CIOBU CRISTINA, 86 de ani, decedată la data de 3.11.2008

SEBASTIANOV ECATERINA, 84 de ani, decedată la data de 13.11.2008

NOVACOVICIU ELISABETA, 72 de ani, decedată la data de 21.11.2008

LICHER ZOLTAN-RUDOLF, 66 de ani, decedat la data de 22.11.2008

PĂTRUŢ ŞTEFAN, 77 de ani, decedat la data de 6.12.2008

RADU MAGDALENA, 76 de ani, decedată la data de 12.12.2008

GOGA GHEORGHE, 53 de ani, decedat la data de 16.12.2008

BERNEVIG CORNEL, 51 de ani, decedat la data de 20.12.2008

ZAVAŢCHI ELENA, 84 de ani, decedată la data de 21.12.2008

ISTRATE MINA ,70 de ani, decedată la data de 1.01.2008

Primăria oraşului Deta transmite sincere condoleanţe familiilor îndoliate.

V-am informat în numărul anterior despre înfiinţarea, în cadrul Primăriei Deta, a Serviciului dezvoltare economică şi pentru proiecte cu finanţare internaţională şi despre rezultatele obţinute. În momentul de faţă Primăria Deta a primit răspuns afirmativ la patru din cererile de finanţare depuse, confirmandu-se obţinerea finanţării.
În cadrul Programului PHARE 2006/018-147.01.01, Componenta 3 Sănătate, Primăria Deta a primit aprobare pentru finanţarea proiectului “Sanatatea e bunul cel mai de pret”, proiect cu o valoare de 55.215,00 de euro, în cadrul căruia se va reabilita şi dispensarul medical din localitatea Opatita. În cadrul aceluiaşi Program PHARE 2006/018-147.01.01, Componenta 1 Infrastructura şi Mică locuire, Primăria Deta a primit aprobare pentru proiectul “€œInitiativa Romilor”, proiect cu o valoare de 237.015,00 euro, în cadrul căruia se va realiza modernizarea străzilor în localitatea Opatita.
În cadrul Programului Prioritar Naţional pentru construirea de aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban Primăria Deta a depus două cereri de finanţare, ambele selectate spre a primi finanţare. O cerere a fost depusă pentru “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Opatita”, proiect a cărei valoare poate ajunge până la suma de 3.000.000, 00 lei. A doua cerere în cadrul acestui program a fost depusă pentru proiectul “Casa de cultură multifuncţionala în oraşul Deta”. Proiectul a obţinut 100 de puncte din 100 posibile la evaluare şi stă alături de alte 5 cereri de finanţare care au obţinut punctajul maxim, dintr-un total de 474 de cereri depuse. Valoarea proiectului este de peste 1,5 milioane de euro, la care se vor adăuga dotările.
“Selectarea proiectului ‹‹Casa de cultură multifuncţionala în oraşul Deta›› spre a fi finanţat reprezintă primul pas în realizarea unui vis frumos. Sperăm că în cel mult doi ani să putem realiza inaugurarea noului aşezământ cultural. Este ceea ce cred că îşi doresc toţi locuitorii acestui oraş. Îmi amintesc ce au spus doi vârstnici care erau în parc în momentul când se făcea studiul geotehnic pentru amplasament. Curioşi, au întrebat ce se va construi pe amplasamentul grădinii de vară, iar la răspunsul că se va clădi o casă de cultură au spus ‹‹bine că se mai face şi altceva în oraşul nostru, nu doar birturi››”, afirmă primarul Petru Roman.
IOAN IOVAN

Stimaţi locuitori ai oraşului Deta,

Acum, la sfârşit de an, am deosebita onoare şi plăcere de a vă mulţumi pentru contribuţia la schimbarea în bine a oraşului, la dezvoltarea sa economică şi urbanistică. Totodată, vă transmit dumneavostră, cetăţenii oraşului Deta, precum şi tuturor agenţilor economici, societăţilor şi instituţiilor publice ce îşi desfăşoară activitatea în oraşul nostru, toate urările de bine, prosperitate şi mult succes pe viitor.

Fie ca bunul Dumnezeu să aducă în casele noastre, sănătate, bucurie şi multă fericire.

Marile praznice bisericeşti sunt pentru orice creştin prilej de a cugeta mai mult, decât altcând, la Dumnezeu, la lume şi totodată la rosturile proprii. Vom prăznui peste câteva zile Naşterea Domnului cu aceiaşi pietate şi bucurie duhovnicească de totdeauna. Adunaţi în biserici ne vom ruga lui Dumnezeu mulţumind pentru dragostea arătată oamenilor prin întrupare, vom cânta colindele strămoşeşti aducându-ne aminte de întâmplările minunate ale venirii în lume a Pruncului Iisus. Mergem astfel spre Betleem şi ne închinăm la staulul unde s-a născut Mântuitorul nostru din Preasfânta Fecioară Maria. Dar mergerea noastră la Domnul trebuie să fie asemenea venirii magilor care i-au adus daruri preţioase: aur, tămâie şi smirnă. În ce vor consta darurile ce se cade a le aduce la picioarele Domnului? În aurul iubirii de Dumnezeu, în tămâia iubirii aproapelui, în smirna smereniei, a alungării păcatului şi înflorirea virtuţilor. Să facem ca bucuria sărbătorilor să fie prezentă şi în casele celor ce au trebuinţă de ajutor. Să ne aducem aminte de porunca pe care Iisus a lăsat-o ucenicilor Săi: „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan13,34) Să arătăm că suntem credincioşi nu numai cu gura, ci mai ales cu fapta. Să primim în casele noastre pe cei ce vin să ne aducă vestea că s-a născut Domnul. Făcând astfel pacea şi bunăvoirea pe care scumpul nostru Mântuitor le-a adus în lume se vor revărsa şi în inimile noastre alături de darurile Sale bogate.

Protopop
Pr. IOAN PRISĂCEAN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Advent – Crăciun
Această noţiune „Advent” s-a format din expresia latină „Ad veniat Domini” şi tradus mot a mot înseamnă „la venirea Domnului”. Avem la dispoziţie aproape patru săptămâni-perioada de Advent-perioada în care suntem în aşteptarea Domnului şi ne pregătim ca Domnul „la venirea Lui”, să ne găsească vrednici de a ne vizita. Ioan Botezătorul, Înainte Mergătorul Domnului, ne spune şi modalitatea acestei pregătiri:”Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui. Orice vale să se umple, orice munte şi măgură să se plece. Ceea ce este strâmb să fie drept, ceea ce este colţuros să se plece.” (Marc 1,3) Este firesc să ne întrebăm, ce este acest cuvânt? Înseamnă că Dumnezeu vrea să treacă prin lume, prin inimile oamenilor. Iar calea Lui trebuie croită şi pregătită de oameni. Trebuie să fim constructori ai acestori căi. Întrebările sunt date: Unde sunt văile mele? Unde sunt munţii mei? Unde sunt căile întortochiate din viaţa mea? – Văile sunt delăsările noastre. Cât de slabi suntem în credinţă, cât de goi suntem în iubire şi săraci în speranţă. Munţii mei sunt în încălcările Legii, în patimi şi în mândria vieţii. Cuvântul Botezătorului trebuie să fie pentru noi sabie şi sămânţă.
Sabie: fiindcă trebuie să taie nodurile…
Sămânţă: fiindcă trebuie să cadă pe un pământ bun şi să aducă rod îmbelşugat. Numai astfel putem vedea (de Crăciun) „Mântuirea lui Dumnezeu.”
Pentru toţi locuitorii oraşului Deta doresc un CRĂCIUN FERICIT ! şi LA MULŢI ANI !

Pc.LOKODI ATTILA
Preot-paroh romano-catolic.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biserica Ortodoxă Sârbă din Deta, cu ocazia Sfintelor Sărbători de iarnă şi a Naşterii Domnului nostru Isus Hristos, doreşte tuturor oamenilor de bună credinţă multă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor. Pacea Domnului să fie cu toţi oamenii, iar Anul Nou care vine să ne aducă bucurii şi împliniri.
CRĂCIUN FERICIT ! SREČIAN BOŽICI !
HRISTOS S-A NĂSCUT ! HRISTOS SE RODI !

Preot paroh BOGHICEVICI LIUBODRAG
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cu ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului nostru Isus Cristos, Biserica Creştină Penticostală Deta transmite locuitoriilor oraşului minunatul salut€œ “Cristos S-a născut !” Este o veste minunată transpusă şi în colindul nostru românesc pe care o simt toţi creştinii, beneficiari ai acestei întrupări a Lui Dumnezeu. În capitolul 2 al Evangheliei după Luca, putem observa cum Dumnezeu a căutat un loc în care să se nască Fiul Său a€“ Mântuitorul nostru. Locul pe care Dumnezeu l-a găsit potrivit pentru acest eveniment istoric a fost un staul de animale, un loc modest şi neînsemnat. Şi astăzi El caută un loc potrivit pentru că Fiul Lui să ia chip, iar locul acela modest şi lipsit de importantă, poate chiar dispreţuit de mulţi, este inima ta şi inima mea. Haideţi ca împreună să pregătim acest loc pentru ca Isus Mântuitorul lumii să găsească potrivit a se naşte în el, şi astfel El să prindă chip în noi. Poate că neajunsurile şi problemele cotidiene ale vieţii, întunecă bucuria acestei sărbători, dar singurul lucru care poate să nască speranţa de mai bine şi ieşirea din probleme este CREDINŢA în Cel ce este Domn şi Dumnezeu – Isus Cristos Salvatorul şi Mântuitorul. În Evanghelia după Ioan, la cap. 16 cu versetul 33, Isus spune: “V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” El a biruit pentru noi şi noi suntem biruitori prin credinţa în El. Să ne rugăm dar împreună ca Bunul Dumnezeu să se îndure de situaţia oamenilor din Deta şi El să ne deschidă o cale de izbăvire, să ne binecuvânteze cu cele necesare pentru a duce o viaţă plină de bucuria mântuirii Sale. Vă dorim Sărbători fericite şi binecuvântate sub ocrotirea şi îndurarea lui Dumnezeu. Fiţi binecuvântaţi de Cel născut în Ieslea Betleemului!
Biserică Creştină Penticostală Deta

În data de 27.11.2008, la orele 1300, a avut loc la Primăria oraşului Deta – în sala de şedinţe, un simpozion privind evocarea zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României. Au vorbit despre importanţa acestei zile dl. dr. Dumitru Ţeicu directorul Muzeului Banatului Montan Reşiţa, d-na dr. Ligia Boldea şi dl.dr. Adrian Magina, cercetători ştiinţifici la aceiaşi instituţie, dl.prof.univ. Vasile Rămneanţu de la Universitatea de Vest din Timişoara, dl.prof Ionel Ilian şi elevi ai Liceului „Sfântu Nicolae” Deta. Cu aceiaşi ocazie s-a organizat şi o expoziţie de fotografii dedicată aceleiaşi zile de 1 Decembrie.
Luni 1 decembrie, orele 11, la Monumentul Eroilor din oraşul Deta, Piaţa Pompierilor, au avut loc o festivitate dedicată Zilei Naţionale a României. Festivitatea a fost deschisă de dl. Petru Roman Primarul oraşului Deta care a evocat importanţa zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României. A urmat apoi un Te Deum oficiat de preotul Ioan Ciprian Blagoe ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirea visului de veacuri al unităţii naţionale. Au fost depuse apoi coroane de flori din partea Primăriei oraşului Deta, Poliţiei oraşului Deta, Poliţiei de frontieră Deta, Unităţii de Pompieri Militari, Bisericii ortodoxe române, Asociaţiei Veteranilor de Război, a Filialelor Deta a formaţiunilor politice PDL, PSD, PNL, UDMR, PC, PRM, UBBR şi consilierului independent Lucian Ioţcov. A.L.

Handbal feminin
Cu ocazia sărbătoririi Zilelor Şcolii, Grupul Şcolar „Sf. Nicolae”din Deta a organizat, vineri 5 decembrie, CUPA “SF. NICOLAE” la handbal feminin, categoria şcoli generale. Invitate au fost echipele de la : Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget, Liceul Sportiv Banatul Timişoara, Şcoala cu Clasele I-VIII Diniaş, Şcoala cu clasele I-VIII „Al. Şuboni” Jebel, Clubul Şcolar Sportiv Jimbolia şi Grupul Şcolar „Sf. Nicolae” Deta.

Finala s-a jucat între Jimbolia şi Deta, locul I fiind câştigat de Jimbolia, iar titlul de golgeter a fost acordat elevei Mitan Oana de la Deta. Câştigătorilor li s-au oferit diplome, trofee sportive şi premii asigurate de Primăria şi Consiliul Local al oraşului Deta. La acest eveniment au participat şi voluntarii Centrului Zonal Antidrog Deta care au împărţit pliante informative şi au încurajat elevii să practice sportul ca alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber.
Prof. Francisc Szabo

Handbal masculin
Sâmbătă, 6 decembrie, s-a desfăşurat CUPA “SF. NICOLAE” la handbal masculin, categoria licee. Au participat echipele de la: Grupul Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia, Liceul Sportiv Banatul Timişoara (2 echipe) şi Grupul Şcolar „Sf. Nicolae” Deta. Locul I a fost adjudecat de Liceul Sportiv Banatul Timişoara (II), locul II Grupul Şcolar „Sf. Nicolae” Deta, iar locul III Grupul Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia. A fost acordat Trofeul „Fair play” echipei Liceul Sportiv Banatul Timişoara (I), cel mai tehnic jucător fiind desemnat Niţă Alexandru, iar cel mai bun portar Anghel Mădălin, ambii de la Liceul Sportiv Banatul Timişoara (II).
Prof. Lenuţa Galamboş

Consiliul local Deta scoate la licitaţie concesionarea terenului înscris în CF 2531/XII, cu nr.top.1512-1515/b/2/1/1/1-810-811-812/a/1/5/12, în suprafaţă de 23 m2, situat în Zona Tg.Mare, în vederea construirii unui garaj. Licitaţia va avea loc în data de 29.12.2008 ora 10.00, la sediul Primăriei Deta. În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta la interval de 10 zile.Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine la Primăria oraşului Deta.
Consiliul local Deta scoate la licitaţie în vederea închirierii spaţiul fostului „Punct control” aflat la intrarea în oraşul Deta dinspre Timişoara, compus din 3 încăperi în suprafaţă totală de 11,47 m2, cu destinaţia de prestări servicii. Licitaţia va avea loc în data de 23.12.2008 ora 10,00 la sediul Primăriei oraşului Deta. În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta la interval de 10 zile.Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine la Compartimentul urbanism al Primăriei Deta.

1727 – atestarea primei şcoli din Deta cu predare în limba germană
1914 – se înfiinţează Şcoala civilă din Deta cu predare în limba maghiară
1919 – în cadrul Şcolii civile îşi începe activitatea secţia română
1924 – 6 dec. – inaugurarea Liceului real Deta
1948 – organizarea învăţământului din Deta în trei şcoli distincte cu limbile de predare: română, germană şi maghiară
1958- unificarea celor trei şcoli şi reînfiinţarea Liceului real Deta
1978 – desprinderea învăţământului primar şi gimnazial de cel liceal şi înfiinţarea Şcolii cu clasele I-VIII Deta şi a Liceului industrial Deta
1986 – transformarea Liceului industrial Deta în Grupul Şcolar Forestier Deta
2000 – comasarea Grupului Şcolar Forestier Deta cu Şcoala cu clasele I-VIII Deta
2001 – transformarea Grupului Şcolar Forestier Deta în
Grup Şcolar „Sfântu` Nicolae” Deta

Director Grup Şcolar „Sfântu` Nicolae” Deta
Prof. Ion Jinaru

Matei Marcel şi Martin Anişoara-Maria căsătoriţi la data de 2.10.2008

Jurchiţa Viorel şi Popescu Daniela-Claudia căsătoriţi la data de 28.10.2008

Primaria Deta le ureaza casa de piatra si mult succes in viata!
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support