8 iulie 2009 – Colectarea selectiva a deseurilor

Incepand cu data de 1 iulie a.c., prin Hotararea nr. 68/2009 a Consiliului local al orasului Deta, au fost majorate tarifele pentru serviciile de salubrizare  ale orasului astfel :

   -colectare si transportul gunoiului menajer de la persoane fizice – 6 lei/persoana/luna, inclusiv TVA ;

         -colectare si transportul gunoiului menajer de la persoane juridice – 60 lei/m3, inclusiv TVA.

     Aceastã masura a fost luata avandu-se in vedere faptul ca incepand cu data de 1 iulie 2009 groapa de gunoi de la Deta a fost inchisa deseurile menajere fiind transportate la groapa de gunoi a orasului Bocsa, judetul Caras-Severin. Contravaloarea depozitarii acestor deseurilor menajere, in suma de 20 lei/m3, va fi suportata din bugetul local.

     Deseurile reciclabile (hartie, plastic, metale, sticla) se vor colecta selectiv gratuit de catre operatorul de salubritate, urmand a fi valorificate firmelor specializate. Operatorul de salubritate are obligatia sa puna la dispozitia cetatenilor containerele necesare in vederea colectarii selective a acestor deseuri. Cetatenii vor depozita selectiv aceste deseuri numai in containerele puse la dispozitie pe strazi, in locurile special amenajate.

     Molozul si alte deseuri rezultate din constructii de la societatile si persoanele fizice din oras vor fi transportate de cãtre titulari si depozitate in groapa situata la fosta Tiglarie, in spatele fostei sectii mobila a S.C. PLAPAF S.A, din Calea Opatitei, in prezenta unui reprezentant al Primariei orasului Deta.

     Deseurile vegetale si crengile pana la diametrul de 8 cm, rezultate din gospodariile populatiei, vor fi transportate de catre titular in locuri special amenajate, urmand a fi tocate cu masina de taiat crengi a Primariei orasului Deta.

     Facem un apel catre societatile din oras, catre toti cetatenii orasului, de a respecta prevederile hotararii consiliului local, de a colecta selectiv deseurilor rezultate si de a le depozita numai in locurile stabilite.

     Depozitarea deseurilor in alte locuri decat cele stabilite atrage dupa sine sanctionarea persoanei in cauza, in conformitate cu art.3 din Hotararea nr. 33/21.04.2002 a Consiliului local al orasului Deta, cu amenda în suma de 500 lei.

    

30 iunie 2009 –  Anunt important !

Avand in vedere conditiile meteorologice din ultima perioada, favorabile cresterii si dezvoltarii luxuriante a vegetatiei ierboase in spatiile verzi ale orasului si in special, in canalele de scurgere a apelor pluviale din localitate, conducerea Primariei orasului Deta adreseaza rugamintea cetatenilor sa respecte obligatiile ce decurg din Hotararea nr. 33 din 21 noiembrie 2002, conform careia la art. 3 aliniat “g” este stipulat:

 

“Art.3.Obligatiile asociatiilor de proprietarii si a cetatenilor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Sa asigure intretinerea si curatenia drumurilor, trotuarelor, rigolelor si santurilor de scurgere a apei, a podurilor, podetelor, fantanilor, captarilor de izvoare, sa indeparteze zapada si gheata din dreptul imobilelor în care locuiesc. La solicitarea Primariei orasului Deta sa participe la actiunile organizate pentru amenajarea si curatirea rigolelor, canalelor si santurilor, podurilor si podetelor pentru evitarea inundatiilor si stagnarii apelor ; “ 

Cu respect, Conducerea Primariei

Avand in vedere conditiile meteorologice din ultima perioada, favorabile cresterii si dezvoltarii luxuriante a vegetatiei ierboase in spatiile verzi ale orasului si in special, in canalele de scurgere a apelor pluviale din localitate, conducerea Primariei orasului Deta adreseaza rugamintea cetatenilor sa respecte obligatiile ce decurg din Hotararea nr. 33 din 21 noiembrie 2002, conform careia la art. 3 aliniat “g” este stipulat:

 

“Art.3.Obligatiile asociatiilor de proprietarii ºi a cetatenilor.

…………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Sa asigure intretinerea ºi curatenia drumurilor, trotuarelor, rigolelor ºi santurilor de scurgere a apei, a podurilor, podetelor, fantanilor, captarilor de izvoare, sa indeparteze zapada ºi gheata din dreptul imobilelor în care locuiesc. La solicitarea Primãriei orasului Deta sa participe la actiunile organizate pentru amenajarea ºi curatirea rigolelor, canalelor si santurilor, podurilor ºi podetelor pentru evitarea inundatiilor ºi stagnarii apelor ; “

 

Cu respect, Conducerea Primariei

DETA SUPER – RALLY & KART – 2009

In data de 13 iunie 2009, intre orele 9 – 14, se va desfasura etapa a IV din Campionatul de Automobilism si Karting Timis, denumita “DETA SUPER- RALLY & KART – 2009” organizata de Primaria orasului Deta si Comisia de Automobilism si Karting din cadrul A.C.R Timis.

-Etapa de Karting si Proba speciala 1 automobilism se va desfasura pe strada Victoriei din dreptul Raiffeisen Bank si pana la intersectia de la Biserica
-Proba speciala 2 -pe strada Aleea Austriei
-Proba speciala 3 -in parcarea complexului ASTRAL Denta
-Proba speciala 4 si regrupare – strada Anton Kratzer

În data de 26 mai între orele 09:00 si 13:00, Aquatim SA întrerupe apa potabilă din oraşul Deta în vederea curăţării reţelelor.

13.05.2009 – Anunt

Primaria orasului Deta, in temeiul art. 162 si 167 alin.2 din OG nr. 92/2003, republicata, face cunoscut ca in data de 20.05.2009, orele 12, in localitatea Deta, str. Victoriei nr. 32, se va tine licitatia publica pentru vanzarea urmatoarelor bunuri sechestrate apartinand debitorului S.C. COMCEREAL S.A. cu sediul in Timisoara, str. Alexandru Odobescu nr. 11/A, C.U.I. R8220737,  dosar de executare nr.36 :

          tractor U 650, serie 6230207, pret de pornire a licitatiei 2300 lei (fara TVA);

          remorca auto 7 tone, serie 62314, an de fabricatie 1996, prêt de pornire a licitatiei 2350 lei (fara TVA);.

Asupra bunurilor care fac obiectul publicatiei de vanzare nu sunt inregistrate privilegii ale altor creditori.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru licitatie.

            Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana in ziua precedenta termenului de licitatie, oferte de cumparare insotite de certificatul fiscal din care sa rezulte ca nu au datorii la bugetul local si bugetul de stat, dovada depunerii, pentru fiecare bun scos la licitatie, a taxei de participare reprezentand 10% din pretul de porinire al licitatiei, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant, pentru persoanele juridice copie de pe certificatul unic de inregistrare fiscala eliberat de ORC, pentru persoanele fizice copie de pe actul de identitate. Pe baza documentelor solicitate, ofertantii urmeaza sa se prezinte la data stabilita pentru licitatie la locul fixat in acest scop.

            Relatii suplimentare la nr. de telefon  0727724137.

Ziua Europei

PRIMARIA ORASULUI DETA si CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI DETA
CASA DE CULTURA si GRUPUL SCOLAR “SFANTU` NICOLAE” DETA
                         organizeaza
*SIMPOZIONUL DEDICAT “ZILEI EUROPEI” -vineri 8 mai 2009, incepand cu orele 1200, in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Deta.
*COMEMORAREA EROILOR SI DEPUNERI DE COROANE -vineri 8 mai 2009, orele 1300, la Monumentul eroilor din orasul Deta.

PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL DETA

CASA DE CULTURA ORASENEASCA DETA

GRUPUL SCOLAR ,,SFANTU` NICOLAE” DETA

             organizeaza

 *SIMPOZIONUL DEDICAT ,,Zilei  Europei”

            -vineri- 08.05.2009, incepand cu orele 1200, in sala     

      de sedinte a Consiliului Local al orasului Deta.

  *COMEMORAREA EROILOR ªI DEPUNERI DE  

   COROANE

           -vineri-08.05.2009,orele 1300, la Monumentul   

     eroilor din oraºul Deta.

 

 

 

 

4.05.2009 – A N U N T

Primaria orasului Deta, in temeiul art. 162 din OG nr. 92/2003, republicata, face cunoscut ca in data de 13.05.2009, orele 12, in localitatea Deta, str. Victoriei nr. 32, se va tine licitatia publica pentru vanzarea urmatoarelor bunuri sechestrate apartinand debitorului S.C. COMCEREAL S.A. cu sediul in Timisoara, str. Alexandru Odobescu nr. 11/A, C.U.I. R8220737,  dosar de executare nr.36:;

tractor U 650, serie 6230207, pret de pornire a licitatiei 2300 lei (fara TVA);

 remorca auto 7 tone, serie 62314, an de fabricatie 1996, pret de pornire a licitatiei 2350 lei (fara TVA);.

Asupra bunurilor care fac obiectul publicatiei de vanzare nu sunt inregistrate privilegii ale altor creditori.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru licitatie.

           Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana in ziua precedenta termenului de licitatie, oferte de cumparare insotite de certificatul fiscal din care sa rezulte ca nu au datorii la bugetul local si bugetul de stat, dovada depunerii, pentru fiecare bun scos la licitatie, a taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant, pentru persoanele juridice copie de pe certificatul unic de inregistrare fiscala eliberat de ORC, pentru persoanele fizice copie de pe actul de identitate. Pe baza documentelor solicitate, ofertantii urmeaza sa se prezinte la data stabilita pentru licitatie la locul fixat in acest scop.

           Relatii suplimentare la nr. de telefon  0727724137.

15.04.2009-Publicatie de vanzare

Primaria orasului Deta, in temeiul art. 162 din OG nr. 92/2003, republicata, face cunoscut ca in data de 27.04.2009, orele 12, in localitatea Deta, str. Victoriei nr. 32, se va tine licitatia publica pentru vanzarea urmatoarelor bunuri sechestrate apartinand debitorului S.C. COMCEREAL S.A. cu sediul in Timisoara, str. Alexandru Odobescu nr. 11/A, C.U.I. R8220737,  dosar de executare nr.36:;

          tractor U 650, serie 6230207, pret de pornire a licitatiei 3450 lei (fara TVA);

          remorca auto 7 tone, serie 62314, an de fabricatie 1996, prêt de pornire a licitatiei 3525 lei (fara TVA);.

Asupra bunurilor care fac obiectul publicatiei de vanzare nu sunt inregistrate privilegii ale altor creditori.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru licitatie.

            Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana in ziua precedenta termenului de licitatie, oferte de cumparare insotite de certificatul fiscal din care sa rezulte ca nu au datorii la bugetul local si bugetul de stat, dovada depunerii, pentru fiecare bun scos la licitatie,a taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant, pentru persoanele juridice copie de pe certificatul unic de inregistrare fiscala eliberat de ORC, pentru persoanele fizice copie de pe actul de identitate. Pe baza documentelor solicitate, ofertantii urmeaza sa se prezinte la data stabilita pentru licitatie la locul fixat in acest scop.

             Relatii suplimentare la nr. de telefon  0727724137.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support