Are următoarele atribuţii:

– ţine evidenţa gospodăriilor şi a terenurilor în registrul agricol şi registrul fondului funciar;
– asigură în termene prevăzute de lege evidenţa unitară cu privire a stării terenurilor pe categorii de folosinţă, dezvoltarea agriculturii gospodariilor populaţiei şi bună utilizare a resurselor locale completând în fiecare an datele cerute în registrele agricole;
– comunică Direcţiei Judeţene de Statistică datele centralizate pe oraş la termenele stabilite de lege;
– verifică sinceritatea datelor declarate de cei obligaţi să dea declaraţii potrivit legii, aplicând sancţiunile legale pentru nedeclarare sau declarare de date nesincere;
– evaluează pagubele produse culturilor aparţinând cetăţenilor oraşului din diverse cauze;
dă consultanţă de specialitate producătorilor agricoli locali;

Activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la Primăria oraşului Deta se desfăşoară în cadrul serviciilor, birourilor şi a compartimentelor. Vă prezentăm lunar, câte unul dintre ele.

Compartimentul Administraţie publică locală, secretariat şi protocol.

Este organul de lucru din aparatul de specialitate al primarului care asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin acestuia cu privire la activitatea de administraţie publică locală. Atribuţiile acestui birou sunt următoarele:
– întocmeşte lucrările pregătitoare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi generale;
– participă la elaborarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local şi ale dispoziţiilor primarului, verificând legalitatea acestora;
– comunică şi afişează actele normative emise de consiliul local şi primar;
– ţine evidenţa hotărârilor consiliului local şi dispoziţiilor primarului;
– întocmeşte şi păstrează dosarele cu şedintele consiliului local.

Dorin Sculean

Compartimentul Relaţii cu publicul şi asistenţă socială al Primăriei oraşului Deta acordă consultanţă şi preia dosare pentru acordarea de prestaţii sociale în conformitate cu legislaţia privind protecţia socială, după cum urmează :
Acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare
Acte necesare:
1. Buletin de identitate – copie xerox – pentru toţi membrii familiei;
2. Certificat de căsătorie –copie xerox –
3. Certificate naştere copii – copie xerox –
4. Hotărâre încredinţare copii în plasament – dacă este cazul – copie xerox
5. Contract de locuinţă –copie xerox –
6. Adeverinţă teren agricol eliberată de Primăria oraşului Deta – biroul Registratură;
7. Certificat de atestare materială eliberat de Trezoreria oraşului Deta;
8. Pentru persoanele apte de muncă – adeverinţă eliberată de Oficiul Forţelor de Muncă din care să rezulte că se află în evidenţa lor în vederea repartizării unui loc de muncă;
9. Cupoane pensie – luna curentă -;
10. Adeveriţă cu salarul net pe ultima lună pentru persoanele încadrate în muncă;
11. Adeverinţe şcolare pentru copiii de vârste şcolare;
12. Cupoane alocaţii de stat pentru copii cu vârsta între 0 – 7 ani;
13. Cupon plată indemnizaţie plasament;
14. Cerere tip după modelul alăturat;
15. Declaraţie privind veniturile realizate după modelul alăturat; 15.1 Dosar plic;
Baremul stabilit de lege pentru obţinerea venitului minim garantat începând cu data de 01.01.2009, conform h.g. nr.1664/2008 este în funcţie de numărul membrilor unei familii astfel familiile formate din:
1 Persoană – 108 Lei
2 Persoane – 196 Lei
3 Persoane – 272 Lei
4 Persoane – 339 Lei
5 Persoane – 402 Lei
Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 din familie se va acorda suma de 27 lei;
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support