Protopop Ioan Prisăcean – Biserica Ortodoxă Română
De fiecare dată, sărbătoarea Crăciunului ne îmbie prilejul să medităm la taina mântuirii neamului omenesc, descoperită prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Cuvântul cel veşnic al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, S-a „deşertat” pe sine şi a venit în lume, chip de om luând, asemenea oamenilor, în afară de păcat.
Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este o lucrare numai dumnezeiască, nici numai omenească. Este o cooperare dintre Dumnezeu şi om. Îngerul Gavril a vestit pe Fecioara Maria, zicându-i: „Duhul – Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1,35).
La auzul acestor cuvinte, Fecioara Maria s-a „cutremurat”, nepricepând vestirea tainei, însă deschizând gura, a zis: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38).
Cooperarea omului cu Dumnezeu sta la începutul Întrupării, a mântuirii. Până când Fecioara nu a spus: „Fie mie după cuvântul tău”, harul nu a venit asupra ei. Până când Iisus nu a spus în grădina Ghetsimani: „Facă-se voia Ta, nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti”, iubirea lui Dumnezeu nu s-a desăvârşit prin jertfă. Până când noi nu vom potrivi voia noastră cu voia lui Dumnezeu, până când nu dăm acordul şi răspunsul afirmativ la lucrarea mântuirii, până atunci suntem străini şi nu beneficiem de acest dar dumnezeiesc. Rostim zilnic în rugăciunea Domnească: „Facă-se voia Ta”, dar aceasta înseamnă acordul şi voinţa noastră de a colabora cu Dumnezeu la mântuirea noastră. Este drept că Apostolul Pavel spune că: „mântuirea ni s-a dat în dar” (Efes.2,8). Neamul omenesc nu făcuse ceva vrednic ca să fie mântuit. El nu ascultase până atunci pe Dumnezeu, pe care nici nu-L cunoştea şi nu avea vreun merit ca să fie mântuit. Dar, odată adus acest izvor al mântuirii în lume, împărtăşirea din el stă în datoria omului, care trebuie să caute să dobândească prin strădanie mântuirea.
Dumnezeu nu ne mântuie fără consimţământul nostru. Mântuirea nu este un act de declaraţie din partea lui Dumnezeu, ci unul de colaborare dintre om si Dumnezeu. Dumnezeu nu declară pe unii mântuiţi, iar pe alţii osândiţi. Mântuirea nu este o lucrare unilaterală din partea lui Dumnezeu, nici numai un rezultat al voinţei şi puterii omului, ci este o lucrare divin-umană, un rod al întâlnirii harului dumnezeiesc cu credinţa şi faptele bune ale omului. Harul nu poate mântui fără voinţa omului, dar nici voinţa acestuia fără ajutorul lui Dumnezeu, după cum a spus însuşi Iisus:,,Fără de Mine nu puteţi face nimic”.(Ioan 15,5).
Păzind ,,hotarele legii” şi răspunzând chemării lui Dumnezeu, spre mântuire, suntem chemaţi să ne străduim mereu spre ţinta desăvârşirii noastre. Din această strădanie, se naşte răspunderea noastră în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. Dumnezeu ne-a dat viaţa, ne-a dat şi libertatea. Fiul lui Dumnezeu a venit in lume ca noi să avem viaţă, să avem viaţă veşnică în Dumnezeu, a venit să ne slobozească din robia păcatului. El a venit să ne ajute să împlinim întreita dorinţă a sufletului: dorinţa de a trăi, de a trăi mai bine şi de a fi nemuritori.
Iisus Hristos a venit în lume ca să ajute oamenilor să-şi poată împlini această dorinţă, să trăiască o viaţă curată şi demnă, să înainteze pe drumul desăvârşirii şi să aibă viaţă veşnică. Să avem inimile larg deschise pentru primirea lui Hristos,să vedem că El este Domnul şi Mântuitorul lumii şi să-L vestim cu cuvântul şi cu fapta: Hristos se naşte, măriţi-L!
Lokodi Attila – preot-paroh Biserica Catolică Deta
“Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”
Így énekeltek az angyalok Jézus születésekor. Isten üzenete ez. Jézus születését ünnepelve azt kívánom, hogy ezt az üzenetet megértsük és adjuk meg a Jóistennek a teljes tiszteletünket, hogy megkaphassuk tőle a békét. Kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog új évet!
“Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință”, cântau Îngerii la nașterea lui Isus.
Acest cântec este Mesajul Divin către om. Cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului doresc, ca toți să înțelegem acest mesaj, și să aducem ”mărire lui Dumnezeu”,ca să primim de la el pacea atât de mult dorită de noi toți.
Sărbători fericite și La mulți Ani”
“Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menchen seiner Gnade.”
So sang die Engel bei der Geburt Jesu. Gottes Botschaft ist. Wenn Wir feiern die Geburt von Jesus, ich möchte diese Botschaft verstehen und Gottes kommen für die ganze unseren Respekt, um seinen Frieden zu erhalten.
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.
Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!
LIUBODRAG BOGHICEVICI – preot paroh Biserica Ortodoxă sârbă
Ultimele zile ale anului sunt gata să se termine și se apropie încet sărbătorile de iarnă și incă un an nou. Să deschidem ușa pentru cei dragi și inima noastră pentru speranță, bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere. Să avem credință în Dumnezeu, cel care Ne călăuzește pașii. De Crăciun este timpul să uităm de griji și supărări, să iubim și să ne amintim de cei care ne sunt aproape. Anul Nou să aducă multe bucurii și împliniri!
Crăciun Fericit!
La mulţi ani 2016!
Pastor Sporea Gheorghe – Biserica Baptistă Deta
UN CRĂCIUN MINUNAT
DIN MĂREŢIA ZĂRILOR SENINE
DE DRAGOSTEA DE OAMENI MOTIVAT
DOMNUL MĂRIRII A VENIT ÎN LUME
SĂ NE SALVEZE DIN AL NOST PĂCAT” V.S.
Trăim într-o lume a extremelor şi a unei tensiuni fără de sfârşit chiar înainte de a sărbători Miracolul miracolelor, naşterea Domnului Hristos. Copii, tinerii, adulţii, bătrânii, cu toţii aşteptăm momentul sublim al naşterii Mântuitorului, Prinţul Emanuel care a venit printre noi şi a trăit plin de har şi de adevăr. Momentul plin de încărcătură emoţională şi de adevăr ne cuprinde inima şi mintea într-un remember care cauzează încântare şi bucurie adâncă, veneraţie şi uimire. Copilul care ni s-a născut, Fiul care ni s-a dat, rămâne pentru noi sursa inepuizabilă de viaţă şi sănătate, putere şi încredere, mângâiere şi siguranţă. Bill Crowder zicea: Tu nu eşti diferit prin ceea ce ţi se întâmplă ţie ci prin felul în care răspunzi la ceea ce ţi se întâmplă. Dacă ai avut o decepţie în viaţă, Hristosul întrupat te-a ajutat să depăşeşti momentul cel greu şi astfel să mergi înainte visând şi sperând la vremuri mai bune. Dacă ai avut o mare durere sufletească, imposibil de descris în cuvinte, tot El te-a mângâiat şi întărit ca să poţi rezista şi depăşi acea durere. Dacă ai fost la răscruce de drumuri, Cel ce e numit şi „Sfetnic” te-a încurajat şi luminat să alegi calea cea bună pentru viitorul vieţii tale. Nouă, tuturor celor din Deta, preţuiţi şi stimaţi de noi credincioşii baptişti, vă dorim un Crăciun care să vă aducă pe lângă cadouri, pace, speranţă, mângâiere, binecuvântare, vindecare şi fericire continuă. Versurile unei cântări sună aşa: „Pe noi Isuse dulce, Tu ne-ai iubit nespus, În schimb noi prin păcate, te-am întristat de-ajuns, Deci dă-ne nouă astăzi, Drept dar de Crăciun, O inimă curată, Un cuget sfânt şi bun„.
Cu dragoste şi consideraţie.
Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, doresc tuturor locuitorilor orașului nostru, multă sănătate, bucurii și un An Nou fericit!

Într-o zi de mare sărbătoare pentru toți creștinii, pe 15 august, de Înălțarea la cer a Fecioarei Maria, mintea mi-a fost rămas doar la binecuvântata biserică franciscană Santa Maria Gloriosa dei Frari, panteonul orașului lagunelor – Veneția. Acest lucru s-a întâmplat deoarece în minunatul edificiu unde îsi dorm somnul de veci marii dogi și familiile lor, alături de artiști precum Tiziano, Antonio Canova și Claudio Monteverdi (însuși fondatorul operei italiene), icoana de altar „L’Assunta” pictată de inegalabilul Tiziano fascinează prin modul în care reliefează tulburătoarea inălțare la cer a Fecioarei. Ea se ridică la cer, nu inertă sau purtată pe brațele îngerilor, ci parcă împinsă de plenitudinea vieții ei interioare, cu sentimentul că universul îi aparține în mod firesc și că nimic nu o poate opri din zborul ei. Fecioara este însoțită de un cor de îngeri pe un pat de nori, heruvimii împing în sus puful de nori sau bat o tobiță, alții cântă imnuri de slavă, iar unii privesc alături de noi spre imaculata Fecioară. Cu fața radiind de bucurie, Fecioara Maria își îndreaptă brațele și privirea în sus spre Dumnezeu Tatăl care o așteaptă în lumea feerică a raiului alături de cei doi îngerași care poartă o coroană și un nimb pe care Atotputernicul o va pune pe capul Madonei.

Mai jos în pictură, la nivelul altarului, apostolii, pescarii falnicei Venetii, alături de credincioși ridică mâinile și privirea spre cer manifestând uimire și revelație în fața minunii Înălțării. Astfel ne dăm seama că după o viață onestă și cu credință în Dumnezeu, va veni vremea întâlnirii noastre cu Dumnezeu Tatăl, unde alături de el, cu siguranță ne va întâmpina Fecioara noastră dragă. Endre Libus.

Anul acesta, creştinii ortodocşi intră în Postul Crăciunului din 14 noiembrie. Perioada ţine până în 24 decembrie, timp de 40 de zile și amintește de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aşteaptă să primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii. Din punct de vedere al alimentaţiei, Postul Crăciunului este mai uşor decât Postul Paștelui, deoarece se mănâncă peşte în toate zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi la sărbătorile religioase. În schimb, în zilele de luni, miercuri şi vineri se mănâncă bucate fără ulei şi nu se bea vin decât dacă se sărbătoreşte vreun sfânt mare menţionat în calendar cu cruce roşie.

Catolicii vor intra în Postul crăciunului începînd cu data de 1 decembrie 2014.

Toamna, cu roadele sale, nu a fost uitată în orașul nostru, astfel că, duminică, 12 octombrie, pe o vreme superbă ca de poveste, Biserica „Casa tatălui” din Deta a organizat o expunere de legume și fructe specifice anotimpului care precede lunilor friguroase de iarnă. Celebrarea toamnei a avut în centrul atenției muzica contemporană și un frumos program artistic oferit de copilașii din grupa mare „A” din cadrul Grădiniței cu program prelungit, coordonați de doamnele Mariana Vertopan și Pamela Semelbauer. Alături de micuții care au cântat și au spus poezii, participanții la eveniment au fost impresionați de vorbitorul Tony Lenthall din Australia, care a întărit convingerea că prin rugăciune și comunicare cu Dumnezeu, totul este posibil. Acesta a povestit cum soția sa, însarcinată, a primit vestea că sarcina s-a oprit din evoluție și copilul este mort. Doctorii au insistat că inima copilului nu mai bate, însă Tony Lenthall și soția sa nu au încetat să se roage lui Dumnezeu pentru o minune, astfel că, în timpul operației, doctorii au fost șocați să vadă ca într-adevăr copilul este viu și inima îi bate, permițând astel doamnei să își ducă sarcina până la capăt și să nască o fetiță perfect sănătoasă. Spre deliciul tuturor celor prezenți, Ziua Recoltei s-a încheiat cu ceai, cafea și prăjituri. Mulțumim Primăriei Deta pentru aprobare, Poliției pentru prezența sa și tuturor celor care au ajutat și au fost implicați în programul nostru. Wallington Paul, Biserica „Casa Tatalui” din Deta

Biserica „Casa Tatălui”, alături de o biserică din Săcălaz și Primăria Deta, a dus la bun sfârșit un alt proiect care a bucurat sufletele participantilor, fie că au fost organizatori sau beneficiari. În luna august, echipa din „Love Chapel”, câțiva voluntari de la Primăria Deta, domnul Gabi – responsabil de organizarea fotbalistică și echipa „Casa Tatălui”au organizat trei activități mici, dar importante pentru comunitate: un club pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 9 ani, un turneu de mini-fotbal pentru cei între 12 și 19 ani, precum și o acțiune de reamenajare a băncilor mari din parc. Apreciem că Primaria face multe lucruri pentru modernizarea orașului Deta, astfel că, am venit și noi alături de autoritățile locale, să îmbunătățim aspectul estetic spațiului în care trăim și în același timp să antrenăm sănătos, social și spiritual generatia noua. Iubim orașul Deta, e casa noastră! Pastor Wallington Paul.

Voluntari pentru Deta
Wallington Geta, Walington Paul, Artucov Milivoi, Artucov Slageana, Artucov Milena, Margan Augustin, Moldovan David.
Din Cipru – Trabajko Monica, Trabajko Attila.

Din Sacalaz – Herodian Dorel, Herodian Runela, Herodian Timmy, Herodian Julia, Herodian Vanessa, Blejusca Daniel, Unescu Marinel, Doiescu Radu, Petrescu Ivy, Popescu Andra.

ANUNȚ

Duminică 12 octombrie, de la ora 16.00, în parcul Anton Kratzer al orașului Deta, Biserica „Casa tatălui” va organiza „Ziua Recoltei”, moment de mulțumire și recunoștință față de Dumnezeu pentru tot ce am primit în anul care se apropie de sfârșit. Programul va conține muzică, dans cu copii, decor de toamnă și invitați din Australia. Sunt bineveniți toți cei care doresc să participe și să se bucure cu noi!

Renovarea locului de joacă din zona Elena Ghenescu
Ca în fiecare an, enoriașii de la Biserica Casa Tatălui condusă de Pastorul Paul Wallington, au venit în sprijinul comunității noastre locale. De această dată, inimoșii Margan Victorița, Margan Augustin și Barabos Mărioara, împreună cu Taylor John, un oaspete din Anglia, au ajutat la reparațiile necesare și revopsirea locului de joacă din zona Elena Ghenescu. Le mulțumesc pentru bunăvoința de care au dat dovadă și sper ca cetățenii orașului Deta să le urmeze exemplul. Lucrurile mari se pot realiza și cu bani puțini, totul este să muncim împreună și să avem grijă ca lucrurile făcute să nu fie distruse de cetățenii certați cu bunul simț. Gerhart Sămanțu.

După mai multe decenii de tăcere, în ziua de 7 aprilie 2014, ora 15,30 orologiul din turnul Bisericii Catolice şi-a recăpătat glasul şi a anunţat prima dată după mulţi ani, ora exactă pentru toţi locuitorii din Deta.

Bucuria mea personală a fost înmulţită în aceste zile de bucuriile oamenilor cu care m-am întîlnit şi care consideră că este un lucru extraordinar faptul că din nou avem un ceas care funcţionează şi care ne anunţă din cincisprezece în cincisprezece minute, că timpul trece, şi fiecare om trebuie să se folosească de „timpul acordat numai lui”, aşa cum vrea bunul Dumnezeu de la fiecare.

Trebuie să recunoaştem că Biserica Romano-Catolică nu ar fi fost în stare să facă acest efort financiar din fonduri proprii. Costul acestui ceas se ridică la 17.500 lei, la care se adaugă recondiţionarea cadranelor şi montarea ghimpiilor împotriva porumbeilor în valoare de 9.431 lei. În total 26.931 lei. Din resurse proprii am reușit să plătim 1.931 lei, restul de 25.000 lei fiind acordat de Consiliul Oraşului Deta. Deci, recunoaştere şi mulţumire trebuie să aducem primarului Petru Roman pentru iniţiativa acestui proiect, și consilierilor locali pentru că au fost de acord cu proiectul, iar prin votul lor au contribuit la realizarea acestuia şi în final la progresul oraşului. Căci, considerăm noi, că acest ajutor a fost dat întregului oraş, toţi locuitorilor din acest oraş, indiferent de religie sau etnie. Mai mult îi încîntă şi pe cei care ne vizitează an de an, şi ducânduse înapoi în ţara lor, sunt cu gînduri bune şi frumoase despre acest oraş, care este locuit de oameni gospodari. Pr. Lokodi Attila, paroh.

În luna octombrie, credincioșii comunității sârbe din Deta au trăit un moment plin de încărcătură sentimentală în fața primilor pași de ridicare a unui nou lăcaș de cult în orașul nostru. După o lungă perioadă de timp, locul liber şi îngrădit din centrul oraşului a fost binecuvântat și a avut loc ritul sfinţirii pietrei de temelie a Bisericii Ortodoxe Sârbe. La eveniment au participat, pe lângă enoriaşi sârbi, preotul paroh Liubodrag Boghicevici, primarul Petru Roman şi preotul protopop Branislav Stancovici. După punerea pietrei de temelie, zi de zi am avut ocazia să vedem cum, treptat, biserica se ridică, ajungând ca subsolul să fie terminat, realizare care a fost posibilă doar cu sprijinul Primăriei Deta şi a protopopiatului sârb din Timişoara, parohia din Piaţa Traian. Este adevărat că trăim vremuri foarte grele și că avem resurse financiare extrem de slabe, însă realitatea nu trebuie să ne taie speranţa de a vedea Biserica ridicată în totalitate, căci credinţa în Dumnezeu, puterea Lui şi bunăvoinţa oamenilor  pot crea o minune care va dăinui în timp şi va demonstra prezenţa etniei sârbe în localitatea Deta. Diana Tătăruşanu.

Începutul ridicării noului lăcaș de cult a reprezentat un prilej de mare bucurie şi împlinire pentru fiecare credincios deoarece centrul oraşului devine astfel, pe lângă nucleu al vieții sociale,  un centru cultural și spiritual, în care fiecare etnie are un simbol al credinţei.


În Deta, prima capelă a catolicilor a fost ridicată în anul 1735, iar 33 de ani mai târziu, datorită creşterii numărului credincioşilor s-a construit o biserică cu acoperiş de şindrilă. După 110 ani, în 1887, sub conducerea lui Iung Iozsef, a luat fiinţă „Uniunea pentru construirea bisericii” care, în 1898, a pus piatra de temelie a noii Biserici Romano-Catolice, sfinţite ulterior, în anul 1900, cu hramul Sfintei Ana. În viaţa unei comunităţi creştine, sărbătorirea hramului bisericii locale este un moment cu adevărat deosebit și important, iar Primăria şi Consiliul local al oraşului Deta au înteles lucru și au organizat mult aşteptata Rugă Catolică, ediţia 2013. Evenimentul care a reunit catolici de toate etniile, a avut loc pe scena din parcul oraşului unde buna dispoziţie a fost asigurată de cunoscuta formaţie Aszinkron 4+2, iar Ansamblul de dansuri populare maghiare „Margaretta” al Casei de cultură a oraşului Deta, cu o ţinută impecabilă şi o coregrafie nouă, a prezentat un program artistic care a stârnit admirația întregului public, indiferent de etnie. Klara Stanciu.

La fel ca în fiecare an, pe 26 iulie, bulgarii care trăiesc în oraşul Deta au serbat Ziua Sfintei Ana, sărbătoare care este şi hramul Bisericii Catolice din Deta, celebrate în cadrul Rugii Catolice organizate de către Primăria orașului nostru. Alături de reprezentanții etniilor române și maghiare, la ceremonia religioasă au participat credincioşi bulgari din Deta împreună cu copiii lor care s-au arătat nerăbdători să se îmbrace portul popular. Dintre preoţi, la slujbă a luat parte şi părintele bulgar Miti Salman care a predicat în limba bulgară. Pentru credincioșii bulgari, ceremonia religioasă din cadrul Rugii Catolice s-a încheiat cu o invitație la Casa Bulgară din Deta, iar în ziua următoare, sărbătoarea Sfintei Ana a continuat cu o cină festivă și un bal, înainte de care Ansamblul de dansuri bulgăreşti „Vince” Deta i-a încântat pe cei prezenți cu o minunată suită de dansuri bulgăreşti. La eveniment au participat primarul orașului, Petru Roman, alături de preşedinţi de filiale a U.B.B şi cetăţeni de etnie bulgară din oraş. Ioan Boboiciov, Preşedintele Filialei Deta a U.B.B.