Mesaje Pascale 2015

MESAJ DIN PARTEA PROTOPOPULUI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, IOAN PRISĂCEAN
Cele dintâi cuvinte pe care le rostim în noaptea sfântă a Învierii Domnului, înainte de a începe slujba Învierii, sunt „Veniți de luați lumină!”. Fiecare credincios se grăbește atunci să-și aprindă făclia de la lumânarea aprinsă de preot din sfântul altar. Întunericul nopții este străpuns de o lumină mare, încât, cu adevărat, „cerul și pământul sunt pline de lumină”.
Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai însemnată sărbătoare a creștinătății. Este „ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim într-însa” (Psalm 117,24). Minunea Învierii Domnului este izvorul nesecat de viață, de bucurie, de pace și de lumină. De aceea, chemarea la lumină în noaptea de Paști, precum și aprinderea făcliilor din lumânarea de pe sfântul altar reprezintă legătura noastră cu Hristos Cel înviat și dorința de a trăi împreună cu El, în lumina învățăturii Sale dumnezeiești. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să aducă lumina unei învățături noi, să alunge întunericul păcatului și să călăuzească viața celor ce cred în El spre lumina cea neînserată a vieții veșnice. El a spus despre Sine: „Eu lumină am venit în lume, ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric” (Ioan 12,46). De aici și îndemnul pe care l-a făcut înainte de patimile Sale: „Credeți în Lumină ca să fiți fii ai Luminii” (Ioan 12,36). Adevăratul fiu al luminii este cel ce alungă dinlăuntrul său toată răutatea, toată vrajba și toată patima cea rea aducătoare de moarte. „Să lepădăm, deci, lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armele luminii” ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel (Romani 13.12). Iar „roada luminii se arată în orice bunătate, dreptate și adevăr” (Efeseni 5,9).
Hristos Domnul, Cel ce ne-a dăruit viață veșnică prin învierea Sa, să dea tuturor sănătate deplină, alese bucurii și belșug în săvârșirea faptelor bune. HRISTOS A INVIAT!
MESAJ DIN PARTEA PREOTULUI PAROH Al BISERICII ORTODOXE SÂRBE DIN DETA, LIUBODRAG BOGHICEVICI
Lumina şi căldura Învierii Domnului Isus Hristos să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi şi celor care ne sunt aproape. Minunea Învierii Mântuitorului să dăinuie în inimile noastre, să ne lumineze viaţa şi să ne aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Învierea Domnului să ne aducă pace în suflet în aceste zile de sfinte sărbători. Hristos a Înviat! Paşte Fericit!
SALUT DE PAȘTI DIN PARTEA PREOTULUI PAROH LOKODI ATTILA, BISERICA ROMANO – CATOLICĂ DETA
Cristos a înviat din morţi şi a eliberat lumea”.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti doresc tuturor credincioşilor din Deta Sărbători Fericite.
Krisztus feltámadt a halálból és megszabadította a világot.”
Minden kedves dettai hívőnek kívánok Boldog Húsvéti Ünnepeket.
Christ ist erstanden und hat die Welt befreit.”
Wünche allen Gläubigen aus Detta Frohe Osterfeiertage und einen schönen Frühling.
MESAJ DIN PARTEA EVANGHELISTULUI BELCIUG AUREL, BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ „BERACA” DIN DETA

TRĂIM PRIN EL!
Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.(Romani 6: 6-11)”.
Acum când din nou sărbătorim moartea și învierea Domnului și Mântuitorului nostru, trebuie să înțelegem că marea dilemă a omenirii (rezolvarea problemei păcatului și împăcarea cu Dumnezeu) a fost rezolvată de Acela care a biruit moartea. Adam prin neascultarea lui a adus omenirii întregi o natură păcătoasă, înclinată spre rău și moarte. Dar Domnul Isus prin ascultarea Lui ne izbăvește de păcat și ne ajută să trăim o viață biruitoare. Când Domnul Isus ne-a mântuit nu numai că ne-a iertat păcatul, scăpându-ne de consecințele lui, El a intrat prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră și determină o comportare deosebită, o viață nouă, un nou fel de gândire, de vorbire, de trăire. Cât vom fi în lume ne vom confrunta cu necazuri, dar împreună cu Domnul Isus putem trece biruitori prin toate necazurile. În necazuri creștinii adevărați nu sunt niște victime, ci niște biruitori.
Domnul Isus și-a dat viața pentru noi, nu pentru ca să rămânem în aceeași stare, ci pentru ca să ne schimbăm, să devenim din nou oameni. Ca să devenim oameni, trebuie să știm că aveam probleme serioase, probleme cu care s-a confruntat și Domnul Isus când a umblat pe pământ, dar El în ciuda tuturor problemelor nu a vrut să fie învingător singur, ci atunci când și-a dat seama că noi suntem căzuți și fără nici o șansă să ne putem ridica și să înaintăm singuri, s-a oprit, s-a întors înapoi la noi, ne-a ridicat de jos (din moarte), ne-a luat în brațe și ne-a purtat spre victorie. El vrea ca noi să știm că fără El, noi nu vom reuși să stăm în picioare. Prin El noi suntem totul, știm totul și vom reuși totul. Domnul Isus se uită la noi și vrea să vadă cum ne uităm noi la El și dacă noi am înțeles ceea ce El a făcut pentru noi, atunci când părăsit de Dumnezeu Tatăl, atârnat pe o cruce între cer și pământ, El murea pentru mine și pentru tine. Când vom înțelege aceste lucruri, noi vom ști să fim din nou oameni. Toţi cei care cred în El nu vor mai muri niciodată ci vor trece din moarte la viaţă.
Biserica Creştină Baptistă „BERACA” din Deta vă doreşte ca la aceste sărbători să-L sărbătoriţi pe Acela care ne-a iubit şi şi-a dat viaţa pentru noi și El vă va binecuvânta și vă va ajuta să fiți biruitori în această viață.
MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI CENTRULUI CULTURAL AL ORAŞULUI DETA, OVIDIU IVANCEA


Sărbatoarea sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra dumneavoastră sănătate, belşug şi bucurii! Paşte fericit! 

Related Post

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support