În această lună sărbătorim Sânzienele şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Cu această ocazie vreau să le urez şi eu tuturor localnicilor care poartă numele Ana, Petre, Petru, Petruţ, Petrică, Petrişor, Petruţa, Pavel un sincer “LA MULŢI ANI!” cu multă sănătate şi bucurii alături de cei dragi. Primar, Petru Roman

Dragi locuitori ai oraşului Deta,
Ne bucurăm să vă anunţăm că Primăria din Deta a acceptat colaborarea noastră la refacerea parcului din Deta. Noi cei din biserica “Casa Tatălui” suntem creştini şi ne ocupăm de sufletele oamenilor, însă pe de altă parte dorim să facem ceva practic pentru oraşul nostru. Biserica noastră s-a bucurat de vizita unor tineri şi a liderilor lor din Elveţia, care aparţin bisericii penticostale din oraşul Zofingen. Împreună cu ei, cu tinerii noştri şi cu oameni binevoitori din Deta am lucrat la repararea gardului şi a câtorva bănci din parc. Spaţiul verde este un loc unde să ne simţim bine şi relaxaţi, indiferent că suntem copii sau adulţi. Aerul proaspăt, priveliştea frumoasă pot fi un bun mod de eliberare de stresul zilnic. Din păcate, comunismul a creat o mentalitate conform căreia, lucrurile comune nu sunt valoroase, iar ce avem împreună trebuie întreţinut de alţii, fără nici un efort din partea noastră. Astfel, s-a ajuns ca spaţiile verzi din oraşul nostru, dar şi din ţară, în general, să fie devastate sau abandonate în paragină. Eforturilor primăriei şi grupurilor de ecologişti, trebuie să ne alaturăm noi, creştinii, oamenii cu credinţă în Dumnezeu. Indiferent de confesiunea din care facem parte, trăim în acelaşi oraş şi împărţim aceleaşi locuri. Biserica „Casa Tatalui” îndeamnă iubitorii de natură să se alăture iniţiativei de refacere a parcului din Deta.
Liderul bisericii „Casa Tatălui”, Wallington Paul
Conducerea Primăriei oraşului Deta aduce mulţumiri celor care participă la acest proiect social: Lea Durig, Simon Wymann, Raphael Burkhardt, Noelle Frei, Jasmin Hoffmann, Walter Dirimachter, Markis Burkhart şi Susanna Stamb.

,,Veniţi de luaţi lumină! Lumina lui Hristos luminează tuturor”
Minunea sfântă a învierii din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos să rămână trează în inimile noastre, în înţelesul ca noi să fim vii, în Hristos. Aceasta înseamnă ca noi să-L primim pe El ca stăpân al vieţii noastre, să avem o legătură strânsă de iubire cu El şi să-L urmăm oriunde am merge, în orice înprejurare am trăi, când ne rugăm şi când muncim, când primim Sfintele Taine, dar mai ales când ne arătăm milostivi şi cu îndurare faţă de semenii noştri aflaţi în nevoi. Fiecare dintre noi este dator să fie un ,,martor” al Învierii Domnului prin felul cum luptă şi reuşeşte să calce pe urmele Fiului lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi are datoria să păstreze mereu aprinsă în suflet candela vieţii veşnice. Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, îmbrăcaţi-vă cu dragostea care este împlinirea desăvârşirii. Acesta sunt Paştile cele adevărate. Pe acestea vi le dorim şi vouă tuturor, din toată inima. Hristos a înviat! Preot paroh, Ioan Ciprian Blagoe, Parohia Ortodoxă Română Deta
* * *
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, Biserica Romano Catolică Deta vă urează
Sărbători fericite! CHRISTOS A INVIAT! ALDOTT HUSVETOT! FROHE OSTER FEIERTAGE! Preot Paroh, Lokodi Attila
* * *
Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra voastră sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântă să vă lumineze sufletele. Biserica Ortodoxă Sârbă din Deta vă doreşte un Paşte fericit alături de cei dragi. Hristos a înviat! Preot paroh, Boghicevici Liubodrag

Să ne pătrundem inimile de inţelesul acestui imn al sărbătorii Naşterii Domnului şi să-l proclamăm prin viaţa noastră de fiecare zi. Să-L premărim pe Mântuitorul şi să-I fim recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Să-L întâmpinăm pe Domnul păcii, singur în stare să aducă bucurie adevărată şi odihnă inimilor noastre. Să ne înălţăm prin credinţă, prin nădejde, prin dragoste. Dumnezeu este cu noi, viu cum a fost când L-au adorat păstorii, cum L-au găsit magii. El poate să ne asculte în necazurile noastre, să ne sfinţească în bucuriile noastre. Dar datoria noastră cea mai mare este să-I facem Domnului Iisus loc în inimile şi sufletele noastre, să Se nască acolo cu harul şi cu puterea Lui. Căci, oare, la ce ne-ar folosi de S-ar naşte El de o mie de ori în Betleem, şi n-ar avea unde să-şi plece capul în inimile pe care le-a zidit pentru El? Fie ca praznicul Naşterii Domnului să- l serbăm cu bucurie mare,cu sănătate cu belşug şi prosperitate alături de cei dragi iar roada bucuriei să fie ceea ce au cântat îngerii deasupra locului sfânt al Naşterii: mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, iar pe pământ pace între oameni bunăvoire. Preot paroh, IOAN CIPRIAN BLAGOE, PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DETA

Despre naşterea lui Isus apostolul şi evangelistul Ioan relatează astfel: „La început era Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu şi Cuvîntul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost create prin el şi nimic din ce a fost creat nu a fost creat fără el. Şi Cuvîntul s-a făcut trup şi a locuit între noi.”(In 1,1-6)

Iubiţi Credincioşi!

„Cuvîntul s-a făcut trup şi a locuit între noi”. Desigur, Crăciunul nu înseamnă lumini, cadouri, nici măcar nu este un prunc fraged aşezat pe paie. Ioan nu începe Evanghelia sa, relatarea vieţii lui Isus, veste bună pentru fiecare dintre noi, cu pruncul Isus în braţele Mariei, ci cu o privire ma profundă care intră în cer şi iese din templu. Cuvîntul creator, care era cu Dumnezeu la începutul lumii, a creat o breşă în strălucirea cerului şi a coborît în timp, în lume, aşa cum au invocat profeţii atâtea secole. Iar prezenţa Lui între noi ne ajută să observăm lumea care ne înconjoară cu fericirile şi suferinţele ei. Să ne uităm puţin în jurul nostru. Cu câţi oameni ne întîlnim în viaţa noastră! Stând la rând, de exemplu, pentru a ne împărtăşi, vedem bucurii de căsătorii abia celebrate în tinerele perechi care stau la rând, noi zîmbete în cei care „au început să facă burtă”, copii ţinuţi de mînă sau în braţe, capete încărunţite, obosite de dureri ascunse, de familii în dificultate, de boli venite pe neaşteptate. Printre familii care trăiesc împrejur vedem zâmbete satisfăcute ale celui care are multe de la viaţă, tăcerile silenţioase ale celui care nu-i înţelege pe copiii săi, feţele gânditoare ale celor care sunt despărţiţi, ale celor care au venit de departe, ale celor care îşi reconstruiesc viaţa. Adolescenţii roiesc în jurul nostru uneori dezorientaţi, uneori încuiaţi, uneori gânditori. Să ne gândim la acei oameni care anul acesta sărbătoresc Crăciunul în cer, la cel care îşi reţine lacrimile datorită primului Crăciun petrecut fără persoana iubită, la prietena care este în spital din cauza unei „boli grave” (avort), şi la alta care şi ea este în spital cu un prunc nou în braţe. Cît de mult s-a schimbat viaţa lor în cîteva zile! Să ne gândim la părinţii noştri care îmbătrânesc fericiţi şi la alţi părinţi plini de suferinţe şi de amintiri care trec! Să ne gândim la lumea care este departe, despre care auzim doar povestindu-se că trăiesc în foamete şi în război, care este fără apă, fără medicamente, fără dreptate! Să ne gândim la noi înşine, la modul în care eram, la modul în care suntem, la modul în care ne-am schimbat, la drumul pe care-l parcurgem! „Cuvîntul s-a făcut trup şi a locuit între noi”. Crăciunul înseamnă Dumnezeu care ia un trup, un chip, un nume. Crăciunul care ia atâtea chipuri şi atâtea nume şi toate sunt ale noastre. Crăciun fericit! Să avem un an mai bun! Pc. LOKODI ATTILA, preot paroh romano catolic, Deta

Cu ocazia Sfintelor sărbători de iarnă şi a Anului Nou, Biserica ortodoxă sârbă din Deta doreşte tuturor creştinilor CRĂCIUN FERICIT şi AN NOU FERICIT! LA MULŢI ANI ! Preot Paroh BOGHICEVICI LIUBODRAG

Sfintele Sărbători ale Crăciunului să vă umple sufletele de bucurie şi să vă aducă linişte, bunăstare şi mulţumire. Vă doresc să trăiţi în pace, alături de familie şi de toţi cei dragi, aceste zile închinate miracolului naşterii Mântuitorului Iisus Hristos şi să priviţi cu multă speranţă, încredere şi optimism spre Noul An! Constantin Ostaficiuc, Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.
*************
Fie ca lumina sărbătoririi naşterii Domnului şi speranţa care însoţeşte Noul An, să vă aducă sănătate şi împliniri. În această perioadă specială din an, vă doresc să simţiţi dragostea familiei şi credinţa în Dumnezeu. Am încredere în lucrurile bune care ne aşteaptă în noul an şi sunt convins că împreună vom depăşi orice greutăţi. Gheorghe Ciobanu, deputat colegiul 10 Timiş.

Prot. Ioan Prisăcean
Participând în spirit şi credinţă la taina Pascală şi atingând punctul culminant al călătoriei spirituale a Postului Mare, să ne alăturăm îngerilor aflaţi la mormântul dătător de viaţă şi să afirmăm triumfător, Hristos a înviat !
Fie ca Hristos Înviat să ne facă să petrecem aceste zile cu mare bucurie spirituală şi să ne lase să simţim şi să înţelegem că prin Înviere a deschis uşa cerului pentru noi toţi. Cu aceste gânduri rog pe „Dumnezeul păcii, Cel care L-a ridicat din morţi pe Domnul nostru Iisus, Marele Pastor al oilor prin sângele unui testament veşnic, să vă înzestreze cu tot ceea ce este bun spre a-i face voia, lucrând întru noi ceea ce e bine plăcut înaintea lui, prin Iisus Hristos, Căruia fie-I slava în vecii vecilor!” (Evrei 13,20-21)
HRISTOS A ÎNVIAT!

Pc. Lokodi Attila, Preot paroh
În aceste zile sfinte gândurile noastre se concentrează în jurul a trei idei:
– faptul învierii lui Cristos
– învierea lui Isus este şi învierea noastră, prin botez
– învierea ne angajează la o viaţă pascală, viaţă ce trebuie trăită în lumina Sfintelor Paşti.
Învierea este un lucru absolut sigur, ce constituie fundamentul credinţei noastre. Este centrul mesajului creştin. De ce, ca în fiecare an, reascultăm în noaptea sfântă Cuvântul sacru care vesteşte Învierea? Pentru că trebuie să reîmprospătăm credinţa în biruinţa lui Cristos asupra răului şi asupra păcatului, a neîncrederii. Aceasta este o victorie pe care azi trebuie să o repurtăm în viaţa noastră.
Învierea lui Isus este învierea noastră prin botez. Tocmai învierea lui Cristos este cea care a dat viaţă botezului nostru. Prin botezul primit am devenit omul harului, mădularele lui Cristos – primul dintre cei înviaţi – un singur trup cu El şi fraţi între noi.
Demnitatea de fii ai Tatălui, fraţi ai lui Cristos,moştenitori ai împărăţiei cereşti ne angajează la o viaţă pascală.
Iată de ce celebrând învierea lui Cristos, Biserica ne reaminteşte momentul Botezului. În noaptea sfântă, în cadrul liturghiei învierii, preotul ne îndeamnă la reînoirea făgăduinţelor de la botez. Să ne pregătim pentru acest moment important: ne vom spune nouă înşine şi lumii că am înţeles cu adevărat ce înseamnă a crede îm Învierea Domnului.
Doresc tuturor Paşte Fericit !

Preot paroh, Boghievici Liubodrag
Biserica Ortodoxă Sârbă din Deta doreşte tuturor creştinilor PAŞTE FERICIT !
Fie ca Lumina Sfântă a acestei mari Sărbători să vă aducă linişte sufletească, belşug, sănătate şi fericire alături de cei dragi.
HRISTOS A ÎNVIAT !
………………………………………………………………..

„Fie ca aceste zile închinate miracolului învierii Domnului Iisus Hristos să vă fie prilej de mulţumire şi linişte sufletească şi să vă aducă în dar bucurii, sănătate şi prosperitate. Vă urez să trăiţi în pace şi bunăstare, alături de toţi cei dragi această Sfântă sărbătoarea creştinească a Paştelui. Hristos a Înviat!
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,
Constantin Ostaficiuc
Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa reverse asupra dumneavoastra sanatate, belsug si bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfanta sa va aduga pace si sa va insoteasca pasii pe drumul vietii.
Deputat Colegiul 10 Deta
Gheorghe Ciobanu
Fie că bucuria Învierii Domnului să va aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe minunate cu cei dragi. Paşte fericit !
Prefectul judeţului Timiş
Mircea Băcală

Marile praznice bisericeşti sunt pentru orice creştin prilej de a cugeta mai mult, decât altcând, la Dumnezeu, la lume şi totodată la rosturile proprii. Vom prăznui peste câteva zile Naşterea Domnului cu aceiaşi pietate şi bucurie duhovnicească de totdeauna. Adunaţi în biserici ne vom ruga lui Dumnezeu mulţumind pentru dragostea arătată oamenilor prin întrupare, vom cânta colindele strămoşeşti aducându-ne aminte de întâmplările minunate ale venirii în lume a Pruncului Iisus. Mergem astfel spre Betleem şi ne închinăm la staulul unde s-a născut Mântuitorul nostru din Preasfânta Fecioară Maria. Dar mergerea noastră la Domnul trebuie să fie asemenea venirii magilor care i-au adus daruri preţioase: aur, tămâie şi smirnă. În ce vor consta darurile ce se cade a le aduce la picioarele Domnului? În aurul iubirii de Dumnezeu, în tămâia iubirii aproapelui, în smirna smereniei, a alungării păcatului şi înflorirea virtuţilor. Să facem ca bucuria sărbătorilor să fie prezentă şi în casele celor ce au trebuinţă de ajutor. Să ne aducem aminte de porunca pe care Iisus a lăsat-o ucenicilor Săi: „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan13,34) Să arătăm că suntem credincioşi nu numai cu gura, ci mai ales cu fapta. Să primim în casele noastre pe cei ce vin să ne aducă vestea că s-a născut Domnul. Făcând astfel pacea şi bunăvoirea pe care scumpul nostru Mântuitor le-a adus în lume se vor revărsa şi în inimile noastre alături de darurile Sale bogate.

Protopop
Pr. IOAN PRISĂCEAN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Advent – Crăciun
Această noţiune „Advent” s-a format din expresia latină „Ad veniat Domini” şi tradus mot a mot înseamnă „la venirea Domnului”. Avem la dispoziţie aproape patru săptămâni-perioada de Advent-perioada în care suntem în aşteptarea Domnului şi ne pregătim ca Domnul „la venirea Lui”, să ne găsească vrednici de a ne vizita. Ioan Botezătorul, Înainte Mergătorul Domnului, ne spune şi modalitatea acestei pregătiri:”Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui. Orice vale să se umple, orice munte şi măgură să se plece. Ceea ce este strâmb să fie drept, ceea ce este colţuros să se plece.” (Marc 1,3) Este firesc să ne întrebăm, ce este acest cuvânt? Înseamnă că Dumnezeu vrea să treacă prin lume, prin inimile oamenilor. Iar calea Lui trebuie croită şi pregătită de oameni. Trebuie să fim constructori ai acestori căi. Întrebările sunt date: Unde sunt văile mele? Unde sunt munţii mei? Unde sunt căile întortochiate din viaţa mea? – Văile sunt delăsările noastre. Cât de slabi suntem în credinţă, cât de goi suntem în iubire şi săraci în speranţă. Munţii mei sunt în încălcările Legii, în patimi şi în mândria vieţii. Cuvântul Botezătorului trebuie să fie pentru noi sabie şi sămânţă.
Sabie: fiindcă trebuie să taie nodurile…
Sămânţă: fiindcă trebuie să cadă pe un pământ bun şi să aducă rod îmbelşugat. Numai astfel putem vedea (de Crăciun) „Mântuirea lui Dumnezeu.”
Pentru toţi locuitorii oraşului Deta doresc un CRĂCIUN FERICIT ! şi LA MULŢI ANI !

Pc.LOKODI ATTILA
Preot-paroh romano-catolic.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biserica Ortodoxă Sârbă din Deta, cu ocazia Sfintelor Sărbători de iarnă şi a Naşterii Domnului nostru Isus Hristos, doreşte tuturor oamenilor de bună credinţă multă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor. Pacea Domnului să fie cu toţi oamenii, iar Anul Nou care vine să ne aducă bucurii şi împliniri.
CRĂCIUN FERICIT ! SREČIAN BOŽICI !
HRISTOS S-A NĂSCUT ! HRISTOS SE RODI !

Preot paroh BOGHICEVICI LIUBODRAG
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cu ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului nostru Isus Cristos, Biserica Creştină Penticostală Deta transmite locuitoriilor oraşului minunatul salut€œ “Cristos S-a născut !” Este o veste minunată transpusă şi în colindul nostru românesc pe care o simt toţi creştinii, beneficiari ai acestei întrupări a Lui Dumnezeu. În capitolul 2 al Evangheliei după Luca, putem observa cum Dumnezeu a căutat un loc în care să se nască Fiul Său a€“ Mântuitorul nostru. Locul pe care Dumnezeu l-a găsit potrivit pentru acest eveniment istoric a fost un staul de animale, un loc modest şi neînsemnat. Şi astăzi El caută un loc potrivit pentru că Fiul Lui să ia chip, iar locul acela modest şi lipsit de importantă, poate chiar dispreţuit de mulţi, este inima ta şi inima mea. Haideţi ca împreună să pregătim acest loc pentru ca Isus Mântuitorul lumii să găsească potrivit a se naşte în el, şi astfel El să prindă chip în noi. Poate că neajunsurile şi problemele cotidiene ale vieţii, întunecă bucuria acestei sărbători, dar singurul lucru care poate să nască speranţa de mai bine şi ieşirea din probleme este CREDINŢA în Cel ce este Domn şi Dumnezeu – Isus Cristos Salvatorul şi Mântuitorul. În Evanghelia după Ioan, la cap. 16 cu versetul 33, Isus spune: “V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” El a biruit pentru noi şi noi suntem biruitori prin credinţa în El. Să ne rugăm dar împreună ca Bunul Dumnezeu să se îndure de situaţia oamenilor din Deta şi El să ne deschidă o cale de izbăvire, să ne binecuvânteze cu cele necesare pentru a duce o viaţă plină de bucuria mântuirii Sale. Vă dorim Sărbători fericite şi binecuvântate sub ocrotirea şi îndurarea lui Dumnezeu. Fiţi binecuvântaţi de Cel născut în Ieslea Betleemului!
Biserică Creştină Penticostală Deta

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support