Încă două blocuri ANL în oraşul nostru

În oraşul Deta sunt în construcţie încă două blocuri ANL care, probabil, vor terminate la finele lunii septembrie. Cele 60 de apartamente cu două camere şi 4 garsoniere, care vor fi finalizate, se adaugă la cele 18 apartamente şi 20 garsoniere existente deja.

Aceste sunt destinate tinerilor de până la 35 de ani şi vor fi atribuite pe baza unor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate aprobate de Consiliul Local în baza Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. La această dată, la Compartimentul Relaţii cu publicul al Primăriei oraşului Deta sunt depuse un număr de 373 de cereri pentru obţinerea unei locuinţe A.N.L. După finalizarea apartamentelor solicitanţii vor trebui să depună dosarele, care cuprind actele doveditoare, pentru obţinerea unei astfel de locuinţe. Comisia de analiză, constituită prin dispoziţia primarului, compusă din consilieri şi funcţionari publici din cadrul compartimentelor de specialitate ale primăriei va analiza dosarele depuse, pe baza criteriilor prezentate şi va stabili ordinea de prioritate, pe care o va propune apoi spre aprobare Consiliului Local. Aceasta este procedura de atribuire a unei locuinţe ANL.

Criteriile de acces la locuinţă ANL
-titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie sa fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste;
-titularul să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Deta ;
-titularul şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină sau să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate ori să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitaţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.
Solicitanţilor de locuinţe ANL care îndeplinesc aceste criterii de acces vor fi fi departajaţi pe baza de punctaj pe baza criteriilor de ierarhizare şi astfel va fi stabilită ordinea de priorităţi.
Criteriile de ierarhizare în stabilirea ordinii de priorităţi sunt:
– situaţia locativă actualăa titularului ;
– starea civilă;
– starea de sănătate;
– numărul de persoane în întreţinere;
– vechimea cererii solicitantului;
– nivelul de studii şi pregătire profesională.
Fiecare criteriu în parte va fi punctat, punctajul general contând în stabilirea ordinii de priorităţi.

Related Post

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support