Mesaje cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale

Hristos a Înviat!
În omilia (cuvântul)de Paşti a Sf. Ioan Gura de Aur, suntem chemaţi cu toţii la ospăţul credinţei. El ne îndeamnă ca nimeni să nu lipsească de la acest mare ospăţ. Nimeni să nu întârzie, nimeni să nu zăbovească. Toţi să se adune astăzi la Sfânta Biserică, toţi să se bucure, toţi să prăznuiască, toţi să cânte învierea lui Hristos – atât cel sărac cât şi cel bogat; atât cel simplu cât şi cel înţelept; atât cel suferind cât şi cel sănătos; toţi să vină să vadă mărirea învierii Lui, mărire ca a Unuia născut din Tatăl. Nimeni să nu fie astăzi trist, căci astăzi e ziua bucuriei. Nimeni să nu fie tulburat, căci astăzi împăcarea între cer şi pământ s-a întemeiat. Nimeni să nu plângă, căci astăzi Iisus Hristos a şters lacrima de pe toată faţa. Nimeni să nu mai umble în întuneric, căci astăzi Lumina a biruit întunericul. Nimeni să nu sufere de foame, căci Hristos cu trupul Său ne-a hrănit. Nimeni să nu mai zacă în pat, nimeni să nu se lenevească, nimeni să nu se îndoiască, nimeni să nu se îngreuneze astăzi de somn, ci cu toţii – mici şi mari, tineri şi bătrâni bogaţi sau săraci să venim la ospăţul lui Hristos, să ne veselim, să cântăm, să ne împăcăm.
Toţi să ne bucurăm, toţi să ne veselim, toţi să ne hrănim din ospăţul cel mare al învierii Domnului nostru Iisus Hristos şi ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit. Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi cinstiţi ziua. Iar dacă cineva dintre noi mai este încă întristat sau lipsit, bolnav sau cu cineva certat, să mergem în casa lui ca să-l mângâiem, să-l hrănim, să-l împăcăm pentru că astăzi sunt Paştele Domnului cele mari şi preamărite.
Fie ca Lumina Sfântă a acestui mare praznic să ne lumineze casele, trupurile şi sufletele noastre, să ne călăuzească paşii, să ne aducă sănătate şi fericire care să dăinuie veşnic în preajma noastră! Vă doresc tuturor un Paşte fericit alături de cei dragi! Preot paroh Ioan Ciprian Blagoe, Parohia Ortodoxă Română Deta.

Sfintele Sărbători ale Învieri Domnului să vă găsească cu sufletul curat şi înălţat la Acelaşi Domn Isus Cristos, să vă aducă fericire şi ceea ce este cel mai important, sănătate şi pace sufletească. Cu drag Pr. Lokodi Attila, paroh. CRISTOS A ÎNVIAT!

Şi în acest an ne pregătim să întâmpinăm  Sărbătoarea Învierii lui Hristos.  Sfintele Paşti să aducă liniştea şi pacea printre noi şi în lume. Învierea Domnului nostru Isus Hristos să dăinuie în inimile noastre, să ne lumineze viaţa şi să fie învierea credinţei, speranţei şi a bucuriei noastre în Dumnezeu.  În această zi sfântă bunătatea şi căldura din sufletele noastre să o dăruim celor dragi. PAȘTE FERICIT! HRISTOS A ÎNVIAT! Preot paroh Biserica ortodoxă sârbă, Boghicevici Liubodrag.

HRISTOS E VIU
„Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.” (Isaia 53: 10,11).
A sosit din nou vremea să sărbătorim moartea şi învierea Domnului nostru Isus Hristos. Atunci când ne gândim la moarte, ne cuprinde un sentiment de teamă, de nesiguranţă şi de căutare a unor răspunsuri care să ne dea curaj, să ne resemnăm în faţa acestui duşman nemilos. Moartea nu iartă pe nimeni. Nici un om oricât de bun sau de puternic ar fi nu poate ţine piept morţii, nu poate lupta împotriva morţii. Deşi unii oameni trăiesc şi se poartă în această lume ca şi când nu ar muri niciodată, totuşi trebuie să înţelegem că majoritatea oamenilor au început să trăiască cu adevărat abia atunci când şi-au dat seama că trebuie să moară.
Trebuie să mulţumim Lui Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a dat şi anume pentru Domnul Isus, care la vremea împlinirii a venit să facă voia Tatălui ceresc şi ne-a arătat o dragoste care nu poate fi descrisă în cuvinte. El a învins moartea şi a pironit-o pe cruce, pentru ca noi oamenii să avem viaţă prin viaţa Lui şi să putem trăi în această lume fără frica că într-o zi vom muri. El a biruit şi ne cere nouă, oamenilor, să trăim în această lume ca şi biruitori şi să purtăm în sufletele noastre semnul biruinţei şi anume să arătăm prin viaţa pe care o trăim zi de zi că El nu a murit şi a înviat în zadar.
Vom reuşi să arătăm acest lucru prin viaţa noastră, dacă în inimile noastre se pregăteşte calea pentru Domnul, dacă păcatul dispare şi dacă acceptăm dragostea Lui Dumnezeu Tatăl. Dragostea nu trebuie să devină o mască pentru păcat sau pentru o trăire nesfântă. Ea nu trebuie să devină un pretext pentru un comportament lipsit de curăţie; ea nu poate deveni o scuză atunci când am greşit. Dragostea iubeşte totul necondiţionat, cu excepţia păcatului. Oricât de paradoxal ar suna, dragostea urăşte păcatul. Noul testament ne cheamă în mod repetat să fim treji. Nu trebuie să-L minimalizăm pe Domnul Isus. El este Domnul, iar noi trebuie să venim la El cu o dragoste plină de reverenţă.
În Numele aceluia care a murit, a fost îngropat şi a înviat a treia zi după Scripturi, vă salutăm cu toată dragostea şi vă îndemnăm să-L onoraţi şi să-L cinstiţi numai pe El.
Biserica creştină baptistă „BERACA” din Deta, doreşte ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot felul de binecuvântări cereşti şi pământeşti şi să-şi reverse Harul său peste casele dumneavoastră. Hristos a înviat! Diacon, Belciug Aurel.

Cu ocazia Învierii Domnului Isus, vă doresc tuturor să petreceţi Sărbătorile Pascale în linişte, sănătate, fericire si armonie. Director Casa de cultură orăşenească Deta, Ovidiu Ivancea.

Related Post

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support