Locuitorii zonei de blocuri Piata Libertatii se pot bucura acum de refacerea carosabilului si a trotuarelor, lucrari care au costat primaria peste 470 mii de lei. Spre multumirea soferilor care simteau lipsa unei infrastructuri adecvate, proiectul reamenajarii zonei a cuprins si realizarea accesului auto la blocurile VI si VII. Lucrarile au fost adjudecate in mod transparent, prin licitatie publica, astfel incat sa nu existe nici o suspiciune cu privire la munca prestata de firma platita din bugetul local al orasului.

În ultimii patru ani, administrația locală a demarat și finalizat o serie de lucrări în infrastructu­ra din Deta și satul aparținător, Opatița. S-au realizat ample investiții în asfaltări de drumuri, extinderi ale rețelei de apă, reabilitări de clădiri publice, amenajări de locuri de joacă, terenuri de sport. Un sprijin important au primit toate cultele din oraș, mișcarea culturală sau sportivă. Valoarea totală a investițiilor administrației locale în acești patru ani se cifrează la suma de 14,57 milioane de lei iar ale finanțărilor guvernamentale, strict pentru lucrări de infrastructură, de 1,16 milioane lei.
Loc de joaca
Primaria orasului Deta
Teren de sport
Investitii in infrastructura

 

INFRASTRUCTURĂ

DRUMURI

S-au asfaltat în raza orașului Deta 5,157 km de drumuri, valoarea lucrărilor fiind de 3,39 milioane lei.

Acestea sunt următoarele:

– amenajare 0,61 km pe strada Pădurii (valoarea investiției – 638.036 lei)

– amenajare 0,585 km pe strada Victor Babeș (valoarea investiției – 376.810 lei)

– amenajare 0,58 km pe strada Mihail Kogălniceanu (valoarea investiției – 360.752 lei)

– amenajare 0,61 km pe strada Parcului (valoarea investiției -485.282 lei)

– amenajare pe o distanță de 0,6 km a străzilor M. Damaschin, 16 Decembrie, Sf. Ioan (valoarea investiției 392.896 lei)

– amenajare 0,28 km pe strada Bistriței (valoarea investiției 244.596 lei)

– amenajare 0,6 km pe strada Carpați (valoarea investiției 339.115 lei)

– amenajarea străzilor Trandafirilor și Tg.Mare pe o distanță de 0,6 km (valoa­rea investiție – 254.970 lei)

– amenajare 0,6 km pe strada Șirul Birda (valoarea investiției – 223.659 lei)

– amenajare 0, 2 km pe strada Ștefan cel Mare (valoarea investiției – 74.973 lei)

Au mai fost asfaltate străzile 1 Mai, A. Iancu, M. Eminescu și Revoluției. S-au amenajat șanțuri pluviale pentru stră­zile M. Viteazul, Bistriței, Călimănești, Mărășești, M. Eminescu, Ștefan cel Mare (în lucru). Pe următoarele străzi au fost amenajate trotuare: Victoriei, Mărășești (parțial), Călimănești (parțial), Pădurii, 1 Mai (parțial) M. Viteazul (parțial), M. Eminescu, Str, Pompierilor. De ase­menea a fost reparat și drumul comunal Deta – Opatița. Tot la Opatița au mai fost amenajate drumuri din interiorul localității și au fost reabilitate șanțuri și podețe. Se află în lucru Piața Pompieri­lor și Piața Libertății unde se fac lucrări de asfaltare și parcări.

 

APĂ ȘI CANALIZARE

Rețeaua de apă a fost reabilitată pe o lungime de 1,25 km iar cea de canalizare pe 0,2 km. Valoarea lucrărilor a fost de 278.888 lei.

– canalizare 0,2 km pe Ștefan cel Mare, în zona ANL (valoarea investiției – 30.753 lei)

– reabilitarea a 11,25 km de rețea ali­mentare cu apă pe străzile 1 Mai, A. Iancu, M. Eminescu și Cernei (valoarea investiției – 248.135 lei)

A fost extinsă rețeaua de apă și la Opatița. De asemenea, se află în stadiul de execuție construirea unei stații noi de epurare a orașului Deta.

ÎNVĂȚĂMÂNT

Au fost reabilitate și modernizate școli și grădinițe astfel ca orele preșcolarilor și elevilor să se desfășoare în cele mai bune condiții. Valoarea investițiilor a fost de 124.230 lei.

– reabilitare termică Școala Generală clasele I-VIII – 74.987 lei

– reparații interioare creșa Ștefan cel Mare – 22.064 lei

– lucrări modernizare Grădinița PN Deta – 27.269 lei

– reabilitare clădire liceu în curs de desfășurare

PROIECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Administrația locală a acordat o grijă deosebită mediului înconjurător, fiind reabilitate și amenajate locuri de joacă, parcuri, terenuri de sport.

286. 240 lei s-au investit pentru ca locu­itorii din Deta și Opatița să aibă locuri de recreere și posibilitatea să facă sport. De asemenea, micuților li s-au amenajat locuri de joacă. Nici calitatea apei nu a fost neglijată. Astfel, după 50 de ani apa este curată pe pârâul Birdeanca.

Parcuri

– amenajare drum acces teren tenis – 108.711 lei

– teren de sport multifuncțional Parc Deta – 146.248 lei

Locuri de joacă pentru copii

– loc de joacă grădinița cu program pre­lungit – 17.548 lei

– loc de joacă Opatița – 13.733 lei

– loc de joacă ștrandul termal

Baze sportive

– amenajare teren sport în parcul orașului Deta

– amenajare tribună și gard la Stadionul din parcul orașului Deta

– amenajare teren sport în satul Opatița

REABILITĂRI CLĂDIRI PUBLICE

A fost acordată atenție și renovării, mo­dernizării unor clădiri de interes public. Astfel, au fost realizate următoarele:

                        reabilitare clădirea Primăriei oraș Deta

                        reabilitare fostul Muzeu Deta

                        reabilitare și amenajare clădire multifuncțională oraș Deta

                        reabilitare Spital oraș Deta

                        reabilitare clădire strada Victoriei nr. 36

SPRIJIN PENTRU BISERICI

Cu fonduri de la Guvern ori din banii orașului au fost sprijinite bisericile din Deta și Opatița.
Cu bani de la București

– Biserica Ortodoxă Deta – 240.000 lei

– Biserica Ortodoxă Opatița – 80.000 lei

– Biserica Ortodoxă Sârbă – 30.000 lei

– Biserica Catolică Deta – 140.000 lei

– Biserica Penticostală – 30.000 lei

– Biserica Baptistă – 12.500 lei

Cu bani de la bugetul local local

– Biserica Ortodoxă Deta – 49.638 lei

– Biserica Ortodoxă Opatița – 104.634 lei

– Biserica Romano- Catolică Deta – 55. 672 lei

– Biserica Ortodoxă Sârbă – 30.000 lei

PROIECTE REALIZATE CU SPRIJINUL GUVERNULUI ROMÂNIEI

S-a alocat de către Guvern suma de 1,16 milioane lei pentru realizarea următoa­relor obiective de investiții:

– 199.000 lei pentru reabilitare termică a următoarelor blocuri:

                        Bloc A5 în Zona Tg. Mare; Bloc B nr. 25-27 str. Ștefan cel Mare;

                        Bloc A16 în Zona Elena Ghenescu

– 440.306 lei pentru realizarea bazei sportive la Opatița

– 522. 911 lei pentru reabilitarea Casei Naționale de la Opatița

ALTE REALIZĂRI

                        amenajare dispensar medical în satul Opatița

                        realizare drum acces Eybl- pod parc Deta

                        realizare drum acces Ștrand- Restau­rant Parc Deta

                        amenajare parțială a trotuarului și ale­ile din parcul orașului Deta

                        realizarea documentației Parc Indus­trial Deta

                        reabilitarea Casei de Cultură a satului Opatița

                        realizare pod Opatița

                        realizare locație îmbăiat oi Opatița

                        amenajare parcări pe strada M. Emi­nescu

                        amenajare ștrand termal

                        finalizarea lucrărilor pentru sfințirea Bisericii Ortodoxe Române

                        amenajarea centrului civic al orașului Deta

                        închiderea gropii de gunoi a orașului Deta

                        construirea de 100 apartamente ANL

ACȚIUNI PENTRU TINERI

Viitorul orașului sunt copiii și tinerii din Deta și Opatița. Pentru aceștia s-au or­ganizat următoarele activități:

                        Balul bobocilor în fiecare an

                        Serbări anuale de 1 Iunie în fiecare an

                        Distribuirea de pachete de Crăciun

                        turneu de fotbal și handbal feminin

                        concurs de pescuit

SPRIJIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Locuitorii în vârstă au fost tot tim­pul în atenția admnistrației locale fiind sprijiniți cu organizarea următoarelor:

                        excursii anuale cu pensionarii la mănăstiri

                        excursii pe Clisura Dunării ( Hercu­lane, Orșova, plimbări pe Dunăre)

                        program artistic, pachete la final de an (înainte de Crăciun)

                        excursii Deta-Moneasa

                        balul pensionarilor

 

PROIECTE ACCESATE DIN FONDURI EURO­PENE


Administrația locală a reușit între anii 2008-2012 să acce­seze, în cadrul unor proiecte, finanțări europene în valoare de 792.000 euro. Acestea sunt următoarele:

 Proiecte din cadrul programului de cooperare transfrontali­eră Ungaria- România

– ,,Șezători cu tradiții și noutăți la Deta și Bordany”- proiect în valoare de 55.000 euro. De acesta beneficiază comunitățile din Deta și Bordany

– ,,SPORTUL- un limbaj comun ce ne apropie” – pro­iect în valoare de 56.000 euro. De acesta beneficiază comunitățile din Deta și Bordany
 
 

Proiecte din cadrul programului de cooperare transfrontali­eră Serbia- România

– ,,Iluminat arhitectural”- proiect în valoare de 240.000 euro. De acesta beneficiază comunitățile din Vrsac și Deta. Prin acest proiect au fost iluminate arhitectural Bisericile Ortodoxe din Deta și Opatița, Bieserica Romano- Catoli­că și Muzeul Pompierilor din Deta.

– ,,Parc industrial- studii”- proiect în valoare de 160.000 euro. De acesta beneficiază comunitățile din Plandiște și Deta
 

Proiecte din cadrul programului PHARE 2006

– ,, Inițiativa rromilor”- proiect în valoare de 232.000 euro. De acesta beneficiază comunitatea din Opatița fiind mo­dernizate străzi

– ,, Sănătatea e bunul cel mai de preț”- proiect în valoare de 54.000 euro. Prin acest proiect s-a reușit reabilitarea cabinetului medical de la Opatița
 
Primar Petru Roman: Accesarea fondurilor europene mi-au dat posibilitatea, ca alături de o echipă din primărie, să realizez câte­va proiecte majore pentru Deta ale căror finanțare din bugetul local erau aproape imposibil de realizat deoarece veniturile bugetului local au fost mult mai mici decât cos­turile proiectului în sine”  

ALTE PROIECTE

Pe lângă finalizarea proiectelor cu bani europeni, edilii lo­cali au reușit să realizeze o serie de proiecte din fonduri naționale sau fonduri proprii. Valoarea totală a acestora este de 10,74 milioane de euro, din care 9 milioane de euro sunt nerambursabili. Aceste proiecte sunt următoarele:

Proiect finanțat din bugetul local

– ,,Modernizare străzi în Deta”- proiect în valoare de 980.000 euro. De acesta benefiziază orașul Deta.

Proiect din cadrul programului de reabilitare, modernizare și dotare case de cultură în mediul rural

– ,, Casa de cultură Opatița”- proiect în valoare de 200.000 euro ( 80.000 euro valoare nerambursabilă). De acesta be­neficiază orașul Deta  

Proiect de construcție bază sportivă

– construcție bază sportivă la Opatița, prin OG 7, în valoa­re de 160.000 euro ( 120.000 euro valoare nerambursabilă).

Proiect din cadrul programului ANL

,,Blocuri ANL”- proiect în valoare de 1.100.000 euro (1.000.000 euro valoare nerambursabilă). De acesta bene­ficiază orașul Deta

Proiect cu finanțare de la guvern

,,Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canaliza­re”- proiect în valoare de 9.205.000 euro. De acesta bene­ficiază orașul Deta, inițiatorul proeictului fiind operatorul regional Aquatim.

 

Spitalul Orăşenesc Deta şi-a îmbunătăţit baza tehnico-materială medicală cu un nou ecograf de tip Alpinion E CUBE 9. Echipamentul medical ultramodern, cu un standard tehnologic avansat, asigură efectuarea mai multor tipuri de investigaţii Doppler, 3D si 4D dintre care amintim, ecografia abdominală, ecografia gineco – obstetricală, ecografia cardiacă, ecografia urologică, ecografia pediatrică şi neonatală şi ecografia transcraniană. Examenul ecografic nu are contraindicaţii şi este chiar recomandat ca fiecare persoană să-şi facă cel puţin o ecografie pe an.

După un efort îndelungat si asiduu, a sosit si ziua în care împreună cu cetăţenii localităţii Opatiţa să ne putem bucura si totodată mândrii cu un nou lăcaş de cultură. Un vis de ani de zile, o speranţă, a devenit realitatea. De la o clădire aflată în paragină, cu geamuri lipsă, cu acoperişul dezastruos, cu un interior în care nu se mai putea tine un eveniment sau manifestare culturală, am reuşit să avem această clădire impecabilă, renovată total şi, mai mult, extinsă în partea din spate cu două băi şi două vestiare pentru artişti. Geamurile şi uşile termopan, izolarea termică a clădirii, înlocuirea acoperişului, dotarea cu aer condiţionat, centrală pe gaz proprie, boiler electric pentru apă caldă, toalete pentru femei, bărbaţi si persoane cu handicap, scenă mobilă,asfaltul si terenul de joacă din curte, sunt câteva din lucrarile făcute pentru reabilitarea acestei clădirii la norme europene. Sala de spectacol a fost dotată cu scaune noi, mese fixe si mese mobile pentru diferite evenimente, dulapuri si cuiere.

A sosit si ziua de 6 aprilie, când, într-un cadru festiv, am putut admira ceea ce a fost realizat. În prezenta locuitorilor satului Opatiţa care au fost invitaţi personal, a domnului Constantin Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, a primarului oraşului Deta, Petru Roman, a consilierilor locali, şi a tuturor celor care s-au aflat alături de noi, a fost inaugurat acest lăcaş de cultură. Festivitatea de la Casa Naţională Opatiţa a început cu un tedeum şi sfinţirea clădirii de către preotul paroh Ioan Rujan, tradiţionala tăiere a panglicii de către primarul oraşului şi preşedintele Consiliului Judeţean Timiş după care toţi cei prezenţi au putut admira cele realizate. Primarul oraşului a explicat tuturor celor prezenţi ce eforturi deosebite au fost făcute pentru ca această clădire să arate aşa cum au văzut toţi cei prezenţi. La fel şi domnul Constantin Ostaficiuc a scos în evidenţă realizările domnului primar Petru Roman, atât în Opatiţa cât şi în Deta.

A urmat un program artistic compus din dansuri populare româneşti şi ţigăneşti prezentate de Formaţia de dansuri populare a Casei de cultură orăşeneşti Deta, dansuri sârbeşti prezentate de Formaţia de dansuri populare sârbeşti „Sfeti Nikola” a Casei de cultură din Deta, şi dansuri populare maghiare prezentate de către Formaţia de dansuri „Buzovirag” din Deta. Vremea fiind foarte plăcută, Orchestra de muzică populară a Casei de cultură orăşenească Deta i-a încântat vreme de câteva ore în aer liber, pe toţi cei prezenţi, prin repertoriul variat al cunoscutei soliste de muzică populară Otilia Tarcovnicu.

(Ovidiu Ivancea)

Elevii voluntari de la Grupul Școlar “Sfântul Nicolae” din Deta, au renunțat la o zi de vacanță și, însoțiți de angajați ai Primăriei Oraşului Deta şi sub atenta coordonare şi supraveghere a domnului inginer silvic Crîsta Voicu au luat parte la campania de plantare a o mie de puieți, acţiune organizată de Primăria Orașului Deta. Această campanie este o continuare a celei de anul trecut, când a avut loc acțiunea de împădurire a zonei de lângă fosta groapă de gunoi a orașului. Pe lângă scopul de împădurire pe care îl are această activitate, pe termen lung se vizează şi prevenirea fenomenelor meteorologice periculoase, ale căror efecte se resimt din ce în ce mai pregnant. Însă cei mai fericiţi au fost tinerii, care astfel şi-au asigurat un aer mai curat pentru viitor. (Pascariu Violeta, prof. Galamboş Lenuţa)

După ani de zile în care a fost ținut în paragină de către firma care l-a primit în concesionare, Ștrandul Termal a reintrat în posesia Primăriei, cu promisiunea autorităților locale că va fi readus la starea de funcționare.
Povestea degradării Ștrandului Termal a început în anul 2007 când firma SC „Agromec” SA Jebel a profitat de intențiile bune ale consilierilor locali  din Deta și a primit în concesiune proprietatea, cu obligația clară de a realiza investiții și a-l deschide către public. Un an mai târziu, o Comisie a Primăriei oraşului Deta a constatat că societatea nu îşi respectă obligaţiile contractuale, nerealizând investiţiile stabilite prin contractul de concesiune şi a propus rezilierea contractului de concesiune. Primăria oraşului Deta a solicitat în mai multe rânduri societăţii concesionare să predea Ştrandul Termal şi să părăsească proprietatea întrucât nu a respectat obligaţiile contractuale, însă așa cum era de așteptat, firma s-a împotrivit și a amânat cât a putut momentul plecării.
Confruntată cu refuzul nejustificat al firmei „Agromec” Jebel, Primăria oraşului Deta a iniţiat o acţiune de evacuare în faţa instanţelor  judecătoreşti. Prin sentinţa civilă nr. 515/2010 a Judecătoriei Deta şi decizia civilă nr.9/2012 a Tribunalului Timiş s-a admis solicitarea Primăriei Deta şi s-a dispus evacuarea  SC „Agromec” SA Jebel din Ştrandul Termal Deta. Ca urmare a acestor hotărâri judecătoreşti, la începutul anului 2012, Primăria şi Consiliul local Deta au reintrat în posesia Ştrandului Termal.
“Ștrandul Termal a fost preluat de Primărie într-o avansată stare de degradare, este aproape distrus, însă Primăria va face toate eforturile necesare pentru a-l readuce la starea de funcționare. Dorința mea este ca, de îndată de vremea va permite, Ștrandul Termal să poată fi deschis publicului” a precizat primarul Petru Roman. Raul Cozarov.

După ce a fost discutată şi analizată, în mai multe rânduri, în şedinţele Consiliului local, problema montării unor calmatoare de trafic şi-a gasit în cele din urmă rezolvarea. Pe străzile unde viteza de circulaţie a autovehiculelor reprezintă un pericol pentru pietoni şi la intersecţia drumului spre Opatiţa cu centura de ocolire au fost deja instalate dispozitive menite să determine şoferii să încetinească. Cu aceeaşi intenţie de evita pierderea de vieţi omeneşti, primăria a mai montat calmatoare de trafic pe ambele sensuri de mers înainte de zebră  pe străzile Victoriei  colţ cu str .Târgul Mare, în faţa Şcolii Generale cu clasele I-VIII, pe str. Mihai Viteazul la trecerile de pietoni din faţa Grupului Şcolar „Sfântul Nicolae”, la trecerea de pietoni de la intersecţia străzii Titulescu, precum şi pe drumul înspre Opatiţa la intersecţia cu centura de ocolire.

Realizarea unui parc industrial în Deta este o dorință mai veche a cetățenilor și a firmelor din orașul nostru, însă materializarea acestei idei a prins cu adevărat contur odată cu Programul de Cooperare Transfrontalieră România Serbia, Programul IPA, prin proiectul „Centre suport pentru întreprinderile mici și mijlocii în localitățile Plandiște și Deta”. Banii europeni câștigați de primărie au fost esențiali în realizarea unei părți însemnate din documentația tehnică necesară realizării Parcului Industrial Deta. Prin intermediul proiectului care a ajuns la final în luna martie, s-au realizat un studiu de oportunitate pentru construirea Parcului Industrial Deta, un studiu de fezabilitate pentru asigurarea utilităților, studii topografice și geologice, un studiu de fezabilitate și proiectul tehnic pentru realizarea drumului de acces în parcul industrial, alături de documentații pentru obținerea avizelor necesare. Eforturile primăriei pentru ridicarea Parcului Industrial nu se opresc aici, urmează etapa de elaborare a PUZ-ului și a proiectelor tehnice pentru infrastructura de bază, iar mai apoi faza de construcție propriu zisă a infrastructurii. Toate aceste acțiuni necesită timp, cel puțin 3 ani, Primăria orașului Deta având în plan realizarea unui parteneriat public privat prin care să ducă la bun sfârșit construcția parcului industrial. Ioan Iovan.