În luminata noapte a Paştilor, credincioşii cântă imnul biruinţei aduse în lume de crucea Mântuitorului  Hristos: ,,Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea ! “ 
În spiritul acestei cântări purtătoare de bucurie noi toţi avem nădejde că ,,Acela care L-a înviat pe Domnul Iisus, ne va învia si pe noi împreună cu El” (II Cor.4,14).
Această încredere că învierea lui Hristos este garanţia învierii noastre, trebuie vestită cu multă putere tuturor celor din jur. Fiecare creştin are misiunea ca prin cuvânt, viaţă curată şi iubire jertfelnică pentru toţi oamenii, şi mai ales pentru cel in suferinţă sufletească şi trupească, să fie un apostol al Învierii lui Hristos.
Lumina Sfintelor Paşti să strălucească în fiecare dintre noi cu mai multă putere şi prin noi Hristos Cel Înviat să propovăduiască lumii vestea cea bună a biruinţei definitive asupra morţii: ,,Înviat-a Hristos şi iadul a fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos şi au căzut diavolii. Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte!” Nădăjduind că această viaţă va stăpâni cugetele şi faptele noastre, doresc tuturor sărbători binecuvântate şi vă adresez salutarea pascală: Hristos a înviat!

În preajma Sărbătorilor de Paști, sunt zile când trebuie să fim plini de dragoste, cu inimă mai caldă şi mai deschisă către toţi semenii noştri. De Paști, când Lumina Sfântă coboară din cer şi îngerii vestesc învierea Fiului lui Dumnezeu, să fim mai buni şi să ne bucurăm de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. PAȘTE FERICIT ! HRISTOS A ÎNVIAT !

HRISTOS A-NVIAT!
„Căci dragostea Lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;” ( 2 Corinteni 5: 14,15,17,18).
Domnul Isus a fost răstignit pe dealul Golgota. Toată răutatea omenească s-a arătat în întregime la cruce. Golgota ne aduce aminte că acolo s-a arătat cea mai grozavă ură din partea omului, dar şi cea mai mare iubire din partea Lui Dumnezeu. Pe când omul, cu ura lui nesăbuită, îşi adunase toate puterile pentru a ţintui pe cruce pe singurul Fiu al lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, Dumnezeu, prin această jertfă, a pregătit pentru om mijlocul de scăpare şi iertare de păcate.
Pentru a putea duce la îndeplinire voia Lui Dumnezeu, Domnul Isus a luat un chip de rob. Dar în acceptarea înjosirii sale, Domnul a coborât atât de mult, încât a devenit ascultător până la moarte de cruce.
Cine înţelege dragostea Lui Dumnezeu, care s-a descoperit astfel la Golgota? Cine înţelege dragostea Lui Dumnezeu, care a lăsat să treacă ocara omului asupra Sa?
Da, pe cruce s-a arătat o dragoste „tare ca moartea”. Preţuirea şi lauda dragostei Lui este privilegiul celor care şi-au recunoscut vinovăţia. Ei ştiu că păcatele lor au pricinuit suferinţele Domnului. Aceasta îi determină să se plece în adorare în faţa Lui.
Dar, la cruce nu s-a sfârşit totul. După răstignire Domnul Isus a fost pus într-un mormânt, iar a treia zi a înviat „după Scripturi”.
Toţi cei care cred în El nu vor mai muri niciodată ci vor trece din moarte la viaţă.
Cel care şi-a dat viaţa pentru noi, a înviat dintre cei morţi şi are puterea să mântuiască pe cei păcătoşi, să vă binecuvinteze viaţa şi familia şi să-şi reverse dragostea Lui peste voi.
Biserica Creştină Baptistă „BERACA” din Deta vă doreşte ca la aceste sărbători să-l sărbătoriţi pe Acela care ne-a iubit şi şi-a dat viaţa pentru noi.

„Cristos a înviat din morţi şi a eliberat lumea”.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti doresc tuturor credincioşilor din Deta Sărbători Fericite.

„Krisztus feltámadt a halálból és megszabadította a világot.”
Minden kedves dettai hívőnek kívánok Boldog Húsvéti Ünnepeket.

„Christ ist erstanden und hat die Welt befreit.”
Wünche allen Gläubigen aus Detta Frohe Osterfeiertage und einen schönen Frühling.

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte, primarul Petru Roman alături de Consiliul Local al oraşului Deta și angajații Primăriei, urează tuturor celor care sărbătoresc Paştele Catolic, multă sănătate şi împliniri. Fie ca lumina şi miracolul Învierii să vă pătrundă în inimă, iar speranţa în mai bine să vă călăuzească drumul. Hristos a înviat!


Primăria și Consiliul Local Deta transmit sincere condoleanțe familiei domnului doctor Nicolae Mititelu – Trifunov, cetățean de onoare al orașului nostru și punct de reper al vieții medicale din Deta. Un medic de excepție, pasionat de munca sa, dr. Nicolae Mititelu – Trifunov s-a stins din viață lăsând în urmă o familie îndurerată și o întreagă comunitate care îi va simți lipsa. Trecerea sa în neființă va rămâne o durere mereu vie în sufletele celor care l-au cunosc, iar noi îi vom mulțumi mereu pentru tot ce a făcut pentru Deta. Cetățeanului de Onoare al orașului Deta – domnului doctor Nicolae Mititelu – Trifunov, Instituția Primarului și Consiliului Local Deta îi aduc un ultim omagiu și îi vor păstra mereu vie amintirea, cu multă dragoste și adânc respect.

Nicolae Mititelu – Trifunov s-a născut în 20 iulie 1943 în comuna Pocola din județul Bihor, a urmat Facultatea de Medicină Generală la Timișoara între anii 1964 și 1970, iar din 1976 până în 2008 a fost medic cu specialitatea medicină generală la dispensarul din Deta. Timp de trezeci și doi de ani, doctorul Nicolae Mititelu – Trifunov a alinat suferința celor care i-au trecut pragul cabinetului, rămânând mereu alături de localitatea pe care a iubit-o cel mai mult, alături de orașul Deta.

Biserica Ortodoxă Română: Cu respect şi dragoste din partea Protopopului Ioan Prisăcean
,,Căci prunc S-a născut nouă, un Fiu S-a dat nouă, a cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie.” (Is.9 ,5- 6)
Cu ocazia fericitului praznic mântuitor al Naşterii lui Hristos Vă urăm, tuturor cititorilor, să aveţi parte de bucuria sărbătorii, de bogăţia harului şi binecuvântarea Fiului Întrupat. Anul Nou să vă aducă belşug de sănătate şi în toate bunăsporire, spre slava lui Dumnezeu.

********************************************

Biserica Romano-Catolică: Mesaj din partea P.c. Attila Lokodi preot-paroh
Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Isten örök terveinek hírnöke.” (Izaj 9,6)
Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Újévet!
                    
„Un prunc ni s-a născut nouă, un Fiu ni s-a dat nouă şi domnia a fost pusă pe umerii lui, iar numele lui este Sfetnic minunat.” (Isaia 9,6)
Prin aceste gînduri doresc tuturor Crăciun plin de har şi An Nou Fericit!

„Ein Licht strahlt heute über uns auf, denn geboren ist uns der Herr. Und man nennt ihn: Starker Gott, Friedensfürst, Vater der kommenden Welt.“(Izaja 9,6)
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.

Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna nova Gudina!

*******************************************

Biserica Ortodoxă Sârbă: Mesaj din partea Preotului Paroh Boghicevici Liubodrag 

 
E vremea colindelor şi a bucuriei, Anul Nou se apropie cu paşi repezi, iar Naşterea pruncului Isus Hristos cuprinde sufletele noastre şi le împodobeşte. În ziua sfântă de Crăciun să avem gânduri bune pentru toţi oamenii, căci sărbătorile de iarnă sunt un bun prilej de a fi mai buni, mai iertători, mai înţelegători cu cei care sunt  în jurul nostru. Hristos s-a născut la Vitleiem şi aduce pace pe pământ, iar printre oameni bunăvoinţă.

LA MULŢI ANI 2013! CRĂCIUN FERICIT!

********************************************

                                                                             
Biserica Creştină  Baptistă „Beraca” din Deta:  Mesaj din partea diaconului Aurel Belciug
 HRISTOS  S-A NĂSCUT
“Dar îngerul le-a zis: ” Luca 2.10-11
“…şi-I vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă: Dumnezeu este cu noi.” Matei 1.23
Cea mai mare prorocie din istorie tocmai s-a împlinit. Mesia S-a născut. Naşterea Domnului ar trebui să fie prilejul cugetării la dragostea Sa faţă de oameni. Ce ne putem dori pentru aceste sărbători ?
          ca dragostea faţă de aproapele nostru să devină un adevăr ;
          ca lumea să devină tot mai umană;
          ca oricine care are nevoie de ajutor să găsească la noi un cuvânt de mângâiere şi prietenie;
          gelozia, ura şi altele care întunecă viaţa noastră, să fie oprite în momentul naşterii lor;
          afecţiunea să fie simplă şi mereu prezentă în inima noastră; inimile să fie mereu deschise pentru noi prieteni;
          grijile şi necazurile să dispară; bucuriile să fie mereu prezente şi să fie sărbătorite de toţi;
          anul 2013 să fie anul păcii, armoniei, fericirii şi dragostei .
Vă dorim din partea Bisericii Creştine Baptiste „Beraca” din Deta, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate, să vă sfinţească El însuşi pe deplin şi Harul Lui să fie cu voi cu toţi. Sărbători fericite!

*********************************************

 
Casa de cultura orăşenească Deta: Mesaj din partea directorului Ovidiu Ivancea
 
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi a Noului an, vă doresc multă sănătate, bucurii şi împlinirea tuturor dorinţelor.
*********************************************

În ultimii patru ani, administrația locală a demarat și finalizat o serie de lucrări în infrastructu­ra din Deta și satul aparținător, Opatița. S-au realizat ample investiții în asfaltări de drumuri, extinderi ale rețelei de apă, reabilitări de clădiri publice, amenajări de locuri de joacă, terenuri de sport. Un sprijin important au primit toate cultele din oraș, mișcarea culturală sau sportivă. Valoarea totală a investițiilor administrației locale în acești patru ani se cifrează la suma de 14,57 milioane de lei iar ale finanțărilor guvernamentale, strict pentru lucrări de infrastructură, de 1,16 milioane lei.
Loc de joaca
Primaria orasului Deta
Teren de sport
Investitii in infrastructura

 

Primar Petru Roman:

Vreau să continuăm împreună și în acest sens vă propun ur­mătoarele proiecte pe care do­resc ca, alături de dumneavoastră, să pot să le duce la bun sfârșit:

                        amenajare Centru cultural de pe str. Ștefan cel Mare, Deta

                        amenajare parc oraș Deta, alei, apă, canal, locuri de joacă

                        realizare trotuare, acolo unde nu corespund

                        realizare canale pluviale, acolo unde nu există

                        reabilitare clădiri Liceu Deta

                        pictura interioară în Biserica Or­todoxă Română

                        amenajare vestiare la terenul de sport din parc

                        amenajare sens giratoriu în intersecția str. Victoriei cu Ștefan cel Mare și Înfrățirii

                        realizare apă, canal și drumuri în Zona Termal

                        reabilitare clădirii Grădinița cu Program Prelungit Deta

                        realizare apă, canal, drum asfaltat pe străzile V.Alecsandri și A. Vlaicu

                        realizarea utilităților la Parcul In­dustrial al orașului Deta

                        amenajarea străzii Calea Banlocului”.

În iunie 2008 mi-ați acordat încrederea și m-ați ales ca primar al vostru. În acești pa­tru ani am realizat importante lu­crări în infrastructura orașului. Și mă refer în principal la asfaltări și pietruiri de drumuri, reabilitări de biserici, amenajări de parcuri și lo­curi de joacă, extinderea rețelei de apă. De asemenea, învățământul, mișcarea culturală și sportivă, spri­jinirea tuturor cultelor din Deta și Opatița au fost alte priorități ale mele și echipei din fruntea administrației locale. Pe de altă parte, am fixat obiectivele pentru viitor. Am toată convingerea că, alături de dumneavoastră, vom finaliza investițiile pe care le-am demarat și vom începe împreu­nă altele noi. Şi de acum înainte, vă asigur că voi veghea pentru ca toate proiectele de dezvoltare ale comunei să devină realitate.”

 

Mesaj Pascal din partea Părintelui Protopop Ioan Prisăcean

Întruparea, moartea pe cruce şi Învierea Mântuitorului Hristos reprezintă marile Adevăruri fundamentale ale Bisericii lui Hristos. Fără firea umană (a lui Hristos), nu ar fi putut avea loc moartea şi Învierea. Acesta este adevărul binecuvântat că ,,Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, şi a înviat a treia zi, după Scripturi, pentru îndreptarea noastră (I Cor.15,3-4). Dar tot adevărat este că, prin pocăinţă, pentru păcate, credinciosul moare cu Hristos în moartea Sa, omorând în sine pe omul cel vechi, îmbrăcându-se în cel nou ca,prin puterea Învierii, să renască în el viaţa cu Hristos. Ce mare bucurie produce asupra noastră acest Adevăr! Această bucurie să fie Izvorul nesecat care să Vă întărească în căutarea mântuirii.

Domnul Înviat se aşteaptă ca noi să ne reânoim cu totul, să renunţăm la tot ce este vechi: la păcat, lăcomie, suspiciune, teamă, dezbinare, ură, ambiţie personală, să ne unim mâinile şi inimile şi să ne dedicăm voinţei lui Dumnezeu, pentru a intra într-o eră nouă care trebuie cunoscută şi trăită prin renaştere morală şi spirituală, în zorii unei noi zile, când Dumnezeu va fi întotdeauna cu noi.Cu aceste gânduri rog pe Domnul Înviat să reverse asupra tuturor belşug de daruri, să aveţi un Paşte fericit şi binecuvântat ! HRISTOS A ÎNVIAT!

Salut de Paşti din partea P.c. Lokodi Attila, preot paroh
„Cristos a înviat din morţi şi a eliberat lumea”.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti doresc tuturor credincioşilor din Deta Sărbători Fericite.
„Krisztus feltámadt a halálból és megszabadította a világot.”
Minden kedves dettai hívőnek kívánok Boldog Húsvéti Ünnepeket.
„Christ ist erstanden und hat die Welt befreit.”
Wünche allen Gläubigen aus Detta Frohe Osterfeiertage und einen schönen Frühling.
Mesaj Pascal din partea preotului paroh Boghicevici Liubodrag
Luminoasa sărbătoare a Sfintelor Paști să coboare peste noi toți bucurii duhovnicești, pace în lume și bună înțelegere între oameni, iar Hristos cel înviat din morți să ne dăruiască sănătate, fericire, mântuire și întru toate bună sporire. Hristos a înviat! Paște fericit!
Mesajul președintelui Consiliului Județean Timiș, Constantin Ostaficiuc, cu ocazia Sărbătorilor de Paște

Doresc să transmit cele mai calde urări de sănătate, împliniri și speranță tuturor timișenilor care sărbătoresc Sfintele Paşti. Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă încredere, lumină și iubire. Vă urez să sărbătoriți  în pace şi bunăstare aceste zile închinate miracolului Învierii Domnului Iisus Hristos iar lumina Învierii Mântuitorului să vă aducă numai armonie și multă fericire. Sărbători Fericite! Hristos a înviat!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support