MODIFICĂRI ÎN ORGANIZAREA FORMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, martie 2009

Începând cu anul şcolar 2009 – 2010 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării anunţă modificări esenţiale în organizarea formelor de învăţământ la nivelul liceal şi profesional. Clasele a IX-a profesional – şcoala de arte şi meserii se vor transforma în clase de liceu tehnologic. La Grupul Şcolar „Sfântul Nicolae” Deta vor funcţiona începând cu anul şcolar 2009 – 2010 următoarele clase a IX-a: filiera teoretică, profilul real o clasă şi profilul uman o clasă, filiera tehnologică, profilul servicii, o clasă, profilul fabricarea produselor din lemn, două clase, profilul industrie textilă şi pielărie, o clasă. Tot în anul şcolar 2009 – 2010 va funcţiona o clasă a IX-a frecvenţă redusă unde se pot înscrie absolvenţii de 8 clase care au depăşit vârsta şcolară. Până la data de 1 mai 2009 au loc înscrierile copiilor de vârstă şcolară pentru clasa I-a anul şcolar 2009 – 2010.

Director Prof. Ion Jinaru

Related Post

O elevă eminentă

O elevă eminentă

Anunțăm cu bucurie că Oana Victoria Herişanu, elevă în clasa a 12-a R la Liceul…