Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”
Így énekeltek az angyalok Jézus születésekor. Isten üzenete ez. Jézus születését ünnepelve azt kívánom, hogy ezt az üzenetet megértsük és adjuk meg a Jóistennek a teljes tiszteletünket, hogy megkaphassuk tőle a békét. Kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog új évet!
Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință”, cântau Îngerii la nașterea lui Isus. Acest cântec este Mesajul Divin către om. Cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului doresc ca toți să înțelegem acest mesaj și să aducem „mărire lui Dumnezeu”, ca să primim de la el pacea atît de mult dorită de noi toți. Sărbători fericite și La mulți Ani!
“Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menchen seiner Gnade.”
So sang die Engel bei der Geburt Jesu. Gottes Botschaft ist. Wenn Wir feiern die Geburt von Jesus, ich möchte diese Botschaft verstehen und Gottes kommen für die ganze unseren Respekt, um seinen Frieden zu erhalten.Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.
Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!

Fie ca Naşterea Domnului nostru Isus Hristos să ne umple sufletul de bucurie duhovnicească! Să ne bucurăm alături de cei dragi de pace, lumină şi căldură! Să dăruim din toată inima iubire şi să ne deschidem sufletul pentru a primi dragoste şi fericire! Fericirea pe care ne-o aduce în dar Mântuitorul prin naşterea Sa în Betleem!
Hristos s-a născut!
Crăciun Fericit!

La mulţi ani 2017!

CRĂCIUNUL CARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ CRĂCIUN

Gândul la Copilul din ieslea Betleemului ne umple inimile cu adorare, mulţumire şi speranţă. Înţeleptul Agur din Vechiul Testament a pus o întrebare extrem de interesantă şi logică: Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a pogorât din ele ?(Prov.30:4). Realitatea e de necontestat şi extraordinară în acelaşi timp : Hristos Isus S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr dând din plinătatea lui şi har după har. La timpul potrivit şi la momentul potrivit, în mod însă neaşteptat, Cel ce stătea deasupra tuturor împrejurărilor a venit la noi să ne aducă mântuirea în dar şi fără nici o plată şi de asemenea, căldura, liniştea şi pacea cerului de care avem atâta nevoie. Suntem siguri însă că şi la acest Crăciun nu toţi sunt plini de bucurie şi nerăbdare. Boala, singurătatea, lipsurile, necazurile vieţii smulg cu atâta putere veselia acestei minunate sărbători. Să nu uitaţi însă că primii privilegiaţi ai Crăciunului au fost păstorii. Pruncul, care mai apoi devine Prinţul, să vă binecuvânteze pe toţi deopotrivă cu tot ceea ce vă doreşte sufletul în concordanţă cu voia Sa. Pe un perete din celula sa, un întemniţat a scris: Cred că este soare, chiar dacă nu străluceşte, cred în dragoste, chiar dacă nu am dovada ei, cred în Dumnezeu, chiar dacă tace. Biserica Baptistă Beraca vă doreşte Un Crăciun binecuvântat şi La Mulţi Ani în dreapta Pruncului Isus.

O zi deosebită pentru comunitatea germană din Deta, care a sărbătorit 25 de ani de la înfiinţarea F.D.G.B din Deta. Sărbătoarea a început cu o reuniune a membrilor F.D.G.B din Deta, alături de invitaţi de seamă: viceconsulul Germaniei dl. Siegfrid GEILHAUSEN, deputatul F.D.G.R. dl. Ovidiu GANŢ, preşedintele F.D.G. din Banat dl. Ioan FERNBACH, preşedintele F.D.G. din Caraş Severin dl. Erwin Josef ŢIGLA şi primarul oraşului Deta dl. Petru Roman, urmată de un spectacol susținut de ansamblul “Edelweiss” din Deta și formaţiile din Reşiţa, “Banater Bergland Trio”, “Maria si Gorg Gassenheimer” si “Intermezzo”.

Cu ocazia acestei aniversări, Consiliul Local al oraşului Deta şi Primaria au acordat F.D.G.B – Filiala Deta, distincţia “DETA VĂ MULŢUMEŞTE”,pentru merite deosebite în consolidarea dialogului intercultural, protejarea identităţii comunităţii germane şi strângerea relaţiilor acesteia cu societatea civilă şi instituţiile publice ale oraşului Deta. (Preşedinte al F.D.G.B – Filiala Deta Ing. Gerhart Şămanţu)


Petru Roman, primarul orașului Deta: „Vă mulțumesc din suflet domnule Matei Kirsch”

La 85 de ani, domnul Matei Kirsch este un model pentru noi toți. După 35 de ani în care s-a ocupat de Formația civilă de pompieri din Deta, perioadă în care mulți locuitori din oraș pot spune că îi datorează viața, domnul Matei Kirsch a preluat frâiele Forumului German din Deta. Întreaga sa viață a fost un om așezat, decent și gospodar, un om respectat, un cetățean al orașului nostru în fața căruia trebuie să ne scoatem pălăria. Vreau să îi mulțumesc domnului Matei Kirsch, atât în nume personal cât și în calitate de reprezentant al comunității din Deta, pentru tot ce a făcut pentru orașul nostru. El este cel care a avut un rol deciziv în procesul de cedare a clădirii în care funcționează astăzi Centrul Cultural de la Forumul German către administrația locală. I-am mulțumit și atunci și îi mulțumesc și acum. I-am decernat titlul de cetățean de onoare al orașului Deta, va rămâne în continuare președinte de onoare al Forumului, dar am sentimentul că este prea puțin pentru așa un om. Simt că ar fi trebuit să facem mai mult, să ne arătăm recunoștința și mulțumirea pentru acest om de caracter care a slujit o viață întreagă comunitatea din care face parte. Vă mulțumesc din suflet domnule Matei Kirsch și vă doresc să vă dea Dumnezeu o viață cât mai lungă și liniștită să vă puteți bucura de familie și de cei dragi. Sunteți și veți rămâne un exemplu pentru noi toți.” (Petru Roman, primarul orașului Deta)

BIOGRAFIE MATEI KIRSCH:
Născut în 17 decembrie 1930 în orașul Deta, județul Timiș.
Studii:
 • 1937 – 1940 – Școala generală
 • 1941 – 1944 – Gimnaziul
 • 1950 – 1952 – Școala profesională -seral
 • 1960 – 1963 – Liceu –seral
Activitate profesională:
 • 1945 – 1949 – Ucenic vânzător – Ferocom Deta
 • 1949 – 1991 – electrician, șef atelier electric, șef formație pompieri la Fabrica de placaje și furnire Deta.
 • 1955 – 1959 locțiitor șef formație – Formația voluntară de Pompieri a orașului Deta.
 • 1959 – 1993 șef formație -Formația voluntară de Pompieri a orașului Deta.
Distincții:

 • Insigna de fruntaș în Paza contra incendiilor
 • Medalia și insigna de veteran iîn Paza contra incendiilor
 • Cetățean de onoare al orașului Deta


Mesajul Protopopului Ioan Prisăcean
Toate sărbătorile creştineşti ne aduc un spor de lumină, de bucurie şi de pace în suflet.Toate revarsă asupra vieţii noastre razele binecuvântate ale harului dumnezeiesc. Din mijlocul lor devenim mai buni, mai înălţaţi sufleteşte şi mai stăruitori în săvârşirea binelui. Praznicul Învierii Domnului,pe care ne-a învrednicit Dumnezeu să-l ajungem şi în acest an cu pace şi sănătate, ne învăluie în razele lui de bucurie şi pace, fiindcă ne descoperă adevărul de temelie al credinţei noastre în Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, Biruitorul morţii şi stăpânul vieţii. Ziua Învierii ne ridică la Dumnezeu şi ne face părtaşi la viaţa cea veşnică, prin Iisus Hristos care luminează inimile noastre. Dar Învierea Domnului ne leagă şi de viaţa noastră de pe pământ, luminează şi dă un rost superior strădaniilor noastre de fiecare zi. Când toate cele din afară ne cheamă la viaţă nouă ,luminoasă, ni se par atât de fireşti cuvintele Sfântului Apostol Pavel:,,Umblaţi ca fii ai luminii”(Efeseni 5,8). Adevăratul fiu al luminii este cel ce alungă dinlăuntrul său toată răutatea,toată vrajba şi toată patima cea rea aducătoare de moarte. ,,Să lepădăm deci, lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm în armele luminii”, ne spune acelaşi Sfânt Apostol (Romani 13,12), iar ,,roada luminii se arată în orice bunătate, dreptate şi adevăr” (Efeseni 5,9). Rog pe bunul Dumnezeu să vă învrednicescă să petreceţi marele Praznic al Sfintelor Paşti, cu pace, sănătate, bucurieşi întru toate ale voastre bună sporire. ,,HRISTOS A ÎNVIAT!” 
Mesajul Preotului Paroh Boghicevici Liubodrag
Sărbătoarea Învierii Domnului Isus Hristos ne aduce aminte de dragostea nemărginită a lui Dumnezeu şi ne învaţă să oferim la rândul nostru iubire şi iertare. Paștele este sărbatoarea în care Dumnezeul nostru a înviat din morți, iar în această zi sfântă, Hristos ne aduce liniștea și pacea pe Pămant. Pentru noi, creștinii, aceasta este ceea mai mare sărbătoare creştină care ne transmite bucurie, căldură şi speranţă. Lumina şi căldura Sfintei Învieri să pătrundă în casele, inimile şi sufletele noastre, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă şi iertare. Să ne bucurăm de minunea Învierii Domnului nostru Isus Hristos! HRISTOS A ÎNVIAT! PAȘTE FERICIT!
Mesajul Pastorului Gheorghe Sporea
ISUS E VIU! HRISTOS A ÎNVIAT ! Şi în acest an din nou, celebrăm Paştele creştin care ne reaminteşte tuturor că cea mai slăvită veste a venit dintr-un mormânt. Omul care a fost răstignit pe Golgota şi a murit pentru păcatele noastre a înviat a 3-a zi din morţi aşa precum a afirmat el însuşi în Evanghelia scrisă de Luca, cap 18; 31-33, la fel ca şi ucenicii Domnului Isus, la fel ca şi primii creştini la rândul nostru ne bucurăm şi vestim împreună. Biruinţa Mântuitorului Isus asupra morţii, a păcatului şi a stăpânitorului acestei lumi. Suntem portavocea Domnului care anunţăm marele eveniment al învierii lui Hristos. John Blanchard în cartea „Gathered Gold” următoarele: Paştele se sfârşeşte nu cu o înmormântare ci cu o sărbătoare. Una dintre cântările noastre creştine transmite următorul mesaj: Zarul de pe mormânt s-a rupt; Sfârşitu-sa lupta cea grea; Moarte puterea fiinţă e; A vieţii, e-nvingerea; Laudă, laudă A-nviat Isus; Domnul nostru a-nviat Aleluia, Aleluia. Vă salutăm plini de respect: HRISTOS A ÎNVIAT ! Să fim bucuroşi şi plini de entuziasm că avem un Răscumpărător viu care se-ngrijeşte de noi şi ne umple viaţa cu bucuria mântuirii. Biserica Baptistă Beraca vă doreşte un Paște Fericit !
Mesajul Directorului Centrului Cultural Deta, Ovidiu Ivancea
Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă lumină, bucurie, sănătate și speranță, alături de cei dragi! Paște fericit!

Cristos a înviat din morţi şi a eliberat lumea”.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti doresc tuturor credincioşilor din Deta Sărbatări Fericite.
Krisztus feltámadt a halálból és megszabadította a világot.”
Minden kedves dettai hívőnek kívánok Boldog Húsvéti Ünnepeket.
Christ ist erstanden und hat die Welt befreit.”

Wünche allen Gläubigen aus Detta Frohe Osterfeiertage und einen schönen Frühling.

Protopop Ioan Prisăcean – Biserica Ortodoxă Română
De fiecare dată, sărbătoarea Crăciunului ne îmbie prilejul să medităm la taina mântuirii neamului omenesc, descoperită prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Cuvântul cel veşnic al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, S-a „deşertat” pe sine şi a venit în lume, chip de om luând, asemenea oamenilor, în afară de păcat.
Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este o lucrare numai dumnezeiască, nici numai omenească. Este o cooperare dintre Dumnezeu şi om. Îngerul Gavril a vestit pe Fecioara Maria, zicându-i: „Duhul – Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1,35).
La auzul acestor cuvinte, Fecioara Maria s-a „cutremurat”, nepricepând vestirea tainei, însă deschizând gura, a zis: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38).
Cooperarea omului cu Dumnezeu sta la începutul Întrupării, a mântuirii. Până când Fecioara nu a spus: „Fie mie după cuvântul tău”, harul nu a venit asupra ei. Până când Iisus nu a spus în grădina Ghetsimani: „Facă-se voia Ta, nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti”, iubirea lui Dumnezeu nu s-a desăvârşit prin jertfă. Până când noi nu vom potrivi voia noastră cu voia lui Dumnezeu, până când nu dăm acordul şi răspunsul afirmativ la lucrarea mântuirii, până atunci suntem străini şi nu beneficiem de acest dar dumnezeiesc. Rostim zilnic în rugăciunea Domnească: „Facă-se voia Ta”, dar aceasta înseamnă acordul şi voinţa noastră de a colabora cu Dumnezeu la mântuirea noastră. Este drept că Apostolul Pavel spune că: „mântuirea ni s-a dat în dar” (Efes.2,8). Neamul omenesc nu făcuse ceva vrednic ca să fie mântuit. El nu ascultase până atunci pe Dumnezeu, pe care nici nu-L cunoştea şi nu avea vreun merit ca să fie mântuit. Dar, odată adus acest izvor al mântuirii în lume, împărtăşirea din el stă în datoria omului, care trebuie să caute să dobândească prin strădanie mântuirea.
Dumnezeu nu ne mântuie fără consimţământul nostru. Mântuirea nu este un act de declaraţie din partea lui Dumnezeu, ci unul de colaborare dintre om si Dumnezeu. Dumnezeu nu declară pe unii mântuiţi, iar pe alţii osândiţi. Mântuirea nu este o lucrare unilaterală din partea lui Dumnezeu, nici numai un rezultat al voinţei şi puterii omului, ci este o lucrare divin-umană, un rod al întâlnirii harului dumnezeiesc cu credinţa şi faptele bune ale omului. Harul nu poate mântui fără voinţa omului, dar nici voinţa acestuia fără ajutorul lui Dumnezeu, după cum a spus însuşi Iisus:,,Fără de Mine nu puteţi face nimic”.(Ioan 15,5).
Păzind ,,hotarele legii” şi răspunzând chemării lui Dumnezeu, spre mântuire, suntem chemaţi să ne străduim mereu spre ţinta desăvârşirii noastre. Din această strădanie, se naşte răspunderea noastră în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. Dumnezeu ne-a dat viaţa, ne-a dat şi libertatea. Fiul lui Dumnezeu a venit in lume ca noi să avem viaţă, să avem viaţă veşnică în Dumnezeu, a venit să ne slobozească din robia păcatului. El a venit să ne ajute să împlinim întreita dorinţă a sufletului: dorinţa de a trăi, de a trăi mai bine şi de a fi nemuritori.
Iisus Hristos a venit în lume ca să ajute oamenilor să-şi poată împlini această dorinţă, să trăiască o viaţă curată şi demnă, să înainteze pe drumul desăvârşirii şi să aibă viaţă veşnică. Să avem inimile larg deschise pentru primirea lui Hristos,să vedem că El este Domnul şi Mântuitorul lumii şi să-L vestim cu cuvântul şi cu fapta: Hristos se naşte, măriţi-L!
Lokodi Attila – preot-paroh Biserica Catolică Deta
“Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”
Így énekeltek az angyalok Jézus születésekor. Isten üzenete ez. Jézus születését ünnepelve azt kívánom, hogy ezt az üzenetet megértsük és adjuk meg a Jóistennek a teljes tiszteletünket, hogy megkaphassuk tőle a békét. Kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog új évet!
“Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință”, cântau Îngerii la nașterea lui Isus.
Acest cântec este Mesajul Divin către om. Cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului doresc, ca toți să înțelegem acest mesaj, și să aducem ”mărire lui Dumnezeu”,ca să primim de la el pacea atât de mult dorită de noi toți.
Sărbători fericite și La mulți Ani”
“Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menchen seiner Gnade.”
So sang die Engel bei der Geburt Jesu. Gottes Botschaft ist. Wenn Wir feiern die Geburt von Jesus, ich möchte diese Botschaft verstehen und Gottes kommen für die ganze unseren Respekt, um seinen Frieden zu erhalten.
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.
Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!
LIUBODRAG BOGHICEVICI – preot paroh Biserica Ortodoxă sârbă
Ultimele zile ale anului sunt gata să se termine și se apropie încet sărbătorile de iarnă și incă un an nou. Să deschidem ușa pentru cei dragi și inima noastră pentru speranță, bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere. Să avem credință în Dumnezeu, cel care Ne călăuzește pașii. De Crăciun este timpul să uităm de griji și supărări, să iubim și să ne amintim de cei care ne sunt aproape. Anul Nou să aducă multe bucurii și împliniri!
Crăciun Fericit!
La mulţi ani 2016!
Pastor Sporea Gheorghe – Biserica Baptistă Deta
UN CRĂCIUN MINUNAT
DIN MĂREŢIA ZĂRILOR SENINE
DE DRAGOSTEA DE OAMENI MOTIVAT
DOMNUL MĂRIRII A VENIT ÎN LUME
SĂ NE SALVEZE DIN AL NOST PĂCAT” V.S.
Trăim într-o lume a extremelor şi a unei tensiuni fără de sfârşit chiar înainte de a sărbători Miracolul miracolelor, naşterea Domnului Hristos. Copii, tinerii, adulţii, bătrânii, cu toţii aşteptăm momentul sublim al naşterii Mântuitorului, Prinţul Emanuel care a venit printre noi şi a trăit plin de har şi de adevăr. Momentul plin de încărcătură emoţională şi de adevăr ne cuprinde inima şi mintea într-un remember care cauzează încântare şi bucurie adâncă, veneraţie şi uimire. Copilul care ni s-a născut, Fiul care ni s-a dat, rămâne pentru noi sursa inepuizabilă de viaţă şi sănătate, putere şi încredere, mângâiere şi siguranţă. Bill Crowder zicea: Tu nu eşti diferit prin ceea ce ţi se întâmplă ţie ci prin felul în care răspunzi la ceea ce ţi se întâmplă. Dacă ai avut o decepţie în viaţă, Hristosul întrupat te-a ajutat să depăşeşti momentul cel greu şi astfel să mergi înainte visând şi sperând la vremuri mai bune. Dacă ai avut o mare durere sufletească, imposibil de descris în cuvinte, tot El te-a mângâiat şi întărit ca să poţi rezista şi depăşi acea durere. Dacă ai fost la răscruce de drumuri, Cel ce e numit şi „Sfetnic” te-a încurajat şi luminat să alegi calea cea bună pentru viitorul vieţii tale. Nouă, tuturor celor din Deta, preţuiţi şi stimaţi de noi credincioşii baptişti, vă dorim un Crăciun care să vă aducă pe lângă cadouri, pace, speranţă, mângâiere, binecuvântare, vindecare şi fericire continuă. Versurile unei cântări sună aşa: „Pe noi Isuse dulce, Tu ne-ai iubit nespus, În schimb noi prin păcate, te-am întristat de-ajuns, Deci dă-ne nouă astăzi, Drept dar de Crăciun, O inimă curată, Un cuget sfânt şi bun„.
Cu dragoste şi consideraţie.
Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, doresc tuturor locuitorilor orașului nostru, multă sănătate, bucurii și un An Nou fericit!

MESAJ DIN PARTEA PROTOPOPULUI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, IOAN PRISĂCEAN
Cele dintâi cuvinte pe care le rostim în noaptea sfântă a Învierii Domnului, înainte de a începe slujba Învierii, sunt „Veniți de luați lumină!”. Fiecare credincios se grăbește atunci să-și aprindă făclia de la lumânarea aprinsă de preot din sfântul altar. Întunericul nopții este străpuns de o lumină mare, încât, cu adevărat, „cerul și pământul sunt pline de lumină”.
Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai însemnată sărbătoare a creștinătății. Este „ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim într-însa” (Psalm 117,24). Minunea Învierii Domnului este izvorul nesecat de viață, de bucurie, de pace și de lumină. De aceea, chemarea la lumină în noaptea de Paști, precum și aprinderea făcliilor din lumânarea de pe sfântul altar reprezintă legătura noastră cu Hristos Cel înviat și dorința de a trăi împreună cu El, în lumina învățăturii Sale dumnezeiești. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să aducă lumina unei învățături noi, să alunge întunericul păcatului și să călăuzească viața celor ce cred în El spre lumina cea neînserată a vieții veșnice. El a spus despre Sine: „Eu lumină am venit în lume, ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric” (Ioan 12,46). De aici și îndemnul pe care l-a făcut înainte de patimile Sale: „Credeți în Lumină ca să fiți fii ai Luminii” (Ioan 12,36). Adevăratul fiu al luminii este cel ce alungă dinlăuntrul său toată răutatea, toată vrajba și toată patima cea rea aducătoare de moarte. „Să lepădăm, deci, lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armele luminii” ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel (Romani 13.12). Iar „roada luminii se arată în orice bunătate, dreptate și adevăr” (Efeseni 5,9).
Hristos Domnul, Cel ce ne-a dăruit viață veșnică prin învierea Sa, să dea tuturor sănătate deplină, alese bucurii și belșug în săvârșirea faptelor bune. HRISTOS A INVIAT!
MESAJ DIN PARTEA PREOTULUI PAROH Al BISERICII ORTODOXE SÂRBE DIN DETA, LIUBODRAG BOGHICEVICI
Lumina şi căldura Învierii Domnului Isus Hristos să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi şi celor care ne sunt aproape. Minunea Învierii Mântuitorului să dăinuie în inimile noastre, să ne lumineze viaţa şi să ne aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Învierea Domnului să ne aducă pace în suflet în aceste zile de sfinte sărbători. Hristos a Înviat! Paşte Fericit!
SALUT DE PAȘTI DIN PARTEA PREOTULUI PAROH LOKODI ATTILA, BISERICA ROMANO – CATOLICĂ DETA
Cristos a înviat din morţi şi a eliberat lumea”.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti doresc tuturor credincioşilor din Deta Sărbători Fericite.
Krisztus feltámadt a halálból és megszabadította a világot.”
Minden kedves dettai hívőnek kívánok Boldog Húsvéti Ünnepeket.
Christ ist erstanden und hat die Welt befreit.”
Wünche allen Gläubigen aus Detta Frohe Osterfeiertage und einen schönen Frühling.
MESAJ DIN PARTEA EVANGHELISTULUI BELCIUG AUREL, BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ „BERACA” DIN DETA

TRĂIM PRIN EL!
Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.(Romani 6: 6-11)”.
Acum când din nou sărbătorim moartea și învierea Domnului și Mântuitorului nostru, trebuie să înțelegem că marea dilemă a omenirii (rezolvarea problemei păcatului și împăcarea cu Dumnezeu) a fost rezolvată de Acela care a biruit moartea. Adam prin neascultarea lui a adus omenirii întregi o natură păcătoasă, înclinată spre rău și moarte. Dar Domnul Isus prin ascultarea Lui ne izbăvește de păcat și ne ajută să trăim o viață biruitoare. Când Domnul Isus ne-a mântuit nu numai că ne-a iertat păcatul, scăpându-ne de consecințele lui, El a intrat prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră și determină o comportare deosebită, o viață nouă, un nou fel de gândire, de vorbire, de trăire. Cât vom fi în lume ne vom confrunta cu necazuri, dar împreună cu Domnul Isus putem trece biruitori prin toate necazurile. În necazuri creștinii adevărați nu sunt niște victime, ci niște biruitori.
Domnul Isus și-a dat viața pentru noi, nu pentru ca să rămânem în aceeași stare, ci pentru ca să ne schimbăm, să devenim din nou oameni. Ca să devenim oameni, trebuie să știm că aveam probleme serioase, probleme cu care s-a confruntat și Domnul Isus când a umblat pe pământ, dar El în ciuda tuturor problemelor nu a vrut să fie învingător singur, ci atunci când și-a dat seama că noi suntem căzuți și fără nici o șansă să ne putem ridica și să înaintăm singuri, s-a oprit, s-a întors înapoi la noi, ne-a ridicat de jos (din moarte), ne-a luat în brațe și ne-a purtat spre victorie. El vrea ca noi să știm că fără El, noi nu vom reuși să stăm în picioare. Prin El noi suntem totul, știm totul și vom reuși totul. Domnul Isus se uită la noi și vrea să vadă cum ne uităm noi la El și dacă noi am înțeles ceea ce El a făcut pentru noi, atunci când părăsit de Dumnezeu Tatăl, atârnat pe o cruce între cer și pământ, El murea pentru mine și pentru tine. Când vom înțelege aceste lucruri, noi vom ști să fim din nou oameni. Toţi cei care cred în El nu vor mai muri niciodată ci vor trece din moarte la viaţă.
Biserica Creştină Baptistă „BERACA” din Deta vă doreşte ca la aceste sărbători să-L sărbătoriţi pe Acela care ne-a iubit şi şi-a dat viaţa pentru noi și El vă va binecuvânta și vă va ajuta să fiți biruitori în această viață.
MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI CENTRULUI CULTURAL AL ORAŞULUI DETA, OVIDIU IVANCEA


Sărbatoarea sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra dumneavoastră sănătate, belşug şi bucurii! Paşte fericit! 


Mesaj din partea Protopopului Ioan Prisăcean

Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare mare a întregii creştinătăţi, ne oferă din nou prilejul sa fim împreună la rugăciune în sfintele noastre biserici, să mulţumim lui Dumnezeu că „a făcut milă cu poporul Său” şi a trimis în lume pe Unul-Născut Fiul Său ,,să se nască şi să crească, să ne mântuiască”.

,,Făcându-se asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflându-se ca un om, zice Sfântul Apostol Pavel, s-a smerit pe Sine, ascultător s-a făcut până la moarte şi încă moarte pe cruce”(Filipeni,2,2-3). Înţelesul adânc al acestei mărturisiri îl avem şi îl trăim mai deplin la praznicul Crăciunului. Acum toate slujbele Bisericii, împreună cu graiul străbunelor colinde, vestesc ,,taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută” şi ne ajută să înţelegem rostul venirii Fiului lui Dumnezeu în lume şi să ne bucurăm duhovniceşte de această minune. Prin venirea Sa în lume, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dăruit harul dumnezeiesc prin care putem fi biruitori asupra păcatului şi de ne vom strădui să împlinim poruncile Lui ne învrednicim de slava cerească împreună cu El. Căci Dumnezeu ,,pe noi cei ce eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreuna cu Hristos, și împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru cele cereşti, în Iisus Hristos” ( Efeseni 2,5-6).

La sărbătoarea Crăciunului simţim că Dumnezeu e cu noi, pentru că însuşi aşa a fost proorocit Mesia cu numele de Emanuel, care se tâlcuieşte: ,,cu noi este Dumnezeu”(Isaia 7,14). Prin glasul Bisericii suntem chemaţi în aceste sărbători să fim recunoscători şi să mulţumim lui Dumnezeu pentru toate darurile de care ne-a învrednicit, să preţuim darul vieţii noastre şi să-l folosim spre binele semenilor noştri, al familiilor noastre. Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei să vă găsească în deplină sănătate, în pace şi bucurie sufletească şi să le ajungeţi întru mulţi şi fericiţi ani.Mesaj din partea Preotului paroh Attila Lokodi
Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Isten örök terveinek hírnöke.” (Izaj 9,6) Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Újévet!
Un prunc ni s-a născut nouă, un Fiu ni s-a dat nouă şi domnia a fost pusă pe umerii lui, iar numele lui este Sfetnic minunat.” (Isaia 9,6) Prin aceste gînduri doresc tuturor Crăciun plin de har şi An Nou Fericit!

Ein Licht strahlt heute über uns auf, denn geboren ist uns der Herr. Und man nennt ihn: Starker Gott, Friedensfürst, Vater der kommenden Welt.“(Izaja 9,6) Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.

Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!Mesaj din partea Preotului paroh Liubodrag Boghicevici
Crăciunul şi Sfintele Sărbători de iarnă se apropie cu paşi repezi, iar Anul Nou bate la uşă. Să fim împreună de Sfintele Sărbători şi să ne bucurăm de Naşterea Pruncului Hristos Dumnezeul nostru. Crăciunul să ne aducă linişte şi pace în sufletele noastre, înţelegere şi respect unii faţă de alţii. Anul Nou, care vine, să fie mai bun şi mai bogat decât cel vechi. Dumnezeu să ne ajute.
Crăciun fericit !
La mulţi ani 2015 !Mesaj din partea diaconului Belciug Aurel
HRISTOS S-A NĂSCUT!
El era în lume, şi lumea a fost făcută prin EL, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printrei noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” ( Ioan 1: 10-14).

Naşterea Domnului Isus Hristos este un prilej de bucurie, de aducere aminte a faptului că Dumnezeu se gândeşte la noi şi este un moment în care noi oamenii trebuie să acceptăm darul Lui Dumnezeu pentru noi şi să-i mulţumim pentru tot ce El a făcut şi anul acesta pentru ca noi să putem sărbători din nou.

Domnul Isus, Cel prin care au fost făcute toate lucrurile şi care este Dumnezeu, a acceptat să împlinească voia Lui Dumnezeu Tatăl şi la vremea împlinirii s-a născut în lumea noastră, pentru ca prin El, lumea să fie izbăvită de sub puterea întunericului şi a păcatului. La naşterea Lui, cerul s-a bucurat, şi această bucurie Dumnezeu a îngăduit să o împartă cu toţi aceea care aşteptau izbăvirea. Bucuria naşterii nu o putem găsi în religii sau datini ci doar într-o singură persoană: Domnul Isus Hristos. Toate religiile omenirii caută – vorbind în imagini – o cale „de jos în sus”. Ele sunt preocupate în acelaşi timp să construiască scări care să ducă la cer. Mulţi se ostenesc să ajungă treaptă după treaptă, sus. Dar totul este zadarnic. Scările sunt prea scurte şi ele se sprijină pe peretele greşit. Dumnezeul creştinilor S-a descoperit însă în Însuşi Fiul Său. De aceea adevăratul creştinism este credinţa care te face viu. Aceasta este mai mult decât religie: singurul Dumnezeu adevărat al Bibliei a mers prin Fiul Său calea inversă, „de sus în jos”.

Şi acum Isus doreşte să aducă bucurie într-o lume întristată, într-o lume care confundă pe Cel care trebuie sărbătorit cu sărbătoarea, lumină pentru omenirea care se află în întuneric, iertare şi viaţă veşnică pentru fiecare păcătos lipsit de speranţă. Pentru fiecare om pierdut în negura păcatului, Isus Hristos reprezintă singura cale de salvare. Oricât de departe v-aţi afla de Dumnezeu, prin Isus Hristos Îl puteţi găsi pe Dumnezeu, puteţi veni la El pentru a fi apoi umpluţi de bucuria veşnică.

Cel care s-a născut şi are puterea să mântuiască pe cei păcătoşi, să vă binecuvînteze viaţa şi familia şi să-şi reverse dragostea Lui peste voi.

Biserica Creştină Baptistă „BERACA” din Deta vă doreşte ca la aceste sărbători să-l sărbătoriţi pe Acela care ne-a iubit şi şi-a dat viaţa pentru noi. Sărbători fericite şi pline de binecuvântări cereşti şi pământeşti.


Mesaj din partea directorului Centrului cultural al oraşului Deta, Ovidiu Ivancea
Fie ca sărbătorile de iarnă să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire! Un Crăciun fericit şi un călduros La mulţi ani!
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support