Declaraţie unică pentru angajatori

Începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, angajatorii vor depune o declaraţie unică pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale, precum şi pentru evidenţa nominală a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1397/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 897/31.12.2010, care aprobă modelul şi conţinutul “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2963 lit. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) si b), de către plătitorii de venituri pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c), de către persoanele asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 lit. f), precum şi de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, prevăzute la art. 2963 lit. g).
Termenul de depunere al declaraţiei unice – formular 112, este lunar, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, iar depunerea ei se va face prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul portalului e-România, plătitorul trebuind să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică.

Până la data de 1 iulie 2011, contribuabilii care nu deţin certificat digital calificat pot depune declaraţia, la organul fiscal competent sau la unul dintre ghişeele acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia pe suport electronic.

Solicitarea de utilizare a unui certificat digital poate fi depusă la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea A.N.A.F., cererea de utilizare a certificatului digital calificat (formular 150) fiind însoţită de următoarele acte: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie, documentul care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, în copie şi în original, precum şi documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil – în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului.

Related Post

ANUNȚ

ANUNȚ

Programul de colectare a deșeurilor în orașul Deta și satul Opatița poate fi descărcat aici:…
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support