimnaziu şi liceu au publicat, în paginile ei, creaţii literare în limba franceză, engleză şi română; desene şi fotografii.
·         Elevii Botorea Armina, Mîţu Andreea, Radu Lorena şi Iuhasz Zoltan, din clasa a X-a R, îndrumaţi de doamnele profesoare Galamboş Lenuţa şi Vâlcea Cristina au obţinut Premiul al II-lea la etapa Judeţeană a concursului Impreună-lupta împotriva canabisului cu proiectul „O Clipă de vis, o viaţă pierdută”.
             (Prof. Letiția Morariu)

·         Eleva Oana Herişanu s-a calificat și a participat la faza naţională a Olimpiadei de Biologie (Piatra Neamţ, 1- 6aprilie) unde a ocupat locul 28 din 60 de participanţi. Oana a dovedit cunoştinţe în ceea ce priveşte funcţiile fundamentale ale corpului omenesc, dar şi abilităţi de lucru cu microscopul și folosirea unor tehnici de laborator.
·         Eleva Camelia Cărăbaş din clasa a VI-a B, coordonată de prof. Szabo Francisc, a participat la olimpiada gimnaziilor, faza naţională, organizată de Ministerul Educației Naționale, unde a obţinut locul 22 din 38 de participanţi. Camelia a fost sustinută material de colectivul de profesori și de locuitori ai orașului, cheltuielile de deplasare fiind asigurate de școală. Pe viitor, Camelia își va putea depăși performanța deoarece mai are trei ani de concurs în aceeași categorie.
·         În cadrul Târgului Regional al Firmelor de Exerciţiu, organizat în 26 aprilie la Arad, tinerii „economişti” din clasa a XI-a S, coordonaţi de directoarea Letiţia Morariu şi profesoara Cleopatra Jîţa, au obţinut Premiul I pentru cel mai reprezentativ slogan şi Premiul IIpentru siglă. Ei au înfiinţat o firmă de exerciţiu, FE Dolce Decor Art SRL, care simulează activitatea reală şi se ocupă cu fabricarea produselor de patiserie şi cu organizarea de evenimente. Elevii au deprins competenţe de întocmire a documentaţiei necesare înfiinţării unei societăţi comerciale şi realizării de tranzacţii, negocieri și angajări.
·         Elevii Armina Botorea, Andreea Mîţu, Lorena Radu şi Zoltan Iuhasz au participat, în data de 7 mai, la activităţi de voluntariat în cadrul centrului educaţional ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş” contribuind astfel la prevenirea eşecului şi abandonului şcolar pentru elevii cu vârstele cuprinse între 7 şi 14 ani.
            (Prof. Letitia Morariu)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support