Primăria Deta a început stropirile împotriva țânțarilor. Zilele trecute a avut loc prima acțiune de combatere a țânțarilor prin stropiri din avion cu substanțe insecticide. Decizia de a organiza această acțiune a fost luată în urma înmulțirii exagerate a țânțarilor fapt reclamat și de locuitorii orașului. Pentru ca dezinsecția să aibă o eficientă cât mai mare s-a decis închirierea unui avion de la Consiliul Județean Timiș prin Aviația Utilitară. Soluția antițânțari a fost împrăștiată din avion deasupra orașului. Chiar înainte de acțiunea de stropire au existat câteva voci care au susținut în postări pe internet că stropirile se fac cu apă, fără a se folosi alte substanțe. Acești cetățeni au fost invitați în ziua stropirii la decolarea avionului pentru a asista la încărcarea soluției care a fost apoi împrăștiată deasupra orașului, însă din păcate nu au onorat invitația. Dacă ar fi fost prezenți ar fi văzut cu ochii lor că nimeni nu ar plăti sume importante pe închirierea unui avion pentru a împrăștia apoi apă. Comparativ cu prețul închirierii avionului, costul insecticidului este nesemnificativ, așa că toate zvonurile privind această acțiune sunt complet false. Este adevărat că nu există o soluție care să omoare absolut toți țânțarii și de aceea chiar și după stropiri vor mai apărea în unele locuri câteva insecte, dar orice cetățean de bună credința va constata că numărul acestora a scăzut semnificativ. O stropire cu substanțe foarte concentrate ar afecta și populațiile de albine și alte insecte nedăunătoare și de aceea trebuie găsit un echilibru și un dozaj corect pentru aceste acțiuni de stropire.  

Spitalul din orașul nostru păstrează standardele în ciuda neajunsurilor cu care se confruntă datorită subfinanțării. Persoanele responsabile din Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate rămân în continuare lipsiți de reacție în atât în fața realizărilor cât și a strigătelor de ajutor venite din partea medicilor a căror muncă trebuiau să o susțină. Prinsă între ciocan și nicovală, conducerea Spitalului a primit doar sfaturi să refuze pacienți.
În anul 2015 au fost efectuate 396 intervenţii chirurgicale dintre care unele de mare complexitate, cum ar fi amputaţii de rect, mastectomii radicale, hemicolectomii, gastrectomii subtotale, nefrectomii, rezecţii anterioare de rect sau limfadenocolpohisterectomii.
Într-un singur an, Spitalul din Deta a avut 108 naşteri, 2756 episoade de internare însumând 15.377 zile spitalizare și 16.518 prezentări la camera de gardă (reprezentând o medie de 45 de cazuri/zi ). Au fost efectuate 5603 radiografii, peste 5000 de electrocardiograme şi 56.036 analize de laborator. Rata de transfer către spitalele superioare a scăzut considerabil în ultimii ani, situându-se la cca 1% pentru pacienţii internaţi.
Veniturile spitalului au crescut cu 82% faţă de anul 2012, contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate dublându-se faţă de acelaşi an. Cu toate acestea, un foarte mare număr de servicii medicale nu sunt decontate de Casa de Asigurări, deşi realizarea lor implică mari eforturi umane şi financiare din partea spitalului, ele fiind semnate cu cardul şi validate de şcoala naţională de sănătate publică, aşa cum cer normele în vigoare. Practic autorităţile contractante limitează în continuare numărul de internări decontate la cca 165/lună în condiţiile în care spitalul internează lună de lună circa 280-300 pacienţi. Nici unul din bolnavii care ni se adresează nu este refuzat. Mai mult decât atât, Casa Judeţeană plafonează şi urgenţa la 500 cazuri/lună, spitalul deservind în mod real între 800 şi 1000 cazuri, cu toate costurile materiale şi umane pe care le implică.
Un exemplu concret, cuantumul serviciilor medicale prestate, validate dar nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate Timiş în perioada iunie 2015 – martie 2016 a fost de 958.645 ron.
Din păcate, factorii decizionali din ţara noastră nu conştientizează că îndeplinirea tuturor cerinţelor actuale de calitate şi performanţă implică o finanţare pe măsură, iar sectorul medical, prin natura sa, nu permite jumătăţi de măsură în nici unul din domeniile sale.
Deşi am contestat în repetate rânduri modalitatea de calcul a finanţării stipulate prin Ordinul ministrului sănătăţii 619/360 şi am argumentat cu realizări solicitările de majorare a alocărilor financiare către spitalul nostru, aceste demersuri au rămas din păcate fără ecou, de fiecare dată recomandându-ni-se limitarea activităţii la plafoanele acordate, aspect inacceptabil din punctul nostru de vedere, din cel puţin 3 considerente: în primul rând menirea spitalului este aceea de a asigura servicii medicale nediscrimatorii, deoarece nu există criterii de selecţie obiectivă a pacienţilor care urmează a fi sau nu consultaţi în urgenţă. In al doilea rând, în nicio ţara civilizată din lume nu este plafonată urgenţa medicală, iar în al treilea rând întotdeauna am pus pe prim plan pacientul şi nevoile lui de sănătate, mai presus de îngrădirile financiar-contractuale.

În ciuda acestor limitări legislative am reuşit să performăm datorită unor eforturi considerabile din partea personalului spitalului care a făcut încă o dată dovada unei mari dăruiri, unui profesionalism de excepţie şi a unei dedicări exemplare. La finele anului 2015, o iniţiativă a Primăriei Oraşului Deta a venit în întâmpinarea tinerilor angajaţi ai spitalului nostru, făcându-se demersuri către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Dezvoltării Regionale în vederea construirii unui bloc de locuinţe ANL dedicat angajaţilor din sănătate. Sperăm astfel să ne fidelizăm personalul şi să minimalizăm exodul forţei de muncă supracalificate către Occident. (Bungău Codruţa – director Spitalul orăşenesc Deta)

Anul 2015 a însemnat un an de o importanţă majoră pentru spitalul oraşului nostru. Am parcurs un proces complex de aliniere la cerinţele de calitate europene, urmat de un audit de acreditare derulat sub tutela Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate. In urma unei exigente evaluări pe 11 standarde şi peste 1800 de cerinţe, spitalul a fost încadrat la nivelul maxim de acreditare, cu certificare până în anul 2021.
Acest rezultat remarcabil încununează o muncă asiduă, de echipă, dovedind astfel că perseverenţa, dăruirea şi profesionalismul şi-au spus în cele din urmă cuvântul, Spitalul orăşenesc Deta devenind cel mai performant spital de grad patru din judeţ, având cel mai mare indice de complexitate pe caz rezolvat, cel mai mare rulaj pe pat şi cel mai mare indice operator în secţiile chirurgicale. Spitalul este certificat ISO 9001:2008 pe managementul calităţii în domeniul medical, certificat HACCP pentru implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de siguranţă alimentară, certificat SR-EN ISO 14001:2005 pentru sistem de management al mediului în domeniul medical, certificat DR OH SAS 18001:2008 pentru sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în domeniul medical și certificat ISO CEI 27001:2006 pentru sistem de management al securităţii informaţiei în domeniul medical.
Toate aceste certificări au fost de altfel şi obiectivul major al actualei echipe manageriale care şi-a îndeplinit misiunea de a repune actul medical într-o zonă de calitate şi securitate la standarde europene. Mai mult, sondaje de feedback ale satisfacţiei pacienţilor realizate de platforme on line interne, dar şi externe, cum a fost cel al cotidianului Renaşterea Bănăţeană, au plasat spitalul pe primul loc în judeţ din punct de vedere al gradului de mulţumire al pacientului raportat la serviciile acordate. Aria de adresabilitate s-a extins şi ea în ultimii 2 ani, spitalului fiindu-i solicitate serviciile de către tot mai mulţi pacienţi din Jebel, Liebling, Ciacova, Bocşa şi chiar din Timişoara, în special în compartimentele obstetrică-ginecologie şi chirurgie.

Însă nu putem poziţiona doar cerinţele la standarde europene, finanatarea actului medical rămânând în continuare la un nivel neacoperitor pentru buna funcţionare a spitalelor, în special a celor cu număr mic de paturi, cum este Spitalul Deta. Considerăm că inconsecvenţa politicilor de sănătate din România, finanţarea insuficientă şi încheierea cu mari întârzieri a contractelor cu Casa de Sănătate aduc mari prejudicii spitalelor mici, a căror bună funcţionare depinde intrinsec de derularea corectă de ambele părţi a parteneriatelor. Cu toate acestea, de mare însemnătate pentru noi a fost sprijinul comunităţii locale, prin oamenii ei, dar şi prin cei care o conduc, prilej cu care dorim să îi asigurăm că nu vom precupeţi nici un efort pentru a ne menţine activitatea la acelaşi nivel de performanţă şi calitate.

Cu ocazia zilei Mondiale a Sănătății, elevii Herișanu Oana Victoria, Ecob Sabrina, Boghicovici Elena, Magyar Alexandru și Suiugan Bianca, coordonați de doamna director-adjunct Cristina Vâlcea și de doamna profesoara Galamboș Lenuța au organizat o vizită la spitalul din Deta, în cadrul căreia au dezbătut cu pacienții internați efectele tutunului, al alcoolului și chiar al dorogurilor. Elevii implicați în proiectul „Nu-ți frânge aripile singur” au acordat suport psihologic pacienților pe care i-au întâlnit, aceștia din urmă fiind încântați de prezența tinerilor. Cel mai interesant schimb de opinii a fost cel privind legea antifumat. În cadrul aceluiași eveniment, Copiii de la secția de pediatrie au fost delectați de colega noastră Bianca cu povești care i-a introdus în lumea imaginară a basmului. La sfârșitul vizitei, bucuroși că au fost de folos pacienților de la Spital, elevii implicați în proiectul „Nu-ți frânge aripile singur” au promis că se vor întoarce și cu alte ocazii. (Herișanu Oana Victoria, clasa a IX-a R).

În perioada 10 – 19 iulie 2015, asociația TEAM 4LIFE+, în parteneriat cu asociația Grupo Scout Eryteeia și Hellenic Youth Participation, a derulat proiectul „Offline – Back to the roots”, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +.
Activitățile proiectului s-au desfășurat în localitatea montană Sasca Română, jud. Caraș Severin, unde 26 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani, provenind din trei țări europene: Grecia, Spania și România, timp de 10 zile au participat la activități interactive, atractive, interesante și diversificate: jocuri și activități sportive în aer liber (tir cu arcul, rapel, etc.), activități de voluntariat în comunitate, drumeții montane, acțiuni de ecologizare a traseelor turistice și a râului Nera, ateliere de creație, activitate de marcare a unui traseu turistic, recondiționarea terenurilor de joacă din Sasca Română și Sasca Montană sau seri interculturale. Tinerii au avut ocazia să vadă și să experimenteze activități inedite pentru ei, precum mulsul vacilor, depănușatul porumbului și adunatul fânului în căpițe. Scopul acestui schimb de tineri a fost promovarea unui stil de viață sănătos prin practicarea sportului și a activităților în aer liber, prin implicarea în activități de (eco) voluntariat care să contribuie, în cele din urmă, la creșterea calității vieții tinerilor și la o mai bună integrare în societate. Prin activitățile desfășurate am reușit să oferim tinerilor participanți alternative sănătoase de petrecere a timpului liber, să creştem gradul de implicare în viața comunității, să încurajăm înțelegerea reciprocă și dialogul intercultural.
Metodele folosite pentru implementarea proiectului au fost cele specifice educației non-formale: exerciții de intercunoaștere, exerciții și jocuri de construire și sudare a grupului, jocuri de cooperare și socializare, jocuri de echipă, educația prin aventură și tresure hunt.

La finalul proiectului, am obținut următoarele rezultate: dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos şi dinamic prin participarea la activităţile sportive și recreative în aer liber, implicarea tinerilor în diferite acțiuni de voluntariat la nivelul comunității, îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice şi a comunicării interculturale, dezvoltarea personală a tinerilor și dezvoltarea abilităţilor sociale, dezvoltarea toleranţei şi a deschiderii spre diversitate.Tanko Edina, vicepreședinte TEAM 4 LIFE+ și coordonator proiect.

Ce este examenul citopapanicolau
Auzim adesea despre examenul Citopap și poate ar fi bine să știm mai multe despre ce înseamnă el.
Cancerul de col uterin este o formă de cancer despre care se știe că în 80% din cazuri este dat de papiloma virus. Acest virus se transmite pe cale sexuală și odată intrat în organismul femeii pătrunde în celulele de la nivelul colului uterin și le îmbolnăvește. În aproximativ zece ani apar la nivel celular modificări ce atenționează asupra faptului că acolo se va dezvolta un cancer de col. Examenul citopapanicolau surprinde aceste modificări și ajută medicul să îndrume femeia să facă tratamentul necesar pentru a nu face boala. Există patru grade de celularitate în cadrul examenului citopapanicolau: C1, C2, C3, C4. În funcție de gradul de celularitate se va aplica și tratamentul. Pentru C3 și C4 este necesar a face biopsie. Papiloma virusul este un virus ce poate fi detectat prin recoltarea de celule din canalul colului uterin. Atunci când proba este negativă femeia nu este infectată și se poate face vaccinare pentru prevenirea îmbolnăvirii. Dacă proba este pozitivă atunci ritmul de recoltare al examenului citopapanicolau va fi de cel puțin de două ori pe an. Recoltarea examenului citopapanicolau nu este dureroasă, durează puțin timp și este salvator de vieți. Articol oferit de Dr. Florescu Dorina, Medic Primar Ginecolog cu competență în ecografie.

La începutul acestei luni, cu mâna tremurândă de emoţie şi cu lacrimi în ochi, am semnat cererea de pensionare a domnului Dr. Liviu Moise. În numele tuturor angajaţilor, vă mulţumim domnule Doctor pentru tot ce aţi făcut alături de noi astfel încât să putem merge înainte, căci nu puţine au fost momentele de mari încercări, de deznădejde şi chiar umilinţă prin care am trecut împreună. De fiecare dată aţi ştiut să mergeţi mai departe cu fruntea sus şi să ne încurajaţi şi pe noi, colegii dumneavoastră, să vă urmăm cu demnitate. Douăzeci și patru de ani de competenţă, de dăruire şi profesionalism se încheie în această lună, dar sunt sigură că mii de pacienţi care au trecut prin mâna dumneavoastră tămăduitoare vă vor rămâne întotdeauna recunoscători pentru operaţiile și intervențiile dificile pe care vi le-ați asumat. Nu cred că există locuitor al zonei care să nu fi apelat măcar odată la MEDICUL DR. MOISE. Dar și mai mulţi au căutat OMUL, căci omenia a fost însemnul sub care v-aţi îndeplinit, ceas de ceas, munca de zi cu zi. La fel nu cred ca există medic din acest spital pe care să nu îl fi sfătuit vreodată de bine sau să nu îl fi ajutat la greu măcar o dată. Sigur însă există un manager care se simte vinovat că prea târziu a băgat de seamă că munca e prea multă şi ritmul prea alert, iar oboseala îşi spune în cele din urmă cuvântul, căci din păcate, medicii nu sunt scutiţi de suferinţă. Am înţeles însă că nu aţi vrut sa plecaţi din spital până nu v-aţi asigurat continuitatea.. Am nădejdea că dr. Cătălin Mihart va călca pe urmele MAESTRULUI său şi nu vă va dezamăgi. Câteodată cuvintele sunt prea sărace ca să exprime sentimentele. Va mulţumim şi vă iubim, DOMNULE DOCTOR! Vă dorim sănătate, linişte sufletească şi vă aşteptăm cu drag în mijlocul nostru. Dr. CODRUŢA BUNGĂU.

De curând orașul Deta se poate mândri cu o nouă sală de forță și fitness unde se poate face mișcare sau, după caz, antrenamente profesioniste la standarde europene. Tinerii, dar și persoanele ajunse la vârsta maturității sunt așteptați cu toții în cadrul Clubului BKL Residence pentru activități sportive menite să consolideze sănătatea. Pe lângă sala de sport, Clubul BKL Residence pune la dispoziția publicului locuri de relaxare, un bar unde se pot savura băuturi răcoritoare și o sală pentru evenimente copii, în special zile onomastice.
Punem accentul pe calitate și vrem să ne ridicăm la înălțimea exigențelor celui mai rafinat public. Produsele și serviciile pe care le oferim sunt premium, fapt confirmat de furnizori și partenerii noștri. Suntem bucuroși că am adus SEGAFREDO în Deta și suntem convinși că locuitorii din Deta vor aprecia serviciile noastre, fie că vorbim de sala de sport, de terasă, de serviciile cosmetice sau de cele destinate copiilor” a spus managerul societății Gabriel Florea.

Însă vestea cea ma bună pentru familiile cu micuți este că, la vară, vor fi inaugurate o piscină pentru copii şi un loc lor de joacă cu tobogan şi trambulină. Tot pe perioada verii, va fi amenajată o terasă unde pe lângă servirea adulților, vor fi organizate şi diferite activităţi destinate copiilor. Clubul îşi desfăşoară activitatea în str. Ştefan cel Mare nr. 6 vis a vis de Cabinetul Notarial, cu intrare în curte şi deţine o parcare privată unde clienţii îşi pot parca autoturismele.
CLUB BKL RESIDENCE deţine un salon de cosmetică unde se pot relaxa şi întreţine corporal doamnele şi domnişoarele și pot beneficia de tratamente cosmetice, masaj şi alte proceduri.

Sănătatea femeii
Femeia informată este viitoarea femeie sănătoasă.

Când vorbim despre femeie informată vorbim despre femeia care ştie că atunci când se simte sănătoasă e bine să consulte medicul ginecolog o dată pe an. Pentru această consultaţie anuală este recomandat sa facă o programare care să ţină cont de orele ei de serviciu şi de cele în care are responsabilităţi legate de familie. Ginecologul o va consulta şi va recolta unele probe în funcţie de ceea ce constată: o rană pe col, secreţii anormale sau nimic patologic, ocazie cu care se va recolta doar un examen citopapanicolau. Urmează o ecografie transvaginală în urma căreia femeia va afla daca ovarele ei sunt sănătoase, dacă uterul ei are o structura normală, dacă interiorul uterului este curat sau are polipi sau fibroame. Orice informaţie primeşte în aceasta etapă când ea se simte sănătoasă, dar consultul vine cu unele surprize, poate ajuta la remedierea favorabilă a eventualelor probleme. În cadrul acestui consult poate avea loc o discuţie despre o viitoare sarcină pe care unele femei şi-o doresc sau se poate discuta despre o metodă anticoncepţională pentru femeile care nu mai doresc copii. La consultul anual se recomandă si examenul clinic al sânului.
Rezultatul de la medicul ginecolog care îi spune că este sănătoasă este cel mai frumos cadou. Dr. Florescu Dorina, Medic Primar Ginecolog cu competenţă în ecografie.