Mesaje cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului 2014


Mesaj din partea Protopopului Ioan Prisăcean

Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare mare a întregii creştinătăţi, ne oferă din nou prilejul sa fim împreună la rugăciune în sfintele noastre biserici, să mulţumim lui Dumnezeu că „a făcut milă cu poporul Său” şi a trimis în lume pe Unul-Născut Fiul Său ,,să se nască şi să crească, să ne mântuiască”.

,,Făcându-se asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflându-se ca un om, zice Sfântul Apostol Pavel, s-a smerit pe Sine, ascultător s-a făcut până la moarte şi încă moarte pe cruce”(Filipeni,2,2-3). Înţelesul adânc al acestei mărturisiri îl avem şi îl trăim mai deplin la praznicul Crăciunului. Acum toate slujbele Bisericii, împreună cu graiul străbunelor colinde, vestesc ,,taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută” şi ne ajută să înţelegem rostul venirii Fiului lui Dumnezeu în lume şi să ne bucurăm duhovniceşte de această minune. Prin venirea Sa în lume, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dăruit harul dumnezeiesc prin care putem fi biruitori asupra păcatului şi de ne vom strădui să împlinim poruncile Lui ne învrednicim de slava cerească împreună cu El. Căci Dumnezeu ,,pe noi cei ce eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreuna cu Hristos, și împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru cele cereşti, în Iisus Hristos” ( Efeseni 2,5-6).

La sărbătoarea Crăciunului simţim că Dumnezeu e cu noi, pentru că însuşi aşa a fost proorocit Mesia cu numele de Emanuel, care se tâlcuieşte: ,,cu noi este Dumnezeu”(Isaia 7,14). Prin glasul Bisericii suntem chemaţi în aceste sărbători să fim recunoscători şi să mulţumim lui Dumnezeu pentru toate darurile de care ne-a învrednicit, să preţuim darul vieţii noastre şi să-l folosim spre binele semenilor noştri, al familiilor noastre. Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei să vă găsească în deplină sănătate, în pace şi bucurie sufletească şi să le ajungeţi întru mulţi şi fericiţi ani.Mesaj din partea Preotului paroh Attila Lokodi
Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Isten örök terveinek hírnöke.” (Izaj 9,6) Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Újévet!
Un prunc ni s-a născut nouă, un Fiu ni s-a dat nouă şi domnia a fost pusă pe umerii lui, iar numele lui este Sfetnic minunat.” (Isaia 9,6) Prin aceste gînduri doresc tuturor Crăciun plin de har şi An Nou Fericit!

Ein Licht strahlt heute über uns auf, denn geboren ist uns der Herr. Und man nennt ihn: Starker Gott, Friedensfürst, Vater der kommenden Welt.“(Izaja 9,6) Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.

Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!Mesaj din partea Preotului paroh Liubodrag Boghicevici
Crăciunul şi Sfintele Sărbători de iarnă se apropie cu paşi repezi, iar Anul Nou bate la uşă. Să fim împreună de Sfintele Sărbători şi să ne bucurăm de Naşterea Pruncului Hristos Dumnezeul nostru. Crăciunul să ne aducă linişte şi pace în sufletele noastre, înţelegere şi respect unii faţă de alţii. Anul Nou, care vine, să fie mai bun şi mai bogat decât cel vechi. Dumnezeu să ne ajute.
Crăciun fericit !
La mulţi ani 2015 !Mesaj din partea diaconului Belciug Aurel
HRISTOS S-A NĂSCUT!
El era în lume, şi lumea a fost făcută prin EL, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printrei noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” ( Ioan 1: 10-14).

Naşterea Domnului Isus Hristos este un prilej de bucurie, de aducere aminte a faptului că Dumnezeu se gândeşte la noi şi este un moment în care noi oamenii trebuie să acceptăm darul Lui Dumnezeu pentru noi şi să-i mulţumim pentru tot ce El a făcut şi anul acesta pentru ca noi să putem sărbători din nou.

Domnul Isus, Cel prin care au fost făcute toate lucrurile şi care este Dumnezeu, a acceptat să împlinească voia Lui Dumnezeu Tatăl şi la vremea împlinirii s-a născut în lumea noastră, pentru ca prin El, lumea să fie izbăvită de sub puterea întunericului şi a păcatului. La naşterea Lui, cerul s-a bucurat, şi această bucurie Dumnezeu a îngăduit să o împartă cu toţi aceea care aşteptau izbăvirea. Bucuria naşterii nu o putem găsi în religii sau datini ci doar într-o singură persoană: Domnul Isus Hristos. Toate religiile omenirii caută – vorbind în imagini – o cale „de jos în sus”. Ele sunt preocupate în acelaşi timp să construiască scări care să ducă la cer. Mulţi se ostenesc să ajungă treaptă după treaptă, sus. Dar totul este zadarnic. Scările sunt prea scurte şi ele se sprijină pe peretele greşit. Dumnezeul creştinilor S-a descoperit însă în Însuşi Fiul Său. De aceea adevăratul creştinism este credinţa care te face viu. Aceasta este mai mult decât religie: singurul Dumnezeu adevărat al Bibliei a mers prin Fiul Său calea inversă, „de sus în jos”.

Şi acum Isus doreşte să aducă bucurie într-o lume întristată, într-o lume care confundă pe Cel care trebuie sărbătorit cu sărbătoarea, lumină pentru omenirea care se află în întuneric, iertare şi viaţă veşnică pentru fiecare păcătos lipsit de speranţă. Pentru fiecare om pierdut în negura păcatului, Isus Hristos reprezintă singura cale de salvare. Oricât de departe v-aţi afla de Dumnezeu, prin Isus Hristos Îl puteţi găsi pe Dumnezeu, puteţi veni la El pentru a fi apoi umpluţi de bucuria veşnică.

Cel care s-a născut şi are puterea să mântuiască pe cei păcătoşi, să vă binecuvînteze viaţa şi familia şi să-şi reverse dragostea Lui peste voi.

Biserica Creştină Baptistă „BERACA” din Deta vă doreşte ca la aceste sărbători să-l sărbătoriţi pe Acela care ne-a iubit şi şi-a dat viaţa pentru noi. Sărbători fericite şi pline de binecuvântări cereşti şi pământeşti.


Mesaj din partea directorului Centrului cultural al oraşului Deta, Ovidiu Ivancea
Fie ca sărbătorile de iarnă să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire! Un Crăciun fericit şi un călduros La mulţi ani!

Related Post

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support