PRIMĂRIA DETA LUCREAZĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

Activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la Primăria oraşului Deta se desfăşoară în cadrul serviciilor, birourilor şi a compartimentelor. Toate aceste structuri sunt menite să funcţioneze în slujba dumnevoastră şi pentru o administrare eficientă a resurselor oraşului. Ne-am propus ca în fiecare număr al Monitorului să vă prezentăm compartimentele primăriei, alături de principalele sale atribuţii. Credem în transparenţă şi în interesul dumneavoastră pentru activitatea primăriei.
Biroul Relaţii cu publicul şi protecţie socială
Asigură primirea petiţiilor sesizărilor şi propunerilor cetăţenilor din oraş şi rezolvarea acestora, având următoarele atribuţii:
– întocmeşte dosarele de ajutor social şi asigură plata acestuia;
– întocmeşte dosarele cu ajutorul de urgenţă şi face plata acestuia;
– întocmeşte şi face plata indemnizaţiilor de naştere;
– întocmeşte dosare de alocaţii de stat şi alocaţii suplimentare pentru copii şi le înaintează la Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale;
– întocmeşte dosarele pentru obţinerea subvenţiilor la energia termică;
– asigură relaţia aparatului propriu cu comisiile de specialitate ale consiliului local;
Compartimentul Resurse umane, programe şi analize
Asigură atribuţiile primarului privind angajarea şi instruirea personalului având urmatoarele sarcini:
– răspunde de asigurarea necesarului de personal pentru aparatul propriu;
– efectuează lucrările legate de încadrare, retribuire, transferare, detaşare, pensionare sau încetarea contractului de muncă atât pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului cât şi pentru cel auxiliar;
– răspunde de verificarea cunoştintelor personalului din aparatul propriu şi face propuneri pentru cursul de perfecţionare;
– organizează examenele şi concursurile pentru încadrarea în muncă, verificând îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege;
– gestionează cărţile de muncă ale salariaţilor de a căror completare şi păstrare răspunde, în condiţiile legii;
– întocmeşte statul de funcţii, organigrama, numarul de personal şi salarizarea acestuia;

Related Post

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support