Primaria orasului Deta cu sediul in strada Victoriei nr.32, anunta elaborarea primei versiuni a  Planului de urbanism general (PUG) si Regulamentul local de urbanism (RLU) Deta si Opatita si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.

                 Consultarea primei versiuni a PUG si RLU Deta si Opatita se poate realiza la sediul Primariei orasului Deta, strada Victoriei nr.32, sala de sedinte, zilnic intre orele 800-1600.

                 Comentariile  si sugestiile  se vor transmite in scris  la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, strada Anurgului, nr.1, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Domnul CHRISTIAN OVIDIU ALTMANN, cetăţean al oraşului Deta, cu domiciliul în Germania, localitatea Rastatt, a adus o bucurie imensă celor 4 copii ai familiei domnului SENC ION, făcându-le cadou un televizor color, pentru ca aceştia să se poată uita la desene animate, aşa cum o fac mii de copii din lumea întreagă.

Activităţi extraşcolare
Începând cu data de 1 februarie 2010, la Casa de cultură a oraşului Deta (fostul club al sindicatului din str. Ştefan cel Mare) se va deschide un club pentru elevii claselor I-IV, unde micuţii vor putea desfăşura activităţi extraşcolare şi vor învăţa diverse lucruri precum tricotatul sau cusutul goblenului. Copiii vor lucra sub îndrumnarea doamnei Laszlo Edit. Nu se percep taxe, înscrierile se fac la doamnele învăţătoare.

Licitaţie electronică
În data de 1 februarie a.c. va avea loc pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) licitaţia pentru construirea în oraşul Deta a unui Aşezământ cultural (Casa de cultură orăşenească Deta).(SEAP/Publicaţii licitaţii/Anunţ participare licitaţii publice nr. 92924 din 7 ianuarie 2010).

In perioada 6.02.-7.02.2010 la Sala de sport a orasului Deta se va desfasura editia 2010 a Cupei MIHAI MARGINEANTU la fotbal de sala.

In vederea organizarii competitiei toti delegatii echipelor de fotbal care doresc sa participe sunt rugati sa fie prezenti in data de 1.02.2010, ora 17, in sala de sedinta a Consiliului local al orasului Deta.

Organizatori: CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI DETA si PRIMARIA ORASULUI DETA

Primăria Oraşului Deta şi Casa de Cultură Orăşenească Deta organizează în data de 24 decembrie, ora 1700, în faţa Turnului Pompierilor, festivitatea „Pomului de Crăciun”. În program sunt incluse colinde de Crăciun şi împărţirea de cadouri pentru copii. Sponsorii evenimentului sunt S.C. „CHINCO IMPEX” S.R.L şi S.C. „DS ASANOM” SRL.

Prin Hotărârea nr.127 din 3 decembrie 2009 au fost aprobate listele de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor cu chirie din fondul locativ al oraşului Deta. Listele de priorităţi pentru anul 2010, vor putea fi consultate pe site-ul Primăriei oraşului Deta, www.detatm.ro şi la avizierul din cadrul instituţiei Primăriei oraşului Deta. Vă aducem la cunoştinţă că au fost analizate solicitările privind repartizarea locuinţelor din fondul locativ al oraşului Deta, depuse până la data de 31 octombrie 2009. Pe baza actelor depuse în dovedire, pentru solicitanţii, s-a stabilit punctajul acumulat de fiecare solicitant în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Deta nr.26/2000, rezultând ordinea de prioritate. Până la data de 10.01.2010 inclusiv, se pot depune contestaţii cu privire la punctajul acordat fiecărui petent. Contestaţiile se vor depune în scris, la Registratura Primăriei oraşului Deta.

În data de 19 noiembrie a.c. va avea loc pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) licitaţia pentru executarea lucrărilor la proiectul “Bază sportivă în localitatea Opatiţa”(SEAP/Publicaţii licitaţie/Invitaţie de participare nr.234.648/12.11.2009)

În data de 23 noiembrie a.c. va avea loc pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) licitaţia pentru construirea în oraşul Deta a celor 64 de apartamente ANL.(SEAP/Publicaţii licitaţii/Anunţ participare licitaţii publice nr.89599 din 27.10.2009)
16.10.2009 – Anunt dezbatere publica

                                   ANUNT DEZBATERE PUBLICÃ

 

                  pe baza proiectului de hotãrâre privind stabilirea

              impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010.

 

                        Primarul orasului Deta a initiat un proiect de hotãrâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010.

                        Cei interesati pot trimite propuneri, sugestii, opinii în scris la Primãria orasului Deta, str. Victoriei nr. 32 sau pe adresa de e-mail primaria_deta@net69.ro .

                        Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publicã pe marginea acestui proiect de hotãrâre ce va fi organizatã în data de 26 octombrie 2009, orele 16 00, la sediul Primãriei orasului Deta, sala de sedinte .

                        Întocmirea proiectului s-a fãcut în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare si cu Ordonanþa Guvernului României nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare .

                        Anexele la proiectul de hotãrâre sunt afisate la sediul Primãriei orasului Deta si postate pe site-ul www.detatm.ro. la Documente publice/Proiecte hotarari C.L.