Colectare gratuită de deșeuri electrice și electronice

Sâmbătă, 24 octombrie 2020, între orele 10-16, vă invităm la reciclare!
Ce deșeuri electrice vor fi colectate?
Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic vechi sau defect, baterii portabile și industriale (non-auto), corpuri de iluminat sau tuburi fluorescente. Se colectează aproape tot ce se bagă în priză sau funcţionează cu baterii. Programează ridicarea de la domiciliu sau sediu firmă!
Campanie de colectare deșeuri voluminoase sau deșeuri periculoase

De mâine începe campania de colectare a deșeurilor voluminoase de pe raza orașului Deta. Pot fi aduse obiecte de mobilier, covorașe, saltele, canapele sau alte deșeuri de folosință îndelungată. De asemenea vor fi colectate deșeuri periculoase precum acumulatori, baterii, vopseluri sau ambalaje de la produse folosite la amenajări interioare. Locațiile de colectare și detalii suplimentare le găsiți în anunțurile atașate.

Cum puteți obține tichete socialele pe suport electronic pentru sprijin educațional

Start la depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

 Începând cu data 27.08.2020, Primăria praşului Deta prin Compartimentul „Asistenţă Socială şi Relaţii cu Publicul” demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru  sprijin  educaţional  acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire  a  acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar ( grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la  nivelul  veniturilor sociale  minime  acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar  2020-2021,  de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de  500  de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

 Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

 • să aibă domiciliul/reședința pe raza oraşului Deta;
 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de  până  la 115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari)
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 27.08.2020-10.09.2020, în intervalul orar 8-16 la sediuzl Primăriei oraşului Deta însoţite de următoarele actele doveditoare:

 • acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);
 • documente din care  rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după  caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția  Copilului/  hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească  de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
 • certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
 • certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei,  eliberate  de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte  doveditoare  privind  componența familiei (după caz).
 • Cerere –Declaratie pe propria raspundere

Cererea poate fi descărcată de aici, urmand ca dosarul cu actele doveditoare sa fie depus la  sediul Primăriei Deta.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în

perioada 10.09.2020-14.09.2020, urmând ca Primăria oraşului Deta să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția  Prefectului  Județului  Timiș până la data de 15.09.2020.

Primăria oraşului Deta are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Județului Timiș, ca  atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Mențiunăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în  anumite  magazine  din  raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Informații suplimentare se pot solicita și la biroul „Asistenţă Socială şi Relaţii cu Publicul” din cadrul Primăriei oraşului Deta.

 COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL:

Nicoleta Popovici

Diana Bozic

Fără mască în spațiile deschise dar cu piața agroalimentară închisă

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Deta a hotărât că în orașul Deta nu sunt zone de promenadă  sau centre pietonale aglomerate, astfel că nu se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise. Totuși, până la încetarea stării de alertă, piața agroalimentară situată pe Aleea Revoluției este închisă. Prevederile hotărârii au intrat în vigoare de la data de 18 august 2020.

Puteți vizualiza sau descărca hotărârea aici.

Lansăm trei concursuri pentru toate vârstele

Săptămânile trecute am parcurs împreună, cu nostalgie, albumul amintirilor din cele 10 ediții ale celui mai important eveniment cultural și sportiv din Deta, Zilele Orașului. Viața merge mai departe, și în ciuda vremurilor complicate pe care le parcurgem, ne adaptăm și vrem să adăugăm noi amintiri despre vara 2020, chiar și din online.

Fiecare dintre noi se naște cu un talent artistic, iar creativitatea ne deosebește, ca persoane, de restul lumii. Vă provocăm să vă eliberați talentul ascuns, să îl arătați comunității și să celebrăm împreună orașul în care trăim. Propunerea noastră în vreme de pandemie, pentru toată lumea, de la cei mai mici, la cei mai mari, este participarea la trei concursuri online:

 

 1. DESEN/PICTURĂ: ”DETA, LOCUL MEU NATAL ”

Locul natal rămâne mereu legat de primii pași, de primele noțiuni de educație și de creionarea pasiunilor. Pentru că suntem diferiți, fiecare dintre noi avem propria viziune legată de locul natal, de orașul Deta. Dorim să cunoaștem și să promovăm concepția voastră legată de cele mai frumoase locuri și simboluri ale orașului Deta. Având ca scop  încurajarea creativității, a originalității și a dragostei pentru desen și pictură vă invităm să transpuneți în culoare (desen sau pictură) orașul Deta, locul vostru natal, așa cum îl vedeți sau vi-l amintiți. Așteptăm imagini cu lucrările voastre până la data de 24 august, la adresa de email diana.tatarusanu@yahoo.com .  Fiecare lucrare trebuie să fie însoțită de nume, vârstă și date de contact.

Concursul este deschis tuturor cetățenilor orașului Deta de pretutindeni.

Categorii de participanți:

Preșcolari

Ciclu primar

Ciclu gimnazial

Tineri și Adulți

 

 1. CREAȚIE LITERARĂ (COMPUNERI SAU POEZIE): ”10 ANI DE ZILELE ORAȘULUI DETA”

Vă propunem un concurs de creație literară în care să transpuneți viziunea, experiența  sau emoția transmisă de acest eveniment. Așteptăm să ne împărtășiți în proză (compunere) sau în versuri (poezie), ediția preferată, artistul care va impresionat cel mai mult, momentul care v-a cucerit sau orice experiență sau emoție transmisă de evenimentul care marchează celebrarea orașului nostru. Lucrările pot fi transmise până la data de 24 august la adresa de email diana.tatarusanu@yahoo.com. Lucrările vor avea maxim 500 de cuvinte, la compunere, și 6 strofe la poezie. La finalul lucrării se va nota numele, prenumele și vârsta autorului.

Concursul este deschis tuturor cetățenilor orașului Deta de pretutindeni.

Categorii de participanți:

Ciclu primar

Ciclu gimnazial

Tineri și Adulți

 

 1. ”ARTISTUL ORAȘULUI DETA”

Dacă încă nu ți-ai arătat talentul artistic, acum este momentul. Așteptăm clipurile voastre de maxim 2 minute în care prezentați un moment artistic în domeniul în care excelați. Fie un moment folcloric, dans modern sau orice alt gen, moment muzical în grup sau individual așteptăm cu brațele deschise să cunoaștem și să revelăm talentul orașului Deta, de la mic până la cel mai mare. Așteptăm clipurile voastre până la data de 24 august, pe mesaj privat, pe pagina de Facebook a primăriei:  https://www.facebook.com/primariadeta/

Concursul este deschis tuturor cetățenilor orașului Deta de pretutindeni.

Categorii de participanți:

Preșcolari

Ciclu primar

Ciclu gimnazial

Tineri și Adulți

Facilități pentru perioada stării de urgență

Aici puteți vizualiza și descărca Hotărârea nr. 105/2020 privind acordarea unor facilități la plata impozitului sau a taxei lunare pe clădirile din orașul Deta și la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public al orașului Deta, pentru perioada stării de urgență. În cadrul hotărârii găsiți procedurile, cererile și declarațiile necesare obținerii facilităților.

Hotărârea Consilului Deta răspune necesității de a aproba unele măsuri financiare de reducere a impozitului pe clădiri și scutire de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care și-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență, conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României (60 de zile din 366 de zile), neadoptarea acestora putând genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Cetățenii orașului DETA care sunt proprietari de locuințe pot obține în mod GRATUIT dreptul de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și asupra curții și grădinii din jurul acestora.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.87/25.06.2020 pentru modificarea Legii nr.18/1991 a fondul funciar, cetățenii orașului Deta pot solicita comisiei județene de fond funciar emiterea, în mod gratuit, a titlului de proprietate pentru terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora care nu au fost cooperativizate și aparțin statului sau unității administrativ teritoriale. Pot depune cereri privind atribuirea terenului, inclusiv cetățenii care au cumpărat locuința potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995.

Pentru acest demers este necesar să depuneți la registratura Primăriei orașului Deta, dosarul care va conține următoarele documente:

– cerere solicitant atribuire teren cu titlu gratuit;

– copie buletin de identitate/carte de identitate;

– extras de carte funciară actualizat (nu mai vechi de 30 de zile) din care să rezulte că terenul este al statului sau al unității administrativ teritoriale, iar construcția este proprietatea solicitantului;

– copie contract de vânzare-cumpărare imobil;

– copie contract de închiriere teren;

– certificat de atestare fiscală;

-adeverință din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol;

-adeverință din care să rezulte că terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane;

-orice alte acte pe care le considerați concludente.

Legea nu prevede un termen limită pentru depunerea acestor cereri.

Consiliere gratuită pentru părinții ai căror copii sunt afectați de izolarea socială

O echipă de 16 psihologi din cadrul Organizației Salvați Copiii din București, Timișoara, Târgu Mureș, Iași și Suceava oferă consiliere și suport psihologic familiilor al căror copii întâmpină dificultăți emoționale și comportamentale din cauza măsurilor de distanțare socială impuse pentru prevenirea răspândirii virusului Covid-19. Cu mai multă grijă din partea părinților și cu ajutorul specialiștilor, copii vor traversa cu bine această perioadă dificilă pentru toată lumea.

Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase sau periculoase

În perioada 24-25 iunie vor fi colectate deșeuri periculoase (baterii, acumulatori portabil, ambalaje de la vopseluri, lacuri, spray-uri sau produse utilizate în amenajări interioare) și deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, canapele). Nu vor fi colectate echipamente electrice și electronice, transformatori, condensatori, produse cu conținut de azbest. Este interzisă amestecarea deșeurilor periculoase cu cele voluminoase. Locațiile de colectare le găsiți în afișele atașate.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support