Inţiativa colaborării româno-sârbe a fost lansată de deputatul Gheorghe Ciobanu
La iniţiativa deputatului colegiului 10 Deta, Gheorghe Ciobanu, la Vrsac, a fost organizată o întâlnire între primarii din colegiul 10 şi cei ai localităţilor aparţinătoare oraşului Vrsac. Deta a fost reprezentată de primarul Petru Roman şi o delegaţie de la Primărie, oraşul nostru fiind “motorul” întâlnirii şi un exemplu de bună practică pentru celalalte localităţi din zonă. Scopul acestei întâlniri a fost stabilirea de relaţii între administraţiile locale din cele două regiuni pentru accesarea fondurilor europene şi dezvoltarea unor proiecte comune. Serbia se află în plin proces de preaderare şi există multe oportunităţi de finanţare pentru proiectele transfrontaliere pe programul IPA. Alături de cei peste 40 de primari din cele două regiuni de frontieră, s-au aflat consulul general al României la Vrsac, Gabriel Nicola, preşedintele comunei Vrsac, Cedomir Zivkovic, preşedintele Adunării Comunei Vrsac, Stevica Nazarcic, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, subprefectul de Timiş, Marossy Zoltan şi deputaţii minorităţilor sârbe şi bulgare din Parlamentul României, Dusan Popov şi Nicolae Mircovici.
Programul întâlnirii
În prima zi a întâlnirii, cele două delegaţii au vizitat biserica românească din Vrsac, unde arhimandritul Longhin a punctat importanţa acestei întâlniri pentru minoritatea românească din Banatul Sârbesc. A urmat o vizită în localitatea Coştei, unde primarii au stabilit primele contacte în cadrul unei întâlniri de suflet. Sâmbătă dimineaţă, la Primăria din Vrsac a avut loc întâlnirea oficială a delagatiilor. “Această acţiune reprezintă un prim pas în direcţia dezvoltării relaţiilor dintre localităţile din colegiul 10 Deta şi cele aparţinătoare regiunii Vrsac” a spus Petru Roman, primarul oraşului Deta.
Deta si Vrsac pot lua bani europeni
Serbia se află acum în procesul de preaderare la UE, iar experienţa părţii române îi poate ajuta. Există fonduri europene destinate acestui proces, iar proiectele transfrontaliere pot să se bucure de un real succes. Un prim pas s-a şi făcut deja în acest sens. Oraşul Deta şi Vrsac au depus un proiect de 1 milion de euro, în câteva săptămâni urmând să se afle dacă proiectul va primi această finanţare. “Există o relaţie de bună înţelegere veche între aceste două regiuni şi sunt convins că întâlnirea de la Vrsac a pus bazele unei colaborări care va aduce avantaje concrete ambelor parti”, a continuat primarul Petru Roman. Preşedintele CJT, Constantin Ostaficiuc a anunţat că toate proiectele vor fi coordonate tehnic de ADETIM, iar în următoarea perioadă, se vor crea doi poli importanţi de dezvoltare a regiunii, la Deta şi la Vrsac. “Colaborarea în acest pol de dezvoltare Deta-Vrsac se va face atât în plan economic cât şi prin proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii şi în plan cultural şi chiar social”, a spus Constantin Ostaficiuc. Preşedintele comunei Vrsac, Cedomir Zivkovic a confirmat că relaţiile bune de colaborare în domeniul culturii şi al sportului vor fi dezvoltate, iar proiectele comune de infrastructura vor constitui o prioritate pentru ambele părţi. La finalul întâlnirii de la Primăria Vrsac, deputatul Gheorghe Ciobanu a anunţat că în septembrie, la Deta se vor discuta primele realizări ale colaborării, într-o întâlnire similară, la care vor fi invitate autorităţile din Vrsac. “M-aş bucura să fiu solicitat, să sprijin în Parlamentul României, în calitatea mea de preşedinte al grupului de prietenie România – Serbia, proiectele transfrontaliere propuse spre finanţare de primarii din colegiul 10, împreună cu cei din zona Vrsac”, a precizat deputatul Gheorghe Ciobanu.

Sumele cele mai mari au fost alocalte susţinerii învăţământului şi bunei gospodăriri a oraşului. La întocmirea bugetului pentru 2010, s-a avut în vedere reducerea cheltuielilor la bunuri şi servicii, precum şi a cheltuielilor de personal în proporţie de 20% faţă de anul 2009.

Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a fost aprobat în şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Deta din data de 5 martie 2010. În ciuda micilor divergenţe din ziua precedentă, în ceea ce priveşte alocarea sumelor pe capitolele de cheltuieli, şedinţa în care s-a aprobat bugetul a fost mai liniştită ca niciodată. Consilierii locali au înţeles că nu este momentul în care oraşul Deta să îşi permită neînţelegeri în administraţia locală. Astfel, la începutul lunii martie, consilierii locali au aprobat un buget, considerat “îndrăzneţ” chiar de către unul dintre participanţii la vot. Bugetul pentru 2010 a fost estimat la nivelul bugetului realizat în 2009, însă chiar şi aşa, vor exista nevoi ale comunităţii care nu vor fi îndeplinite în totalitate. “Având în vedere situaţia economică actuală, consider că oraşul Deta are un buget echilibrat. Am fost nevoiţi să stabilim nişte priorităţi, însă acest lucru este normal, pentru că altfel, oricât de mare ar fi bugetul, nu am reuşi niciodată, într-un singur an să rezolvăm toate problemele din Deta. Sunt realist şi nu vreau să dau cetăţenilor speranţe false. În fiecare an facem câte ceva pentru oraşul nostru, dar nu vom putea satisface toate nevoile cetăţenilor deodată” ne-a spus primarul Petru Roman. Bugetul total al oraşului Deta este de 13.107,79 mii lei, jumătate din bani provenind de la Consiliul Judeţean Timiş şi de la bugetul de stat. Gospodăririi şi administrării oraşului le-a fost alocat suma de 2.065 mii lei, protecţia mediului a primit 266 mii lei, iar Serviciul de Protecţie Civilă a obţinut 30 mii lei. Consilierii locali nu au uitat de învăţământul pentru copiii noştri, căruia i-au alocat 4.548,89 mii lei. Pentru creşă au fost puşi deoparte 82,20 mii lei, iar pentru investiţii în sănătate au fost pregătiţi 160 mii lei. Serviciul de asigurări şi asistentă socială va avea la dispoziţie suma de 1.030,40 mii lei, iar cultura, sportul şi religia vor primi 1.283,80 mii lei. Deoarece o infrastructură rutieră bună este dorinţa fiecărui locuitor din Deta, consilierii locali au aprobat suma de 1.049 mii lei pentru modernizări de străzi şi trotuare. Pentru susţinerea proiectelor cu finanţare europeană există posibilitatea contractării unei linii de credit în valoare de 800,00 mii lei, în cazul în care vor fi implementate cele trei proiecte aflate în curs de evaluare, respectiv, iluminat arhitectural al bisericilor, întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru Parcul industrial şi susţinerea proiectului cooperării comune în domeniul culturii şi sportului între Deta (România) şi Sân Mihai (Serbia). Pe parcursul anului există speranţa efectuării unor rectificări pozitive determinate de noi alocări de fonduri de la bugetul statului, rectificări care să ajute Primăria Deta în atingerea obiectivelor propuse. Mihaela Vulpe.

Investiţiile locale reprezintă o prioritate a Primăriei Deta în 2010. Fie că este vorba despre continuarea lucrărilor aflate deja în derulare sau despre lucrări noi, Primăria Deta a prevăzut pentru acestea, sume considerabile din bugetul local. În momentul de faţă, administraţia locală are in vizor:
• continuarea lucrărilor de modernizare a străzilor M. Damaschin, Sf.Ioan şi 16 Decembrie, cu îmbrăcăminte de beton, pe o lungime de 416 m, în valoare de 270.000 lei;
• lucrările de modernizare a străzilor Şirul Birda, Carpaţi, Bistriţei şi Termal, cu îmbrăcăminte de beton pe o lungime de 1928 m, în valoare de 530.000 lei;
• execuţia drumului în localitatea Opatiţa cu îmbrăcăminte de asfalt pe o lungime de aproximativ 250 m, în valoare de 64.000 lei;
• reactualizarea Planului Urbanistic General al oraşului Deta, în valoare contractată de 180.000 lei;
• proiectarea amenajării străzilor Trandafirilor, Tg. Mare, Aleea Gării şi Zona Termal, în valoare de 50.000 lei
• extinderea reţelei de canale pluviale pentru străzile Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare, pe o lungime de 1550 m, în valoare de 200.000 lei;
• reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, Bl. 1 P-ţa Libertăţii, Bl. A5 Zona Tg.Mare, Bl. A16 Zona Elena Ghenescu şi Bl. B Ştefan cel Mare, în valoare de 400.000 lei;
• realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru reabilitarea blocurilor amintite mai sus, în valoare de 50.000 lei;
• realizarea de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru încă trei blocuri ANL, locuinţe pentru tineri şi un bloc pentru locuinţe sociale, în valoare de 60.000 lei;
• realizarea de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru reabilitarea Grupului Şcolar Deta, în valoare de 130.000 lei;
• execuţia gardului pentru Birdeanca, în valoare de 50.000 lei;
realizarea de branşamente utilităţi pentru blocuri ANL A şi B de pe strada Orhideelor, în Zona Termal, în valoare de 100.000 lei;
• reparaţii capitale la muzeul vechi, în valoare de 100.000 lei;
• proiectul tehnic pentru stadionul de la Opatiţa, în valoare de 6.500 lei;
• execuţia lucrărilor pentru ridicarea stadionului Opatiţa, în valoare de 100.000 lei;
• execuţia branşamentului la utilităţi pentru stadionul Opatiţa şi Casa de cultură Deta, în valoare de 240.000 lei
Valoare totală a investiţiilor în derulare şi a lucrarilor care vor începe în 2010 este de 2.530.500 lei. Banii sunt alocaţi din bugetul local al oraşului Deta. Din fondurile ANL (Agenţia Naţională de Locuinţe) se vor construi începând cu anul 2010, încă 64 de apartamente, dintre care, 30 de apartamente cu 2 camere şi 4 apartamente cu o singură cameră, în Zona Termal Deta. Tot la capitolul investiţii în Deta, din fondurile CNI (Companiei Naţionale de Investiţii) în anul 2010 vor începe lucrările de construire a unei Case de cultură noi în Parcul oraşului Deta. De asemenea s-au făcut propuneri noi de cuprindere în Programul ANL pe 2010 a încă trei blocuri cu 80 apartamente, destinate tinerilor din localitatea noastră. Nu în ultimul rând, Primăria Deta, a pus la dispoziţia Guvernului, un teren lângă parcul oraşului Deta pentru construirea unui cămin de bătrâni. Dorina Beleţescu

Principalele obiective de investiţii ale Primăriei oraşului Deta, pentru anul 2010:
• 2 blocuri ANL cu 64 apartamente (contract încheiat pentru proiectare şi execuţie)
• Stadion comunal Opatiţa (lucrare începută)
• Casa de cultură a oraşului Deta (licitaţie pe SEAP 1 februarie 2010)
• Şanţuri pluviale (strada Mihai Viteazul)
• Reabilitare străzi oraş Deta (str. Carpaţi, Şirul Birda, Bistriţei, Târgul Mare, Trandafirilor)
• Proiectul tehnic de reabilitare a şcolilor din oraşul Deta.

În anul care vine, la Deta vor fi organizate peste 20 de evenimente culturale şi activităţi sportive

Consiliul local şi Primăria Deta, va organiza în 2010 o serie de acţiuni a căror beneficiari provin din grupuri diferite şi ca vârstă şi ca preferinţe culturale sau sportive. Chiar în prima luna a anului viitor, la Casa de cultură orăşenească Deta, va fi sărbătorită Unirea Principatelor Române, urmând ca pe parcursul anului viitor să fie celebraţi eroii neamului şi Ziua Naţională a României. Pe lângă evocările istorice care ne ajută să nu ne uităm identitatea naţională, Consiliul Local Deta a avut în vedere alocarea de fonduri pentru şezători literare şi dotarea formaţiei de dansuri populare româneşti şi sârbeşti. „Locuitorii din Deta sunt mari amatori de folclor, iar echipa de dansuri populare de la Casa de cultură orăşenească Deta, a făcut cinste oraşului nostru, la fiecare competiţie şi eveniment, atât pe plan local cât şi naţional. Merită să investim în perfecţionarea continuă a echipei” a declarat primarul Petru Roman. Tinerii amatori de distracţie nu au fost uitaţi de Consiliul Local Deta, în agenda cultural-sportivă fiind prevăzută organizarea Zilei Îndrăgostiţilor. Tot la capitolul sărbătoriri, primăria va organiza acţiuni de Ziua Femeii, de Ziua Europei şi de Ziua Copilului. Mult aşteptatele evenimente ale oraşului nostru, Ceanul şi Grătarul, Concursul de pescuit sportiv şi Campionatul de minifotbal „Maracana”, figurează şi în 2010 pe agenda Consilului Local Deta. Ca în fiecare an, locuitorii oraşului Deta se vor bucura de Zilele sportului pentru toţi şi Zilele clubului orăşenesc, iar pentru întâia oară, la 650 de ani de la atestare, vom sarbători Zilele oraşului Deta. Agenda cultural sportivă este întregită de o zi dedicată curăţeniei în oraş, de o acţiune dedicată spaţiul românesc, creator de istorie şi cultură şi de o activitate care vizează aportul minorităţilor, la înflorirea economică şi culturală a oraşului nostru.

Primăria Deta a obţinut banii necesari începerii lucrărilor pentru baza sportivă de la Opatiţa
Aproape un an de zile Primăria Deta a făcut eforturi repetate pentru a obţine fondurile de care avea nevoie pentru demararea lucrărilor în proiectul “Bază sportivă în localitatea Opatiţa”. Insistenţele primăriei nu au fost în zadar, astfel că, prin Hotărârea de Guvern nr. 1307/2009, oraşului Deta i s-au atribuit 150 mii lei pentru începerea lucrărilor la terenul de fotbal. Meritele finanţării obţinute aparţin angajaţilor Serviciului de dezvoltare economică şi pentru implementarea proiectelor cu finanţare internaţională, din cadrul Primăriei Deta. Valoarea proiectului este de 625 mii lei, din care Consiliul Local Deta acoperă 184 mii lei, restul banilor provenind din fonduri nerambursabile care însumează 441 mii lei. În momentul de faţă, Primăria se află în faza de licitare a adaptării proiectului tehnic la specificul local, urmând ca până la sfârşitul acestui an să demareze lucrările de construire a unei baze sportive de tip I care va cuprinde un teren de fotbal omologabil, pistă pentru sărituri în lungime, tribune şi vestiare, garduri de împrejmuire şi acces din DC172 cu parcare pentru autovehicule. Ioan Iovan.

În ultima lună, Serviciul de dezvoltare economică şi pentru implementarea proiectelor cu finanţare internaţională, din cadrul primăriei, s-a concentrat pe începerea proiectului “Şezători cu tradiţii şi noutăţi la Deta şi Bordany”, proiect în valoare totală de 108.590 euro, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră HU-RO 2007-2013

Proiectul “Şezători cu tradiţii şi noutăţi la Deta şi Bordany” a început în data de 15 septembrie şi până în prezent au fost derulate trei activităţi, două în Ungaria şi una în România. În data de 29 octombrie a avut loc la Deta lansarea oficială a activităţilor, eveniment la care au fost invitaţi să participe partenerii din România şi Ungaria. Au participat reprezentanţi ai Primăriei Bordany, reprezentanţi ai Casei de Cultură din Bordany şi reprezentanţi ai sectorului nonguvernamental, în calitate de parteneri asociaţi. De partea română au participat reprezentanţi ai Primăriei Deta, în calitate de lideri de proiect, precum şi reprezentanţi ai Grupului Şcolar Sfantu Nicolae Deta, ai Asociaţiei Timiş – Torontal şi ai Casei de Cultură a oraşului Deta în calitate de parteneri asociaţi. În total, peste 100 de persoane au umplut până la refuz Sala de şedinţe a Consiliului Local Deta, locul unde a fost lansat oficial proiectul. Respectând principiul reciprocităţii, în data de 6 noiembrie aceeaşi activitate de lansare a proiectului s-a desfăşurat de această dată la Bordany, în Ungaria, unde într-o sală plină au răsunat din nou acordurile imnurilor României, Ungariei şi al Uniunii Europene. Ambele evenimente de lansare a proiectului s-au derulat într-o atmosferă de prietenie, participanţii de ambele parţi având ocazia să se reîntâlnească şi să îşi amintească despre activităţile derulate pe parcursul celor peste 15 ani de colaborare între cele două localităţi. Importanţa bunei cooperări între Deta si Bordany, precum şi posibilităţile de dezvoltare, au fost subliniate de cei doi primari, Petru Roman şi Ferenc Balogh, în discursurile lor. Următoarea activitate are în vedere obiceiurile de advent şi este programată în perioada 27-29 noiembrie, la Bordany, unde vor fi asteptaţi să participe 50 de elevi si profesori. Ioan Iovan.

Anterior evenimentului de lansare al proiectului s-a derulat activitatea “tradiţii culinare” la Bordany, unde au participat trei echipe de bucătari din oraşul Deta, iar o delegaţie de 20 de persoane din cadrul administraţiei locale, au luat parte la un schimb de experienţă cu administraţia din Bordany.

Două proiecte importante, care vor schimba în bine viaţă locuitorilor satului Opatiţa, se apropie de final.

Unul dintre proiectele câştigate de primăria Deta, finalizat la 15 octombrie, s-a numit “Sănătatea e bunul cel mai de preţ” şi a presupus o investiţie de peste 54.000 euro în reabilitarea cabinetului medical din satul Opatiţa. Prin intermediul celui de-al doilea proiect, “Iniţiativa Roma”, care urmează să fie finalizat în luna decembrie, primăria Deta a reuşit să obţină 230.000 euro, cu care s-au reabilitat toate străzile lăturalnice ale satului. Ambele proiectele au fost depuse spre finanţare, în septembrie 2008, de echipa serviciului care răspunde de proiecte şi programe europene. În decembrie 2008 s-a primit confirmarea obţinerii finanţării, iar în ianuarie 2009 a fost demarată implementarea lor. A fost un drum lung, cu urcuşuri şi coborâşuri, dar şi cu foarte multe satisfacţii, care se apropie de sfârşit.
Pe parcursul implementării acestor proiecte, pentru prima dată, au fost implicaţi în echipa de management sau în realizarea lucrărilor chiar beneficiarii, persoane de etnie romă care nu au avut un loc de muncă. Sperăm ca acesta să fie doar începutul colaborării între cetăţenii de etnie romă şi administraţia locală din oraşul Deta în cadrul Programului “ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SITUAŢIEI ROMILOR ” derulat de Guvernul României şi Agenţia Naţională pentru Romi. Daniel Grebeldinger.

Lucrările de asfaltare, începute în urmă cu mai bine de o lună, în satul Opatiţa, sunt aproape de finalizare. Au fost asfaltaţi doi kilometri de străzi astfel încât la sfârşitul lunii septembrie, când este programată închiderea şantierului, mai bine de 90 la sută din străzile satului vor fi acoperite cu asfalt. În paralel au fost reparate podeţele şi au fost curăţate şanţurile înierbate. Întreaga lucrare a costat 200 000 de euro şi a fost finanţată din fonduri europene, în baza unui proiect depus de Primăria Deta. “Este important ca locuitorii din Opatiţa să beneficieze de aceleaşi condiţii de viaţă ca cei din Deta”, a spus primarul Petru Roman. “Investiţiile la Opatiţa vor continua şi după ce vom finaliza asfaltarea. Încercam să mai găsim fonduri europene pentru că traversăm o perioadă dificilă şi aceşti bani europeni ne ajută foarte mult să începem noi lucrări în folosul locuitorilor”, a mai spus Petru Roman. A.L.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support