Mesaj cu ocazia Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului

                                                        ,,Astăzi s-a născut Hristos
                                                             Mesia chip luminos
                                                             Lăudaţi şi cântaţi
                                                             Şi vă bucuraţi”.
Nu este credincios care să nu tresalte de bucurie în această noapte sfântă şi să nu-şi reverse bucuria în imnele noastre bisericeşti şi în colindele străbune. Bucuria aceasta ne leagă cu înaintaşii noştri, cu fraţii noştri de credinţă de pe plaiurile româneşti şi cu toţi credincioşii care preamăresc pe Cel ce ,,trup s-a facut” (Ioan 1,14) pentru mântuirea tuturor.
           
Bucuria luminoasă a Crăciunului izvorăşte din faptul că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca „lumea
viaţă să aibă şi mai multă să aibă” (Ioan 10,10) Bucuria ajută şi întăreşte puterile sufleteşti. Credinţa în Hristos naşte în suflet bucuria, liniştea şi pacea. În vremea încercărilor şi necazurilor care apar în viaţă, credinţa dă putere de a le învinge. Ea dă tărie sufletului să biruiască necazul şi să-şi făurească un viitor luminos. Ea dă vieţii bucuria. Domnul nostru Iisus Hristos a spus ucenicilor săi:,,În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea”.(Ioan 16,33) Când se aflau apostolii cu corabia pe valurile furtunoase ale lacului Ghenizaret, Iisus le-a spus:,,Nu vă temeţi, Eu sunt cu voi”. Dar nu-i destul să ne bucurăm şi să cântăm, să preamărim pe Hristos. Se cuvine să păşim pe urmele Lui, să ne străduim să vieţuim aşa cum a vieţuit El. Aşa ne învaţă Sfântul Apostol Ioan:,,Cine zice că petrece în El dator este precum Acela a umblat şi el aşa să umble”. (I Ioan 2,6) Mai cu seamă astăzi când în faţa credincioşilor apar tot mai multe încercări prin care se urmăreşte îndepărtarea de credinţă sau impunerea unor obiceiuri străine de Ortodoxia noastră, să fim mărturisitori ai credinţei creştine prin cuvânt şi prin faptă, prin rugăciune continuă şi dragoste generoasă faţă de fraţii noştri, mai ales faţă de cei aflaţi in  nevoi. Să ne amintim şi să ne lăsăm pătrunşi de porunca pe care Iisus a lăsat-o ucenicilor Săi:,, Să vă iubiţi unul pe altul. Precum v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul”. (Ioan 13,34) Să facem ca în fiecare casă, de sărbători, să fie bucurie, pace și bună înţelegere. Să nu reducem sărbătorile numai la îmbrăcăminte mai frumoasă sau la mâncăruri mai alese, ci să ne gândim că şi acum, în această zi de mare praznic, Pruncul dumnezeiesc îşi caută sălaş în mijlocul nostru. El bate la poarta inimii fiecăruia dintre noi.
El ne caută căci vrea să se nască în sufletul fiecărui creştin, ca să ne sfinţească prin prezenţa Sa şi să ne mântuiască prin harul Său. Dacă în Betleem n-a găsit un locaş primitor, a aflat totuşi în peştera unde păstorii I-au oferit găzduire cu toată dragostea sufletului lor curat şi s-au sârguit să-I slujească. Să păstrăm şi noi curăţenia sufletului şi să deschidem larg porţile inimii ca să primim cuvântul lui Hristos şi harul care se revarsă astăzi cu binecuvântare peste toţi cei credincioşi şi îi ajută spre tot lucrul bun. Cu aceste gânduri şi simţăminte rog pe bunul Dumnezeu să vă învrednicească să petreceţi sfintele sărbători ale Naşterii Domnului, ale Anului Nou si ale Bobotezei cu deplină sănătate, în pace şi îndestulare cu toţi cei dragi. ,,Bucuraţi-vă, desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi” (II Cor.13,11). Protopop Pr. Ioan Prisăcean.

Related Post

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support