Primăria orașului Deta intenționează să depună cereri de finanțare în vederea obținerii de fonduri europene pentru anveloparea blocurilor de locuințe, cu scopul reducerii pierderilor de căldură din apartamente și totodată scăderea facturii la căldură a proprietarilor acestor imobile.
Cu sprijinul primarului Petru Roman, echipa responsabilă de accesarea fondurilor nerambursabile va depune cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, respectiv măsura 3.1.– Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Conducerea Primăriei Deta a organizat deja mai multe întâlniri cu reprezentanții asociațiilor de proprietari cărora le-a prezentat oportunitatea de finanțare, condițiile de finanțare și modul de derulare al Programului POR 2014-2020. La întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de proprietari a fost subliniat rolul asociațiilor de proprietari și cel al administrației locale, precum și pașii care trebuie urmați pentru pregătirea documentațiilor necesare în vederea depunerii de cereri de finanțare, îndată ce va fi posibil acest lucru. Este foarte important ca toți proprietarii de apartamente să fie informați despre acest program și despre obligațiile care le revin în calitate de proprietari și de beneficiari. (continuare în pagina 3)
Primăria a solicitat reprezentanților asociațiilor de locatari ca în perioada următoare să organizeze întâlniri la nivelul asociațiilor, pe blocuri sau grupuri de blocuri, întâlniri la care Primăria Deta va participa pentru prezentarea programului. Primăria Deta dorește ca toate blocurile din oraș să fie anvelopate, deoarece există acesta posibilitate în următorii 7 ani, pe rând, în funcție de implicarea asociațiilor de proprietari. Fiecare cerere de finanțare depusă va fi pentru un grup de 5-6 blocuri, una chiar pentru 8 blocuri, deoarece blocurile lipite constituie un ansamblu și trebuiesc anvelopate împreună. Principiul după care vor fi incluse blocurile în cererile de finanțare va cel al mobilizării locatarilor în a dovedi existența contribuției proprii a asociației la realizarea lucrărilor.
Costurile cu lucrările de anvelopare sunt repartizate astfel:
  • Fonduri nerambursabile – 60% din valoarea cheltuielilor eligibile
  • Contribuția asociației de proprietari – 25% din valoarea totală a cheltuielilor, plus cheltuielile neeligibile.
  • Primăria Deta – 15% din valoarea cheltuielilor eligibile. Primăria va asigura documentațiile necesare și va depune cererea de finantare.
Primăra speră că membrii asociațiilor de proprietari din orașul Deta vor raspunde favorabil inițiativei administrației locale și stă la dispoziția cetățenilor pentru întrebări și detalii suplimentare. Ioan Iovan.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Primăria orașului Deta a participat în perioada 7-12 octombrie 2015, în Trivero (Italia), la un proiect Town Twinning, “Europe-Week for Youth 2015”, proiect finanțat prin Europe for Citizens Programme 2014-2020, alături de alte 10 primării din Lituania, Polonia, Croația și Italia. Proiectul finanțat de Comisia Europeană facilitează înfrățirea între orașele europene, Deta având astfel posibilitatea de a stabili colaborări cu cele 10 orașe care au participat la întâlnirea de la Trivero. Punctul culminant al acestui Town Twinning a fost semnarea jurământului de înfrățire. Delegația orașului Deta a fost formată din 9 persoane fiind condusă de viceprimarul orașului Mateescu Adina. „Participarea la acest eveniment a însemnat pentru noi un prim pas de apropiere pentru stabilirea unor relații de colaborare cu administrații locale din Europa” a spus Ioan Iovan asistent al managerului de proiect. „Urmează să stabilim relații concrete și durabile și să dezvoltăm și alte proiecte împreună cu noii noștri parteneri europeni”, a mai spus Ioan Iovan. Proiectul are ca obiectiv să aducă Europa mai aproape de cetățenii săi și să crească gradul de conștientizare al cetățenilor, rezultate obținute prin politicile europene. De asemenea se dorește încurajare participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii Europene, prin dezvoltarea gradului de înțelegere al cetățenilor a procesului de politică a Uniunii și prin promovarea oportunităților de societate, angajament intercultural și voluntariat la nivelul Uniunii. Scopul proiectului este promovarea cetățeniei europeane și a procesului democratic, care cuprinde dezvoltarea capacității de a înțelege valorile Uniunii Europene. 

Peste 50 de tineri din România, Polonia, Slovacia și Ungaria au participat la un proiect finanțat de Uniunea Europeană, care se desfășoară în trei țări foste comuniste. Proiectul “Revoluții în toamna națiunilor – revoluțiile din România și Ungaria 1989” s-a desfășurat în perioada 26-28 septembrie la Deta. În prima zi a seminarului organizat în cadrul acestui proiect, participanții din cele 4 țări s-au întâlnit la Casa de Cultură din Deta unde conducătorul proiectului, Ralf Olszowski, a făcut o scurtă prezentare a activităților din cele trei zile românești ale proiectului. Președintele executiv al Memorialului Revoluției din Timișoara, Gino Rado, a povestit apoi despre primele zile ale Revoluției de la Timișoara, iar unul dintre participanții la revolta din 16-22 decembrie 1989, Costel Balint a rememorat acele momente devenite acum istorie. Balasz Farkas și-a amintit apoi de revoluția maghiară, iar tinerii au vizionat și două filme despre revoluțiile din România și Ungaria. Duminică, în a doua zi a seminarului, cei peste 50 de tineri au participat la un joc de rol având ca temă revoluțiile din 1989. Tinerii care s-au născut cu câțiva ani după 1989 au intrat în pielea personajelor de atunci pentru a înțelege cât mai bine cum s-au derulat evenimentele. Într-o atmosferă mult mai relaxată decât acum 26 de ani, elevii au simțit o parte din ce au trăit cei care au făcut istorie în 1989. Chiar dacă a fost doar joc de rol, tinerii și-au dat seama cât de încărcate de semnificații au fost acele momente. Participanții la acest proiect au vizitat și Memorialul Revoluției din Timișoara, fiind apoi invitați să vadă și o expoziție cu fotografii din timpul Revoluției. Încheierea seminarului a avut loc la Deta unde organizatorii din partea română, Asociația Timiș-Torontal, au prezentat concluziile celor trei zile.  


119 milioane de Euro, în mare parte bani europeni, nerambursabili, reprezintă costul unui program major de investiţii în apă şi canalizare în judeţul Timiş, derulat de societatea Aquatim. Proiectul, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, este unul de anvergură, prin care se vor realiza 200 km de reţele de canalizare şi 100 km de reţele de apă, 7 staţii de epurare a apei uzate şi 3 staţii de tratare a apei potabile, în 12 localităţi din judeţ. Contribuţia Uniunii Europene este de 74% din valoarea programului, bani nerambursabili, cea a societăţii Aquatim este de 13%, restul provenind de la autorităţile locale şi bugetul de stat.
Cât costă investiţiile din Deta
În Deta, valoarea investiţiilor din cadrul proiectului menţionat este de peste 9 milioane de Euro. Cu aceşti bani, se va reabilita staţia de tratare a apei potabile, se vor înlocui 4 km de conducte de apă şi se va extinde reţeaua de apă cu aproape 5 km de conducte noi. De asemenea, s-a construit o staţie de epurare avansată a apelor uzate şi se va extinde sistemul de canalizare cu 6 km şi se va înlocui 1 km din sistemul existent. Lucrările mai includ şi construirea unei staţii de pompare a apei potabile, testarea şi reechiparea a trei foraje, înlocuirea aducţiunii de apă, pe un tronson de 11 km, construirea unui rezervor nou de 100 mc, de înmagazinare a apei potabile, a unei staţii de pompare a apei potabile şi înlocuirea conductelor de refulare la canalizare, pe un tronson de 0,34 km.
Tehnologii de ultimă oră pentru staţia de epurare din Deta
Noua staţie de epurare din Deta a fost proiectată pentru a deservi o populaţie echivalentă de 7.089 locuitori şi este o staţie mecano-biologică, care va realiza epurarea avansată a apei uzate, cu eliminarea fosforului şi azotului şi tratarea nămolului rezultat. Efluentul staţiei, adică apa epurată redată circuitului natural, va respecta cerinţele relevante ale normativului NTPA-001, care transpune prevederile directivei europene din domeniu. Dimensionarea staţiei s-a făcut pentru un debit mediu de 1.140 m3/zi şi unul maxim de 1.346 m3/zi. 

Staţia din Deta, la fel ca toate celelalte nouă staţii de tratare şi epurare, construite în cadrul proiectului implementat în judeţ de către Aquatim, este dotată cu sisteme SCADA de ultimă oră, pentru monitorizarea şi conducerea automată a proceselor. SCADA înseamnă, într-un cuvânt, monitorizare, control şi achiziţii de date, acronimul provenind din limba engleză Supervisory Control and Data Acquisition. Termenulse referă la un sistem complex de automatizare, folosit în procesele industriale. Un centru de comandă monitorizeazăşicontroleazăun întreg spaţiu de producţie, o mare parte a operaţiunilor, putând fi executate automat, chiar şi comandate de la distanţă.
Staţia de epurare din Deta, condusă atât local, cât şi din Timişoara
Concret, în cadrul staţiei se vor măsura automat şi transmite on-line PH-ul şi temperatura apei uzate care intră în staţie, precum şi concentraţiile compuşilor cu fosfor şi azot şi consumul chimic de oxigen. Sistemul va permite, de asemenea, urmărirea şi controlul nivelului apei în staţiile de pompare, bazine, reactoare, debitelor pe fluxul tehnologic, concentraţiilor de oxigen etc, şi, cel mai important, monitorizarea on-line a principalilor indicatori de calitate ai efluentului, adică ai apei „curăţate”, care iese din staţie – PH, temperatură, azot şi fosfor, consum biochimic de oxigen şi materii în suspensie. Toate valorile parametrilor menţionaţi sunt evaluate şi prelucrate de aplicaţii software specifice, şi astfel, procesul este dirijat prin calculator. Staţia va putea fi operată, atât local, cât şi de la distanţă, din Timişoara.
În anul 2015 actuala etapă a proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă şi canalizare din judeţul Timiş se va finaliza. Investiţiile Aquatim în regiune nu se vor opri însă aici, pentru etapa următoare fiind vizate în principal localităţile mai mici, cu minim 2.000 de locuitori, care nu au fost incluse în această primă fază. Specialiştii Aquatim au avut în vedere acest lucru la planificarea actualelor investiţii. Sistemele de automatizare implementate în cadrul acestui proiect au fost astfel concepute încât să permită integrarea, pe viitor, în două centre regionale SCADA de control, unul pentru staţiile de tratare, unul pentru cele de epurare.
Sistemele de monitorizare automată a proceselor au fost testate cu succes, de Aquatim, în Timişoara, în ultimii zece ani. Acestea şi-au dovedit, în timp, utilitatea, ducând la creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare a instalaţiilor şi a calităţii serviciilor prestate. Loredana Leordean, purtător de cuvânt AQUATIM S.A.

Primăria orașului Deta se va afla în scurt timp printre puținele orașe din vestul tării și chiar din România care vor folosi energie solară la iluminatul public. Cu finanțare europeană, obținută în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, Primăria Deta se pregătește să înlocuiască 50 de de stâlpi obișnuiți de iluminat stradal cu 50 de stâlpi pe care vor fi montate lămpi cu LEDuri.
Contractul de lucrări a fost atribuit firmei SC MAGNETIC EYE SRL., singura ofertantă prezentă la licitație. Valoarea contractului este de 205.278,53 euro, iar conform calendarului de activități, durata de execuție a lucrării este de 3 luni, astfel că Deta este foarte aproape de a deveni un oraș verde care folosește surse de energie regenerabilă.
Am valorificat oportunitatea de a obține bani europeni destinați instalării unor panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică solară, lucru de care suntem mândri și care cred că spune multe despre capacitatea noastră ca administrație locală. Suntem parteneri în proiect cu Public Enterprise VAROS Vrsac din Republica Sebia, ceea ce înseamnă că, pe lângă cei 342.100 euro atrași pentru Deta, consolidăm o relație sănătoasă de colaborare cu frații noștri de peste graniță ” a spus Petru Roman, primarul orașului Deta.
Proiectul GLOSS își propune modernizarea sistemelor de iluminat public din orașele Vrsac și Deta prin utilizarea ultimelor tehnologii de iluminare, inclusiv a surselor de energie regenerabilă.

Deta a fost din nou uitată de autoritățile centrale și de cele județene la împărțirea bugetului.


Așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, orașul nostru este nevoit din nou să își facă planuri de dezvoltare bazându-se doar pe veniturile proprii, adică pe efortul locuitorilor și firmelor din oraș. Conducerea primăriei împreună cu Consiliul Local a pregătit pentru acest an un buget care să permită finanțarea lucrărilor în curs, dar și realizarea unor investiții extrem de necesare pentru oraș. 

Cu multă chibzuială și cu simț gospodăresc, edilii locali au reușit să alcătuiască un buget solid bazat în principal pe veniturile locale dar și pe finanțările europene. În primul rând s-a avut în vedere buna funcționare a instituțiilor locale, Primărie, Consiliu Local, școli, grădinițe, creșă, spital, Casa de cultură și Sala de sport. Toate acestea au asigurate fondurile necesare pentru funcționare până la sfârșitul anului. 

Nu au fost neglijate nici investițiile pentru că Deta are nevoie în fiecare an de planuri de dezvoltare. În 2015 vor fi asfaltate două străzi din Opatița, chiar la intrarea în sat dinspre Deta. De asemenea se vor face lucrări importante la ștrandul termal unde se va finaliza bazinul nou, se vor instala un schimbător de căldură și panouri solare astfel încât ștrandul să poată fi folosit două sau chiar trei luni mai mult pe an.Tot la ștrandul termal se vor construi o sauna, vestiare și un grup sanitar și se vor amenaja noi spații verzi. 

Un alt capitol important de investiții se referă la amenajarea parcului din oraș. Se va finaliza pista de biciclete și se va construi un podeț peste Birdeanca. Vor fi continuate lucrările la trotuare, în acest an fiind programate lucrări pe străzile Mihai Viteazu, Victor Babeș și Cernei. 

Nu în ultimul rând se va amenaja un teren de sport în curtea liceului din oraș. Primăria își va susține în continuare plățile la câteva proiecte cu finanțare europeană. Este vorba în primul rând de proiectul GLOSS care va ajunge la final și în urma căruia orașul nostru se va putea mândri cu primele investiții în domeniul energiei verzi. 

Proiectul PNDL este un alt capitol important care nu va fi neglijat. Acest proiect se derulează până în 2017, o treime din fonduri fiind asigurate de bugetul local, restul banilor constituind obligația Guvernului care nu a fost încă onorată. În cadrul acestui proiect, în 2015 vor începe lucrările în zona Termal unde se vor asfalta străzi și trotuare. Un alt proiect început în anii trecuți se referă la reparația grădiniței cu program prelungit. În anii trecuți s-au făcut studiile și proiectele, iar în acest an se vor derula licitațiile și  vom demara lucrările. 

Mai avem în Deta două proiecte importante în curs de derulare. Unul aparține Aquatim-ului, iar cel de-al doilea lui E-on gaz. Ambele sunt în plină desfășurare și crează multe probleme locuitorilor din orașul nostru. Primăria face toate eforturile pentru a corecta tot ce lasă în urmă muncitorii de la Aquatim și E-on chiar dacă această sarcină le-ar reveni celor două companii. Pe străzile Ștefan Cel Mare și Trandafirilor sunt prevăzute lucrări de reparații la carosabil și la trotuare. Un alt proiect important care va debuta în acest an este asfaltarea drumului Deta-Opatița-Birda. Consiliul Județean trebuie să organizeze licitația pentru această lucrare și apoi să demareze lucrările în teren. 

Nu în ultimul rând, Primăria își va îndeplini promisiunile și va susține proiectele instituțiilor importante din oraș. Ne referim în primul rând la Spitalul orășenesc care a depus două proiecte de finanțare, unul pentru reamenjarea unității de primiri urgențe și altul pentru dotarea cu aparatura a spitalului. Vom susține și vom finanța și proiectele școlilor atunci când acestea se vor concretiza și când vom fi solicitați de către conducerile unităților de învățământ.

Bugetul pentru acest an a fost discutat cu cetățenii care au participat la dezbaterea publică organizată în data de 5 februarie și a fost apoi adoptat în cadrul ședinței în plen a Consiliului Local Deta în 10 februarie, cu 14 voturi pentru și un singur vot împotrivă, cel al consilierului PSD Ioan Jinaru. “Vreau să le mulțumesc consilierilor care au votat pentru bugetul orașului. Ei au reușit să lase interesele politice deoparte și să pună înainte interesul cetățenilor și al orașului” a spus primarul Petru Roman. 

Miercuri, 17 decembrie, la Deta, a avut loc atelierul de lucru “Dezvoltare durabilă prin utilizarea energiei din surse regenerabile”, eveniment organizat în cadrul proiectului GLOSS – Green Lights for Safety and Sustainable of Roads și finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. La eveniment a fost prezentă echipa de implementare din cadrul Primăriei Deta, în frunte cu primarul Petru Roman, alături de managerul de proiect din partea sârbă, Vania Voskrenski și Vladimir Bajic, manager de proiect în cadrul Primăriei Vrsac, împreună cu Stevan Tokin din partea Public Enterprise VAROS Vrsac din Republica Sebia, partener lider al proiectului GLOSS. La atelierul de lucru organizat la Centrul Cultural din Deta au mai fost prezenți reprezentanți ai Asociației Turistice din Vrsac, ai Societății de distribuție a energiei electrice din Vrsac, dar și locuitori din Deta și cetățeni interesați de tema utilizării energiei regenerabile. Punctul central al discuțiilor a vizat elaborarea unui Plan de Actiune pentru Energie Durabilă (PAED), document strategic petru asigurarea procesului de îmbunătățire a eficientei energetice teritoriale. Reprezentanții autorităților publice si publicul prezent în sală au avut ocazia să afle despre ce înseamnă un astfel de plan, care sunt etapele și obiectivele lui și, nu în ultimul rând, care ar trebui să fie acțiunile și măsurile necesar a fi întreprinse pe viitor. Prezentarea modului în care se realizează un Plan de Actiune pentru Energie Durabilă (PAED) a fost susținută de reprezentantii Asociației pentru Managementul Energiei Timiș. „Noi, la Deta, am înțeles importanța utilizării energiei regenerabile, care sunt economiile de energie, costurile și impactul asupra mediului. Există un angajament al administrației publice locale în această direcție, iar proiectul GLOSS este doar un prim pas” a declarat Petru Roman, primarul orașului Deta. Proiectul GLOSS își propune modernizarea sistemelor de iluminat public din orașele Vrsac și Deta prin utilizarea ultimelor tehnologii de iluminare, inclusiv a surselor de energie regenerabilă. 

Recent s-au încheiat lucrările la proiectul „Modernizare şi reamenajarea Parcului Anton Kratzer din oraşul Deta – Pistă de biciclete vestică şi pista de legătură”. Noua pistă pentru biciclete are o lungime totală de 781 metri, are o lățime de 2 metri cu două sensuri de mers și este realizată din asfalt colorat. Lucrarez a fost realizată de S.C. STELARIS LTD S.R.L. din Strehaia și a costat 358.893,68 lei, sumă suportată integral din bugetul local. Acesta este înca un obiectiv realizat pentru modernizarea orașului și pentru a oferi condiții cât mai bune cetățenilor din Deta.  

După ani de zile în care Deta nu a avut o sală adecvată pentru desfăşurarea activităţilor cultural-artistice, clădirea de pe strada Ştefan cel Mare, cunoscută sub numele de Clubul sindicaliştilor din cadrul fostei fabrici Furnirul, a fost donată de către Forumul German Primăriei oraşului Deta. Gestul nobil, de omenie, nu poate să atragă după sine decât mulţumirile, stima si consideraţia cetăţenilor oraşului nostru faţă de etnicii germani.

După ce clădirea a intrat în proprietatea Primăriei Deta, conducerea instituţiei și Consiliul Local, au alocat din bugetul propriu suma necesară pentru renovarea şi modernizarea imobilului. Cu un proiect gândit în amănunt şi bine pus la punct astfel încât să satisfacă nevoile şi cerinţele consumatorului cultural, au fost începute lucrările. Chiar dacă perioada de renovare şi reabilitare a fost destul de lungă, munca şi efortul financiar fiind pe măsură, în prezent, clădirea arată impecabil atât pe exterior cât şi interior. Acoperişul nou, mansardarea unei părţi a clădirii, geamurile termopan, tencuiala şi culoarea bine definită a exteriorului, atrag privirile oricărui trecător. Despre partea interioară se pot spune foarte multe: sala de spectacol , scena, vestiarele pentru artişti, toaletele interioare, sistemul de încălzire, toate au fost pregătite să găzduiască spectacole de toate genurile la cele mai înalte standarde. Clădirea are acum mai multe încăperi care se pot folosi pentru organizarea de evenimente diverse, și dispune chiar şi de patru camere pentru cazare aflate la mansardă, dotate cu băi și cu o bucătărie. Dupa finalizarea lucrărilor s-a decis ca noul așezământ cultural să poarte numele „Centrul Cultural al oraşului Deta”.

Vineri 31 octombrie, a fost ziua în care noul Centrul Cultural şi-a deschis porţile în folosul cetăţenilor de toate vârstele ai oraşului Deta. Ceremonia a început prin tăierea panglicii tricolore de către primarul Petru Roman şi preşedintele Forumului German din Deta, Kirsch Matei, după care a urmat un tedeum si sfinţirea clădirii, oficiate de către protopopul Ion Prisăcean, alături de preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Române, Ciprian Blagoe și preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Liubodrag Boghicevici. Toţi cei prezenţi au putut admira în holul de la intrare fotografii ale cetăţenilor de onoare ai oraşului Deta, iar în restul sălilor au fost expuse la loc de cinste fotografii din trecutul cultural, economic şi social al oraşului.

După un tur al clădirii, invitații ceremoniei de inaugurare au asistat la primul spectacol din acestă locaţie, spectacol structurat în două părţi. Prima parte, a adus în atenția publicului formaţiile de dansuri populare româneşti, sârbeşti, maghiare, germane şi bulgare, fiecare prezentând câte o suită de dansuri specifice zonei cât şi etniei aparţinătoare. Partea a doua a oferit celor prezenți, o călătorie în lumea muzicii clasice susţinută de Incanto Quartetto, orchestră compusă din instrumentişti ai Operei Române din Timişoara. Prezentarea programului artistic a fost realizată de către Diana Tătăruşanu. Ovidiu Ivancea – director Centru Cultural al oraşului Deta.

De obicei, la inaugurarea unui obiectiv important pentru comunitate, se aduc mulțumiri. Unii mulțumesc guvernului, alții președintelui, sau altor lideri politici. Eu nu voi face acest lucru. Am doar două mulțumiri de adresat. Una merge către Forumul German, asociație care a cedat această clădire în favoarea orașului nostru și a doua merge către comunitatea din Deta, fără de care nu am fi putut face nimic aici. Deta are de astăzi o Casă de cultură prin efortul propriu al cetățenilor acestui oraș. Absolut tot ce am făcut aici a fost finanțat din bugetul local, adică din taxele și impozitele plătite de dumneavoastră, cei care participați la acest moment festiv, de familiile dumneavoastră, de vecinii și prietenii dumneavoastră din oraș. Am dovedit că putem face singuri ceea ce alții ne-au refuzat într-un mod total arbitrar și nedrept. Vă spun cu sinceritate că sunt mândru să fac parte din această comunitate și să muncesc în folosul ei”, a spus primarul Petru Roman la ceremonia de inaugurare.

În data de 7.11.2014, a fost lansată licitaţia publică pentru achiziţia de lucrări, necesare în implementarea proiectului “Green Lights for Safety and Sustainability of Roads”, proiect finanţat în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. Achiziţia se derulează în conformitate cu prevederile procedurilor de achiziții europene. Termenul de depunere a ofertelor este 8 decembrie 2014 ora 12. Depunerea ofertelor se face la sediul autorității contractante și anume la Primăria orașului Deta, str. Victoriei nr. 32, Deta, județul Timiș. Mai multe detalii se pot obține la email primaria_deta@net69.ro, tel 0256390466 sau la telefon 0723686786. Persoană de contact Ioan Iovan.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support