ANUNT privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul PARC INDUSTRIAL DETA

ANUNT privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul PARC INDUSTRIAL DETA

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare ºi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. 49/2011, privind „Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizatã),

ANUNTAM demararea Etapei ( Etapa 1- etapa pregatitoare PUZ) de informare ºi consultare a publicului cu privire la intentia de elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul PARC INDUSTRIAL DETA pentru activitati productive agroindutriale nepoluante.
Teritoriul de studiat este constituit din terenul in suprafata totala de 205.000 mp este in prezent format din 10 parcele conform extrase CF 402269, 401830, 402551, 402552, 400044, 402523, 402524, 402545, 402599,402597 Deta si este proprietatea Statului Roman, a Consiliului Local Deta si a Orasului Deta
Amplasamentul se afla situat in partea de nord a orasului Deta, in intravilanul extins si este accesibil din drumul Ghiladului DC 101
Terenul este delimitat astfel:
– la N de canalul HCN 125 si de teren agricol si pasune (terenuri libere de contructii);
– la V de canalul HCN 109, de teren agricol (liber de constructii) si de drumul comunal DC101;
– la S de canalul HCN 109, de teren cu destinatie industriala conform PUG si de un teren pe care este amenajata o balta, teren pe care este in curs de elaborare un P.U.Z. pentru zona de agrement;
– la E de terenuri agricole si pasune si de drumul national DN 59
Terenurile sunt inscrise astfel:
– teren inscris in CF 402269 Deta – nr. Cadastral 402269 – proprietar Statul Roman -teren arabil, suprafata 13.200 mp
– teren inscris in CF 401830 Deta – nr. Cadastral 401830 – proprietar Consiliul Local al orasului Deta – teren arabil, in suprafata de 392 mp
– teren inscris in CF 402551 Deta – nr. Cadastral 402551 – proprietar Orasul Deta,domeniu privat – teren arabil, in suprafata de 306 mp
– teren inscris in CF 402552 Deta – nr. Cadastral 402552 – proprietar Orasul Deta, domeniu privat – teren arabil, in suprafata de 342 mp
– teren inscris in CF 400044 Deta – nr. Cadastral 400044 – proprietar Orasul Deta cu drept de administrare Consiliul Local al orasului Deta – pasune, in suprafata de 93.400 mp
– teren inscris in CF 402523 Deta – nr. Cadastral 402523 – proprietar Orasul Deta, domeniu privat – drum, in suprafata de 439 mp
– teren inscris in CF 402524 Deta – nr. Cadastral 402524 – proprietar Orasul Deta, domeniu privat – drum, in suprafata de 1.081 mp
– teren inscris in CF 402545 Deta – nr. Cadastral 402545 – proprietar Orasul Deta, domeniu privat – teren arabil, in suprafata de 24.636 mp
– teren inscris in CF 402599 Deta – nr. Cadastral 402599 – proprietar Orasul Deta cu drept de administrare Consiliul Local al orasului Deta – pasune, in suprafata de 58.395 mp
– teren inscris in CF 402597 Deta – nr. Cadastral 402597- proprietar Orasul Deta cu drept de administrare Consiliul Local al orasului Deta – pasune, in suprafata de 12.809 mp
Categoria functionala de incadrare Conform PUG al orasului Deta amplasamentul face parte din intravilanul extins al orasului Deta si este destinat functiunii industriale- Beneficiar: Primaria orasului Deta, jud.Timis
Observatiile, propunerile si sugestiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primariei orasului Deta, str.Victoriei nr.32, Birou Registratura sau pe adresa de e-mail: primaria_deta@net69.ro , pana la data de 19.03.2016.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: arh.Brihacescu Lucian, Serviciul Urbanism – Primaria orasului Deta, cu sediul in Deta, str. Victoriei nr. 32, tel. 0256-390466/0256-390606, e-mail: dorina_beletescu@yahoo.com.

-volumetrii propuse;

-memoriu non-tehnic;

-incadrarea in zona;

-situatia existenta;

-reglementari urbanistice;

-posibilitati de mobilare;

-proprietatea supra terenurilor;

-memoriu tehnic.

Related Post

ANUNȚ

ANUNȚ

Programul de colectare a deșeurilor în orașul Deta și satul Opatița poate fi descărcat aici:…
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support