A fost finalizat Planul Urbanistic Zonal (PUZ)– Ansamblu de locuinţe noi în oraşul Deta-Zona Termal Deta. Acesta raspunde solicitărilor de atribuire de terenuri pentru noi investiţii cu capital de stat sau privat, precum şi cerinţelor de teren în vederea construirii de locuinţe.
Numărul de locuinţe ce urmează a se realiza în această zonă este următorul:
• 33 apartamente în locuinţe P+M
• 68 apartamente în locuinţe P+1E
• 8 apartamente în locuinţe P+1+M
• 136 apartamente în blocuri de locuinţe în regim de înălţime P+3 etaje locuinţe sociale şi pentru tineri
Până la această dată din totalul de parcele existente pentru construirea de locuinţe au fost concesionate 102 parcele, pentru care au fost eliberate certificate de urbanism în vederea întocmirii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire. De asemenea au fost eliberate un nr. de 20 autorizaţii de construire din care:
• 4 locuinţe au fost terminate;
• 7 locuinţe sunt în lucru;
• 9 locuinţe neîncepute.
Cele două blocuri locuinţe din strada Pădurii nr.13 A şi B cu 38 de apartamente (20 garsoniere cu o cameră şi 18 cu două camere) pentru tineri executate prin Agenţia Naţională de Locuinţe au fost recepţionate cu anexă urmând a fi repartizate. În toată zona de locuinţe a fost finalizată reţeaua electrică şi reţeaua de gaz iar reţeaua de apă şi canalizare menajeră s-a finalizat pe străzile principale respectiv strada Pădurii până la liziera de duzi şi str. Aurel Vlaicu până la Ştrandul Termal. Totodată s-a început şi lucrarea de amenajare a străzii Pădurii.
Dorina Beleţescu

Agenda culturală are la bază strategia culturală a oraşului Deta, strategia culturală a Consiliului Judeţean Timiş precum şi propunerile emise de consumatorul cultural, cetăţenii oraşului nostru.

Principalele obiective ale agendei culturale sunt:
• Aniversarea marilor evenimente istorice
• Valorificarea tradiţiilor şi a obiceiurilor din spaţiul bănăţean.
• Promovarea culturii bănăţene .
• Promovarea manifestărilor culturale şi sportive

Principalele evenimente culturale şi sportive, propuse pentru a fi realizate anul acesta: “Unirea Principatelor Române”
“Ziua Europei”
“Ziua eroilor-comemorare”
“Concurs de pescuit sportiv-juniori şi seniori”
“1 Iunie-Ziua internaţională a copilului”
“Maracana-campionat de fotbal-seniori şi juniori”
“Activităţi culturale şi sportive realizate în colaborare cu cele două localităţi din Serbia şi Ungaria, respectiv Cioka şi Bordany”
“Perfecţionarea continuă şi promovarea prin spectacole, concursuri, aparitii media, a formaţiei de dansuri populare”
“Ziua Natională a României”
“Sărbătoarea Pomului de Crăciun”

Proiectele propuse se bucură de sprijinul declarat al Primăriei oraşului Deta şi de susţinerea domnului primar Petru Roman. Învăţământul din Deta prin Grupul Şcolar «Sfântul Nicolae» este prezent şi participant activ la fiecare dintre manifestări amintite mai sus. Directorul instituţiei, prof. Ion Jinaru, a sprijinit necontenit actul cultural fiind un mare iubitor al folclorului şi a tot ceea ce înseamnă cultură.

Multumesc pe această cale, tuturor celor care au sprijinit şi şi-au adus contribuţia la organizarea şi buna desfăşurare a activităţilor cultural-sportive, din anul precedent. În încheiere doresc să urez tuturor ca 2009 să fie un an mai bun, multă sănătate şi prosperitate în toate.
OVIDIU IVANCEA

V-am informat în numărul anterior despre înfiinţarea, în cadrul Primăriei Deta, a Serviciului dezvoltare economică şi pentru proiecte cu finanţare internaţională şi despre rezultatele obţinute. În momentul de faţă Primăria Deta a primit răspuns afirmativ la patru din cererile de finanţare depuse, confirmandu-se obţinerea finanţării.
În cadrul Programului PHARE 2006/018-147.01.01, Componenta 3 Sănătate, Primăria Deta a primit aprobare pentru finanţarea proiectului “Sanatatea e bunul cel mai de pret”, proiect cu o valoare de 55.215,00 de euro, în cadrul căruia se va reabilita şi dispensarul medical din localitatea Opatita. În cadrul aceluiaşi Program PHARE 2006/018-147.01.01, Componenta 1 Infrastructura şi Mică locuire, Primăria Deta a primit aprobare pentru proiectul “€œInitiativa Romilor”, proiect cu o valoare de 237.015,00 euro, în cadrul căruia se va realiza modernizarea străzilor în localitatea Opatita.
În cadrul Programului Prioritar Naţional pentru construirea de aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban Primăria Deta a depus două cereri de finanţare, ambele selectate spre a primi finanţare. O cerere a fost depusă pentru “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Opatita”, proiect a cărei valoare poate ajunge până la suma de 3.000.000, 00 lei. A doua cerere în cadrul acestui program a fost depusă pentru proiectul “Casa de cultură multifuncţionala în oraşul Deta”. Proiectul a obţinut 100 de puncte din 100 posibile la evaluare şi stă alături de alte 5 cereri de finanţare care au obţinut punctajul maxim, dintr-un total de 474 de cereri depuse. Valoarea proiectului este de peste 1,5 milioane de euro, la care se vor adăuga dotările.
“Selectarea proiectului ‹‹Casa de cultură multifuncţionala în oraşul Deta›› spre a fi finanţat reprezintă primul pas în realizarea unui vis frumos. Sperăm că în cel mult doi ani să putem realiza inaugurarea noului aşezământ cultural. Este ceea ce cred că îşi doresc toţi locuitorii acestui oraş. Îmi amintesc ce au spus doi vârstnici care erau în parc în momentul când se făcea studiul geotehnic pentru amplasament. Curioşi, au întrebat ce se va construi pe amplasamentul grădinii de vară, iar la răspunsul că se va clădi o casă de cultură au spus ‹‹bine că se mai face şi altceva în oraşul nostru, nu doar birturi››”, afirmă primarul Petru Roman.
IOAN IOVAN

Datorită obţinerii cu succes a mai multor finanţări nerambursabile, în cadrul Primăriei Deta a fost creat un serviciu destinat scrierii de cereri de finanţări şi implementare proiecte internaţionale.

Rezultatele acestui serviciu, compus din trei persoane, se concretizează în mod vizibil, în acest moment fiind implementate sau aproape de finalizare patru proiecte cu finanţare PHARE, în valoare de peste 290.000 euro. Prin aceste proiecte s-au întărit relaţiile de prietenie cu comuna Coka din Serbia şi comuna Bordany din Ungaria. Cu acelaşi tip de finanţare s-a realizat proiectul tehnic al staţiei de epurare a oraşului Deta şi s-a reuşit dotarea serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă cu o autospecială şi echipamentul necesar.

Una dintre principalele activităţi ale angajaţilor serviciului constă în scrierea şi depunerea cererilor de finanţare pentru obţinerea de bani europeni. Un proiect de suflet al oraşul nostru, construirea unei case de cultură, a fost depus spre finanţare şi se află în faza de evaluare finală. Obţinerea finanţării înseamnă aducerea în oraşul Deta a 1,5 milioane euro. Primăria Deta şi angajaţii serviciului au avut de asemenea în vedere familiile nevoiaşe, pentru care s-a solicitat suma necesară construirii de locuinţe sociale. Serviciul din primărie a valorificat şi oporunitatile de finanţare din bani de la Guvern prin depunerea unei cereri de finanţare pentru realizarea unei baze sportive moderne şi reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural, ambele iniţiative destinate zonei Opatita .
Ioan Iovan

Sfârşitul lunii noiembrie 2008 reprezintă un motiv de reală satisfacţie şi mândrie pentru Primăria Deta datorită finalizării unui proiect deosebit de important “Elaborarea Proiectului Tehnic Pentru Investiţia Repunere În Funcţiune Şi Modernizarea Staţiei De Epurare A Apelor Uzate Din Oraşul Deta”.

Proiectul în valoare de totală 125.800 euro este esenţial pe de o parte datorită faptului că autorităţile din România şi-au asumat rezolvarea problemelor de mediu, pe de altă parte, Primăria Deta având obligaţia de a finaliza Staţia de Epurarea a Apelor Reziduale până în anul 2010. Contribuţia Primăriei Deta la acest proiect a fost în valoare de 13.800 euro.
Gheorghe Duta

* Reactualizarea Planului de Urbanism General al oraşului Deta
* Începerea lucrărilor la Casa de cultură a oraşului şi amenajarea Parcului oraşului
* Continuarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor din oraş
* Amenajarea străzilor Victor Babeş, Mihail Kogălniceanu, 1 Mai, Mihai Eminescu, Bistriţei, Carpaţi, Cernei, Şirul Birda, Marian Damaschin, Zona Termal şi satul Opatiţa
* Refacerea zonelor verzi din oraş
* Continuarea amenajării şanţurilor de ape pluviale şi podeţe pe străzile unde acestea nu există
* Extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în Zona Termal Deta şi satul Opatiţa