Oraşul Deta se poate mândri cu o sală nouă pentru conferinţe sau spectacole, chiar în mijlocul parcului, pe locul vechii hale de proiecţii, unde acum 100 de ani, a avut loc prima proiecţie cinematografică din localitatea noastră. Înainte de a redeveni un spaţiu destinat culturii, fosta hală de proiecţii a îndeplinit rolul de sală de sport, până când a fost inaugurată actuala sală de sport a oraşului. Pentru transformarea locului în sală multifuncţională, primăria a investit 1,25 miliarde lei, deoarece locuitorii din Deta simţeau nevoia unui spaţiu închis pentru spectacole, până în momentul în care se va reuşi finalizarea Casei de cultură a oraşului. A.L.

Primăria Deta anunţă aprobarea a două cereri de finanţare depuse în anul 2009 în cadrul programului european IPA
În zona Deta, cooperarea transfrontalieră între români şi sârbi, a fost mereu de actualitate.În ultima perioadă, autorităţile locale din cele două ţări, au realizat oportunităţile pe care le prezintă finanţările europene şi au decis să se mobilizeze pentru atragerea a cât mai mulţi bani europeni. Primăria Deta a jucat un rol cheie în depunerea celor două proiecte, reuşind astfel să obţină fonduri pentru iluminatul arhitectural în scop turistic al Bisericii Ortodoxe Române Deta, al Bisericii Catolice Deta, al Bisericii Ortodoxe Opatiţa şi al Turnului Pompierilor. În cazul primului proiect aprobat, valoarea finanţării pentru oraşul Deta este 260.000 euro. Cea de-a doua cerere de finanţare vizează realizarea studiilor necesare în vederea construirii unui parc industrial în oraşul Deta şi dezvoltarea sectorului IMM în comuna Plandişte, din Serbia. Valoarea finanţării pentru oraşul Deta este de 140.000 euro. Banii europeni, cei 400.000 de euro, obţinuţi pentru oraşul nostru, prin intermediul celor două proiecte, fac dovada competenţei echipei din primărie. Ioan Iovan

Important!
Recent, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a decis că producătorii agricoli trebuie să depună, până la data de 28 iunie 2010, o solicitare prealabilă de finanţare pentru motorina utilizată în agricultură. Agricultorii trebuie să prezinte la Centrele Judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), o solicitare prealabilă a întregii cantităţi de motorină care urmează a fi consumată în cursul acestui an.
În cazul în care nu fac această solicitare, conform prevederilor legale, producătorii agricoli nu vor mai putea primi ajutorul de stat pentru motorina achiziţionată pentru anul în curs. Menţionăm că, pentru anul următor, producătorii agricoli au obligaţia să depună cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cursul lunii decembrie.

Primăria oraşului Deta avertizează proprietarii de terenuri că incendierea, în scopul igienizării este interzisă, dacă nu se respectă condiţiile legale. Miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă nu pot fi arse fără acceptul autorităţii de mediu şi făra informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Mai mult, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o masură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. Agenţiile de protecţia mediului nu îşi vor da acceptul pentru incendierea terenurilor doar în scopul eliberării acestora de resturile vegetale rezultate în urma recoltării.
Sancţiuni
Arderea miriştilor, a stufărişului şi a vegetatiei ierboase, fără respectarea legii, se sanctionează conform legislaţiei privind protectia mediului, cu amendă contravenţională de la:
– 3.000 la 6.000 de lei (RON) pentru persoane fizice;
– 25.000 la 50.000 lei (RON) pentru persoane juridice.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza conform art. 97 (1) de comisari si personae imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, precum si de autoritatile administratiei publice locale si personalul imputernicit al acestora, conform atributiilor stabilite prin lege.
casetă
În cazul în care constaţi efectuarea vreunei acţiuni de incendiere a vegetaţiei şi a miriştilor, nu ezita să aduci imediat la cunoştiinţa autorităţilor responsabile aceste fapte.

Începând din anul şcolar viitor, elevii din Deta vor avea asigurate în pauze mere proaspete. Primăria va cumpăra cantităţile de mere necesare, APIA urmând să deconteze valoarea acestora.
Acţiunea reprezintă o iniţiativă a guvernului, fiind parte a programului european de încurajare a consumului de fructe în şcoli. Elevii din clasele I-VIII vor primi zilnic mere din producţia internă, în limita a 0,3 lei/elev. Scopul acestui program este de a crea obiceiuri alimentare sănătoase în rândul tinerilor, având în vedere cifrele care demonstrează faptul că obezitatea infantilă este în creştere şi devine un fenomen îngrijorător. La nivel naţional vor beneficia de program peste 1,7 milioane de copii.

* S-au betonat străzile Marian Damaschin, 16 Decembrie şi Sfântu` Ioan.
* S-au făcut reparaţii la covorul de asfalt pe str. Revoluţiei
* S-a turnat covor de asfalt în satul Opatiţa pe drum, de la Biserica ortodoxă română şi până la ieşire înspre satul Birda şi pe terenul de sport al Şcolii generale cu clasele I-VIII Deta.

Conform Legii apiculturii, deţinătorii de albine au obligaţia să amplaseze stupii la o distanţă de minim 5 metri faţă de căile ferate, drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul public sau privat, intravilan sau extravilan. Dacă distanţa faţă de obiectivele expuse mai sus este mai mică de 5 metri, stupii de albine trebuie să fie despărţiţi de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol, prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 metri, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 metri dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei. Numărul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligaţiilor expuse mai sus nu este limitat.

Sumele cele mai mari au fost alocalte susţinerii învăţământului şi bunei gospodăriri a oraşului. La întocmirea bugetului pentru 2010, s-a avut în vedere reducerea cheltuielilor la bunuri şi servicii, precum şi a cheltuielilor de personal în proporţie de 20% faţă de anul 2009.

Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a fost aprobat în şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Deta din data de 5 martie 2010. În ciuda micilor divergenţe din ziua precedentă, în ceea ce priveşte alocarea sumelor pe capitolele de cheltuieli, şedinţa în care s-a aprobat bugetul a fost mai liniştită ca niciodată. Consilierii locali au înţeles că nu este momentul în care oraşul Deta să îşi permită neînţelegeri în administraţia locală. Astfel, la începutul lunii martie, consilierii locali au aprobat un buget, considerat “îndrăzneţ” chiar de către unul dintre participanţii la vot. Bugetul pentru 2010 a fost estimat la nivelul bugetului realizat în 2009, însă chiar şi aşa, vor exista nevoi ale comunităţii care nu vor fi îndeplinite în totalitate. “Având în vedere situaţia economică actuală, consider că oraşul Deta are un buget echilibrat. Am fost nevoiţi să stabilim nişte priorităţi, însă acest lucru este normal, pentru că altfel, oricât de mare ar fi bugetul, nu am reuşi niciodată, într-un singur an să rezolvăm toate problemele din Deta. Sunt realist şi nu vreau să dau cetăţenilor speranţe false. În fiecare an facem câte ceva pentru oraşul nostru, dar nu vom putea satisface toate nevoile cetăţenilor deodată” ne-a spus primarul Petru Roman. Bugetul total al oraşului Deta este de 13.107,79 mii lei, jumătate din bani provenind de la Consiliul Judeţean Timiş şi de la bugetul de stat. Gospodăririi şi administrării oraşului le-a fost alocat suma de 2.065 mii lei, protecţia mediului a primit 266 mii lei, iar Serviciul de Protecţie Civilă a obţinut 30 mii lei. Consilierii locali nu au uitat de învăţământul pentru copiii noştri, căruia i-au alocat 4.548,89 mii lei. Pentru creşă au fost puşi deoparte 82,20 mii lei, iar pentru investiţii în sănătate au fost pregătiţi 160 mii lei. Serviciul de asigurări şi asistentă socială va avea la dispoziţie suma de 1.030,40 mii lei, iar cultura, sportul şi religia vor primi 1.283,80 mii lei. Deoarece o infrastructură rutieră bună este dorinţa fiecărui locuitor din Deta, consilierii locali au aprobat suma de 1.049 mii lei pentru modernizări de străzi şi trotuare. Pentru susţinerea proiectelor cu finanţare europeană există posibilitatea contractării unei linii de credit în valoare de 800,00 mii lei, în cazul în care vor fi implementate cele trei proiecte aflate în curs de evaluare, respectiv, iluminat arhitectural al bisericilor, întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru Parcul industrial şi susţinerea proiectului cooperării comune în domeniul culturii şi sportului între Deta (România) şi Sân Mihai (Serbia). Pe parcursul anului există speranţa efectuării unor rectificări pozitive determinate de noi alocări de fonduri de la bugetul statului, rectificări care să ajute Primăria Deta în atingerea obiectivelor propuse. Mihaela Vulpe.

În conformitate cu legislaţia actuală, o dată la trei ani se modifică valoarea impozitelor şi taxelor locale. Aceasta se face în baza unei hotărâri de guvern care stabileşte valoarea minimă a acestora. Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor pe 2010, Consiliul Local al oraşului Deta s-a conformat Hotărârii de Guvern nr.956/19/08/2009 şi a dispus modificarea taxelor şi impozitelor astfel încât să respecte sumele minime de plată impuse de Guvernul României. Ajustarea taxelor în sensul prevăzut de Hotărârea de Guvern a presupus creşterea sumelor datorate de cetăţeni cu un procent de 10% în cazul persoanelor fizice şi 20% în cazul persoanelor juridice, raportat la anul 2009. Astfel dacă în 2009, pentru un apartament cu 2 camere situat în zona B, str. Elena Ghenescu, proprietarul a plătit 86 de lei, anul acesta, după majorarea impozitului, va plăti 95 lei. Pentru o casă situată în zona C cu o suprafaţă de 101,2 mp, fără instalaţii, construită din cărămidă nearsa, pentru care în 2009 s-a plătit 32 de lei, în 2010, suma încasată va fi de 35 lei. Impozitul pe clădiri nu a mai fost reactualizat în ultimii trei ani, România fiind una dintre ţările europene cu cele mai mici taxe în acest domeniu.
Reducere de 10% a impozitului
Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2010 a impozitului pe clădiri, terenuri şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pe întregul an 2010, de către contribuabili persoane fizice şi juridice, se acordă o bonificaţie (reducere) de 10%. Impozitele şi taxele locale se plătesc anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, în caz contrar se percep majorări de 0,1%/zi. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloace de transport, datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. Kristina Vastag.
*****
În anul 2009 s-au colectat impozite şi taxe în proporţie de 76% de la persoane fizice şi 79% de la persoane juridice. Pe această cale rugăm toţi cetăţenii care nu şi-au achitat impozitele şi taxele pe anul 2009 să se prezinte la casieria Compartimentului Impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei oraş Deta, în vederea achitării acestora, în caz contrar se va proceda la executare silită. *****
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune declaraţia anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data de 31 ianuarie 2010.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support