Marţi, 24 martie, autorităţile locale au organizat un amplu exerciţiu de alarmare pentru a învăţa oamenii cum să reacţioneze în situaţii de criză, dar şi pentru a testa eficienta formaţiunilor care intervin în astfel de situaţii.

Intersecţia străzilor Victoriei, Ştefan cel Mare şi Înfrăţirii a fost locul de desfăşurare a exerciţiului pentru apărare şi intervenţie în caz de calamitate. Conform scenariului, două dezastre au lovit oraşul Deta: şoseaua E70 a fost blocată de căderea unui pom care a rănit o persoană, iar pe str. Înfrăţirii s-a declanşat un incendiu provenit de la o conductă de gaz fisurată. Exerciţiul a fost unul de cooperare, astfel că la aplicaţie au participat Comitetul Local pentru situaţii de urgenţă al oraşului Deta, Poliţia oraşului Deta, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Seviciul de ambulanţă şi Unitatea de Pompieri. În timp ce Serviciul de ambulanţă a acordat ajutor ‘ranitului’ de pe şoseaua E70 şi l-a transportat la spital, trei echipaje ale Poliţiei au redirectionatcirculatia în zonă calamitată şi au asigurat pază şi ordinea publică. De performanţă şi rapiditate a dat dovadă şi Unitatea de Pompieri a oraşului Deta, care încheiat cu succes exerciţiul de stingere a incendiului simulat de pe str. Înfrăţirii. Tot în cadrul activităţii din 24 martie a fost simulată evacuarea Şcolii Generale a Grupulu Şcolar “Sfantu` Nicolae” Deta cu 310 copii şi 10 cadre didactice.
Aplicaţie reuşită
Scopul acţiunii a fost de a observa viteza de reacţie a instituţiilor şi formaţiunilor responsabile în caz de calamitate, colaborarea dintre ele, precum şi urmărirea reacţiei cetăţenilor în caz de situaţii speciale. Primarul Petru Roman a afirmat că aplicaţia a fost una reuşită. Întreaga aplicaţie a fost supravegheată de către col. Ciontos Ioan, adjunct al inspectorului şef ISU Banat Timiş secondat de lt. Stratulat Ioan, Centrul operativ ISU al jud.Timiş, mr. ing. Opris Mirel, cpt. Ing. Potarnichie Florin şi sg. maj. Micu Gabriel.
Samantu Gerhart

Primăria oraşului Deta urează casă de piatră proaspeţilor căsătoriţi:

NISTOR PETRU şi KOHLHAMMER DANIELA căsătoriţi la data de 14.02.2009

GĂINĂ FLORIN-FLAVIUS şi VIDRA ESTERA-GABRIELA căsătoriţi la data de 27.02.2009

Prin Hotărârea nr. 17 din 24 februarie 2009 a Consiliului local al oraşului Deta au fost atribuite noi denumiri de străzi în oraşul Deta, în Zona Termal. Noile străzi cuprinse în Planul Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuinţe Termal Deta sunt :

1. Strada Pădurii se prelungeşte până la dudărie – Strada Pădurii
2. Strada care porneşte din strada Aurel Vlaicu până la Ştrandul Termal – Strada Termal
3. Strada care porneşte din strada Termal înspre dudărie – Strada Brânduşelor
4. Strada care porneşte din strada Brânduşelor înspre baltă – Strada Ghioceilor
5. Strada care porneşte din strada Brânduşelor înspre strada Pădurii – Strada Viorelelor
6. Strada care porneşte din strada Termal înspre dudărie pe lângă baltă – Strada Pescarilor
7. Strada care porneşte din strada Termal înspre strada Pădurii – Strada Lalelelor
8. Strada care porneşte din strada Lalelelor înspre vest (spre Termal) – Strada Narciselor
9. Strada care porneşte din strada Lalelelor spre est (capătul grădinilor din strada Aurel Vlaicu) – Strada Zambilelor
10. Strada care porneşte din strada Lalelelor spre est (capătul grădinilor din strada Vasile Alecsandri) – Strada Bujorilor
11. Zona blocurilor de locuinţe – Strada Orhideeelor
12. Strada care porneşte din strada Pescarilor înspre strada Ghioceilor – Strada Pescăruşilor

Împreună pentru mai multă siguranţă

Poliţiştii oraşului Deta vă recomandă câteva măsuri pentru siguranţa dvs. Protejaţi-vă în vederea prevenirii furturilor auto:

– parcaţi autoturismul numai în locuri bine iluminate, special amenajate. Întunericul este un aliat al hoţilor;
– nu lăsaţi în interiorul maşinii, la vedere, bunuri şi valori tentante, bani, acte, îmbrăcăminte etc., care atrag atenţia hoţilor;
– nu lăsaţi cheile în contact, chiar dacă lipsiţi doar câteva minute;
– blocaţi portierele şi portbagajul, închideţi geamurile ori de câte ori părăsiţi autoturismul, chiar şi pentru scurt timp;
– nu lăsaţi actele în torpedoul maşinii. Ele sunt în deplină siguranţă;
– aparatura electronică (radiocasetofon, CD, staţie de amplificare, GPS, detector de radar) este vizitată adesea de către hoţi, dar o puteţi proteja nelăsînd-o în autoturism, atât ziua cât şi noaptea;
– nu încredinţaţi autoturismul pentru a fi condus decât persoanelor de încredere;
– aplicaţi pe roţile şi uşile autoturismului mecanisme antifurt;
– dacă a fost furat buşonul rezervorului, înlocuiţi toate încuietorile şi cheia de contact (la maşinile care folosesc o singură cheie).

În România, zilnic, 8 autoturisme sunt furate şi peste 100 sunt sparte. Prejudiciul acestor infracţiuni se ridică la sute de milioane de lei, iar cei care suportă aceste pierderi sunt, de regulă proprietarii şi/sau societăţile de asigurare. Dacă lăsaţi la vedere în autoturism obiecte de valoare, favorizaţi comiterea acestor infracţiuni.

Comandant Poliţia Oraşului Deta
Com. şef. Viorel Goloşie

Primăria oraşului Deta urează casă de piatră proaspeţilor căsătoriţi:

TELESCU NICOLAE-MARIUS şi MIRCIOV ECATERINA-PETRONELA căsătoriţi la data de 17.01.2009

DIMENY MARIUS-ADRIAN şi LASCU LILIANA-IOANA căsătoriţi la data de 31.01.2009

MESTERCA PETRE şi CRAINIC LOREDANA-CLAUDIA căsătoriţi la data de 31.01.2009

Comisia pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite, taxe, servicii şi comerţ
1. Şămanţu Gerhart preşedinte
2. Susa Virgil secretar
3. Vertopan Zoran membru
4. Mateescu Adina-Maria membru
5. Katona Gheorghe membru
6. Voiculescu Alexandru membru
7. Stanciu Nicolae membru
8. Chiticariu Marcel membru
9. Ioţcov Lucian membru
10. Despi Ioan membru
11. Rotar Radu membru

Comisia pentru urbanism, protecţia mediului, lucrări publice, administrarea patrimoniului public şi privat al oraşului
1. Katona Gheorghe preşedinte
2.Voiculescu Alexandru secretar
3. Vertopan Zoran membru
4. Komşa Iuliana membru
5. David Gheorghe-Vasile membru
6. Şămanţu Gerhart membru
7. Stanciu Nicolae membru
8. Chiticariu Marcel membru
9. Ioţcov Lucian membru

Comisia pentru protecţie socială, sănătate, învăţământ, cultură şi sport
1. Komşa Iuliana preşedinte
2. Mateescu Adina secretar
3. Ilian Ionel membru
4. Buhaş Crăciun membru
5. Rotar Radu membru

Comisia juridică, administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, culte şi relaţii de colaborare cu localităţi din străinătate
1. David Gheorghe-Vasile preşedinte
2. Susa Virgil secretar
3. Ilian Ionel membru
4. Despi Ioan membru
5. Buhaş Crăciun membru

SCHEIN ELENA 42 de ani decedată la data de 15.01.2009

GIESER JOSEF 85 de ani decedat la data de 17.01.2009

PETREI CORNELIU 60 de ani decedat la data de 18.01.2009

VIKONKAL FRANCISC 77 de ani decedat la data de 20.01.2009

NEMETH TECLA 85 de ani decedată la data de 3.02.2009

IVANOVICI MARIOARA 57 de ani decedată la data de 5.02.2009

RACZ IULIANA 73 de ani decedată la data de 8.02.2009

Primăria oraşului Deta transmite sincere condoleanţe familiilor îndoliate.

Primăria oraşului Deta urează casă de piatră proaspeţilor căsătoriţi:
STOICIN ANGELCO şi SZABO AURORA căsătoriţi la data de 29.11.2008
HOVORKA-ISTOC ADRIAN şi VÎLVA DUŞANKA-IRINA căsătoriţi la data de 20.12.2008
KÖNIG EDMUND –ANTON şi CHELCIOV GABRIELA căsătoriţi la data de 30.12.2008
MIHAI FĂNEL şi PAPELLAŞ IRINA căsătoriţi la data de 30.12.2008

Prin adresa nr.136417/MDRI/6.01.2009 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a avizat favorabil criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

Criterii de acces la locuinţă

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în oraşul Deta.

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.

3. Titularul cererii de locuinţa trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Deta.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ: – Lista de priorităţi se stabileşte anual.
– Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limită fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ………………………………. 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu …………………………………………………………………. 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): – m2/locatar –
a) mai mare de 15 m2 şi până la 18 m2 inclusiv ……………………………. 5 puncte
b) mai mare de 12 m2 şi până la 15 m2 inclusiv ……………………………. 7 puncte
c) 8 m2 şi până la 12 m2 inclusiv ………………………………………………… 9 puncte
d) mai mică de 8 m2 …………………………………………………………………. 10 puncte

NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală
2.1. Starea civilă:
a) căsătorit ……………………………………………………………………………. 10 puncte
b) necăsătorit ………………………………………………………………………….. 8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
a) Copii
• 1 copil ………………………………………………………………………………… 2 puncte
• 2 copii ………………………………………………………………………………… 3 puncte
• 3 copii ………………………………………………………………………………… 4 puncte
• 4 copii ………………………………………………………………………………… 5 puncte
• > 4 copii ……………………………………………………………………………… 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora …………………………. 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ………………………………….. 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 an ……………………………………………………………………… 1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani ………………………………………………………………….. 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani ………………………………………………………………….. 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani ………………………………………………………………….. 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ………………………………………………. 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ………………………………. 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ………………………………………………………………………………………………. 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată …………………………………………………………………………………….. 13 puncte
5.5. cu studii superioare …………………………………………………………. 15 puncte

NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ……. 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ………………………………………………. 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate …………………………………………………… 5 puncte

NOTĂ: Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Actele necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de atribuire a unei locuinţe realizată prin A.N.L destinată închirierii

Cerere de mână.

Copie de pe actul de identitate şi de pe actul de naştere ale titularului de cerere şi ai membrilor săi de familie, după caz certificat de căsătorie.

Sentinţă de divorţ (după caz).

Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreţinere şi actele de identitate ale acestora.

Declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membrii majori aflaţi în întreţinere din familia acestuia din care să rezulte că nu deţin sau nu deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie din fondul locativ al oraşului Deta.

Pentru titularii cererii: adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi şi avizată de conducerea instituţiei care ţine evidenţa acesteia.

Acte doveditoare din care să rezulte unde locuieşte, respectiv extras C.F. şi/sau contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere din care să rezulte suprafaţa închiriată (sau alte acte doveditoare după caz), precum şi o adeverinţă de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc în apartament şi suprafaţa locuibilă a apartamentului în cazul celor toleraţi în spaţiu.

Act medical(certificat medical, adeverinţă medicală, scrisoare medicală, certificat handicap, etc.) pentru solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreţinere, care necesită însoţitor sau o cameră în plus.(eliberată de către medicul specialist şi avizată de către directorul instituţiei de unde a fost eliberată).

Diplomă de absolvire studii (indiferent de nivelul de pregătire), pentru titularul cererii.

În cazul în care un titular de cerere face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire:

tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială care au împlinit 18 ani – adeverinţă de la instituţia de unde provine, perioada în care a fost instituţionalizat

evacuaţi din imobile naţionalizate redobândite de proprietar sau chiriaşi în acestea –sentinţă de evacuare definitivă şi irevocabilă sau proces-verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau actul prin care chiriaşul a fost înştiinţat că imobilul/apartamentul a fost predat la proprietar
persoane care au început procedura de adopţie sau au adoptat copii din casele de ocrotire social – sentinţă de adopţie sau alte acte doveditoare eliberate de către instituţia de ocrotire socială din care să rezulte că a fost începută procedura de adopţie.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support